בלי ניסים – אין סיכוי לשרוד | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים
עדכון אחרון ב-2016-05-10.

בס”ד, ירושלים, ט”ז ניסן, א’ דחול המועד פסח תשע”ו, תקשור ושיחה עם בנימין גולדן

התחזקות

ש. תן לנו חיזוק באופן אישי… ת. כל יהודי עכשיו, יהודי אמיתי אני מדבר, שרוצה באמת להיות קרוב לה’, עובר צרות וצרות ועוד צרות, ולחצים מכל הכיוונים, בין אם זה פרנסה, אם זה ילדים, כשיש ילדים עם בעיות, וכל מיני דברים, לא משנה מה, מלא לחצים, מלא לחצים. אבל צריכים לדעת, שה’ הוא שעושה לנו את זה כדי לחזק אותנו, כדי שברגע האחרון נוכל להגיד: ‘אין עוד מלבדו’, ו’שמע ישראל’. זה הכל. זה מכין אותנו להגיד על כל דבר: ‘גם זה לטובה’, ו’גם זה לטובה’. הכל לטובה, הכל לפי רצון ה’. אין יותר מה להגיד, צריכים פשוט להמשיך… ש. אולי תוסיף גם כמה מילות-עידוד וחיזוק לעמ”י… ת. אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים, בסופו של דבר זה נותן ליהודים האמיתיים את הדרך להינצל. וזה ברור. אני לא חושב שאנחנו הורסים את עמ”י… רק שידעו שאם רוצים להציל את עצמנו בקלי-קלות – זה להידבק לקב”ה, זה הכל. פשוט מאד. לחזור בתשובה, ולרצות רק לחיות כדי לעשות רצון ה’, ולא את רצון משרד-החינוך ולא את רצון הכנסת, ולא רצון קופת-חולים, ולא רצון אף גורם שהוא, לעשות אך ורק את רצון הקדוש ברוך הוא. ש. יש אנשים שבורים, כל כך רוצים להתקדם, אבל ללא הצלחה. עולים מדרגה – יורדים שתים, מטפסים שתים – יורדים ארבע… ת. מי שרוצה, וקשה לו – ה’ ירים אותו. העיקר שהוא עושה השתדלות [‘הבא ליטהר מסייעין בידו’, יומא לח:], וההשתדלות הזאת מַרְאָה לה’ שהוא בכל זאת רוצה להיות עם ה’. וכל מה שאנחנו אומרים – זה לא ‘קשה’, זו עובדה. הכוכב הזה – זה עובדה, זה קיים. וה’ שולח את זה בשביל לעורר את עמ”י. רוצים שלא לסבול?… אז תקומו מהמיטה ותתעוררו… ש. אני חש שהאנשים הם כמו אנוסים, היצה”ר מושך אותם כמו מגנט, מושך אותם מן הקדושה, ומוריד אותם, במיוחד הדור הצעיר. אז מה עושים? ת. נכון, אני שוב אומר, פלאנט-X הזה, אם הוא באמת מגיע מאד קרוב אלינו, שהרי למרות שהוא לא כ”כ קרוב אלינו אבל בכל אופן אנחנו מרגישים אותו בשלילי, אבל צריך גדול משהו כזה להכניס אנשים לאמת. הם כ”כ תקועים כמו במסטיק, הם לא יכולים להרים את הידים ואת הרגלים לעשות משהו חיובי, אז כשיראו את זה, את הכוכב, כל השקר כבר ייעלם, כי יבינו שזה הכל לא נכון. ואנשי השקר ‘יחזרו הביתה’ (יסתלקו), לא מאמין שנראה אותם, אולי בטעות נראה אותם, ולא נראה אותם להרבה זמן. ש. האם הכוכב הזה – זה כוכב מחומר מוצק או שהוא כדור גז לוהט? ת. הכוכב הזה הוא פשוט כמו שמש בעצמו, הוא מאד-מאד חם, ומאד מגנטי, ובגלל זה הוא סוחב איתו את כל המטאורים והאסטרואידים, ויש לו גם כוכבים שמסתובבים סביבו, כמו שלנו יש את השמש והירח וכו’, ויש לו כמו שבעה ירחים. ש. מה שיקרה זה ממחיש לנו את הפסוק מספר יחזקאל שקראנו בהגדה של פסח: ‘דם ואש ותימרות עשן’… ת. נכון, נכון, יש הרבה מקורות לכל העניין הזה, מקורות יהודיים. אבל אני מזהיר את אלה שישנים: תתעוררו, תתעוררו! תתעוררו עכשיו, כי אם לא תתעוררו עכשיו – לא יהיה בשביל מה. ש. יש קצת שקט עם הכוכב הזה, לא מדברים על כך… ת. לא, האנשים מפחדים לדבר על זה, עד שזה לא יהיה ממש-ממש לידינו… אבל מתכוננים בשקט, יש הרבה מאד שמתכוננים עם בית מלא אוכל, אני לא מדבר בארץ, כי בארץ אנשים לוקחים את זה פחות רציני, וגם באמריקה, אבל ישנן קבוצות שלוקחות את זה מאד רציני. אבל זה לא יעזור לנו שנה-של-אוכל, כן, קצת אוכל להתחיל, אבל מעבר לזה – איך שלא יהיה, זה יהיה רק עם ניסים, אך ורק ניסים. ובן-אדם שהוא לא מאמין מספיק חזק – הוא לא יכול להאמין בניסים, לא יכול לקבל עליו את הזכות לזה, כי צריכים להאמין בניסים כדי שזה אכן יהיה, צריכים להאמין עם כל הלב שה’ עושה לנו ויעשה לנו ניסים. אבל אני מאמין שכל יהודי יגיע לזה, כי זה בנוי לתוך היהודי – היכולת להגיע לזה. וזה מה שמבדיל בין יהודי-אמיתי לבין אדם שהוא ערב-רב, שהוא נולד כמו יהודי אבל הוא לא יהודי. לערב-רב – אין את האפשרות להגיע לזה, אין לו את הרצון העז לעשות את רצון ה’. ש. זה קצת מייאש, לצפות ולצפות ולחכות… ת. אבל זה כתוב שזה יהיה בדיוק ככה [סנהדרין צח.], ואם אנחנו מרגישים את זה כבר, אז זהו הסימן הטוב. וזה לא משנה אם מרגישים את זה עשרים שנה או דקה וחצי. ואלו שמרגישים את זה עשרים שנה או יותר מזה – אז הם חיים חיים יותר מתוקים, יש איזו מתיקות בגעגועים האלה שנותנת ליהודי קירבה לה’. ארץ ישראל – מרכז העולם תקשור עם מנחם, יום ד’ פרשת קדושים, כ”ו ניסן תשע”ו אין לי כח כבר, פשוט אין לי כבר כח. מה שקורה זה נורא. כל העולם הפוך, הפוך ממה שצריך להיות. כל העולם נפגע, קודם כל נפגע רוחנית בצורה איומה, ועכשיו זה גם מתחיל להיפגע קשות גם בטבע. המהות של כדור-הארץ תשתנה עד שפשוט אי אפשר יהיה להכיר אותו. בדיוק כמו שהרשעים עושים, מקביל בדיוק למה שהם עושים רוחנית לבריאה של העולם. אנחנו הדור האחרון. זה לא פשוט להיות הדור האחרון. אני מבין טוב למה כל האברכים שאני למדתי איתם לפני אלפיים שנה לא רצו להיות בחיים בזמנים האלה[סנהדרין: ‘ייתי ולא אחמיניה…’]. זה לא בגלל שפחדו, בהחלט לא, אלא זה בגלל שידעו שתהיה כזה ירידה, גם בין היהודים, יהודים שמבחוץ נראים יהודים-מאמינים ובפנים הם רקובים, רקובים. ובכלל, כל העולם חזר להיות סדום ועמורה. חוץ מכמה גוים הרוב – סדום ועמורה! והמנהיגים שלהם, לא יותר טובים מכל הרשעים שחיו אי פעם, והם באמת הגלגולים של הרשעים האלה. אני כבר לא יכול לסבול, לא יכול לסבול. אני יודע מה שפחות-או-יותר עומד להיות, וזה יהיה קשה ביותר, קשה ביותר. ואפילו אם אנחנו אישית לא ניפגע קשות מזה, אבל רק לדעת, רק להיות בזמן הזה, רק לראות, רק לגלות מי לחיים ומי לא, חס ושלום, רק לגלות את זה, את האמת הזאת, מי שלא יכול לחזור בתשובה, כי אין לו בכלל את הבסיס היהודי לחזור בתשובה, אבל הוא נקרא ‘יהודי’, נקרא מבחינה-חיצונית יהודי, וגם נראה יהודי, ואפילו בא ממשפחה חשובה – בסופו של דבר הוא ערב רב, ולא יכול להינצל. מה אני אגיד לכם, הלחץ עלי הוא יותר מדי חזק. אני כבר לא סובל את זה, פשוט לא סובל. שהקב”ה כבר יביא את זה, שכבר-כבר יביא את המשיח. אני כבר לא יכול, כבר לא יכול, אני כבר לא יכול. לא רק אני לא יכול, עם ישראל האמיתיים סובלים, כבר סובלים, עצובים כשרואים את הדרגה הנמוכה שכולנו יורדים לזה. משהו נורא. אני לא יודע מה עוד להגיד. הלב שלי נשבר, אבל מה, בכל אופן, אני יודע בטוח שכל נשמה-יהודית תינצל, ותגיע לגאולה השלימה, ותקבל את פניו של משיח-צדקנו, ותמשיך לנצח, ובלי היצר הרע. ועד אז אנחנו צריכים להיות חזקים, ולהשתדל להשפיע על אחרים לעזוב את השטויות, את העבירות, ולחזור לקב”ה, גם בפנים וגם בחוץ. מה יש עוד להגיד, כן, כן, הכוכב מתקרב, והכוכב, כשליח ה’ , הוא יעשה עולם אחר, ויהפוך את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכיר. [ישעיהו י”ג ט’: ‘הִנֵּה יוֹם ה’ בָּא אַכְזָרִי וְעֶבְרָה וַחֲרוֹן אָף, לָשׂוּם הָאָרֶץ לְשַׁמָּה וְחַטָּאֶיהָ יַשְׁמִיד מִמֶּנָּה: כִּי כוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וּכְסִילֵיהֶם לֹא יָהֵלּוּ אוֹרָם, חָשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ בְּצֵאתוֹ, וְיָרֵחַ לֹא יַגִּיהַ אוֹרוֹ: וּפָקַדְתִּי עַל תֵּבֵל רָעָה וְעַל רְשָׁעִים עֲוֹנָם, וְהִשְׁבַּתִּי גְּאוֹן זֵדִים וְגַאֲוַת עָרִיצִים אַשְׁפִּיל: … עַל כֵּן שָׁמַיִם אַרְגִּיז וְתִרְעַשׁ הָאָרֶץ מִמְּקוֹמָהּ, בְּעֶבְרַת ה’ צְבָק’וֹת וּבְיוֹם חֲרוֹן אַפּוֹ…’] כל המציאות תהיה אחרת. אבל ארץ ישראל תהיה יותר גדולה [עי’ מדרש רבה שיה”ש פ”ז פי”א, ועי’ סומ”ס כתובות ‘ארץ צבי’], ותהיה אמצע העולם [עי’ יומא נ”ד:]. המקום הקדוש, האמיתי, כמו שהיה מההתחלה, ומארץ ישראל תצא הקדושה[ישעיהו פרק ב’, ע”ש], מארץ ישראל יצא כל טוב [‘לִרְאוֹת בְּטוּב ה’ בְּאֶרֶץ חַיִּים…’, תהלים כ”ז], ארץ ישראל יהיה מרכז להכל. ואנחנו, היהודים, נעלה ונעלה ונעלה. אבל עד אז – אנחנו פה, ואין מה לעשות. רק להתפלל, ולהשתדל להתקרב לה’, שלא נרגיש בדידות, שלא נרגיש לבד. ואם נוכל להרגיש אחד עם ה’, אנחנו לא נסבול [נפה”ח ש”ג פי”ב]. עם ישראל – חי! ש. מרגישים מאד את הסבל הזה… ת. הסוף מתקרב. והרשעים מתכננים מהחודש הזה, חודש מאי, דברים איומים. ובכל חודש, כל שבוע, כל יום, כל שבוע, כל יום, כל שעה וכל דקה. כל… יהיה עוד חדשות ועוד חדשות, ועוד חדשות ועוד חדשות. ובכלל, לא אומרים! את רוב החדשות – בכלל לא אומרים, אז אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה. אבל העולם הולך ליפול, ובעתיד הקרוב! זה יהיה מפחיד, אבל זה חייב להיות. ומאחר שכל מה שה’ עושה זה לטובה – אז גם זה לטובה. אנחנו צריכים לא לשכוח את זה: הכל לטובה, הכל לטובה! רק ככה נוכל לשרוד את זה, נצליח לשרוד את זה. אפילו אם זה לא יפגע אישית בנו, רק לראות את זה, רק להרגיש את זה, רק לדעת מה שקורה – זה יהיה מאד קשה. אז זהו, זהו. אני רק יודע, שיהיה רגע של בלאגן כזה גדול, כזה דבר שלא היה כמותו בהיסטוריה האחרונה לפחות אלפיים שנה או יותר. אז אני לא יודע מה להגיד, אני יודע שהרשעים יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם. ש. כשיתחילו הדברים הגדולים להתרחש – האם אנחנו נתחיל להרגיש יותר טוב?… ת. רק אלה שרוצים אמת, ברגע שיתחיל באמת הבלאגן הגדול, נרגיש הקלה, אפילו שיהיה קשה מאד, אבל מסביב בכל אופן נרגיש הקלה. זה כמו שיש חום, וזה מגיע למצב מאד גבוה, ואז פתאום מזיעים – וזה יורד, אבל ברגע שמזיעים כבר ישנה הקלה, אף שזה עוד לא ירד, החום, אבל זה בדרך לרדת…

היהודים שעזבו את הקב”ה איבדו את הרגישות, איבדו את העדינות, הם נהיו רשעים כמו כל הרוצחים הגוים. זה מה שיש לנו במדינה. קבוצה של כביכול-יהודים, אבל עוד רחוקים מלהיות יהודים. והם קיימים אצל החילוניים בעיקר, אבל גם לא חסרים לנו כאלה בין הדתיים והחרדים, לצערי הרב.

ש. אפילו כאלה רשעים?!…

כאלה שבראש שלהם זה הכסף, החומר, וזה בעיקר, ולשלוט, לשלוט. זה מה שהעקומים האלה רוצים יותר מכל דבר: לשלוט, להיות חלילה במקום הקב”ה, ח”ו.

מהנחש ועד נימרוד, וכל הרשעים שבאמצע, ועד היום, העיקר אצלם – זה לשלוט, לקחת את הלאוין ולהפוך אותם למותר, ואת המותר להפוך ל’לאו’ [‘מֵחוּקוֹת הַתּוֹעֵבוֹת’, פרשת קדושים]. וזו המטרה שלהם.

אתם מבינים?… כשאנחנו רואים יס”מ, איך הוא נראה? הוא נראה בדיוק כמו ה’סוואט-טימס’ (Swat Teams – Special Weapons and Tactics teams), מי שלא יודע, זו המשטרה החדשה בארצות-הברית, שהם כמו חיילים! הם כבר לא כמו שוטרים. הם נכנסים לבתים בארה”ב בלי רשות, זה כבר לא נגד החוק, עם רובים שלופים, עם קסדות, וכל מיני דברים מעניינים אחרים שאפשר להרוג עם זה בני אדם, או לפחות לעשות רע לבן-אדם.

והיס”מים החמודים שלנו מאד דומים להם. פעם בארץ, השוטר היה אחד מן הישוב, זה לא היה מישהו שפחדו ממנו, הוא היה אנושי, אדם בעל לב, והוא היה יהודי, ואפילו היו מספיק כאלו ששמרו קצת מצוות, שצמו ביום כיפור וכו’, אבל היום?… הם פראי-אדם! לימדו אותם להילחם נגד עמ”י, ובמיוחד נגד החרדים.

ש. הם מזכירים בהופעתם מלאכי חבלה…

בדיוק, והם יודעים ברור שהאויבים הכי גדולים שלהם זה החרדים, לא הערבים, כי החרדים האלה, לא כולם, אבל הרבה מאד, רוצים להפוך את המדינה, אוי ואבוי, לשומרי מצוות. איך זה יכול להיות?!… מדינת ישראל?! שכולם יהיו שומרי מצוות?!… זה כבר משהו עתיק, מימי הבינים, ואפילו לפני זה, אוי לנו, אוי לנו…

ש. דיברו מפורשות. אחד מהראשים שלהם אמר שזה יותר מפחיד אותם מאשר הפצצה הגרעינית של איראן…

נכון, ואם שר חרדי יכול להגיד שמי שמדבר נגד צה”ל זה אמור להיות עבירה פלילית, אז מה כבר אפשר להגיד?… אז כנראה שגם החרדים מרגישים שהחרדים הם הבעיה הכי קשה… בואו נמשיך.

לא כל אלה שגרים פה הם יהודים. ביניהם גם יש ממש גוים שאין להם בכלל קשר עם משהו יהודי, אין להם שום רצון להיות יהודי. הם משרתים בצבא, הם בתוך המוסד, אבל הם ממש לא-יהודים. לא התגיירו, אין ברית מילה, אבל הם ישראלים, אפילו יתכן שיהיה ראש-ממשלה כזה… והרבה מאד בצבא הם לא יהודים. והצבא צריך אותם, למה? כי ברגע שירצו להתפטר מהחרדים, להכניס אותם למקום שלהם, יצטרכו כמה גוים שאין להם בכלל בעיה להרוג יהודים חרדים. ובדיוק בגלל זה בארה”ב יש לפחות כמה מאות-אלפים חיילים רוסים, ועכשיו גם באים חיילים מקובה! והם כמה מאות אלף, ויש גם ממקסיקו, וגם סינים, שיש להם בסיס גדול מאד בדיוק מעבר לגבול עם טקסס. וזה נועד לכך שברגע שיבינו כולם שהם בבעיה קשה מאד, ושהנשיא שלהם, הרשע, הכניס אותם לזה, הם יצטרכו חיילים שאין להם בעיה להרוג אמריקאים. אז הסינים, הרוסים וכו’ הולכים לאמריקה כדי להרוג אמריקאים, ויש לנו מספיק רוסים-גוים וכושים-גוים פה בצבא, שהם לא-יהודים, ואין להם שום בעיה להרוג יהודי, אוי לנו. ה’ ישמור על כולנו.

ואני רוצה להגיד ברור לכולם: הסוף – כמעט הגיע. וכל הסימנים נהיים כל יום יותר ויותר ברורים. ומי שאומר לי שהכל בסדר – אז אני אומר לו: ‘הכל לא בסדר, הכל לא בסדר!’… אנחנו בדרך לא נכונה. אנחנו מבולבלים. יש רק כמה יהודים, אבל רק כמה, בודדים שלקחו את עצמם בידים, והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר, לכיוון של פעם. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. כי גם אלה שכל כך משתדלים – אין להם זכרון איך זה באמת פעם היה, אין להם את הרגישות של ‘מה היה פעם’. יש כמה שכן, שזוכרים את הסבתות שלהם או משהו דומה, ויש שם עוד איזה מסורת, אבל הרוב – לא זוכרים, לא זוכרים מה שהיה באמת.

ועכשיו ה’ יביא אותנו לזכור בשניה אחת, כשנראה שאנחנו ברגע האחרון של החיים שלנו. וכל העסק של הגאולה השלימה, כל הענין של הכוכב, כוכב-השביט שצריך להגיע ליד כדוה”א בעתיד הקרוב זה בשביל להראות לכולם שכל העולם בסכנה ענקית, והמילה ‘ענקית’ היא לא מילה מספיק גדולה, ושאין סיכוי כמעט בכלל שמישהו יכול לצאת מזה בחיים.

אבל גם כשהיהודים יצאו ממצרים לא היתה כמעט בכלל אפשרות לחלום שהם יוכלו לצאת כמו שהם יצאו, עם המון זהב, והמצרים אומרים להם: ‘תלכו כבר, תלכו כבר! נמאסתם!’ רצו להתפטר מהם כמה שיותר מהר. מי היה מאמין בזה? וקריעת ים סוף, בכלל, איך יצאו מכזה ‘בְּרוֹךְ’… [‘יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע…’] אבל הם יצאו מְעוּלֶה(מצוין), עם כאלו ניסים שאי אפשר היה לחלום שיתכן להיות כאלו ניסים. ואצלנו, יהיו ניסים עוד יותר גדולים מזה, הרבה יותר גדולים מזה. כי שוב, אנחנו אומרים ואומרים, הסיכוי ההגיוני שנצא בחיים – זה כמעט אפס! אבל יהיו ניסים ענקיים, גם בארץ וגם בחו”ל. אבל היהודים שבארץ, שהם בכל אופן עשו את הצעד הזה להשאר פה, או להגיע במיוחד לפה, הם לא יסבלו אפילו מחצית ממה שיסבלו אלה שבחו”ל, אבל כל אחד ינצל.

אני שוב אומר: העולם במצב קשה ביותר. בכל יום יש רעידות-אדמה עצומות, בכל רגע עוד הר-געש מתפוצץ, והחופים של ארה”ב נעלמים, וגם באנגליה…

ש. ולא שומעים על זה דבר בתקשורת…

ת. תלוי איזו תקשורת אתה שומע… התקשורת הרגילה רק קצת מדברים על זה, כי הם לא רוצים שאנשים יכנסו לפאניקה. הם מוכנים שיכנסו לפאניקה רק ברגע שהם כבר בתוך הבונקרים שלהם, אבל עד אז – לא. וברור שבעיר ניו-יורק מתחילות להיות בעיות קשות עם זה שבמנהטן המים נכנסים בהרבה מקרים אל תוך הרכבות התחתיות וכו’. ומקומות אחרים לחוף-הים גם כן סובלים מזה, וזה כולל את פלורידה, הקרוליינות, קליפורניה וכו’. ועוד יש את ה’אולד-גיזר’ (Old Faithfull Geyser), הגייזר הזקן, והר הגעש שנמצא בפארק-הלאומי ילוסטון(Yellowstone), שם מזה שנים-על-שנים באים לראות איך שמים חמים-חמים פורצים מן האדמה. וזה צריך להיות בתוך האדמה, לא רואים את זה מבחוץ, רק מה, בתוך בטן האדמה, יש את הר-הגעש הכי גדול שיש בארה”ב, ולא היו עד עכשיו שום נתונים עליו, לא היתה איזושהי אינפורמציה שזה מתחיל לזוז, אבל בזמן האחרון זה מתחיל לרעוד, ואין בהיסטוריה הידועה בארה”ב שזה אי פעם התפוצץ…

ש. השביתו את המצלמות ‘און-ליין’ שמראים באינטרנט בכל עת את המקום הזה…

ת. כן, אנשים התחילו לדבר יותר מדי על כך שזה מתחיל לזוז, ולרעוד מתחת… ואם זה יתפוצץ, ח”ו, זה יגרום הרס של שני-שליש של ארה”ב! זה כ”כ גדול! זה התחיל לרעוד מבפנים… אז נתנו לאנשים לדבר קצת על זה, ועכשיו הורידו מן האינטרנט את כל התוכניות האלה…

ועכשיו ‘אתם רואים שלא קורה שום דבר’… זה לא נכון, ממש לא נכון… אתם פשוט לא יודעים – כי אתם לא מעוניינים לדעת, לא רוצים לדעת. וחלקים גדולים מן התקשורת הם פשוט ‘בכיס של הרשעים’, רוב התקשורת הרגילה.

ועכשיו, זה הכל אמת. ונכון, לארה”ב ולרוסיה ולעוד כמה מדינות יש את הטכנולוגיה שביכולתה לשנות את מזג-האויר, אבל לא עד כדי כך, לא צריך לתת להם יותר מדי קרדיט… והרבה מהדברים שהם אומרים שהם עושים, זה לא נכון, זה סתם שטויות, הם מדי מטומטמים אפילו בשביל לעשות את זה. אבל יש דברים קטנים שהם עושים, שזה כן עושה, הטכנולוגיה הזאת, אבל זה לא עוזר להם, וזה לא עושה רע לנו, רק המחשבה של הדבר הזה עושה רע, כמו אלו שמנסים לייצר כל מיני יצורים שמורכבים גם מחלקים של בני-אדם וגם מחלק של חיה, שזה איסור גדול [‘אֶת חֻקּוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ’, עי’ סנהדרין ס’.], והם משחקים כאילו שהם איזה אליל ששולט על העולם. אוי, יהיה להם עונש, איזה עונש יהיה להם! הם חושבים שהם יכולים להילחם נגד הקב”ה. הם לא למדו מכל ההיסטוריה, מכל אלו שניסו לעשות את זה. זה יהיה הסוף שלהם, של הרשעים האלה, יחד עם כל היהודים שחושבים שהם יכולים להיות רשעים כמו אלה, זה סימן שאתם גם כן ‘עמלקים’, והסוף שלכם יהיה מר מאד-מאד [‘וְהַמַּטִּים עַקַלְקַלּוֹתָם יוֹלִיכֵם ה’ אֶת פֹּעֲלֵי הָאָוֶן…’, תהלים קכ”ה].

אני רק רוצה לומר לעמ”י: תחזרו לשורשים, תידבקו בדרך שבה צריך יהודי-באמת לחיות, תצאו מכל השטויות, עם כל ההכשרים ‘כשר לפסח’, עם מסעדות, עם החתונות המפוארות, עם כל הדברים הגוים שיש לכם, ותחזרו לקב”ה, לחיים הפשוטים והטובים יותר. אני רק יכול להגיד לכם שעכשיו אנחנו רואים, וזה נהיה יותר-ויותר ברור – מי הם אלה הרשעים, גם בין ה’כאילו-אחים-שלנו’, זה נהיה ברור. ויהיה סוף לעוה”ז כמו שאנחנו מכירים את זה. וכל הרשעים האלה ייעלמו, כי אנחנו לא יכולים להתקדם כל זמן שהם קיימים. [‘שֶׁכָּל זְמַן שֶׁהָרְשָׁעִים בָּעוֹלָם, חֲרוֹן אַף בָּעוֹלָם…’, משנה סנהדרין סו”פ חלק].

אני רק רוצה לבקש מכל עמ”י האמיתי, לא משנה לי מה שהרבנים שלכם אומרים לכם, אתם תלמדו את הנבואות, ואם אתם תלמידי-חכמים תרגישו מתי זה הזמן לעלות לארץ, כי לעלות לארץ – נותן הרבה זכויות. ונכון, הסאטמר רבי זצ”ל אמר שלא לעלות, אבל אני אחזור עוד פעם: הוא היה פה שנתיים, הסאטמר רבי, הוא ראה מה שהרשעים הציונים עשו לעמ”י, וכל מה שהוא אמר – היה אמת-ממש. וזה מה שהוא סחב את הקהילה שלו לחו”ל – הוא הציל אותם מן הרישעות של החילונים פה, לא כל החילונים, אלא אלה ששולטים: הממשלה, ראשי-הצבא, ראשי המשטרה וכו’ וכו’, גם לא כל אלה, אבל מי ששייך שייך, וגם בין השופטים, וגם בין כל שאר העם. אבל אנחנו – העם האמיתי. אם יהודי היום הוא חילוני או חרדי: תחזרו לשורשים, אמריקה היום זה לא פחות מקום לקילקול מאשר בארץ.

ש. זאת היא השאלה, האם שם לא נדבקו בהם דברים אחרים מהעולם הגויי הגדול?…

ת. זה בודאי. אבל כל זמן שהסאטמר רבי היה בחיים – הוא שמר עליהם. הצידקות שלו עשתה בשמים ‘מִטְרִיָּה’ על כל קהילת הסאטמר’ס, אבל מאז – הכל ירד. ובכל חסידות פחות-או-יותר אותו הדבר.

ועכשיו אנחנו מדברים על בודדים, יהודים בודדים בכל הקבוצות: תחזרו לעולם היהודי כמו שהיה, כמו שהיה ב’שטעטל’ (בעיירה) או במקומות מסויימים בארצות-ערב, כמו בתימן, שאנשים החזיקו ביהדות, וזה היה הדבר הכי חשוב שלהם, לא היה משהו יותר חשוב. נכון, לא היה להם הרבה גשמיות, הגשמיות מקלקלת, וזה מה שקורה.

ואל תגידו לי שאי אפשר לבוא כי “הרב שלי לא בא, והרבי שלי לא בא… אז למה שאני יבוא?!.. כשהוא יגיד לנו לבוא – אז נבוא”. זה לא תופס. למה זה לא תופס? כי בלב של כל אלה שאומרים את זה, הם רק משתמשים ברבי שלהם כ’סיבה’ (תירוץ) לא לבוא. וזה לא-אמיתי. אין להם סיבות טובות, לחֵלֶק מהם. ולמי שיש סיבה טובה, כמו אדם חולה שלא יכול לעזוב את הטיפולים או משהו דומה, שלא נדע – אז ה’ יציל אותם, אבל אלה שרק משתמשים בשם הרבנים שלהם, שבגלל זה הם לא באים – אז זה לא יתפוס, כי ברור כבר שזה הסוף, וכשזה הסוף – אז כולם צריכים לחזור. אין סיבה כבר להיות בחו”ל. ובכל מקום – זה אותו הדבר. אין לאן לברוח כבר. אז זהו, המקום שם בחו”ל מפריע בקדושה, ותקבלו הרבה יותר זכויות בשמים מהמעבר הזה. ואפילו אם אתם סובלים, אבל אתם מחליטים שפה אתם רוצים להיות, כי זה הכניסה לכל הטוב [ראה בסוף המסר: ‘ארץ ישראל מרכז העולם’], אם אנחנו קרובים אל הקב”ה [‘זֶה הַשַּׁעַר לַה’…’, עי’ סומ”ס כתובות, חרדים פרק נ”ט].

ש. מאז שהתחלתם לדבר על כך שהיהודים צריכים לחזור מחו”ל לא”י, האם אכן החלה תזוזה של יהודים לבוא לארץ?

ת. אולי קצת, אבל זה לא מספיק. הם תקועים שמה. הם כמו היהודים הספרדים שהיו תקועים בספרד. הם כל כך אהבו את ספרד שהיה עדיף להם לרדת למרתף ולהסתיר את זה שהם שומרי-שבת, ולהתנהג כאילו שהם גוים, וללכת לכנסיה ביום ראשון, במקום לעזוב את הארץ, את ספרד. ונתנו להם אפשרות לעזוב. הם היו צריכים לעזוב ולהתיישב במקומות אחרים. כן, האברבנאל (רבי יצחק אברבנאל זצ”ל, באותה עת היה שם שר האוצר שפיתח מאד את כלכלתה של ספרד) הלך בראש הגולים. הם ביקשו ממנו, התחננו לפניו שהוא לא ילך, שהוא ישאר שם, כי הוא היה מאד חשוב למלך ולמלכה, אבל הוא ליוה אותם, הלך בראש היהודים, קבוצה של פחות ממאה אלף יהודים, והם צעדו לחו”ל. יש כאלו שהלכו לפורטוגל, בהתחלה היה המצב בסדר שם, אבל אחר כך המלך השתדך עם בתו של מלך ספרד, ואז הוא גם כן נאלץ להעמיד את האינקויזיציה בפורטוגל, ואז הם שוב היו צריכים לברוח. היו כאלה שברחו לטורקיה, והיו שנכנסו עמוק יותר אל תוך אירופה, ולהולנד הרבה באו, וגם לרומניה נסעו, לכל מיני מקומות, כל אחד התפזר למקומו. אבל הבעיה של היהודים שם שהם פשוט אהבו את ספרד [שו”ת חת”ס ח”ו פ”ו ע”ש, משך חכמה בחוקותי כ”ו מ”ד, ע”ש], ממש כמו שהיום אוהבים את אמריקה, וגם באנגליה אוהבים, בצרפת אוהבים, ובכל מקום, קשה, קשה להם לצאת משם, קשה להם לחשוב על עזיבה, הם מרגישים שהם יהודים שומרי-מצוות, ויש להם את החופש להיות יהודים שומרי מצוות, וגם נהנים להיות שם בצרפת או באנגליה או באמריקה. זה ממש מדהים.

ש. באנגליה מקבלים הרבה קצבאות-ילדים, ואפשר לשבת, ללמוד…

נכון, באנגליה יש קיצבאות, וגם משלמים את רוב שכר-הדירה של רוב האנשים שלומדים. וזה כבר מתחיל להיות פחות, הם כבר יורדים מזה, כי המצב הוא קשה, וזה נהיה יותר קשה מבחינה כלכלית. כל הכלכלה מבוססת על ‘אויר חם’, וזה עומד ליפול, כי עוד מעט האויר יתקרר, וכל הבלון הזה יתקפל…

המצב הרוחני

ש. כמה הצגות שיש בחג הזה, בחול המועד…

ת. יש הצגות, ויש סרטים, וה’ ישמור, הכל ‘כאילו קדוש’, כאילו ‘כשר למהדרין’… אוי לנו. שוב אני אומר: כבר כתוב היה מצדיקים גדולים לפני מאות שנים שבזמנים שלנו הרבנים יהיו כמו שומשומים… [‘הדור האחרון’ פרק ד’ ע”ש בארוכה, ד”ת מונקטש מהדו”ת ט”ו א’] וזה מה שאכן יש.

ש. אז למה רבנים אמיתיים למה לא מתחברים ביחד לעורר את העם?…

ת. תראה מלחמת העולם השניה התחילה בערך בשנת 1939. עברו בערך שבעים וחמש שנה מאז – ולא למדנו כלום. גם כך היה במלחמת העולם השניה, הרבנים אמרו: ‘לא לפחד, ה’ יציל אותנו, גם זה יעבור’…

ש. אבל גם צדיקי-אמת, לא שמענו שמחפשים לעשות משהו…

ת. אין להם מה לחפש ולעשות, כי אין מה לעשות חוץ מאשר לכתוב ולהגיד, אין מה לעשות, עד שלא יבוא משהו קשה מאד, שאי אפשר לתאר, שבן אדם ירגיש ש’זהו’, הוא עומד ‘בין שמים לארץ’, לא תהיה תגובה מאד גדולה, רק בודדים. ולבודדים יש הרבה זכויות.

ש. צדיקים אמרו שאנחנו עכשיו בשעת מבחן, ובשעת מבחן לא שואלים שאלות באמצע… כל אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן אישי…

ת. נכון, בודאי שכל אחד באופן אישי צריך לעשות, ואי אפשר לבוא לרבי ולהגיד לו: ‘רבי, עשיתי כזה דבר וכזה דבר, מה לעשות?’… הוא יגיד: ‘שום דבר, שום דבר, הכל בסדר, אתה יהודי טוב… אל תדאג, יהיה בסדר, תשים קצת כסף בַּפּוּשְׁקֶע (בקופה), והכל יהיה טוב’… אבל זה לא יהיה. זה ממש לא כך, כי זה לא יהיה טוב. לבן אדם ההוא שיש לו עבירות קשות, או אפילו עבירות לא כ”כ קשות, אם הוא לא יעשה תשובה – הוא יסבול בצורה לא פשוטה, אבל אם הוא יעשה תשובה – הוא ינצל ‘בגדול’.

ש. האם כוח הקדושה הפנימי של העם אין לו כח לפעול?!… האם עד שלא יקרה איזה אסון מזעזע גדול ונורא לא יזוז כלום?!…

ת. אני לא מבין איך אתה תפסת את המילים שלי ככה, מה שצריכים לעשות זה לחזור בתשובה, זה מה שצריך לעשות: לדבר ולדבר ולדבר. וזה הולך להיגמר. ואנשים יותר ויותר מתחילים להבין את זה, יותר-ויותר ‘יוצאים מן החורים שלהם’, ומראים את עצמם, כי הם פשוט מפחדים, מפחדים ללכת כנגד המימסד. זה כבר נהיה דיקטטורה. ובאמריקה – זה כבר ממש כמו הקומוניסטים.

ש. הרשעים רוצים שהעולם יתדרדר עד שאול-תחתית, מי שפוצה פה כנגד ההפקרות, מי שמפריע לתהליך הזה שהם רוצים – אוי ואבוי…

ת. בדיוק, כי הם רוצים את התשוקות שלהם, ואת הכסף-בלי-סוף שלהם, ולשלוט על הכל, וכו’, זוהי המטרה שלהם [ישעיהו נ”ו י”א: ‘וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה, וְהֵמָּה רֹעִים… כֻּלָּם לְדַרְכָּם פָּנוּ, אִישׁ לְבִצְעוֹ מִקָּצֵהוּ…’]. אבל ה’ לא יתן להם. אבל אנחנו צריכים להתחזק, כי זה כתוב בנבואות, ואם זה כתוב, אז גם הגאולה כתובה… [עי’ סומ”ס מכות] וגם, נכון, זה עוד קצת, ממש עוד קצת.

טוב, אני רק רוצה שוב לומר: הכוכב מגיע. אין ספק. אולי משהו יקרה לפני זה שיהיה מאד-מאד גדול, אני מרגיש שזה יכול להיות. אבל דבר אחד שאני יודע, לפני שהכוכב יגיע העולם יקבל מכות שכאלה, ואנחנו כבר סופגים מכות מהמטאורים והאסטרואידים. ואנחנו נרגיש שכל העולם פשוט מותקף, מותקף בטילים שנופלים עלינו מכל מיני מקומות, אבל זה לא טילים, אלו הם מטאורים מסוכנים, מטאורים שה’ שולח לפניו. זה בא מהכוכב. הכוכב כבר יש לו השפעה מאד קשה על כדור הארץ.

כל אלה שיש להם לב יהודי, תעזבו את מה שאתם עושים, ותבואו לארץ. אם אתם כבר פה, תחזרו לה’ בגדול, בגדול.

ש. מה באפשרותינו לעשות?

ת. רק דבר אחד אנחנו יכולים לעשות. כל אחד, צריך לעשות תשובה אישית. כל אחד, וגם כל ילד, אפילו הקטנים – כמה שהם יכולים להבין, כל אשה, כל גבר, כל יהודי ויהודיה, זה מה שצריך לעשות. ואנחנו צריכים להוריד את רמת-החיים שלנו למשהו פשוט ביותר, וללמוד. ללמוד. הגברים ללמוד, ובדור הזה גם נשים צריך שיפתחו ספר ללמוד דינים וכו’. היהודים צריכים לחזור ליהדות-האמיתית שלהם. בתי הספר מקולקלים לרוב, ומכניסים חומר-לימודים של הרשעים. ואנשים כבר ‘הרימו ידים’, לרוב. פעם היו צועקים על זה, עכשיו פשוט ‘מרימים ידים’, ואומרים ש… כולם עושים, אז גם הם יעשו.

ש. כואב להסתכל על הילדים הקטנים, באיזו אוירה שהם גדלים, איך שהם חיים חזק בתוך הגשמיות, ודברים של רוחניות לא נדבק בהם, הם כ”כ עמוק בתוך כל הצעצועים והבגדים והטיולים…

ת. לכן אני אומר שלא יכול להיות ‘הדור הבא’. לא יכול להיות דור-המשך שיהיו יהודים-ממש, שה’ ישמור. יהיו אמנם כמה משפחות שהם נלחמות על זה בקושי רב.

אז הכל נכון, זו התכנית של הרשעים, שתהיה מעורבות בחינוך וכן בכל מיני צורות גשמיות שתוריד ותוריד את האידישקייט, להכניס אותם לצבא, להכניס אותם לעבודה בין החילוניים, עד שהכל יעלם. אבל לא יעזור להם, עם-ישראל לא יעלם. אנחנו נצחיים, נקודה.

ש. עכשיו הם הולכים לעשות חוק בתמיכת החרדים, שכל החינוך החרדי יהיה תחת שלטון הממשלה…

ת. הם רוצים את המשכורות של משרד-החינוך. אוי, מה אני אגיד, מה אגיד, אין לי כח לדבר על זה, אבל הם יפלו חזק, לא סתם.

ש. באיזה שלב?…

ת. אסור להתייאש. [‘אם יתמהמה חכה לו…’], הרי כתוב שמתי שיהיה הכי קשה, זה הסימן שזה כבר מגיע [עי’ מפרשי תהלים סוף פרק מ”ד, פר חלק צח. ‘שיתיאשו מן הגאולה…’]. אז זהו הסימן שזה מתקרב. אני חושב שהפסח בשביל כולנו בינתיים הוא קצת כמו בלון-בלי-אויר… נסחב… רוב האנשים לא עם רוח-החיים של פעם, ממש שוב, כמו איזה גלגל בלי מספיק אויר, והאויר יוצא ויוצא, והכח של הבן-אדם נעלם, אבל ה’ יחזיר את זה עוד יותר חזק מאשר קודם. והפסח הזה – הרבה דברים כבר קורים, אבל אני מרגיש שיהיה בין פסח לל”ג-בעומר הרבה דברים, הרבה דברים קשים ביותר, ה’ ישמור. לא דוקא בארץ ישראל, בכל העולם.

ש. והרפורמיות בכותל עושות הצגת ברכת-כהנות…

ת. ברוך ה’ גמרנו עם זה, אבל הם יחזרו, הם רק עושים ‘כאילו’, וזה עוד יחזור. והתכנית שלהם פה, זה כן לאפשר להם, וזאת בכדי להרוס את הדת. זה מה שהם מתכננים. אבל הם לא מבינים מה זה יהודי אמיתי. הוא יכול להיות רחוק ביותר, אבל כשמישהו יורק עליו ואומר לו: ‘יהודי מלוכלך’, הוא יִלָּחֵם, הוא יכעס, הוא ילך לקב”ה. וזה מה שיקרה. הרבה מאד יהודים שהם לא שומרי-מצוות פתאום יתעוררו, בעזרת ה’.

ש. שמעתי שהשנה מתכוונים המטונפים לעשות תהלוכה מרכזית ארצית בירושלים, ‘לכבוש את המלכה בבית’ – כמו שכתוב.

ת. חכו-חכו, הם עוד יגיעו לכותל, חס ושלום, ה’ יתן להם להגיע להכי-נמוך שאפשר. ומה? אתם סבורים שהם מתכוננים לשחק משחקים עם כל אלה היהודים בקבר-דוד-המלך שבאים, ומתפללים וכו’?… יום אחד הם מתכוננים פשוט להוציא את כולם, להעיף אותם – וזהו. אבל עדיין לא, ואני לא מאמין שה’ יתן להם להגיע לזה בכלל, אבל זהו התיכנון שלהם.

ש. בערב החג הביאו חיילים וחיילות לבקר בישיבה ידועה בבני ברק. התרסקות! למה שותקים?…

ת. מה אני יכול להגיד לך? מה אפשר לומר??? מישהו ‘נפל על הראש’. מה עוד אפשר להגיד על כזה דבר. אבל הם לא רוצים להפריע (כלומר לא רוצים למחות בהם), הם לא רוצים שיראו אותם, כי להם יש את כל הכח, הם יכולים להכניס אנשים בבית-סוהר, ויכולים אפילו לעשות דברים קשים לאנשים, אף אחד לא יעשה להם כלום.

הזמנים קשים ביותר. וזה הולך להיות עוד יותר קשה. עד שזה יתפוצץ, עד שנראה את הניסים הענקיים, נגד הגוים ונגד הרשעים – זה יקח זמן, אבל את הניסים האישיים, עוד מעט אנחנו נראה, ואנחנו רואים את זה כל היום, אבל יהיה בגדול, בגדול. והרבה יהודים יחזרו בתשובה, הרבה מאד.

ש. גליה אמרה פעם שלקראת הגאולה יהיו נהרות-נהרות של יהודים שיחזרו לה’ בתשובה…

ת. נכון, ואנחנו מתקרבים לזה, אנחנו כבר כמעט בתוך זה.

ש. בענין עשרת השבטים. בשם הגר”א נאמר שקודם יתקבצו עשרת השבטים, ואכן שומעים על שבטים מארצות רחוקות שמתענינים לחזור ליהדות… האם אתה אכן רואה את זה כסימן?

ת. מה?… זה הסימנים! בדיוק מה שאמרת. אלו הסימנים!

ש. איך נדע מי באמת יהודי?…

ת. ה’ ידאג לנו כבר לדעת. קודם כל, הם ייעלמו, אם אתה לא מוצא אותם בשום מקום, סימן שזהו זה.

ש. אמרתם שאלו מתוכנו שייעלמו בזמן הופעת הכוכב הם אינם יהודים…

ת. יש הרבה אנשים שנחשבים ליהודים שהם לא יהודים.

ש. לאחרונה שמעתי שהיו כ-200 רעידות-אדמה ביום אחד! אמנם לא כולם גדולות, אבל בחלקן ממש חזקות…

ת. נכון, רעידות-אדמה בלי סוף. ושוב אני חוזר: הרי-הגעש שמתפוצצים אחד אחרי השני וממלאים את האויר באבק ועשן ופיח שיוצא מבפנים. ויש הרבה-הרבה חופים שנעלמים כמו שדיברנו. ובקוטב הצפוני הכל נמס, כי השכבה העליונה של כדור-הארץ זזה. עכשיו למשל, בקנדה, יש איזורים שהם קרים מאד אבל אפשר עוד לחיות בהם, אבל זה זז צפונה עד כדי כך שזה מגיע למקום הרבה יותר קר, וברגע שתהיה בעיה בחשמל וכו’ – לא יוכלו בכלל לחיות שם, בגלל הקור. וזה קורה בגלל שהחלק העליון של כדור הארץ זז ונוסע, נפרד מן הכדור.

ש. גם שמעתי שבאמריקה היו בזמן אחד הבדלי טמפרטורות קיצוניים ממקום אחד לשני, במקום אחד – חמסינים ובמקום אחר – שלגים…

ת. יש כל מיני סימנים שקורים במזג-האויר ובכל מיני דברים אחרים [עי’ ילקוט שמעוני על תהלים ק”מ, רמז תתפ”ח: ‘סכותה לראשי ביום נשק’. א”ר יוסי בר בון, ביום נשק, שהקיץ נושק את החורף’], ולא רוצים לדעת, ממשיכים. זה לא מספיק מפחיד. ה’ יעזור לנו שאנחנו נתחיל לזוז בלי שאנחנו נגיע לפחד. מה שכן אגיד לכם, שאנחנו כולנו צריכים להמשיך לדבר, ובצורה חריפה ביותר, כי אנשים כל כך מוקפים בקליפות, ושום דבר לא נכנס רק אם זה מאד-מאד חזק.

ש. אבל יש כאלה שמקבלים מזה רתיעה, זה לא עושה להם טוב….

ת. בסדר, אבל אפילו אלו שלא רוצים לקרוא את זה, אם הוא צריך לדעת את זה, בסופו של דבר ה’ ידאג שהוא יֵדע את זה.

ש. אנחנו כאן לא יודעים כלום מה שקורה, הכל מוסתר…

ת. אם שומעים רדיו פה בארץ –לא יודעים כלום. מעניין אותי איך הקריינים ההם שהם ‘כָּאֵלוּ-חכמים’, לא תופסים שרק מדברים בְּלַה, בְּלַה-בְּלַה-בְּלַה כל היום, כל מיני שטויות…

ש. הרוסים מנסים להשתחל פה דרך סוריה…

ת. כולם רוצים את הארץ הזאת, ובסוף גם תהיה מלחמה ביניהם, כן, זה ברור. כזו ‘קְלֵיינֶע שְׁטִיקְל’ (פיסת ארץ קטנה), מקום קטנטן, אז מה רוצים מאיתנו?… אבל המלחמה, המלחמה הגדולה – תהיה פה. ומשיח הוא שילחם. ולא-סתם יבואו, יבואו עם כל הטנקים וכל כלי המלחמה שלהם, אבל יהיו להם בושות גדולות, כי אדם אחד בלבד ילחם נגד כולם, שליח ה’ [ישעיה י”ג ד’: ‘ה’ צְבָק’וֹת מְפַקֵּד צְבָא מִלְחָמָה…’], משיח בן דוד, שיהיה בקרוב, אמן.

כאלו בושות יהיו להם לפני שימותו [מזמור פ”ג: ‘יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ עֲדֵי עַד, וְיַחְפְּרוּ וְיֹאבֵדוּ…’] וזה יהיה הסוף של הרשעים. ואנחנו במצב קשה. רק שנדע ולא נשכח: אנחנו לא נשרוד אם הקב”ה לא רוצה! והוא ישלח משהו, ואני מאמין שזה יהיה הכוכב, שזה יהיה כל-כך הרסני עד שלא תהיה שום אפשרות לבן אדם לשרוד מזה. אבל יהיו ניסים ענקיים! שוב: ניסים ענקיים! וזה כתוב ברור. לא רק אני אומר את זה [מיכה ז’ ב’]. וזה יביא את היהודים לא רק לחיים טובים ולגאולה השלימה, אלא לחיים כאלו בכדור-הארץ הזה שיהיה אפשר לחיות למרות כל הזיהום, ועם כל ההתפוצצויות מכל הכיונים, ועם כל ההרס, אבל לנו זה יהיה מקום של גן עדן! וזה יהיה הנס!

ש. עוד השנה?…

ת. אני מאמין שכן.

***************

הרדיפה נגד הרב ברלנד

ש. אולי תרחיב קצת בענין רדיפת הרב ברלנד, הוא סובל קשות כפי שלא היה מעולם…

ת. הרב ברלנד – הוא צדיק ממש. הוא קיבל את הבושות בשביל עם-ישראל. הוא מצפצף עליהם. נכון שהוא בתנאים אֲיוּמִים-איומים, אבל הוא יותר חזק מכל הרשעים ביחד. ואין לכם מה לפחד, תתפללו עליו כי הוא יהודי מיוחד מאד, וכל מה שמאשימים אותו זה שקר.

ש. שמענו שמי שרודף אותו זה לא השלטונות המקומיים, אלא מדרבנים אותם מכאן, מן הארץ, וכן בהשפעת יהודים אחרים.

ת. לא, כנראה, שוב, שזה ‘סדר-העולם-החדש’. מעניין, הם נלחמים נגדו כאילו שהוא ‘התאומים’ (מגדלי התאומים)…

ש. שלחו לשם ישראלים לשמור עליו…

ת. טוענים שיש שם כשבעים שומרים על המסכן הצנום הזה, הדחליל הזה!… הוא באמת יכול לעשות להם רע… בשמים הוא יעשה להם רע. הם יקבלו עונש גדול. אני לא מקנא באף יהודי שעושה לו רע. בודאי ובודאי הגוים, אבל כואב לי הלב שיהודי יכול לעשות לו רע.

ש. אז איפה צריך להפגין? כנגד בית המשפט העליון… המשטרה… הכנסת?…

ת. לא, זה הסדר העולם החדש! זה מגיע עד לוותיקן והאו”ם. זה לא רק ה’שְׁווֹנְצִים’ (הזנבות) האלו בכנסת. זה מגיע גבוה-גבוה בהייררכיה של הרשעים. הוא חשוב ביותר, למה? כי הם לא רוצים רב שמושך אליו כ”כ הרבה אנשים. והוא מושך גם גוים פה-ושם. אולי אפילו היהודים המפונקים של דרום-אפריקה יתחילו להבין שה’אִיזִי לַייף’, החיים הקלים האלה, עוד מעט יגמרו, שהגיע הזמן לקום ולברוח…

ש. מחר אמורה להיות עצרת-תפילה מול הקונסוליה…

ת. צריכים הרבה, הרבה אנשים, וצריכים לעשות גם באמריקה, ובמקומות אחרים. וזה מה שהם מפחדים ממנו, זה כל הפחד שלהם איתו. מעניין, הוא בסכנה גדולה, כי הם יכולים להרוג אותו בלי בעיות, ובטוחים שכולם ישכחו ממנו.

ש. אז מדוע כשרואים יהודי בצער שכזה כולם שותקים, לא מכריזים מחאה? למה יש שקט שכזה?…

ת. למה, למה, למה… למה יש שקט על הגיוס?… למה יש שקט על הקברים?… למה-למה-למה יש שקט על כל השטויות שיש, על הפיאות, על כל הגשמיות, למה, למה, למה, למה?… כובע!

***************

 

תגיות

נהנה מהאתר? נא השתתף בהחזקתו

  • לתרומה תרומה חד פעמית או הוראת קבע בכרטיס אשראי, לחץ כאן

הרשם לרשימת התפוצה

חלון הצאט
אנונימי72846
עכשיו שיש אינטרנט הוא יכול להיתגלות בכל מקום
אנונימי72956
באמת אין מחלוקת תלמידי חכמים
אנונימי72956
הוא בטח מסתכל על העם
אנונימי72956
רואה מי טוב ומי לא
האחרון שבעם
והריחו ביראת ה'
אנונימי72985
כן אומרים שהוא מתבונן עלינו הרבה
אנונימי72956
רק הוא יגדע את ראש הנחש של הקרן לישראל חדשה. הוא ידע להריח את השקרים שלהם
אנונימי72846
כדי להחזיר בתשובה כל אחד לפי דרגתו.
אנונימי72846
ה' רק יכול ועושה זאת.
אנונימי72846
אם ה' עושה הכול וממנו הכול אז בשביל מה צריך משיח?
האחרון שבעם
אז בואו נתחיל לעשות תשובה
אנונימי72956
בעזרת ה' ישלח לנו את משיח צדקו בן דוד בית הלחמי בקרוב אמן
אנונימי72956
צדקנו*
האחרון שבעם
ב"ה - חידוש על הפרשה - שמירת עינים
ככל שנשמור את העינים בקדושה כך נראה את המשיח, "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון", (על פי החיד"א בספר מדבר קדמות, וכן משמע בטהרת הקודש) וזהו פירוש: "וישובו ויבואו עד עין משפט היא קדש, ויכו את כל שדה העמלקי", וישובו - לשון תשובה, "ויבואו עד עין משפט" - לשפוט עצמו איך מתנהג בשמירת עינים "היא קדש", הקדושה, "ויכו את כל שדה העמלקי" ובזה מכניעים את כל זכר עמלק!
אנונימי72985
המשיח ימות מוות קליני וישמע את קולו של אלוהים מדבר אליו וברגע שיגיע לשלמותו המשיח יוולד מחדש ו ה ידבר דרך שפתיו ואז אנו נשמע קולו של אלוהים וכשהוא ידבר הרשעים ימותו
האחרון שבעם
"וברוח שפתיו ימית רשע"
אנונימי72985
והצדיקים יישארו
אנונימי72985
הבנתם. המשיח הוא ממש דמות ניסית שירדה אלינו ונשמתה נשמה קדושה וגבוהה מאד
אנונימי72985
"מה שהיה הוא שיהיה" משה המושיע הראשון יהיה גם המושיע האחרון
אנונימי72846
נישמת משה תיתעבר במשיח עד תחיית המתים שאז יקום משה רבנו וייקח בחזרה את נישמתו.
האחרון שבעם
חידוש
אנונימי72846
המשיח הוא אדם ככול אדם מזרע דוד המלך עם תוספת נשמת משיח ועוד נשמות שיעזרו לו לגאול את כל העולם.
אנונימי72985
ומה יקרה למשיח ?
אנונימי72846
הוא ישתווה לכול עם ישראל ע"י שהוא ירים אותם מבחינה רוחנית וימשול בכול העולם ויעשה גם הוא רצון ה' כדי שגם הוא יזכה לעולם הבא כמו כל ישראל
אנונימי72985
אה הבנתי
אנונימי72985
אבל אומרים כשהמשיח יגיע לא ימותו האנשים אז לא יילכו לעולמם הבא
אנונימי72846
כאשר תיפגוש אותו לא תרגיש הבדל אבל תרגיש צורך לקיים את התורה כדי להיתקרב לבורה העולם , זה גדולת משיח
אנונימי72985
ובכל יום ויום ה יברא ויצור נשמות חדשות
אנונימי72846
עולם הבא זה עולם שנעבור אליו בגופינו וזה כמו העולם הזה אבל כמו לפני חטא אדם הראשון ואז נהנה בזכות ולא בחסד.
אנונימי72985
הלוואי המשיח היום
אנונימי72846
ויכול להיות שזה העולם הזה שבמאמץ שלנו נהפוך אותו לגן עדן בעזרת משיח כי אנחנו קילקלנו ואנחנו נבנה
אנונימי72846
ואם יבוא היום מה הייתה רוצה שיעשה לך?
אנונימי72985
נכון מאד אתה צודק. הייתי רוצה לראות מי זה האדם ולמרות שיכול להיות שכבר ראינו אותו למרות שלא ידענו שזה הוא וכמובן שיהיה שלום וליראות את בית המקדש החדש שייבנה
אנונימי72985
והייתי רוצה ללמוד תורה בנחת מבלי שאנשים יגידו לי וישאלו אותי למה אתה לומד התורה
אנונימי72846
יש דרך לראות אותו אפילו לפני הזמן .
אנונימי72985
איך ניתן לזהות אותו
אנונימי72846
תלוי בך ולא בוא.
אנונימי72985
איך אני אמור לזהות אותו
אנונימי72985
אתה יודע דרך ?
אנונימי72846
דרך התשובה הנכונה.
אנונימי72985
מה זאת אומרת
אנונימי72985
אני כבר דתי בן אדם
אנונימי72846
היות ובמצבך כעת אתה לא יכול להגיע אליו ,עובדה, אז אתה צריך לשנות את המהות שלך לפי האמת ואז תגיע אליו , ואם רוצה להיות ראשון זה קשה ולא פשוט.
אנונימי72985
מה זאת אומרת לשנות המהות שלי
אנונימי72846
צריך להיות צדיק לפי הכללים שהתורה מסרה לנו. אם אתה רוצה לשמוע זה רק אם אתה מתחייב לקיים, אם זה נראה לך.
אנונימי72985
אני כבר מקיים בן אדם
אנונימי72846
אז למה אתה לא מגיע אליו?
אנונימי72985
חשבתי ש אתה יודע לזהות אותו
אנונימי72846
למה?
אנונימי72846
הזיהוי לא תלוי בוא אלא בך.
אנונימי72985
ממ טוב ננסה נראה מקווה שאצליח
אנונימי72846
רוצה לשמוע מה צריך לעשות ?
אנונימי73045
72985 אל תקשיב ל72846 כנראה הוא עוד אחד שחושב שהוא המשיח פשוט תחיה כיהודי ובעז"ה שיגיע הזמן כמו שאנחנו נדע כך אתה תדע בינתיים אף אחד לא יודע מי זה המשיח
אנונימי73067
כן
אנונימי72846
אתה אומר דברים לא נכונים, וזה חלק היצר כדי להרחיק אותנו מלעשות דברים שיקרבו לגאולה. הוא חושב שמשיח יבוא במצבו היום ושל כל עם ישראל.
אנונימי73067
צריך לחזור בתשובה !! !!
אנונימי72846
תנו לו לשפוט. אתם רוצים להישתלת עד הדעה שלו.
אנונימי72846
להיתראות יש יותר מדי יצר הרע בצאט.
אנונימי73067
אני מקשיב ל 46
אנונימי73067
46 זה בןאדם טוב
אנונימי73067
46 אתה בןאדם טוב
אנונימי72846
יום אחר בעזרת ה'. יש כעת הרבה הפרעות. אין שום אינטרס לאדם להגיד לעשות רצון ה'. רק מי שיש לו רווח מיזה צריך להיתרחק ממנו. זה כלל ראשון. אז להיתראות צדיק .
אנונימי73067
להיתראות אחי אני אוהב אותך
אנונימי73067
" ויצא חטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה "
אנונימי73067
אנשים
אנונימי73067
חזרו בתשובה לפני האלוהים. שובו אליו תתפללו אליו ותלמדו אותו כמו בעבר
אנונימי73067
כי הגאולה כבר מוכנה והמשיח בפתח וכשיבוא ויגיע כבר לא יהיה לכם הזמן לתקן מעשיכם
אנונימי73067
אז קדימה
אנונימי73067
תחשבו שהחיים הם כמו ספר בלי דפים ואנו ממלאים דפינו כמעשינו סוג אדום או סוג ירוק סוג אדום רע סוג ירוק טוב כל מצווה תפילה לימוד תורה שמירת שבת צניעות וכדומה מוסיף לכם דף ירוק וכל עבירה לשון הרע רכילות חוסר צניעות אי שמירת שבת וכדומה מוסיפה לכם דף אדום וביום אחד אפשר לצבור מלא דפים ירוקים או אדומים כמספר מעשיכם. אז איזה ספר אתם רוצים?
אנונימי73067
ספר טוב או ספר רע?
אנונימי73067
גן עדן או גיהנום?
אנונימי73067
אתם מבינים אנשים?
האקונה מטטה
כן
אנונימי73920
בוקר טוב אנשים
אנונימי73920
אהבתי את הרעיון עם הספר והדפים. של אתמול
אנונימי73920
תודה רבה על החיזוקים שלכם אנשים כולם בזכותכם אני מתחזק וחוזר בתשובה
אנונימי73920
ואת האמת אני גם מציע לכולם
אנונימי73959
אשריך אח יקר שאתה מתחזק ומחזק את עצמך. וגם אם קרה ונפלת פעם אחת או פעמיים אל תתייאש ותגיד לעצמך מה יהיה איתי עכשיו? אל תדאג! כי ככל שאתה עולה בצורה בטוחה יותר ואולי קצת איטית, ככה ההתעלות שלך תהיה הרבה יותר גבוהה ואמיתית! גם אדם הראשון כשל בעבירה. ואדם הראשון כמובן בצלם א-לוקה נברא. ואתה בן אדם, תדע לך שככל שתקיים את דברי ה' מהתורה, ככה ירווח לך לך כי תבין שאתה מתקן לא רק את עצמך ועוזר לזרז את הגאולה השלימה, אתה גם מתקן עוד עשרות מעידות של אחרים ברגע שאתה מקיים מצוה אחת אפילו! אשריכם ישראל ורב שלום בניך
אנונימי73959
תראו איזה יום יפה הקדוש ברוך הוא בחר לנו להיום... בתוך ארץ ישראל היפה ומלאת כל טוב שלנו. הלב רוצה רק לומר תודה על היכול בכלל לנשום את האוויר הצח של הארץ הקדושה הזו. תתארו לכם שהייתם חיים לפני 200 שנה בגלות והיו מודיעים לכם שעוד 200 שנים מהיום אתה תשב בארץ ישראל כשמסביבך מליוני יהודים והכל כתוב בעברית ואפילו השירים יהיו בעברית! הייתם מאמינים לזה? סביר להניח שכן כי בתורה יש לנו אין ספור רמזים לתקופה הזו וכשמגלים את הרמזים האלו שכמובן מתקשרים אחד לשני, מבינים באמונה שאכן זה יקרה. ואכן זה קרה! אמנם יש עוד קצת הפרעות מהצד אבל אלו רק הקליפות האחרונות... מה נשאר... כל מה שהיה צריך לקרות קרה כבר ומה שעוד לא קרה אולי לא צריך לקרות... ברגע שתסתכל בעיניים שלך על המצב הכל יראה טבעי ואקראי. אבל ברגע שתביט על המציאות בעזרת העיניים הפנימיות שלך, תבין שהכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך שהוא מסדר וקובע ומאזן את הכל, ושהכל תלוי בו והוא נותן לנו את הזכות לבחור איך ומתי.
אנונימי74242
יום טוב ושמח לכולם אחים שלי
אנונימי74242
הגאולה מוכנה
אנונימי74242
ובעזרת ה היום משיח
נכד דוד
אז בואו ונעשה תשובה שלמה ונצעק לה' שיגלה משיח צדקנו!!
אנונימי74569
אם אתה תעשה תשובה מלאה אז הקול שלך יהיה לו כוח להשפיע בעזרת ה'.
נכד דוד
אין יאוש בעולם כלל
אנונימי74569
אני מישתדל ללמוד ההלכה כולה ואז אולי יהיה לי כוח להשפיע בעזרת ה'. האם אתה גם?
אנונימי74569
אם לא עושים מספיק אז הכלל הזה לא אומר כלום.
נכד דוד
עם ישראל! בואו ונעשה תשובה שלמה לפני ה' אלהינו, בצניעות בקדושה בטהרת המשפחה, בשמירת הלשון והשבת, בשמירת הברית והמחשבה והעינים, בזהירות בבין אדם לחבירו והכל
ובשמירת כל התורה, ומשיח מיד בא~!
אנונימי74569
אם אתה רוצה שיתקיימו דבריך תלמד הלכה בעל פה כדי שלא תחטא. כי הוטא דבריו לא נשמעים.
נכד דוד
יוסף בן רוחמה?
אנונימי74569
תיתרכז בעיקר.
אנונימי74569
אולי תענה אתה אם ה' בעל הבית והוא היחיד שעושה הכול אז בשביל מה צריך משיח?
אנונימי74608
במדרש תנחומא (אחרי מות פרק יב)

אמר רבי ברכיה הכהן ברבי, ראה מה כתיב (זכריה ט) גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא, צדיק ומושיע אין כתיב, אלא צדיק ונושע הוא. וכן הוא אומר (ישעיה סב) אמרו לבת ציון הנה ישעך בא, מושיעך בא אין כתיב כאן, אלא ישעך, כביכול הוא נושע.

וההסבר בסוף המדרש שם -
אמר הקב"ה בעה"ז הייתם נושעים ע"י בני אדם במצרים ע"י משה ואהרן בימי סיסרא ע"י ברק ודבורה במדינים ע"י שמגר בן ענת שנא' (שופטים ג) ויושע גם הוא את ישראל וכן על ידי שופטים וע"י שהיו ב"ו הייתם חוזרין ומשתעבדין, אבל לעתיד לבא אני בעצמי גואל אתכם ושוב אין אתם משתעבדין, שנאמר ישראל נושע בה' תשועת עולמים:

דהיינו שהגאולה העתידה תהיה על ידי הקב"ה לבד, ולכן לא כתוב על המשיח "מושיע", אלא נושע, שהוא עצמו נושע על ידי הקב"ה.
אנונימי74608
וכן מתפללים כל יום שלושה פעמים "ברוך אתה ה' גואל ישראל" - שהשם הוא יגאל אותנו, וישלח לנו את מלכינו שימלוך עלינו בפועל בעולם הזה כפי התורה - והוא מלך המיח
אנונימי74608
המשיח
אנונימי74569
צדיק, אתה צודק אז למה אנחנו מחכים למשיח, אולי נחכה ל תשועת ה' ונעשה משהו למענו לפי התורה. כלומר שיש לנו תפיסה לא נכונה לגבי הגאולה.
אנונימי74569
אולי משיח הראשון שיגאל את משפחתו ואז יראה לנו איך כל אחד יגאל את משחתו וכך ה' יגאל אותנו בכללית.
אנונימי74608
נכון , משיח זה ה"דובדבן" בעל הענין האלוקי הנשגב ששמו "גאולה", אבל הכל נעשה וייעשה על ידי הקב"ה לבד
אנונימי74608
כתבתי נכון על מה שכתבת מקודם - לא על מה שכתבת בסוף
אנונימי74608
משיח זה לא קשור דווקא למשפחתו - משיח הוא שליח אלוקי עבור כל כלל ישראל, להיות מלך עליהם ולהראות להם דרך עבודת השם הנכונה בעולם הזה, כדי שנהיה מוכנים לעולם הבא,
אנונימי74608
הרמב"ם הגדיר מצויין , למה אנו מחכים למשיח ? ואני מעתיק
אנונימי74608
(ד) לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה: (משנה תורה הלכות מלכים פרק יב)
אנונימי74569
אז לפי זה נראה אצל משיח רק שהוא חוזר בתשובה לפי ההלכה וכך מחזיר בתשובה את משפחתו והלאה. אבל לא נראה עליו שום כוח חוץ מכוח ה'. לחזור ולהחזיר בתשובה זה הכוח הגדול ביותר בעולם. איזהו גיבור הכובש את יצרו.
אנונימי74608
"אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה - כדי שיזכו לחיי העולם הבא " - זו מטרת המשיח !
אנונימי74608
69 אתה צודק, אבל מפורש בנביאים שיהיו לו כוחות רבים
אנונימי74608
והריחו ביראת אלקים, ונחה עליו רוח חכמה גבורה וכו' כו'ו
אנונימי74608
ושכל העולם כולו - כול הגויים והיהודים - ישתעבדו אליו, ויהיו כפופים אליו, מהרגע הראשון שהוא יבוא
אנונימי74608
בגמרא כתוב, שביום הראשון שהמשיח יבוא, כל העולם יכנע תחתיו, והגויים יהיו עבדים לישראל
אנונימי74569
להחזיר בתשובה זה הכוח הגדול ביותר כי זה נעשה כנגד היצר שהוא בעל כוחות אדירים יותר מאשר כל העולם ביחד.
אנונימי74608
(בבלי עירובין מג ע"ב)
אנונימי74608
69 אמת ! לנצח את היצר הרע ולהכניעו הכנעה סופית. כתוב שאחרי שיבוא המשיח, יבוא שלב שיעשו הספד גדול על היצר הרע, וכולם יבכו, הצדיקים והרשעים
אנונימי74608
הצדיקים יבכו משמחה, איך הצלחנו להתגבר על הר גדול כזה ?
אנונימי74608
והרשעים יבכו מעצבות, איך לא הצלחנו להתגבר על חוט השערה כזה ?
אנונימי74608
(בבלי סוכה נב)
אנונימי74569
הם יכנעו תחת ה' . והמשיח רק שליח ה' ואין לו צורך לשלוט בהם פיזית.
אנונימי74608
ברור שהוא ישלוט בהם פיזית ממש
אנונימי74608
הם יכנעו תחתיו ויבקשו להיות עבדיו, ומלכים יבקשו להיות משרתים להחליף את הטיטול לילדיו... ומי שיזכה בזה זה רק הצדיקים של הגויים - ככה כתוב בנביאין
אנונימי74608
*בנביאים
אנונימי74569
ה' ישלוט בהם, והם יראו את שילטון ה' אולי דרכו. והיה ה' למלך על כל הארץ.
אנונימי74608
ברור שה' ישלוט בהם , אלא מה ? כל הכוח של המשיח זה רק לגודל צדקותו ויראת ה' שתהיה שורה עליו , וכל העולם יכיר בזה לכן כולם יהיו כפופים לו - שזה למעשה כפיפות להשם על ידי שליחו שבארץ
אנונימי74608
לכן התנאי של המשיח זה שיהיה צדיק מופלג , ולא סתם נקרא "משיח צדקינו "
אנונימי74608
האמונה במשיח זה מי"ג עיקרי אמונת ישראל , ולא סתם - כי משיח זהו עידן שתסור ההסתר פנים, וכל העולם יראו ויכירו במלכות ה' "כי לה' המלוכה
אנונימי74569
המשיח יהיה כל כך עצמאי שהוא לא ייתן לאף גוי או יהודי לשמש אותו או להיות בביתו , אישתו וילדיו יעזרו אם צריך. הוא יתברך בכול כמו חסידים ראשונים. וגם הוא יהנה מיגיע כפיו ולא יצתרך לאף אחד לפרנס אותו.
אנונימי74608
ברור שהוא לא ייתן ... כולם ירצו להיות עבדיו ועבדי היהודים - כי תרום קרן כל היהודים
אנונימי74569
מה זה צדיק מופלג?
אנונימי74608
ובאותו זמן שעליו אנו מדברים שיבוא במהרה בימינו אמן - זהו זמן התממשות כל התפילות של מיליוני יהודים במשך אלפי שנים !!! כל התחינות שלהם להצלחה וישועה ופרנסה וכו' וכו' ויהיה הכל - ומי שצדיק יותר יקבל יותר - כמו שאומרים מפורש בתפילות של ימים נוראים
אנונימי74608
מה זה צדיק מופלג ? .. בשביל זה צריך שהמשיח יבוא ונראה
אנונימי74608
זה תכלית הצדיקות בכל דבר - בעיני אישית למשל, הצדיק הכי גדול שהיה בדורות האחרונים - זהו החפץ חיים ! המשיח צריך להיות כפל כפליים בתכלית השלימות .. אתה מכיר מישהו כזה היום ?... לכן כל המשיחים למיניהם צריכים לארוז
אנונימי74569
לדעתי . זה אדם שלא משקר, נהנה מיגיע כפיו, עושה צדק מבחינת משפט. בעל חסד גדול מאוד. עם יראת ה' גדולה מאוד משתדל ללמוד הלכה כדי לקיימה. ועוד דברי תורה. בעל חמלה גדולה. בקיצור כל דבר שהוא עושה יצא מזה רק טוב.
אנונימי74608
בעיני זה הרבה מעבר לזה , זה תכלית השלימות שאף אחד לא יכול להגיע אליה - כי ככה השם רוצה . השם רוצה שרק המשיח יגיע לתכלית הזו , ולכן בדיוק הוא משיח
אנונימי74608
צריך להבין את זה , שמשיח זה לא עוד בן אדם . ידוע שאדם ראשי תיבות "אדם - דוד - משיח "
אנונימי74569
08 אל תביא דוגמאות כי אתה לא יודע את האמת לאמיתה עד הסוף. תביא בבקשה הגדרות. לפי חז"ל.
אנונימי74569
08 משיח זה אדם מזרעו של דוד המלך. רק הנשמה שתיתעבר בוא תהיה נשמת משיח מיוחדת מבריאת העולם.
אנונימי74608
נכון אתה צודק שאין להביא דוגמאות , אבל הנביא וחז"ל עצמם הביאו לנו את הדוגמה הכי טובה - דוד המלך - המשיח צריך להיות צדיק כמו דוד המלך
אנונימי74608
בפרקי תהלים רואים את זה בהרבה מקומות, שדוד המלך מדבר על עצמו והמפרשים מסבירים שכך בדיוק גם המשיח , אצטט פרק אחד לדוגמא
אנונימי74569
גם דוד המלך היה אדם וגם עבר עליו מהלכי בני אדם וגם הוא מודה שעשה תשובה וכו'. ומשיח יהיה מזרעו ויותר ממנו.
אנונימי74608
ברור שדוד המלך היה בשר ודם, אבל הוא אדם יחיד וחריג בין מיליוני בני אדם יהודים צדיקים - דוד המלך גדול יותר מהם , ואני לא יודע מי יותר גדול משיח או דוד המלך , זו שאלה
אנונימי74608
אלו הם אנשים נשמות יחידות מבין רבבות נשמות שהקב"ה ברא בעולם
אנונימי74644
אין להשוות בין צדיקים ובמיוחד אם אין אנו צדיקים
אנונימי74608
לא צריך להשוות, אבל למי יש ספק שדוד המלך הוא מהגדולים ביותר , יחד עם האבות הקדושים ומשה רבינו
אנונימי74569
08 אם ה' ברא צדיקים אז איך יכולה להיות זכות בחירה להיות צדיק.
אנונימי74608
אני מצטט מהגמרא סוכה את רשימת הצדיקים הגדולים ביותר והקמנו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע אדם שת ומתושלח מימינו אברהם יעקב ומשה בשמאלו ומאן נינהו שמנה נסיכי אדם ישי ושאול ושמואל עמוס וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו:
אנונימי74608
69 מה הכוונה ? יש בחירה לכל אדם
אנונימי74608
השם לא בורא "צדיקים" , השם ברא אנשים רגילים שהם הצליחו להתעלות מכל כולם ולהיות צדיקי עולם , כמו אברהם אבינו שעמדו בכל הנסיונות ועבדו את השם בלב שלם (כמו שאומרים בויברך דוד , שה' בחר באברהם כי הוא עבד אותו בלב שלם)
אנונימי74644
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.
אנונימי74569
08 אם ה' הוא הבורא את הצדיק בעולם כמו את מי שהיזכרתה אז איך תיתכן זכות בחירה אם ה' מחליט מי יהיה צדיק.?
אנונימי74608
כי בסופו של דבר השם מגלגל את הכל , והשם גלגל שיוולד ילד לעמרם ויהיה בבית פרעה וייצא ממנו משה רבינו וכו'
אנונימי74644
בך הבחירה אם להקשיב ליצר הטוב או ליצר הרע וכנראה שהצדיקים בחרו בטוב
אנונימי74608
ובמענה לשאלתך , כבר כתבו בספרים שמצד האמת האובייקטיבית - כלומר מצד הקב"ה - אין באמת "בחירה" , כי השם מגלגל את הכל - אבל בסופו של דבר מצידינו - מצידי ומצידך - יש בחירה
אנונימי74569
ואם אתה אומר שהאדם מחליט להיות צדיק. אז למה יש אדם שמחליט להיות צדיק ויש שמחליט להיות פחות צדיק. מה בדיוק בבריאה שלו מטה אותו לכך. הרי נברנו בני אדם שוים אתה אומר.
אנונימי74608
לא אמרתי שנבראנו שווים , כל אחד נולד במקום אחר
אנונימי74608
אבל בסופו של דבר כל אדם לפי מקומו ולפי מדריגתו - יש לו בחירה
אנונימי74569
אתה אומר דברים סוטרים לא הגיוניים. ולא מובנים לעמך.
אנונימי74608
כמו שלך ולי יש כעת בחירה אם להקליד במחשב, או לא , אז יש לנו בחירה - כך גם בקיום המצוות
אנונימי74608
נא להסביר לי מה סוטר ומה לא הגיוני .. אני מנסה לומר את מה שאני חושב..
אנונימי74608
ומה שלימדו אותי בתלמוד תורה ..
אנונימי74644
הכל בידי שמיים חוץ מייראת שמיים בןאדם
אנונימי74608
ברור אמת ויציב
אנונימי74608
הבן אדם יכול להחליט אם להיות ירא שמים או לא
אנונימי74569
אתה כתבתה שאצל ה' אין בחירה אבל אצלנו יש בחירה . ה' ה' ברא אותנו בעלי בחירה. והשאלה הגדולה מה משפיע על כל אחד מה לבחור. ואל תגיד הסביבה או ההורים או השורש . כי אם כך אז זה לא זכות בחירה.
אנונימי74608
בסופו של דבר לכל אדם יש את האפשרויות שלו , והוא יכול לבחור במה שהוא רוצה מבין האפשרויות - ואני מדגיש מבין האפשרויות -
אנונימי74608
אתה שואל מה משפיע ? הרצון שלו ,. מה שהוא רוצה
אנונימי74608
בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו - חז"ל
אנונימי74569
מה משפיע על הרצון שלו?
אנונימי74644
הנשמה של האדם אומרת לגוף מה לעשת.
אנונימי74644
הנשמה שלנו מניע אותנו
אנונימי74608
הרצון של הבן אדם , זה האדם האמיתי עצמו
אנונימי74608
כמו שאומר 44 - כשבן אדם יושב עם עצמו ובודק "מה אני באמת רוצה" , אז הוא יכול להגיע להחלטה (לכן אגב חשוב מאוד התבודדות !)
אנונימי74569
ומה משפיע על הנשמה. למה אחד בוחר בטוב ואחד בוחר ברע.?
אנונימי74608
אי אפשר לעשות השוואה בין שני אנשים , זה לא נכון , כל אחד נמצא במקום אחר לגמרי . כל אחד יכול לדעת רק על עצמו
אנונימי74569
התבודדות זה ביטול תורה ומעשים טובים. חסד של רגע או לימוד תורה של רגע שווה את הדברים האחרים כפול אלף אולי.
אנונימי74608
חחח השאלה מה עושים בהתבודדות
אנונימי74644
ולכן רק כשהנשמה יוצאת מהאדם האדם נפטר
אנונימי74608
התבודדות זהו דבר שעשו כל הצדיקים מאליהו הנביא עד החפץ חיים
אנונימי74569
ומה עושה את השינוי בניהם. כיצד אחד בוחר כך והשני אחרת. מה הכוח המשפיע?
אנונימי74608
זה לא רק המצאה של ברסלב. וזה כתוב גם במסילת ישרים , שהוא ספר שמקובל אצל כולם
אנונימי74608
הרצון הפנימי של הבן אדם . (כמו שכל אדם בוחר מקצוע אחר, זה בוחר משפטים וזה מחשבים, מדוע ? כל אחד יש לו את הרצון הפנימי שלו )
אנונימי74644
זה כבר לפי גלגולים לדוגמא אם גנבת בגלגול הקודם יגנבו לך בגלגול הבא כי זה התיקון
אנונימי74608
כך גם בעבודת השם , יש אחד - שזה אגב רוב העולם - בכלל לא מעניין אותם עבודת השם, ויש אחד שהחליט שזה כן מעניין אותו והולך לבית מדרש ללמוד מה צריך לעשות
אנונימי74608
44 לא מסכים גלגולים בעניין זה, לעניות דעתי
אנונימי74608
אבל אתה צודק בדברים כמו שהבאת , שגנובים לך, שזה יתכן שזה קשור לגלגול
אנונימי74644
הגלגולים של האדם משפיעים על האדם גם בעולמו הבא כי הנשמה שלך ממדיכה לחיות רק שעוברת לגוף אחר והיא זוכרת דברים שהמח שלך לא יכול לזכור
אנונימי74608
אולי, אבל בתכלס אני אישית לא יודע מה הגלגול שלי , ומה זה עוזר לי.
אנונימי74569
היתבודדות היא נגזרת על האדם והשאלה מה הוא עושה בה. כמו ר' שמעון שניגזר עליו לשבת במערה ולמד שם כל הזמן תורה. אליהו הנביא התבודד לצורך השעה כי לא היו צדיקים שישב איתם וילמד תורה. ובוודאי ששינן תורה בעל פה כל הזמן. וכך כל הצדיקים כאשר הוצרכו להיתבודד שיננו תורה וחסד כמו יוסף הצדיק שהיה מבודד בביח הסוהר אבל עזר לכולם ושם ה' היה שגור בפיו.
אנונימי74608
בסופו של דבר , לכל אדם , לכל יהודי , יש בחירה , והכל תלוי בהחלטה הרצינית שלו בינו לבין עצמו
אנונימי74644
כי זה משפיע עליך גם בעולם הזה
אנונימי74608
69 סורי , לא יודע מה כל כך מפריע לך , שבן אדם מתבודד ועושה חשבון נפש עם עצמו ? זה כלל יסודי בעיני גדולי הצדיקים ביהדות
אנונימי74644
למרות שיש כאלה מעטים שזוכרים פה ושם
אנונימי74608
אי אפשר להגיע לשום מקום בעבודת השם , בלי שבן אדם יודע היכן הוא נמצא
אנונימי74644
נכון. אני מסכים איתך
אנונימי74608
69 יש ספר של רבי אברהם בן הרמב"ם , מלפני 700 שנה, שמו "המספיק לעבודת השם" - שם הוא מאריך להסביר בטוב טעם את כל הענין של ההתבודדות , והוא מביא על כך מקורות רבים מחז"ל ומהצדיקים לאורך כל הדורות עד דורו .
אנונימי74569
רק ע"י לימוד התורה יכול האדם לדעת על עצמו ואיפה הוא נימצא. שום היתבודדות לא תעזור לו. והוא יכול ע"י מחשבות מרובות רק לגרום לקיצוניות יתר וריחוק מהתורה. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.
אנונימי74608
ברור אמת ויציב . בלי לימוד תורה אי אפשר כלום! - ולא תהיה שווה שום התבודדות , אם הוא לא יודע תורה ולא לומד תורה ! לימוד תורה זה הכל
אנונימי74608
אבל זה לא סותר - כל יהודי צריך לקבוע עתים לתורה , וגם יכול מידי פעם כשמזדמן לו לעשות התבודדות בכל דרך שטובה לו
אנונימי74644
לכן צריך לחזור בתשובה!! כי בלי תורה אנו כלום!!
אנונימי74569
בכול התורה והמצוות לא כתוב שהיתבודדות זה מיצווה. אולי זה ברחה מלהיתמוד מול בעיות שלימוד התורה וההלכה ודברי חכמים יכולים לפתור וגם בטוח שיכולים לפתור.
אנונימי74608
תבין. זה לא מצווה. זה חשבון נפש, זה קשור לכל המצוות כולן. אי אפשר למשל לקיים מצוות "תשובה" בלי שהוא עושה התבודדות
אנונימי74608
כך גם תפילה בהתבודדות ששופך ליבו לפני קונו , בהתבודדות (ולא בבית כנסת ובית מדרש) הוא יכול להתפלל בשפה שלו כפל כפליים
אנונימי74644
כשאתה לבד אתה הכי חכם !! כי אז אתה מקשיב לעצמך הכי טוב בלי הרעשים של הסביבה!!
אנונימי74608
לא מבין מה הרתיעה מ"התבודדות" .. לא אמרתי לך ליסוע לאומן ...
אנונימי74608
44 אמת ויציב !
אנונימי74644
תורה רבה לך
אנונימי74569
מה שהיו אולי הצדיקים עושים היתבודדות זה להיתקשר עם ה' יתברך באופן רוחני אחרי שכול התורה מונחת בכיסם וגם בעלי דרגה רוחנית גבוה. אבל היו זה רק בריחה מלימוד תור ועשיית חסד כיוון שיש בזה מאמץ והשקעה מרובה. יגעת ומצת תאמין.
אנונימי74608
69 - מסכים לגמרי שאם התבודדות באה על חשבון לימוד תורה - או עשיית חסד עם אשתו וילדיו - אזי זו לא מצווה, זו עבירה גמורה !! אסור לבטל תורה בשביל התבודדות , ואם בן אדם יוצא ליער להתבודד ומשאיר את אשתו וילדיו בוכים - אזי זו עבירה חמורה !
אנונימי74608
התבודדות זהו צורך בשביל כל יהודי שרוצה לעבוד את השם בתמימות , לעשות חשבון נפש בינו לבין עצמו , איך קיום המצוות שלי ? איך התפילה שלי ? איך עבודת המידות שלי ? וכו' וכו' וכן להתפלל לקב"ה בשפה שלו,
אנונימי74644
התבודדות זה קבלת רוחניות. ואם אנו מתבודדים ומדברים אם ה כשאנו מתבודדים אנו מקבלים רוחניות קודש קדושה
אנונימי74569
דרך אגב אתה יכול להיכנס לחדר ולבקש מה' כל מה שאתה רוצה מבחינה רוחנית ואצל ה' זה יכול לקחת אפילו שניה אחת . ה' יכול לשמוע אותך גם כשאתה לא מדבר.
אנונימי74608
נכון . אבל אתה רואה שבתפילת שמונה עשרה , יש הלכה שצריך להוציא בשפתיו , מדוע ? הרי ה' יכול לשמוע ?
אנונימי74569
כדי שתדע אתה ותשמע שהכול רק ה' יכול לעשות. ודרך אגב מוציא בשפתיו ולא משמיע קול כך הזוהר כותב. כמו חנה . "וקולה לא ישמע"
אנונימי74608
נכון שאפשר להיכנס לחדר להתפלל, וברור שזה זה , אבל אם בן אדם מתפנה כעת שעה שלימה מכל עיסוקיו , ומתנתק מכל הפלאפונים והמשחבים וכו' וכל ההפרעות , אזי התפילה שלו - הוא ירגיש - תהיה פי מאה
אנונימי74608
זה בדיוק נקרא "התבודדות" - ביער זה הרבה יותר טוב .. אבל ברור שגם נכנס לחדר זה נפלא
אנונימי74608
נכון, תפילה בלי השמעה לאוזן
אנונימי74569
לימוד התורה הוא ההיתנתקות הטובה יותר בעולם והיא עוזרת פלאים , ולא רק לקבוע עיתים אלא ללמוד בכול הזדמנות. תנסו זה בדוק.
אנונימי74644
הכי חשוב הכוונה. חשוב להוציא המילים מהפה כי כך אתה גם מזכה הסובבים אותך למצווה כי כך הם שומעים אותך ומקשיבים כאילו לדברי אלוהים
אנונימי74608
69 אמת ויציב ,דבר ראשון לימוד תורה! התבודדות זה רק אחרי שבן אדם קבע עתים לתורה
אנונימי74569
אסור ב 18
אנונימי74608
זזתי חברים , תצליחו !
אנונימי74644
תודה רבה אמן ואמן
אנונימי74569
חברי יקרים תיקו .תשבי יבוא ויתרץ . הייתם נעימים וצדיקים להיתראות יש מה לעשות אז תבורכו אחים יקרים.
אנונימי74644
תודה רבה אמן ואמן
אנונימי74820
תודה רבה על החיזוקים שכתבתם
חסיד חבד
מה שלא ידוע הוא – שהצדיק הקדוש "בעל התניא" זיע"א חיבר שלוש ספרי תניא, חוץ מ"ספרן של בינונים" הוא חיבר גם "ספרן של צדיקים" וגם "ספרן של רשעים", מקובל שספרן של צדיקים נשרף, וספרן של רשעים – נאבד.
אנונימי74881
מה היה כתוב בספיר הללו מאד מעניין
חסיד חבד
התניא, זה תורה שבכתב של החסידות, אז בעל הטורים אמר שהתורה מתחילה באמת, "בראשית ברא אלקים" סופי תיבות אמת, אז לכן התניא נכתב בדקדוק בכל מילה ומילה ובכל אות ואות, התניא מתחיל במילים: תניא משביעין אותו.

והוא ראשי תיבות אמת. לא רק סופי תיבות אמת כמו בראשית ברא אלקים. אלא ראשי תיבות אמת.

סוד התניא (הסוד של התניא) מה זה סוד התניא? עם הכולל בגימטריא מטפחת - שזה הסוד של התניא, בגימטריא מטפחת, עם הכולל.

וזה הסוד של התניא, למה? כי התחלת התניא: משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע, אז איך מי שלובשת– שייטל, פאה ובעלה והילדים הם ההפך מצדיקים, אם יש עבודה זרה בבית! וממש בית עבודה זרה! זה הכוונה שכתוב תהיה צדיק ואל תהיה רשע.

עכשיו אגלה לכם עוד סוד, 'משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע', מה זה רשע? בגימטריא ירא שייטל, למה? כי האשה שהולכת בשייטל היא לא יראת שמים, אלא יראת שייטל, היא מפחדת שהשייטל [שלה] לא מספיק יפה....

כי הדרך האמיתי הוא להיות האור המקיף הקדוש של הטיכל, מטפחת, שמקיף את האשה באור קדוש ועליון, שאין מלאכי מעלה יכולים להסתכל! וכשהאשה תגיע לשמים היא תראה את כל זה, ותאיר כקרני שמש בצהרים!!!

ועכשיו שהפאה היא עבודה זרה, אין שום היתר בעולם ללבוש את זה, ומי שלובשת פאה היא מוקפת חושך עצום, ומונע מאיתה ומשפחתה בני חיי ומזוני רוויחי!
אנונימי74976
יישר כוחו של חסיד חבד על הדברים הנאים שכתב
אנונימי74976
רק צריך לזכור שבנוסף לאיסור הפאה , יש חובה עלינו הגברים לשלוט על המוח ועל הלב , להיות חזקים ולא להסתכל . זו חובה גדולה גם עלינו .
אנונימי74951
חזרה בתשובה שלמה !! !!
אנונימי74951
תזרז הגאולה
אנונימי74976
בנביא ישעיה מפורש , שמי שמקפיד על שמירת עיניו הוא זה שיזכה לראות את המשיח ! ומכלל הן אתה שומע לאו
אנונימי74569
יש רק כוח אחד שיכול לעזור וזה כוח ה' דרך התורה בלבד ולא שום פטנט.
אנונימי74951
נכון מאד אתה צודק
אנונימי74976
אני מעתיק את הפסוקים
אנונימי74976
(יד) פָּחֲדוּ בְצִיּוֹן חַטָּאִים אָחֲזָה רְעָדָה חֲנֵפִים מִי יָגוּר לָנוּ אֵשׁ אוֹכֵלָה מִי יָגוּר לָנוּ מוֹקְדֵי עוֹלָם:
(טו) הֹלֵךְ צְדָקוֹת וְדֹבֵר מֵישָׁרִים מֹאֵס בְּבֶצַע מַעֲשַׁקּוֹת נֹעֵר כַּפָּיו מִתְּמֹךְ בַּשֹּׁחַד אֹטֵם אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ דָּמִים וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע:
(טז) הוּא מְרוֹמִים יִשְׁכֹּן מְצָדוֹת סְלָעִים מִשְׂגַּבּוֹ לַחְמוֹ נִתָּן מֵימָיו נֶאֱמָנִים:
(יז) מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ תִּרְאֶינָה אֶרֶץ מַרְחַקִּים:
אנונימי74976
ועוצם עיניו מראות ברע - אמרו חז"ל בבלי - זה שאין מסתכל על הנשים [אפילו] בשעה שעומדות על הכביסה
אנונימי74569
כוח התורה שיש בו קיום מצוותיה ולא לעשות עבירות על פי ההלכה.
אנונימי74951
כל הכבוד צדיק
אנונימי74569
והלימוד עוזר להיתגבר על היצר. ברתי יצר הרע בראתי תורה תבלין לו.
אנונימי74951
תגיד אתה יודע איך שולחים סרטונים לכאן ?
אנונימי74569
אולי תעשה העתק הדבק.
אנונימי74951
תודה רבה על העזרה חבר
אנונימי74951
מכירים את המשפט : "אלוהים עם כולם אבל לא כולם עם אלוהים"
חסיד חבד
חידוש
בראשית ראשי תיבות: תורת רבינו - אין שום יאוש בעולם!
ברא ראשי תיבות: אין רשעים בישראל!
אנונימי74951
לצערי הרב זה לא נכון כי האמת שגם בארץ שלנו ארץ ישראל יש רשעים והרשעים האלה לא יודעים וגם לא רוצים וירצו לדעתת מה גורלם ומה סופם.
אנונימי74569
אין רשעים בעולם . ועמך כולם צדיקים אבל חוטאים יש ועובדה ניתנה תורה כדי לא לחטא.
אנונימי74951
אז שיילמדו תורה
אנונימי74569
רק משיח יכול להכריח אותם ללמוד תורה בכוח ה'. ה' כרגע במצב ישראל היום לא יכול להשרות שכינתו ולהשפיע ישירות לכן הוא ישתמש במשיח שהוא בשר ודם כדי שעם ישראל לא ינזק.
אנונימי74951
תגיד אתה דתי ?
אנונימי74951
זה בסדר אם תגיד שלא פשוט זה מעניין אותי
אנונימי74569
אני יהודי משתדל לקיים את כל המצוות וכן ללמוד תורה והלכה כמה שאני יכול.
אנונימי74951
אשריך הלוואי שתגיע לגדולות תלמד עוד ועוד תורה זה הדבר הכי טוב שקיים
אנונימי74569
תודה וכן למור ולכול עם ישראל בעזרת ה'. אני מאמין שכך יהיה בעזרת ה' דרך משיח צדקנו.
אנונימי74951
" הצדיקים ישארו והרשעים ימותו ויאבדו "
אנונימי74569
יתמו חטאים ולא חוטאים. רק רשעים שאין להם סיכוי לחזור בתשובה יאבדו ואת מי הם רק ה' יודע.
י יו יוס יוסף
המקור - וּבְדֶרֶךְ הַטֶּבַע אֵין מָנוֹס לְחַיִּים, וְלֹא יִשָּׁאֲרוּ שָׁם רַק קְדוֹשִׁים כְּמַלְאָכִים
קבלה מן הנביאים: "מלחמה הנוראה שבעולם, שלא היתה כמותה,תהיה ממש לפני שערי ירושלים - לא ישארו רק קדושים!"

וְאֵין זֶה פֵּרוּשׁ מִסְּבָרָא, רַק קַבָּלָה מְקֻבֶּלֶת אֶצְלָם מִן הַנְּבִיאִים, שֶׁהַמִּלְחָמָה הַנּוֹרָאָה בְּיוֹתֵר שֶׁהָיְתָה בָּעוֹלָם תִּהְיֶה מַמָּשׁ לִפְנֵי שַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלַיִם, בָּהּ יִתְקַבְּצוּ כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁבָּעוֹלָם אֶחָד מֵהֶן לֹא נֶעֱדַר, בְּצַד אֶחָד כָּל הָאֻמּוֹת הַמַּחְזִיקוֹת דָּת נוֹצְרִית, וּבְצַד אֶחָד כָּל הָאֻמּוֹת שֶׁאֵינָן מַאֲמִינוֹת בְּדָת זוֹ, וּמְקֻבָּל שְׁמוֹת שָׂרֵי הַצָּבָא מִכָּל צַד וְאֵיזוֹ אֻמָּה הַנּוֹצַחַת. וְעַל מִלְחָמָה זוֹ נִבֵּא בִּלְעָם בְּאוֹמְרוֹ "אוֹי מִי יִחְיֶה מִשּׂוּמוֹ אֵל", שֶׁיָּבוֹאוּ הָאֻמּוֹת שֶׁבִּשְׁמָם שֵׁם אֵל, וּבְדֶרֶךְ הַטֶּבַע אֵין מָנוֹס לְחַיִּים, וְלֹא יִשָּׁאֲרוּ שָׁם רַק קְדוֹשִׁים כְּמַלְאָכִים, וְעַל זֶה נֶאֱמַר (ישעיה ד', ג'wink "הַנּוֹתָר בְּצִיּוֹן וְהַנִּשְׁאָר בִּירוּשָׁלַיִם קָדוֹשׁ יֵאָמֵר לוֹ כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלַיִם", וּמִי יֶעֱרַב לְנַפְשׁוֹ לִהְיוֹת מִקְּדוֹשִׁים אֵלּוּ שֶׁיִּשָּׁאֲרוּ בַּחַיִּים. ("אבות על בנים" לצדיק הקדוש רבי שאול בראך זיע"א, בהקדמה)
י יו יוס יוסף
ועוד מקור -

כלומר שבגוג ומגוג ישארו "רק הקדושים ויראי האל באמת" ציטוט מלשון הרד"ק, יואל ג, ה
לשון הרד"ק זיע"א: "כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל זמן מועט ... ואז יכלו רבים מישראל, והקדושים ויראי האל באמת ימלטו"".
הנביא יואל התנבא (יואל ג,ה): "וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט [ינצל], כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה', וּבַשְּׂרִידִים [בצדיקים] אֲשֶׁר ה' קֹרֵא. [כי אז במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל... ואז יכלו רבים מישראל, והקדושים ויראי האל באמת ימלטו, רד"ק]".
אנונימי74569
צדיק אתה לא מביא מקור אחר שה' הבטיח להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ויעשה מכולם קדושים. כי יתבטל כוח הרע שמשפיע. לכן מה שכתוב נכון רק צריך להבין את זה.
י יו יוס יוסף
מה המקור של זה?
אנונימי74569
גמרא חז,"ל והתורה. {ל} בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ: שבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו. גם זה רמז לגאולת בבל ששבו אל השם והתודו לפניו ושמעו לקול הנביאים אשר הקים להם ולפיכך הבטיחם שלא ישחיתם ולא ישכח ברית אבותם כאשר אמר (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקוב וגו' ובסוף הספר ירמוז לגאולה העתידה כאשר פירשתי (שם בפסוק טז) ואזכרנו עוד בע"ה
אנונימי74951
תורה זה לא צחוק אנשים
אנונימי74951
בלי להעליב זה נראה שיש פה כמה מזלזלים באתר
אנונימי74569
תלמד זכות.
אנונימי74951
מה ?
אנונימי74951
למה ככה
אנונימי74951
מי שרוצה לזלזל שיזלזל אך לא כאן. זה אתר תורה
אנונימי74951
ובתורה אףאחד לא יזלזל
אנונימי74569
איפה ראיתה זלזול. אולי אין להם אמונה.
אנונימי74569
וחוץ מיזה רק מי שמכיר תורה ומזלזל אז זה לא טוב.
אנונימי74951
זה לא נכון. אףאחד לא צריך לזלזל ואפילו לא רק בתורה
אנונימי74569
אתה צודק אבל איפה היה זילזול אולי לא הבנת נכון. קורא צדיק.
אנונימי74951
אני לא יגיד לך מי כתב כי אסור אבל אני יכול להגיד לך שמישהו פה זילזל
אנונימי74951
כי זה יוציא עליו שם רע ואת זה אני לא רוצה לעשת לאף אדם
אנונימי74569
מה היה הזילזול. ואין כאן לשון הרע כי לא מכירים את מי שכתב.
אנונימי74951
אתה מבין ?
אנונימי74569
לא
אנונימי74951
אני מחכה למשיח
אנונימי74951
עם ישראל חזור בתשובה
אנונימי74569
לא עניתה על מה שכתבתי.
אנונימי74951
מה בןאדם
אנונימי74569
לילה טוב צדיק ניתראה אולי מחר בעזרת ה'.
אנונימי74951
לילה טוב ה אוהב אותך
אנונימי74569
גם את כול עם ישראל ברוך ה'
אנונימי74951
ברוך ה'
אנונימי74951
" ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה "
אנונימי74951
נצר - ענף רך. הצמיחה החשה תתחיל מן השורשים, מאותו החלק שהוא לבדו נשאר לפליטה במות העץ.
אנונימי74951
רבים יראו את המשיח כדמות ניסית " והאדון אשר אתם מבקשים יבוא להיכלו " המשיח יהיה נביא גדול ואיש פוליטי ודימוקרטי שלא יהיה ידוע מקודם בשם אביו ומשפחתו. וילמד תורה שבכתב ושבעל פה ותנוח עליו רוח ה רוח חכמה רוח בינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה ושפט בצדק דלים ולא ע"פ מראה עיניו ישפוט כי ידע הדברים ע"פ הרגשתו ולפי ריחו ישפוט ואז ידבר ה מתוכו וברוח שפתיו ימית רשע. ואז ישרה הטוב בעולם
אנונימי74951
וזה רק חלק מדמותו העצום של המשיח
אנונימי74569
המשיח כולו מקרין הערצה לה' יתברך אין ממנו כלום והוא אפילו עם מינוס.
אנונימי75728
כן אבל הוא לא יתחיל עם זה ישר אומרים שהוא יהיה בעל תשובה והוא יתפתח יגדל ויתגדל ויתקדש
אנונימי75728
וכנראה שגם הוא יטעה בחיים בהתחלה והחיים שלו לא יהיו להיט
אנונימי75728
ואז כשהוא יגיע לשלמותו הוא יגעל ויושיע את העולם ויהיה המשיח כמובן אחרי שאליהו הנביא ימליך אותו כ שה יגיד לו ואת זה אנחנו יכולים גם לזרז
אנונימי75728
בזכות התפילות המצוות הלימוד תורה והחסדים והמעשים הטובים שלנו
אנונימי75626
חידה לפרשת השבוע : היכן רמוזה גאולה בפרשה ?
אנונימי76401
אומרים דהמשיח יתגלה ויתכסה יתגלה ויתכסה עד לפני הגילוי הסופי
אנונימי76401
שאליהו הנביא ימליך אותו למלך המשיח
יהודי פשוט
אברהם אבינו מלמד לברך
אמרו חז"ל (סוטה יsmile אל תקרי "ויקרא" אלא "ויקריא" - מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב''ה בפה כל עובר ושב, כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, אמר להם: "וכי משלי אכלתם? משל אלהי עולם אכלתם! הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם".
ופירש רש"י ז"ל: אלא ויקריא. למד לבריות לקרות שם בשם ה' אל עולם: כיצד לאחר שאכלו ושתו. משלו היו עומדין לברכו לאברהם, והוא אומר להם וכי משלי אכלתם? עכ"ל
אנונימי76731
בוקר טוב עם ישראל אחים שלי
אנונימי76855
בוקר טוב גם לך צדיק
אנונימי76855
הגאולה מוכנה בעזרת ה היום המשיח אם יגיע לנו לקבל אותו היום. אבל אל תשכחו לנקות את כל חטיאכם בשבילכם
אנונימי76855
קראתי בטלפון שהמשיח יזדהזה מלאן שאנחנו היהודים הגענו ומהמצב שלנו שאנו נמצאים בו כיום וירצה לשנות את דרכינו והוא יצליח לשנות אותנו לטובה זאת אומרת שהמשיח לא יתחבר לתעוות שלנו ולריגושים שלנו כיום ודרכי חשיבתו יהיו שונים מכל האדם ולכן יהיה הכחם בעולם כי הוא בראשו נכנס למעמקי העולם הנסתר ויכול לראות דברים שאנו לא יכולים כולל לחזות דברים ויהיה נביא גדול. ויהיה סלחן גדול עד שישב על כסאו זאת אומרת כסא ה
אנונימי76855
כנראה שזה הכוונה קרוב ורחוק בו זמנית
אנונימי76855
מי שרוצה שאני אפרש את שמו שיפנה אליי ולמי שרוצה לדעת שמי דניאל שרעבי
אנונימי76855
וכמו שנכתב פה אתמול הוא יהיה איש פוליטי ודימוקרטי
אנונימי76855
ואז הוא יצליח לשנות את דרכינו ואת דרך חשיבתנו ואז נראה שיש אלוהים לעולם
אנונימי76855
מי רוצה שאני אפרש את שמו ?
אנונימי77163
מי יהיה איש פוליטי ודמוקרטי??.
אנונימי76855
אני מדבר עכשיו על המשיח
אנונימי77163
אז זה שקר מה שאמרת
אנונימי77163
לך תעבוד על אחרים לא עליי ביי
אנונימי76855
יכול להיות שעכשיו הוא בפוליטיקה
אנונימי76855
לא הבנתי אותך יקירה ?
אנונימי76855
מה כוונתך למילה שיקרתי
אנונימי77163
שקרן כמו כת ניר בוכריץ מתלמים
אנונימי76855
בטח אתה חילוני
אנונימי76855
אני בסך הכל מעתיק את מה שכותבים פה באתר רק במילים שלי בןאדם
אנונימי76855
המשיח יהיה אדם שיודע את הכל מבלי לראות ולשמוע זאת אומרת רק יריח הדברים וידע אותם את הכל
אנונימי76855
והוא יזדהזה מכל החטים והעוונות שלנו
אנונימי76855
עד שישב על כסא ה זאת אומרת שאליהו הנביא ימליך אותו למלך המשיח
אנונימי77325
דניאל שרעבי אתה באמת מלך חח
אנונימי77325
אהבתי את מה שכתבת מקודם. ענק
אנונימי74720 IL
אנונימי76360 IL
אנונימי76524 IL
אנונימי76878 CH
מס' משתתפים בצאט: 4

הגדרות