בפרשת השבוע של רחל ולאה מחליטה ממשלת ישראל על הדפסת שטרות חדשים ע”ש רחל ולאה | רמזים

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים
עדכון אחרון ב-2017-11-23.

האם זה מקרה שביום פרשת השבוע (בעצת רבקה הולך יעקב חרנה לפגוש את לבן אחיה, וכמובן איזכור שמותיהן של לאה ורחל) מחליטה ממשלת המעבר על הדפסת שטרות חדשים ע”ש רחל ולאה ?

שטר של 20 ש”ח ושטר של 100 ש”ח

2 שטרות חדשים בארנק – רחל ולאה – תיקון חצות – תיקון השכינה/בית המקדש. ביחד זה 120 ש”ח,

120 חברי סנהדרין שישבו בבית המקדש…

120 = אליהו הנביא

120 = סוד הגאולה

רחל ולאה אלה 2 משוררות…

והגאולה תלוייה בשירה וניגון.

השטרות החדשים יוצאים בדיוק בפרשה עם רחל ולאה ולבן הרמאי… עדכנו שזייפו אלפי שטרות כאלה בטרם שיצאו החדשים. מדהים.


תוספות גולשים:
  • מאת נרקיס ש’ איזה מדהים! ישתבח שמו לעד ! אכן אנו חיים את פרשות השבוע ממש! וראו עוד חיבור מדהים! רחל המשוררת :”ונתתי לכם לב בשר”- ברמז – “לבב שר” – וכן רחל על “שטר”-(עם הכולל תקבלו שיר) של 20- כמנין אות כ” – תחילה המילה כ”תר, וניתן לפרש כי רחל היא חיצוניות הכתר- עולם המגולה , (לכן קבורה על אם הדרך) ואילו לאה היא עלמא דאתכסיא(לכן קבורה במקום מוסתר) על שטר של 100 -כנגד פעמיים אות -נ” שהם- שערי בינה עילאה ותתאה, אם נחבר 100 + 20= נקבל כמנין 10 פעמים 12 שבטי ישראל שיצאו מרחל ולאה , נראה אם כן כי תחילה חייב להיות חיבור בין 2 העולמות ו2 האמהות רחל ולאה- שהם אימם של המלכות – משיח בן יוסף ומשיח בן דוד , זהו גילוי 2 המשיחים בפועל ממש אמן!
  • וכן האיר לי עוד חידוש הרגע ממש בחסדי השית” לאה גולדברג- גולד- באנגלית זה זהב- כמנין דוד-14 ! וזהו מלכות בית דוד שיצאה מלאה אימנו – ממלכת יהודה! וכן שטר של 100- כנגד 100 ברכות שתיקן דוד מלכנו לאמור בכל יום לתקן השכינה בסוד- לך לך- (כמנין 100) אל הארץ אשר אראך” אמן!
   
רמזים מאת עמיחי יעלו לפוסט הרמזים המרוכז אין מקרה בדבר. שמותיהן של שתי הסופרות או מה שהן – כבודן במקומם מונח (אני משער). אנחנו עדיין נמצאים בגלות ” הדמוקרטית”. בקרוב מאוד מדינת הלכה. ברשותכם אני מתייחס ללאה ורחל, בנות לבן הארמי. רחל ולאה בימינו = 1990 רגיל (משיח בן דוד משיח בן יוסף) 7760משולש רגיל (פי5) לאה ורחל = 767 ריבוע רגיל 1400 רגיל ! בשורה האחרונה לאה ורחל = 1400 (דוד) לכן העיתוי העכשווי בהוצאת השטרות על שם החסודות. כדי שנתייחס ללאה ורחל המקוריות והנעלות – ונמצא את סימני דוד. רחל ולאה בנות לבן הארמי בימינו = 4580 משולש רגיל (המלך המשיח) !! צמד החסודות של השטרות היו רק הכיסוי, כדי שדרכן נחפש את הגימטריות הנכונות המתאימות. לכן פרשת השבוע (כאמור רחל ולאה) והוצאת השטרות – בחפיפה אחת. שימו לב טוויסט בעלילה. רחל ולאה בנות לבן הארמי סימן לגאולה = 7775 מסתתר רגיל !! רחל ולאה בנות לבן הארמי סימן לגאולה בימינו = 8531 מסתתר רגיל !! (853 כמובן) פשוט מדהים זה קצת למתקדמים 7775 8775 תמיד הפוך. נשגב מבינתי. עדיין לא מבין הסיבה. * חייב להדגיש כל הזמן שהן בנות לבן הארמי, שלא מתבלבל חלילה עם השטרות על שמן של הסופרות והמשוררות.

תגיות,

הרשם לרשימת התפוצה

חלון הצאט
אנונימי44461
צודק. יאלה זזתי לכפרות... אני סולח לכל אדם אם פגע בי חס ושלום, ומבקש מכולם שיסלחו לי כי בטוח פגעתי, ועוד איך... שיהיו בשורות טובות!
ספיריט
בשורות טובות
אנונימי44441
"ואהבת לרעך כמוך"
אנונימי44441
אנשים תאהבו אחד את השני. לא שנאת חינם אלא אהבת חינם.
ספיריט
"כמוך = כמוך במצוות. ומי שלא, מצווה לשנאו"
אנונימי44441
אמן שתקשיבו לי. ונדע רק טוב
ספיריט
ספיריט מקשיב. מנסה.
אנונימי44441
אוהב אותך ספיריט צדיק אתה כך גם במציאות ?
אנונימי44441
עם ישראל תמיד אפשר להשתפר ולהתעלות על עצמך יותר ויותר ובסופו של דבר לנצח את עצמך ואת היצר הרע שמצפצפ לך באוזן ואומר לך לעשת דברים טמאים יותר פחות קדושים וטהורים. עלינו לקיים מצוות ללמוד תורה ולהתפלל לאלוהים ובסופו של דבר מי שיעשה זאת ייזכה ויאמין לי. אוהב אותכם עם ישראל שלי אחים שלי. אנחנו בסוף ננצח את כולם ולא יישאר רע אחד.
ספיריט
איזה צדיק....... אף אחד לא סובל אותי blush
אנונימי44441
למה אתה מדבר כך על עצמך אני בטוח שבתוך תוכך אתה אדם טוב. , בכל אדם יש צד טוב וצד פחות טוב וכך לכולם. עליך לחזק את הצד הטוב שבך כדי שאנשים יאהבו אותך ושיבינו שאתה אדם טוב.
אנונימי44441
תצפצף על השטן ותלך תמיד בדרך הטוב הישר והאמת. בסדר אחשלי?
אנונימי44441
כל מי ששומע אותי עכשיו שיתחזק ויתעלה מעל עצמו כי אתם לא מבינים מה אתם יכולים להיות. כל אדם עולם ומלואו. ואם נעשה טוב נראה טוב. אוהב אותכם את כולם
טעם ודעת
עם ישראל! תבינו ותקשיבו כי זה הסוף, הסוף פה, ורק תשובה תציל אותנו, זה הסוף, ואם אתם רוצים לראות את המשיח ואת בית המקדש, אז כדאי שתתחילו לשמור עינים, כי רק על ידי שמירת העינים אפר לראות את המשיח ואת הגאולה, עכשיו יהיו מבחני קשים, צריך להחזיק בחבל שקושר אותנו להקב"ה, רק בדרך התשובה - הצניעות והקדושה ואהבת ויראת ה' וישראל אמיתית - רק ככה נקבל משיח! עם ישראל תחזיקו מעמד, כי הסוף קרוב ורק על ידי התשובה נזכה לחיים!!! טובים ולשלום~
אנונימי44631
בדיוק. להקשיב לטוב ולא חס וחלילה לרע ורק כך נקבל המשיח שאנו כלכך רוצים ומחכים לו.
טעם ודעת

אנונימי44643
speechless
פו הדוב
בשולחן עו
פו הדוב
בשולחן ערוך אבן העזר סימן כג -
אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה,
פו הדוב
מקוה, מקוה, מקוה תיקון הכללי
פו הדוב

האטורי האנזו
אל תפנו אלי, אני אפנה
האטורי האנזו
שתזכו לחתימה טובה ולהכתב בספר המחילה הסליחה והכפרה, אתם וכל התלויים בכם. אמן
אנונימי44968
אנונימי שאל בצאט למעלה מה הפירוש "בעתה אחישנה" ? - והמפרשים שם בפסוק הסבירו שהכוונה שכשיגיע זמן הגאולה, הדברים יתגלגלו וירוצו מהר מאוד, וזה הכוונה "בעתה" = כשיגיע זמן הגאולה, "אחישנה" = זה יהיה מהר.
אנונימי44992
מדוע צריך לזרז ענינים אם כבר הגיע הגאולה????
אנונימי44968
כי כנראה "הגאולה" זה כולל תהליך של כמה דברים, שאחד מהם הוא ביאת המשיח, ועוד שלב זה בית המקדש, ועוד כמה שלבים
אנונימי44925
למה אומרים שסוכות זה החג הטוב שבחגים?
אנונימי44925
האם המשיח יגיע אלינו בחג סוכות?
ספיריט
כןןןןןןןןןןןןןןןןןן
אנונימי44968
ל-992, בתפילת שמונה עשרה אומרים את חלק מתהליכי הגאולה, שהוא כמו הסדר של הברכות: במוצאי שביעית בן דוד בא (ברכת גואל ישראל), אחר כך רפואה, אחר כך יהיה שפע כלכלי וברכת השנים, אחר כך קיבוץ גלויות הסופי לארץ ישראל, אחר כך ייעשה דין ברשעים ויתמנו שופטים צדיקים, אחר כך יכלו הפושעים (ברכת שובר אויבים ומכניע זדים), אחר כך יתרומם קרנות הצדיקים, אחר כך יתרומם המרכז העולמי של היהודים בירושלים (בונה ירושלים) וכו'
אנונימי44992
68 מחילה אבל אין שום עניין לזרז גאולה שאתה כבר בתוך הגאולה עד שאנחנו מגיעים לגאולה אתה רוצה לזרז חכה תהנה תוכל קודם סלטים תשב תצחק תהנה ואז יביאו לך דגים ואז תשיר ויעבור עוד חצי שעה ואז יביאו מנה עיקרית ונמשיך לשיר ויביאו קינוחים טובים ובסוף מברכים ומה אתה אומר לו בוא נעבור ישר לברכת המזון חכה בסבלנות ולכן זה לא התשובה כי זה סותר את כל מהלך הגאולה
אנונימי44968
והכל מתחיל ב"חונן הדעת".... כי קודם כל שיהיה לנו שכל והבנה שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ומי שיש לו שכל הוא מבין שטוב לחזור בתשובה אמיתית לפני השם, וזה יעשה טוב רק לעצמו ולסביבה שלו. לכן מבקשים "השיבנו אבינו לתורתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך", ואחרי שהוא מבקש על תשובה, אז הוא מבקש "סלח לנו אבינו כי חטאנו", ואחרי שעושים תשובה ומבקשים סליחה - ממילא המשיח בא, וזה הברכה "גואל ישראל"
אנונימי44968
992 למה לא לעבור ישר לברכת המזון... מחכה סעודה הבאה גדולה...
אנונימי44968
אבל בעיקרון אתה צודק, כי כתוב "מצמיח קרן ישועה", שגאולתן של ישראל לאט לאט, וצומחת... אבל ככה כתוב במפרשים שמה על הפסוק, אינני יודע....
אנונימי44992
גם המפרשים יכולים לטעות
אנונימי44968
חח בעיה... המפרשים אומרים שזה מה שהתכוין הפסוק. כנראה שהמציאות של הגאולה מורכבת יותר. דהיינו שהקב"ה מצמיח ישועה לאורך כל ההיסטוריה, והכל לאט לאט, ורק בסופו של דבר כשיגיע זמן הגאולה העניינים ירוצו מהר. אבל תהנה אל תדאג, לא חיכינו מיליון שנה לגאולה סתם, בטוח הקב"ה ידאג לנו שהשמחה תהיה טובה מאוד עבור כל יהודי ויהודי. ה' אוהב אותנו, לא ?
אנונימי44992
ואתה אומר למה לעבור ישר לברכת המזון אז בוא אני יזמין אותך לחתונה של קרוב שלך ואיך שאתה מגיע לחתונה אומרים לך מה שלומך נגמר החתונה איך תרגיש חכה יש תהליך קודם קבלת פנים וכן הלאה וודאי שזה יהיה רגע מהנה ואנחנו נחזה במו עיננו ונגיד את המשפט אז היינו כחולמים ובאמת זה יהיה הרגע הכי משולם עלי אדמות שרה עוד מלפני חטא עץ הדעת
אנונימי44925
יש יודע מהו האופי של המשיח ותכונותיו?
אנונימי44925
או שזה יהיה אדם רגיל לחלוטין
אנונימי44968
992 אתה צודק. אבל "מהר" כאן זה יחסי. דהיינו יחסית לזמן ההמתנה של עשרות הדורות של היהודים שציפו למשיח, בסוף זה יילך מהר. אבל נספיק לאכול את כל המנות אל דאגה...
מיכאל
מחכה למשיח וסיקרט קורד לא כאן
מיכאל
ספיריט?
אנונימי45036
68 טעות בידך להחיש משהו אתה מחיש עד למומנט ולא מהמומנטום אתה מריץ כי אז מפספס את כל האקשן כנראה שאתם לא מבינים את העומק של השאלה וחבל כנראה שמה שרושמים בכתב זה לא כמו בפה וחבל אולי פעם הבאה
אנונימי45036
מיכאל. אתה טוען שאתה מכיר את המשיח?
ספיריט
היי מיכאל in-love ספיריט הולך להתקלח
ספיריט
מה שלום המשיח ?
אנונימי44968
36 טוב אולי אתה צודק, העיקר שיהיה כבר הגאולה ובסוף כולנו נראה.
מיכאל
כמובן שעדיין מחכים לו ספיריט
אנונימי44925
האם למשעח יש אופי שונה ותכונות אחרות משאר בני האדם?
מיכאל
אין לי מושג
מיכאל
שמעתי שלמשיח לא תהיה בחירה חופשית
אנונימי44968
אז אתה מכיר אותו או שלא?
מיכאל
לא מכיר אבל שמעתי
מיכאל
כאילו כל דבר שהוא יעשה ויגיד זה יהיה מה שה' יגיד לו
מיכאל
אבל אין לי מושג אם זה נכון או לא
מיכאל
לא נראה לי שיש מישהו שיודע האמת...
מיכאל
אתה חושב שהמשיח יבוא השנה?
אנונימי44968
זה לא פשוט, כי תלוי מה זה באמת בחירה חופשית... הרי בעצם כל המעשים שלנו זהו רצון השם, אפילו בלי שנהיה משיחים
אנונימי44968
אם יבוא השנה או לא, איך אפשר לדעת? כבר המון שנים מחכים לו
מיכאל
לא נראה שאסד הולך ליפול
מיכאל
מקווה שלא נחכה עוד הרבה זמן
אנונימי44968
לא הבנתי אף פעם מה מצאו באסד, ומדוע הנפילה שלו אמורה לרמז משהו? ומה עם רוחני וכו'?
מיכאל
אסד זה נירון מזרחי
מיכאל
ככל הנראה
אנונימי44968
מה זה נירון מזרחי?
מיכאל
המלאך שבא לרשב"י במערה אמר לו כשיייפול נירון מזרחי שבדמשק אז תצמח הישועה לישראל
מיכאל
היה פעם נירון קיסר לפני אלפי שנים ששרף את כל העיר שלו
מיכאל
וזה מה שאסד עושה
מיכאל
הורס את כל סוריה
מיכאל
הבנת למה אסד הוא נירון?
אנונימי44925
פשש הלוואי שייפול כמה שיותר מהר. השנה.
מיכאל
לכן קוראים לו נירון מזרחי
מיכאל
וככל הנראה מדובר באסד
אנונימי44968
אוקיי תודה. יש לי חבר נחמן מזרחי אולי זה קשור?...
מיכאל
אבל הגאולה נדחית ונדחית ואין כבר סבלנות...
מיכאל
חח לא
מיכאל
זה אסד
אנונימי44925
אסור לנו להתייאש
מיכאל
כנראה...
אנונימי44968
טוב שיפול מהר אמן...
מיכאל
אמן בעז"ה
מיכאל
not-one-care
מיכאל
כשהוא ייפול מהשלטון בסוריה זה אז יבוא המשיח
מיכאל
לכן כולם פה מחכים לנפילתו
אנונימי44925
אמן שהוא יפול השנה אמן
אנונימי44968
אבל זה הסימן היחיד? אני חושב שיש עוד המון סימנים במקורות
מיכאל
ha do t, vgbhhi ak trv"c bds thrti
מיכאל
יש גם את העניין של ארה"ב נגד איראן
מיכאל
שארה"ב תשלוט בה 9 חודשים
אנונימי44968
כתוב שתשלוט על כל העולם
מיכאל
אין בן דוד בא עד שייפלו פרסים בידי רומאים
מיכאל
ככה כתוב
מיכאל
"כשתראה שנפל נירון מזרחי שבדמשק נפלה מלכות בני מזרח ואז תצמח הישועה לישראל"
אנונימי44968
כתוב גם הפוך, שרומי [=ארה"ב] תיפול בידי פרס. וכנראה שניהם אמת.
מיכאל
כלומר גם אסד וגם נפילת השלטום באיראן
מיכאל
השלטון*
אנונימי44925
לפי דעתי השנה הזאת הולכת להיות המעניינת מתמיד
מיכאל
מקווה מאוד 925
אנונימי44968
השאלה מה זה בסוף נוגע אלינו, (חוץ מלכתוב כאן בצאט...) כלומר מה אנו צריכים לעשות ביום יום
מיכאל
הדעה שלי היא שזה לא תלוי בנו בכלל
אנונימי44925
להאמין לקוות לשמור להתפלל ללמוד תורה. אתה יודע... זה נושא מעניין
אנונימי44968
לא יודע, תשובה וכל זה?
מיכאל
כלומר יש תאריך שקבע ה' ורק הוא יודע אותו
מיכאל
לא נראה לי
אנונימי44925
בטח שתשובה. כי רק הטובים ישרדו. אם אתה דואג לעצמך ולעתיד שלך תתקרב למלך בורא העולם ותתחזק ותתיזק וכך כלבןאדם.
אנונימי44968
איך מתקרבים למלך? לא פשוט המצב שלנו...
מיכאל
חשוב להתקרב לה' בשביל לקבל את השכר שלך אבל זה לא ישנה את תאריך ביאת המשיח
אנונימי44925
להוכיר טובה ותודה לה' על הכל.
אנונימי44925
כי בלעדיו אין אנו כלום ואין לנו כלום. , ברור שזה לאקל במצב של היום אבל תאמין לי שזה יהיה בסוף שווה.
אנונימי44968
תודה רבה
אנונימי44968
לא קל...
מיכאל
קיצר מקווה שעוד השנה נראה משהו מעניין בעז"ה
אנונימי44925
אמן.
אנונימי44968
אני הייתי חילוני רוב החיים שלי, בסוף מישהו החזיר אותי בתשובה דווקא על חוף הים... ה' יעזור כי צריך המון כוחות!
אנונימי44925
נכון אתה צודק שזה לא קל אבל בסוף כולם יבינו שזאת דרך האמת.
אנונימי44968
שמעתי מהרב שלי, שמי שהיום באמת מצליח לחזור בתשובה, הוא יכול תוך חודשים ספורים להגיע להשיגים גדולים מאוד, כי היום הדור שלנו הרבה יותר מקולקל ופרוץ מפעם. ואם אף על פי כן הוא מתגבר פעם אחר פעם, אז מהר הוא הופך להיות הרבה יותר צדיק מאשר הצדיקים של פעם שלא התמודדו עם מה שאנחנו מתמודדים.
אנונימי44699
מיכאל זה בשבלך שאלה - 3337
שלום לכבוד הרב
כל הזמן אומרים שהמשיח יבוא בכל יום והוא לא בא ועוד אומרים שהמשיח יבוא בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי ובדור שלנו אין הכל חייב ואין הכל זכאי
אז איך אפשר להאמין שהמשיח יבוא היום? זה סותר את חז"ל
וחוץ מזה כמה אפשר לחכות?
תשובה
הגמרא אמרה זכו אחישנה,לא זכו בעתה,וכן כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. נמצא שאנחנו אשמים בעיכוב הגאולה והמשיח סובל בעוונותינו כאמור והוא מחולל מפשעינו, ודור שכולו זכאי היינו שכל אחד מאתנו נקרא דור ובסוף הזמן יהיה או כולו זכאי או כולו חייב שלא ישאר שום אדם בינוני,וזה תלוי בכל אחד מאתנו.
מיכאל
אז למה המשיח לא הגיע לפני 1000 שנה שרוב עם ישראל היו צדיקים?
מיכאל
אתה רואה זה לא קשור
מיכאל
אתה יכול להיות צדיק עד מחר זה לא יזרז את ביאת המשיח
מיכאל
יש תאריך קבוע מראש תבין את זה
אנונימי44925
ועכשיו אנו באחרית הימים. הוא אמור לבוא בזמן הזה.
מיכאל
אז אם לפני 1000 שנה לא הגיע המשיח כשרובם היו צדיקים אז קל וחומר שלא יבוא עכשיו
מיכאל
אתה מבין? אין קשר אחי
מיכאל
יש תאריך קבוע מראש והוא לא ישתנה
אנונימי44968
מיכאל, הצדיקים האמיתיים של היום, יותר גדולים מהצדיקים של פעם. אתה מסכים ? היום יש הרבה יותר נסיונות מאשר בעיירה לפני 1000 שנה
מיכאל
לא בטוח בכלל 968
אנונימי44968
אני הבנתי ש"צדיק" מוגדר לפי הניסיונות שלו.
מיכאל
תאמין לי שלו חסר נסיונות שהיו לצדיקים לפני 1000 שנה ויותר
מיכאל
שלא*
אנונימי44968
מדוע? אז רובם היו דתיים, האם היה להם אופציה לא לשמור שבת? והאם משכב זכור למשל היה חוקי אצלם כמו היום?
מיכאל
ההפך אנחנו החיים שלנו יותר קלים משלהם בגלל הטכנולוגיה וכו...
אנונימי44968
נכון שהחיים יותר קלים, אבל החיים הדתיים יותר קשים
מיכאל
אם כבר אז הם היו צריכים לראות את המשיח ולא אנחנו
מיכאל
לפי הקריטריון שלך...
מיכאל
עזוב אחי תבין אין קשר
אנונימי44925
להפך מיכאל בגלל הטכנולוגיה הדור שלנו קשה יותר. אנשים מלטפים את הטלפון שלהם במקום את ילדיהם.
אנונימי44968
לא, כי השם רוצה דווקא אותנו הרשעים, שרוב עם ישראל חילוניים, שדווקא אנחנו נחזור אליו בתשובה שלימה ונהיה צדיקים... שזה קידוש השם הרבה יותר גדול, אתה לא חושב?
מיכאל
יש תאריך שה' קבע עוד לפני בריאת העולם
אנונימי44699
התנאים לא רצו לחיות בדור המשיח "ייתי ולא אחמיניה" הדור הכי חשוך אבל עם הכי הרבה שכר
אנונימי44925
יפה מאד אמרת. הדור הכי חשוך אבל עם הכי הרבה שכר.
אנונימי44968
נכון שיש תאריך, אבל מי אמר שפספנו את "אחישנה"? אולי אחישנה יהיה רגע לפני "בעתה"?... (סתם אני מנחש... אבל אני בשיטת "גם וגם"...)
מיכאל
אבל הבעיה שאתה לא יכול לקבוע כמה צדיק צריך להיות
אנונימי44968
ברור שלא... אבל אין סוף לצדיקות, לא?
מיכאל
אולי לפני 50 שנה היו מספיק צדיקים אבל עדיין לא הגיע הזמן?
מיכאל
אתה מבין אחי? אין קשר
מיכאל
אולי גם עכשיו יש מספיק צדיקים ועדיין לא הגיע הזמן?
מיכאל
עזוב אין קשר תבין
אנונימי44968
כתוב שכולם יחזרו בתשובה. כולם בני אברהם יצחק ויעקב.
מיכאל
אולי אחרי ביאת המשיח זה יקרה אבל לא לפני
אנונימי44968
אני אינני יודע. אבל אתה, ידידי, מהיכן הביטחון?...
מיכאל
מה אתה לא יודע?
אנונימי44968
מי אמר לך שזה לא יקרה לפני?
מיכאל
כי אין שום סיבה שזה יקרה
מיכאל
תן לי סיבה אחת שכולם יחזרו בתשובה
אנונימי44968
אמרתי כבר שאינני יודע, אבל מה אנחנו יודעים מה יילד יום
מיכאל
קיצר לא נראה לי שעם ישראל יחזרו בתשובה בהמוניהם אם זה מה שאתה מתכוון
אנונימי44968
גם נראה לי אתה בקיא במקורות, כתוב שעתיד להעמיד עליהם מלך רשע כמו המן (=שרצה לכלות את כל עם ישראל ביום אחד) ובסוף כולם יחזרו בתשובה
מיכאל
אז אולי רק אז אבל לא לפני
מיכאל
שכחתי את הפרט הזה
אנונימי44968
לא מבין, לדעתך אחרי שיבוא המשיח, יקום מלך כמו המן?
מיכאל
אבל בינתיים זה לא קרה אז כרגע אף אחד לא יחזור בתשובה
אנונימי44925
מיכאל המשיח בחיים. הוא מחכה לסימן הבורא והוא יתגלה אלינו. וכמובן שלפני זה אליהו הנביא יכתיר אותו למלך המשיח. אנו באחרית הימים והמשיח יגיע בדורינו עלינו לחשב שהוא יכול ועלול להגיע כל יום ויום.
אנונימי44968
נכון שזה לא קרה. אבל אם כן צר לי לאכזב... יוצא שלדאבון יש לנו זמן עד המשיח... הלוואי שיבוא היום!
מיכאל
אני מקווה שאתה צודק 925
אנונימי44925
אפילו צדיקים ורבנים גדולים אמרו שהוא נולד כמובן שרוחנית כן
מיכאל
תראה 968 אני מקווה שעוד השנה נראה התפתחויות עם סוריה ואיראן מה שיביא לביאת המשיח
אנונימי44968
אמן. הלוואי. כבר אין סבלנות... ה' יעזור לנו
מיכאל
נפילת אסד והמשטר באיראן
מיכאל
אלה יהיו ככל הנראה הסימנים הכי חזקים
אנונימי44925
בנתיים הוא מתעלה ומתעלה מעל עצמו.
מיכאל
צודק 968 כבר אין סבלנות
אנונימי44925
לך תדע אולי עברת לידו ברחוב ולא ידעת שזה הוא או אפילו אתה מכיר אותו.
מיכאל
לך תדע
אנונימי44925
אתה מבין אין לדעת. וכמובן שאסור להתייאש .
אנונימי44968
25 סתם שאלה, מהיכן יודעים את זה שהוא מתעלה? (סליחה על השאלות.. אבל נולדתי אתאיסט גמור...)
מיכאל
כל עוד אנו חיים אסור להתייאש צודק
אנונימי44925
הוא מתפתח ומתפתח ועד שיגיע לשיאו הוא יגיע ויבוא אלינו. בנתיים הוא פועל אתה מבין?
אנונימי44968
כולם אומרים את זה, אבל לא יעזור לי... קשה להשתחרר מהספקנות אוף....
מיכאל
גם לי זה לא עוזר
אנונימי44925
אם כוצם אומרים את זה זה סימן שזה נכון
אנונימי44968
אני רק מאמין שהוא יבוא, ומקווה מאוד שיהיה בהקדם, אבל חוץ מזה איך אפשר לדעת
מיכאל
צודק 968
אנונימי44968
כולם אומרים לא מספיק לי... חבל...
אנונימי44925
סרטונים באינטרנט של אנשים צדיקים ורבנים גדולים על המשיח יעזרו
מיכאל
אני אישית ספקן מאוד בקשר לזה
מיכאל
לוקח את זה בעירבון מוגבל
מיכאל
וזה לא מה שנותן לי את התקווה האמת...
ספיריט
מיכאל כששאלתי אותך מה שלום המשיח התבלבלתי בינך לבין מיכאל... השאלה הייתה מופנית אליו. אתם מבלבלים אותי עם השמות שלכם.
אנונימי44925
אתה מכיר את הרב זמיר כהן הגדול?
מיכאל
יש עוד מיכאל מיכאל?
ספיריט
כן
מיכאל
כן מכיר
מיכאל
למה?
אנונימי44925
יפה. יש לו סרטונים על המשיח וגם על דברים אחרים. תוכל לראות אם תרצה
מיכאל
kt vtn, tbh ngsh; krtu, srau, nuxr ak vrc sbhtk zr
מיכאל
לא האמת אני מעדיף לראות דרשות מוסר של הרב דניאל זר
מיכאל
אבל תודה בכל מקרה
אנונימי44925
בבקשה
מיכאל
khkv yuc kfo jcrho herho
מיכאל
טוב אני זז לילה טוב לכם חברים יקרים
מיכאל
נקווה באמת שיבוא מהר המשיח
ספיריט
לילה טוב
מיכאל
לילה טוב ספיריט
אנונימי44925
לילה טוב לכל עם ישראל אני אוהב אותכם.
ספיריט
חחח אנונימי44925 אתה ב"ח ?
אנונימי44925
אה?
ספיריט
ברוך חי?
אנונימי44925
מי זה/מה זה
ספיריט
מישהו מיוחד
ספיריט
לא משנה smile
אנונימי44925
אה תודה רבה לך גם אתה. אוהב אותך
ספיריט
אוהב אותך גם
אנונימי44925
תודה
ספיריט
תבטיח לי שתזכור תמיד -- אתה אמיץ יותר ממה שאתה מאמין, חזק יותר מאיך שאתה נראה, וחכם יותר מכפי שאתה חושב laugh-big
אנונימי45114
שלושה באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב׳
( סנהדרין צזsmile


יהיו כאלה שמשיח יהיה בשבילם משמח כמו מציאה -׳ כמוצאי שלל רב׳ , לעומתם יהיו כאלה שבשבילם זה יהיה כואב ומפחיד כמו עקרב.


רואים שמציאה נכתבה בסמיכות למשיח להראות שזה המצב האידיאלי ואכן בעז״ה כך יהיה- בחסדים וברחמים.

בשבת פרשת ניצבים נערכה תחרות הצבעות דרך האינטרנט ( לצערנו בשבת... אבל זהו חלק מן ההסתר המתבקש )
שמטרתה לבחור את ׳העקרב הלאומי של ישראל׳.
בסיום ספירת קולות ההצבעה נבחר העקרב ששמו ׳נבו יריחו׳.

נבו- מקום נקבר משה.
׳משה גואל ראשון וגואל אחרון׳
( נשמת משה מתעברת במשיח).


יריחו- רמז למשיח שישפוט עפ״י הריח
״וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְהוָה וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ״עקרב- קרב-ע - קרב 70 אומות -
גוג ומגוג=70עקרב= 333 מסתתר עם האותיות והכולל= גרעין- מלחמת עולם שלישית גרעינית.

נבו יריחו= 437 (מסתתר וכולל)= משיח בן דויד ( עם המילים).

גימטריה במסתתר לרמז על העקרב המסתתר תחת אבנים ומגיע בהיסח הדעת.

נוציא אות אחת בכל פעם מן המילה עקרב ונקבל סימן טוב לשנה החדשה הבעל״ט.


תשע״ט
ת׳הא ש׳נת ע׳רוב ( עבדך) (ל) ט׳וב

(ב) קרע - קרע רוע גזר דיננו.

(ק) עבר- שנה שבה הקב״ה יניח את ישראל מן העבר האחד ואת הגויים מן העבר השני.

(ר) עקב- שנה המסיימת את ׳חבלי הלידה׳ ותקופת עקבתא דמשיחא.

(ק) ערב- ״ערוב עבדך לטוב״
״...והיה לעת ערב יהי אור״ ואז יתבטל ה׳ערב׳ רב.

(ר)בקע- בקיעת הר הזיתים לשניים ע״י הקב״ה.

(ע) רקב- כל הגופים שנרקבו באדמה יקומו בתחיית המתים.

(ע) קבר- פתיחת הקברים- תחיית המתים.


עקרב נבו יריחו לא נכלל עם העקרבים הארסיים. בכל אופן לא בין אלו המסכנים את חיי הנעקץ מהם.

יש כאן בשורה טובה.
גם אם הגאולה תגיע בבחינת ׳עקרב׳- על הגויים - היא לא תזיק לעם ישראל וכשם שהעקרב הנ״ל לא ארסי כך מה שהוא מסמל לא ארסי.
וזו בדיוק נבואת דוד המלך ע״ה
״לָמָּה רָגְשׁוּ גוֹיִם וּלְאֻמִּים יֶהְגּוּ רִיק״


צורת מזל העקרב באסטרולוגיה היא צורת האות ׳m׳ באנגלית כאשר רגלה הימנית הופכת ל- ׳חץ׳.

אם נקרא זאת בעברית נקבל- אמ- חץ.


״ אֶמְחָצֵם וְלֹא יֻכְלוּ קוּם יִפְּלוּ תַּחַת רַגְלָי״
( תהלים יח,לא)

ובנבואת בלעם על אחרית הימים

״אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב וְקַרְקַר כָּל בְּנֵי שֵׁת״

( במדבר כד, יז)דרך כו
אנונימי44925
אני מבטיח חח. משפט יפה מאד אהבתי.
אנונימי45114
״ אֶמְחָצֵם וְלֹא יֻכְלוּ קוּם יִפְּלוּ תַּחַת רַגְלָי״
( תהלים יח,לא)

ובנבואת בלעם על אחרית הימים

״אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב וְקַרְקַר כָּל בְּנֵי שֵׁת״

( במדבר כד, יז)דרך כוכב - כתרגומו לשון (איכה ג, יב) דרך קשתו, שהכוכב עובר כחץ ובלע"ז דישטינ"ט כלומר יקום מזל.

(רש״י)

רואים שמוזכר כאן חץ בקשר לכוכב.
כוכב מיעקב- כוכב( מזל) עקרב
עקרב - יעקב
אותיות ׳עקב׳ משותפות.
נשארו האותיות ר-י
רי= 212 ספרות 222 - לסוף האלף.

מזל= 78 עם הכולל= ע״ח ( חז״ל).

האם זהו הכוכב של יעקב?

לא נדע עד שיהיה.העקרב עוקץ בעזרת זנבו המתקפל .

עו- קץ
הקץ בשנת ע״ט ( עו - עם האותיות והכולל = ע״ט)

לא לחינם התחרות על תואר ׳העקרב הלאומי של ישראל׳ נערכה בערב ראש השנה בכדי לרמז לנו על השנה הבעל״ט -

תשע״ט.
ת׳הא ש׳נת ע׳קרב (ל)ט׳ובה

העקרב הלאומי של ישראל= 1,340
הקץ בדניאל (1,335) עם הספרות והמספר( הכולל)
אנונימי44925
המשיח הוא האדם שהכי קרוב והכי רחוק בו זמנית.
אנונימי44925
הוא איתנו אבל הוא כאילו במקום אחר.
ספיריט
אנונימי44925 - אתה יודע מי המשיח? smile
אנונימי44925
לא אני לא יודע כלום. אין לי מושג
ספיריט
goatse
אנונימי45110
אז למה להגיד דברים שאיין מושג עליהם כמו מה הוא מרגיש כי כל אחד יכול להרגיש את זה
אנונימי44925
כתבתי דברים שכתובים לא מראשי אתה יודע..
אנונימי45110
מה המקור ?
אנונימי44925
יש בו תכונה אלוקית מה שאין לשאר בני האדם
אנונימי45110
קם חוטר ... חדל אישים.. סובל יסורים... כלוא ... זה המשפטים לא?
אנונימי45110
ומה היא התכונה הזאת?
אנונימי44925
שהוא יודע לזהות ולהבין מה קרה מבלי לשמוע ולראות הדברים אלא לפי הרגשתו והוא תמיד צודק.
אנונימי44925
הוא מבחין בין האמת לבין השקר וכשמסתכלים עליו כבר יכולים לחשב על המשיח.
אנונימי45110
בריחו הישפוט הכוונה?
אנונימי44925
כן.
אנונימי45110
לא עדיף לצפות למלכות השם שתחזור ולהבין את מי אנחנו עובדים זה כייף לדבר עליו המשיח אבל וזה לא המטרה .מי מכיר את השם ואיך מנצחים את מי שכולנו נלחמים איתו ואיך כבר מבטלים את ההסתר ומה אנחנו מוכנים לימסור בישביל להכיר את הבורא ולהידבק בו
אנונימי44925
אתה יודע שהנושא הזה מעניין רבים. אז כותבים ומשוחחים למה לא? , אי אפשר לנצח את המשיח כי ה תמיד יסדר לו את הדברים באופן המושלם שיתאים לו בכל זאת משיח ה. , כל אחד עובד על האמונה שלו ובסופו של דבר כל אדם לעצמו וכל אדם אוכל את מה שהוא בישל. אנחנו צריכים להצקרב למלך בורא העולם ולהכיר בטובתו ולהגיד לו תודה כי בלעדיו אין אנו כלום ואין לנו כלום.
אנונימי45110
אחחחח אם היינו מקשיבים לתורה ולהלכה באמת ולא כל היום מדמיינים מה איהיה מחר ועוד חודש והמתקות ודינים וקישקושים כאלה ואחרים אז היינו מבינים שאנחנו חולמים כי אמרו ורשום היום אם בקולו תישמעו
אנונימי45110
לנצח תיצר לא משיח
אנונימי44925
, שיגיע הזמן לדעת אותו כל העולם יידע אותו. תמיד אפשר ללמוד תורה והלכה זה לא מאוחר.
אנונימי45110
יש אמונה אחד כמו שהשם אחד זה הבעיה כל אחד חי אם אלוהים כמו שאני מאמין בו בעיה כללית
אנונימי45130
45110 - יוסף בן שמחון?
אנונימי45110
לא .מאיר
אנונימי44925
עדיף לשבת לקרוא וללמוד תורה במקום ללטף את הטלפון לא?
אנונימי45110
נכון
אנונימי45110
אבל לא כולנו נולדנו תדיים אבל כן שקרנים
אנונימי45110
אז על תבי מוסר של פגוע תהיה אמיתי
אנונימי44925
תמיד אפשר לעבוד על האמונה ולהתחזק ברוך ה אני לומד תורה. למה לשקר ולמה שאני ייפגע?
אנונימי44925
התרצה לשאול אותי שאלה נוספת?
אנונימי45110
כי ללטף זה קצת לא קשור לשיחה ולא מדבר על החיזוק האמונה מדבר על הכיוון שלה שזה החשוב
אנונימי44925
אני אגיד לך מה בעיניי זה בושה שההורים כשהם יורדים מהאוטו שוכחים לפעמים את הילדים שלהם והעיקר את הטלפון הם זוכרים לקחת. היום הטלפון זאת עדיפות הראשונה אצלכם וזה ממש מבייש
אנונימי45110
מי זה אצלכם ואיך אני קשור לקיתלוג אתה לא יהודי? ומה החלטתה שזה הכי גרוע ? וששולכים אותם לבית ספר של המחטיאי הרבים האלו ובאים בטענה מצחיקה ש הם לא מספיק תדיים לשים אותם בבית ספר דתי לא גרוע יותר על תיגעו במשיחיי ולנביאי על תרעו לשקר לילדים בישביל תאבות יותר טוב על תקשקש מהצד
אנונימי45110
מה אתה לומד עלינו מהתשקורת???
אנונימי45110
אם אתה יהודי אז אתה כמונו תיבדוק את עצמך אז אולי תנסח אחרת
אנונימי45154
02:50 18/09 Ynet CNN: ייתכן שסוריה יירטה בטעות מטוס רוסי
02:45 18/09 וואלה רוסיה: ישראל אחראית לתקיפה בסוריה; אבד קשר עם מטוס
אנונימי45154
האם הרוסי יבליג
אנונימי44925
ללטף זאת מילה אפשר להשתמש בה אך תלוי מה נושא השיחה. אני יהודי אני מנסה לשמור כמה שיותר. והמילה אצלכם באה בטעות. אני מצטער. אבל אתה מבין שהיום זוכרים טלפון שוכחים ילדים. סדר העדיפיות היום השתגע.
אנונימי45154
45-1-54 לא בחרתי את זה בכוונה!... חח
אנונימי44925
45110?
אנונימי45110
שלא יודעים מי ברא אותנו אז התאבות שולטים אצל כולנו השכל מיתנתק מהמציאות ולא מבינים מה התחליט בכלל אז ברור שאתה צודק אבל זה בהכל אחי לא רק טלפון גם מחשב מסעדות יצרים זימה וכוווליייי היצר לא חסר לו
אנונימי44925
נכון
אנונימי45154
ההיסטוריה חוזרת... בדיוק כמו לפני 45 שנה מלחמת יום כיפור!.... כותרת מרוטר כעת : מבזק חצות: מתקפת טילים בלטקיה". ויקיפידה: קרב לטקיה הוא קרב ימי שנערך מול חופי סוריה בתחילת מלחמת יום הכיפורים, בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר 1973, בין חיל הים הישראלי לבין חיל הים הסורי, והסתיים בניצחון ישראלי מכריע. זה היה קרב טילי ים-ים הראשון בעולם.
אנונימי45318
בוקר טוב תפילת שחרית אנשים תפילה לה ואתה מקבל שכר. (כל מצווה שכר)
אלטע זאכען
בנות ישראל היקרות והקדושות הידעתן שצריך לפי ההלכה ללבוש חצאית רחבה וארוכה לפחות עד הקרסול? וגרביים שלא בצבע העור? מזעזע! עד כדי כך - חילול ה' נורא ואיום (מרן הרב שך זיע"א) כי זה ירידת הדורות - כל פירצה שאינה מן הגדולים - אינה פירצה! לכן הגיע זמן שנפעל בפועל ממש, אז הכונו למערכה הגדולה, לפני שחילות גוג ומגוג יעשו את העבודה רח"ל, וזה יהיה לא נעים... עורו והתעורורו ישראל, כי בא מועד כי עת לחננה, כי צריך לעלות לרגל! ואיך נכנס להיכל המקדש כך???? ועל זה " למה רגשו גויים" ראשי תיבות רגל, בגוג ומגוג הכתוב מדבר~! וכולם נתאחד להלחם נגד הפריצה הזאת ולבער חוסר הצניעות - וה' יקבלנו בתשובה שלמה ויביא משיח צדק! צפה ל רגליו של משיח!!
אנונימי45415
בסופו של דבר הן ישלמו את המחיר שלהן הבנות הפרוצות שחוטאות ומחטיאות.
אנונימי45415
ושלא יגידו לנו שלא הזהרנו אותן שהם ייענשו
אנונימי45415
כי היום זה נראה רגיל והן לא יוגעות כמה הן יילכו וייסבלו אחרי זה. הם יבינו רק אחרי שהם ייענשו וייסכלו אותן באבנים. לצערי בכל מקום היום יש בנות פרוצות אפשר למצוא אותן בכל מקום.
אנונימי45415
הרי בסופו של דבר דין האדם נקבע עלפי מעשיו ולא עלפי כמה שיפה הוא.
אנונימי45415
הם מחכים למשיח אבל הם לא מבינים שכשהמשיח יגיע הם כבר לא יוכלו לתקן.
אנונימי45415
כולם לחזור בתשובה !!! !!! !!!
אנונימי45391
רוסיה מאשימה את ישראל בהפלת המטוס ו"שומרים את הזכות להגיב". כולנו להתפלל חזק ביום כיפור !! על שלום היהודים בכל העולם, ועל צמיחת קרן לדוד עבדך, במהרה בימינו !
אנונימי45415
יש עוד זמן לתקן , זה עדיין לא נגמר !! !!
אנונימי45391
שעות ספורות עד כניסת היום הקדוש
אנונימי45391
נרבה בתפילה והשם יושיע
אנונימי45415
אמן ואמן. בתכלס אני לא מבין איך יש עוד אנשים שחוטאים הרי אומרים שהמשיח חי והוא בחיים ואתה יודע שלחוטאים לא יהיה קל
אנונימי45415
ואין עוד הרבה זמן לתקן כי אומרים שהוא יבוא השנה ואמן שבאמת
ממתין
not-one-care משיח בוא יבוא לא יאחרsmile
ממתין
קולטים שאנחנו בתקופה הכל כך מיוחדת הזאת???????בא לי פשוט לצרוחחח משמחה oh
ממתין
אני מבטיח לכם אחים יקרים שה' בחר בפקידה אחד אחד מאיתנו בדור הזה
ממתין
בקפידה* silly
ממתין
ותאמינו לי חברים יקרים שלי שכל ראשי הצבא הישראלי וטובי המוחות ערים בשעות אלו ובוחנים כל צעד וצעד אבל זה לא לפרסום בשביל לא להלחיץ.
ממתין
אנחנו ברגעים קריטים
אנונימי45468
כיפורים-כפורים.
אנונימי45553
חַרְבָּם תָּבוֹא בְלִבָּם וְקַשְּׁתוֹתָם תִּשָּׁבַרְנָה.
אנונימי45558
תשע"ט ראשי תיבות תהא שנת עין טובה/ טהורה. עכשיו החדשות מדברים בעיקר על סוריה/רוסיה שהיא מורכבת מורכבת מהמילים סר יהו, סר בגימטריא 2 פעמים עין (130+130 = 260) כי עיקר מלחמת גוג ומגוג הרוחנית היא על שמירת עינים, כי ע' (עין) בגימטריא גוג ומגוג, וכמו שכתב באריכות בספר "רזא דתיקונא בתראה". ועל ידי שמירת העינים משלימים שם הויה (שזה האותיות שנשארו מסוריה, כידוע שהעינים רומזות לשם הוי"ה (כל עין היא בצורת האות י', והחוטם הוא בצורת האות ו' יוצא י ו י שהוא בגימטריא כ"ו כמנין שם הוי"ה ב"ה. ואם חס ושלום פוגמים בעינים - פוגמים בשם הויה ח"ו.
תפילה:
אבי האב הרחמן אנא זכני לשמור עיני בתכלית השמירה, וכך אזכה לראות אותך עין בעין בשוב ה' ציון, ואנא עשה שלא אראה ואסתכל חלילה בשום אשה זרה אפילו צנועה, וכל שכן אלו שלא בצניעות ח"ו, וזכני שגם אם אכשל חלילה - לא אסתכל פעמיים.
אנא קדש נא את מוחי וליבי ומחשבתי בטהרה, ואנא מחק ממוחי וליבי כל הראיות והמחשבות האסורות, וזכני לבחינת "טהור עינים", וזכני לשוב לפניך בתשובה שלימה, ולהוריד פלגי מים דמעות על כל הראיות האסורות שראיתי, ואנא מחל וסלח וכפר לי על הכל, כי אני עכשיו מקבל עלי באמת לשמור עינים, ועשה ברחמיך שלא אחטא עוד, וזכני לעין טובה, לראות רק את הטוב, ולעצום עינים מרואת ברע, ובזכות זה אזכה לראות מלך המשיח ובית המקדש וזיו השכינה, אמן סלה, לישועתך קיוותי ה'!!!
אנונימי45589
לב מלכים ושרים ביד הד'.
אנונימי45636
עכשיו אנחנו לקראת השקט שלפני הסערה אנשים.
אנונימי45553
אין ספק מצב מתוך מאד.
אנונימי45553
מצב מתוח
אנונימי45677
ללל התפלל לגאןלה
אנונימי45666
זה הזמן לבקש סליחה מכל מי שפגעתי בו, מבקש סליחה במיוחד מאמילי רבקה אסתר פנטסטיקו ויוסף בן שמחון מבקש סליחה גם מאריאל 555 שנפגע ממני ואם פגעתי בעוד מישהו באיזושהי דרך מבקש את סליחתכם.
אני מוחל לכול מי שפגע בי ומקווה שגם אתם מוחלים לי אם פגעתי בכם שיהיה לכולנו צום קל ומועיל וגמר חתימה טובה. KFUE
אנונימי45636
אמן ואמן
אנונימי45636
אבל צריך לבקש סליחה פנים מול פנים. אתה יודע
אנונימי45832
גאולה בחן וחסד ורחמים -מהלב.
אנונימי46142
גאולה כאשר בחן-- כאשר נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. וחסד-- כאשר נעשה חסד עם עצמנו ועם אחרים. ברחמים-- כאשר נרחם על הבריות ונלמד עליהם זכות כמו הקרובים שלך. וזאת צריך להיות מכול הלב. בעזרת ה'.
אנונימי46142
וזאת אפשר ע"י הדרכה מאת ה' עם רצון טוב ומאמץ מסוים מאיתנו מתוך רצון לגאולה.
אנונימי46427
smile
אנונימי46513
תחזרו בתדובה עם חשראל אחרת תסבלו ייסורים כגולים ורבים ותלכו לגיהנום ותשאפו באש עד שתבינו שטעיתם ושכחתי לציין שייסקלו אותכם באבנים ואתם תסבלו. ראו הוזהרתם.
אנונימי46513
אתם לא יודעים ומבינים כמה שאתם תסבלו אם תמשיכו בדרככם שלכם.
אנונימי46513
אז בבקשה תחזרו בתשובה !!! !!! !!!
אנונימי46142
רק ה' יתברך יכול עכשיו להחזיר בתשובה כי שליטת היצר מושלמת.
אנונימי46685
smile מה אתה דואג
אנונימי44469 CY
אנונימי45298 IL
אנונימי46081 IL
אנונימי46404 IL
אנונימי46478 IL
אנונימי46484 IL
אנונימי46683 IL
אנונימי46685 IL
אנונימי46709 IL
אנונימי46710 IL
מס' משתתפים בצאט: 10

הגדרות