דף גלריות כללי | “דירה בתחתונים” הרהורי תשובה | קץ עמלק | התגלות משיח | בית מקדש | דרגת יחידה | גוג ומגוג

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-בית המקדש השלישי, גלריות גימטריה, כללי, סוד האותיות והמספרים
עדכון אחרון ב-2015-12-14.

הגלריות החדשות תמיד למעלה

לוגו אתר

גלרית "התגלות משיח"

עודכן יום א' לפרשת שמות תשעו

שימו לב לפלא האותיות - ה' אומר לנו "למעני למעני אעשה" ז"א ה' יביא את הגאולה למענו שלא יחולל שמו בגויים. מתי זה יהיה? הרגיל מביא לנו את השנה 776 = תשע"ו נחבר המילוי נקבל את המועד שנרמז לנו בתורה "משיח טבת עשירי" 22.12 נבדוק אותיות אחרי: ז"א כל אות את האות שלאחריה למשל: ל = מ - מ = נ - וכו' נקבל - 988 = עשרה בטבת... = התגלות י-הוה בימינו - כמו שהוסבר זה לא רלונטי שלא ראינו בפיזי את המשיח, אנו מתמקדים בתאריך שנכתב בתורה . ואיך זה משתלב בגימטריות בעברי ולועזי בו זמנית. וחושף את גדולת יוצר בראשית.. מילות אלו תקפות לכל התמונות בגלריה זו. "והמשכילים יבינו"

2212 אנו מכירים - המשולש הגדול = 11390 משיח התשע"ו - באלפים !! מה הסיכוי לתכן את זה ?? תזכורת למשולש: א = 1 ב = 3 ג = 6 וכו') המועד היחיד שהיה מבריאת העולם
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות

 


לוגו אתר

גלריות "גוג ומגוג"

עודכן יום א' 27/12/2015 פרשת שמות תשעו

מדוע שנכתוב את תאריך ביאת המשיח בלועזי נקבל שוב את התאריך ברגיל ?? זה לא רלונטי שלא ראינו בפיזי את המשיח, אנו מתמקדים בתאריך שנכתב בתורה ואיך זה משתלב בגימטריות בעברי ולועזי בו זמנית
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 

 


לוגו אתר

גלרית "קץ עמלק"

כשנכתוב מחית עמלק (מילים בסיסיות) בשיטת ההכאה המילוי מביא לנו 5776 !!
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות

עדכון יום שני 14.12 עודכנו גלריות

לוגו אתר

גלרית 2015 - 2016 משולב 776

עדכון 1.6.2016

מתי זו השנה? התשובה מסתתרת במסתתר !
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 


 לוגו אתר

גלרית "דירה בתחתונים"  והרהורי תשובה 

ידוע שמטרת הבריאה זה "נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים" , התכלית של בריאת העולם היא בית לה' (בית המקדש) כאן בארץ הגשמית, נכתוב את המשפט "ה' רוצה לעשות לו דירה בתחתונים" נעשה אותו פי 5 כמו שלמדנו - כעת ניקח את כל המילוי דמילוי של המילים (בתיבה השניה המסומנת) נחשב את כל ה'מילוי דמילוי' במשולש שימו לב למספר העצום שקיבלנו: 201500 !!! (שימו לב כמה אותיות יש כאן 1100 - רוצים לדעת מה זה המספר הזה? עברו לתמונה הבאה
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות


לוגו אתר

 גלרית "דרגת יחידה"

כידוע המספר 11111 - מרמז על דרגת היחידה - בגימטריה זו נבדוק את המילוי דמילוי של כל המשפט המסומן בצהוב
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות


לוגו אתר

גלרית "בית מקדש"

עדכון 11.4.2016

פלא פלאים שאנו נכתוב חג החירות האחרון בשיטת ההכאה נקבל 5776 - שנחבר את המילוי נקבל 2936 - שזה תשע"ו במשולש - !!
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 

 

הרשם לרשימת התפוצה