דף גלריות כללי | “דירה בתחתונים” הרהורי תשובה | קץ עמלק | התגלות משיח | בית מקדש | דרגת יחידה | גוג ומגוג

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-בית המקדש השלישי, גלריות גימטריה, כללי, סוד האותיות והמספרים
עדכון אחרון ב-2015-12-14.

הגלריות החדשות תמיד למעלה

לוגו אתר

גלרית "התגלות משיח"

עודכן יום א' לפרשת שמות תשעו

שימו לב לפלא האותיות - ה' אומר לנו "למעני למעני אעשה" ז"א ה' יביא את הגאולה למענו שלא יחולל שמו בגויים. מתי זה יהיה? הרגיל מביא לנו את השנה 776 = תשע"ו נחבר המילוי נקבל את המועד שנרמז לנו בתורה "משיח טבת עשירי" 22.12 נבדוק אותיות אחרי: ז"א כל אות את האות שלאחריה למשל: ל = מ - מ = נ - וכו' נקבל - 988 = עשרה בטבת... = התגלות י-הוה בימינו - כמו שהוסבר זה לא רלונטי שלא ראינו בפיזי את המשיח, אנו מתמקדים בתאריך שנכתב בתורה . ואיך זה משתלב בגימטריות בעברי ולועזי בו זמנית. וחושף את גדולת יוצר בראשית.. מילות אלו תקפות לכל התמונות בגלריה זו. "והמשכילים יבינו"

2212 אנו מכירים - המשולש הגדול = 11390 משיח התשע"ו - באלפים !! מה הסיכוי לתכן את זה ?? תזכורת למשולש: א = 1 ב = 3 ג = 6 וכו') המועד היחיד שהיה מבריאת העולם
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות

 


לוגו אתר

גלריות "גוג ומגוג"

עודכן יום א' 27/12/2015 פרשת שמות תשעו

מדוע שנכתוב את תאריך ביאת המשיח בלועזי נקבל שוב את התאריך ברגיל ?? זה לא רלונטי שלא ראינו בפיזי את המשיח, אנו מתמקדים בתאריך שנכתב בתורה ואיך זה משתלב בגימטריות בעברי ולועזי בו זמנית
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 

 


לוגו אתר

גלרית "קץ עמלק"

כשנכתוב מחית עמלק (מילים בסיסיות) בשיטת ההכאה המילוי מביא לנו 5776 !!
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות

עדכון יום שני 14.12 עודכנו גלריות

לוגו אתר

גלרית 2015 - 2016 משולב 776

עדכון 1.6.2016

מתי זו השנה? התשובה מסתתרת במסתתר !
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 


 לוגו אתר

גלרית "דירה בתחתונים"  והרהורי תשובה 

ידוע שמטרת הבריאה זה "נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים" , התכלית של בריאת העולם היא בית לה' (בית המקדש) כאן בארץ הגשמית, נכתוב את המשפט "ה' רוצה לעשות לו דירה בתחתונים" נעשה אותו פי 5 כמו שלמדנו - כעת ניקח את כל המילוי דמילוי של המילים (בתיבה השניה המסומנת) נחשב את כל ה'מילוי דמילוי' במשולש שימו לב למספר העצום שקיבלנו: 201500 !!! (שימו לב כמה אותיות יש כאן 1100 - רוצים לדעת מה זה המספר הזה? עברו לתמונה הבאה
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות


לוגו אתר

 גלרית "דרגת יחידה"

כידוע המספר 11111 - מרמז על דרגת היחידה - בגימטריה זו נבדוק את המילוי דמילוי של כל המשפט המסומן בצהוב
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות


לוגו אתר

גלרית "בית מקדש"

עדכון 31.7.2018 נוספו 3 תמונות

שימו לב למשולש של "בית המקדש השלשי" = 5778 !!!

המילה ירושלם במשולש מילה היא בדיוק 2018 - לא פלא שהעבירו את השגרירות השנה, וכל הרמזים הנלווים של שנת השבעים שראינו !

לסיכום משפט מעניין באתבש
לחץ כאן להצגת תמונות נוספות
 

 

תגובות (5)

 • אודי אהוד ראובן

  |

  בעתה אחישנה !
  צמד המילים ‘ בעתה אחישנה ‘העולים כמספר 851 וגם כמניין ‘ זה הדבר אשר צוה יהו’ה ‘ ( כנבואת משה רבינו שהיתה שונה משאר הנביאים בזאת ששאר הנביאים התנבאו במילים ‘כה אמר יהו’ה’ ואילו משה רבינו התנבא בנבואת ‘זה הדבר אשר צוה יהו’ה’ (אספקלריה מאירה ) , באות ללמד שברבות הימים מגיעה תקופה שנקראת בעתה ( אותיות בעת ה לדברי הזוהר במאמר חשבון קץ משיחא בספר וירא עם ביאור בעל הסולם הקדוש שהכוונה בעת שאות ה שהיא הנוקבא והיא השכינה תקום מהעפר בכוחו של יהו’ה יתברך שהבטיח שכאשר מועד זה מגיע אזיי מכוחו תוקם השכינה מהעפר ותצא מהגלות על מנת שלא ימשיך שמו להתחולל בין אומות העולם ורז זה שזור עם הפסוק מישעיהו מח’ יא’ שם כתוב ” למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן ” וכאמור הגמרא במסכת סנהדרין דף צז’ שואלת מאחר והקדוש ברוך הוא מחכה לגאלנו ואנו מחכים לגאולה אם כך מי מעכב את הגאולה והגמרא גם עונה שמידת הדין היא שמעכבת וכידוע מידת הדין היא שם אלהי’ם כמניין 86 ( כמו גם ‘הטבע’ ) ואילו מידת הרחמים היא שם יהו’ה כמניין 26 כמו גם אות א’ שצופנת בתוכה שני יוד’ ואות ו’ כמניין 26 , כאמור הפסוק בישעיהו ס’ כב’ מגלה לנו על פי המקרא שגם כשמגיע תקופת בעתה בתוכה יתחולל תהליך שיהפוך את הדור לזכאים בסוד אחישנה מאחר ופשט המקרא הוא כאשר הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהו’ה בעתה אחישנה וכידוע סוף כל סוף אין מקרא יוצא מפשוטו ומאחר ובפשט המקרא המושג בעתה מופיע קודם אחישנה אזיי הכוונה היא לזירוז התהליך בתוך תקופת בעתה עד לסיום התהליך בסוד אחישנה שבתוך בעתה , ובפשט המקרא אמורה להמשך תקופה זו שנה מאחר ואחישנה אותיות אחי/ש/נה ומאחר ואנו טוענים ששנה זו היא שנת הגאולה השלימה וסיום הברור וגמר התיקון עלינו להוכיח כי שנת התשע”ה הייתה שנת בעתה ולא רק שנת בעתה אלא גם השנה בעתה בה מידת הדין שם אלהי’ם חדלה מלעכב ואף החלה לסייע למען שלמות הגאולה וכראיה לכך ניתן לבאר את הגמרא במסכת ברכות דף ט’ שם מודיע הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו ‘ אהיה אשר אהיה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לישראל אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות ‘ – ואז משה עונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו ‘ ריבונו של עולם דיה לצרה בשעתה ‘ – ואז משיב לו יהו’ה יתברך ‘ לך אמור להם לישראל אהיה שלחני אליכם ‘ – וכעת ננסה להתבונן בתשובת משה להקדוש ברוך הוא ונבחין שבמילים דיה לצרה בשעתה צפון סוד הגאולה ועת התהליך מאחר וכפי שכבר ביארנו רבות התורה היא פרדס ר”ת פשט רמז דרש סוד ולפיכך פשט המקרא אינו יוצא מפשוטו ולכן בפשט התשובה היא כמו שכתוב דיה לצרה בשעתה וברמז זה אותיות די לצרה ה תשעה ב ( משמע רמז לתשעה באב שכידוע על פי חז”ל זהו יום לידת המשיח של ישראל ) וברובד הדרש אותיות דיה לצרה בשעתה זה אותיות די לצרה ה בתשע”ה וברובד הסוד די לצרה ה ב(ש)עתה אותיות בעתה עם אות ש’ כמניין 300 כמו גם מילוי שם אלהי’ם במילוי כזה ( אלף’111 למד’74 הי’15 יוד’20 מם’80) ומכאן למדנו שמידת הדין חדלה מלעכב בתשע”ה (ואגב המילה בשעתה גם עולה כמניין 777 וזה הסוד שזור עם שלושת האבות כפי שכתוב בתיקוני זוהר תיקון מח’ בראשית תמן’ שביעי שביעי שביעי אלהן תלת אבהן ) ומשכך צודקים באתר כשמפרסמים שהגאולה בזכות שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב שזה כאמור גם סוד תיקון עולם במלכות שדי’ כאשר שדי’ כמניין 314 גם ממט’רון וגם ש’ שמרמזת לג’ קווין שהם חסד אברהם קו ימין , תפארת יעקב קו אמצעי גבורה יצחק קו שמאל , והאותיות די’ כמניין 14 כמניין דוד שיחדיו כאמור עם השכינה שהיא אות ה=5 אברהם 248 יצחק 208 יעקב 182 דוד 14 יחדיו 657 כמניין המרכבה שלימה 657 כי ידוע שהאבות הם הם המרכבה ו-657 גם כמניין צוק איתן וגם צא’ שזה 91 כמניין יהו’ה אדני’ שזה חיבור שמים וארץ והאותיות שנותרו כמניין תיקון 566 גם משיח בן יוסף ) טוב נחזור לעיניננו ונמשיך לבאר מתיי החלה תקופת האחישנה שבתוך הבעתה בשנת התשע”ה שאמורה כאמור להסתיים השנה הנוכחית התשע”ו 5776 ונסביר קודם שהמושג בעתה שייך למידת הדין מאחר וידוע שנאמר בגמרא זכו אחישנה לא זכו בעתה ומכאן מבינים כי בעתה שזורה עם הטבע 86 כמניין אלהי’ם ואילו אחישנה שזורה עם מידת הרחמים ששזורה לשם יהו’ה שהוא פלא עליון שאין בו דינים וכולו רחמים ומשכך הרעיון הוא בנבואת יחזקאל לז’ בעניין איחוד העצים עץ יוסף ועץ יהודה שיהיו תחילה אחדים בידיך ( לשון רבים ) ולאחר מכן יהיו אחד בידי ( לשון יחיד ) וכידוע מבאר הזוהר שהטבע מתנהל באופן שלכל דבר צריך שיהיה קודם ונמשך ( סיבה ותוצאה ) ואילו כשהדברים הם מעל הטבע אזיי שם הכול אחד בפשטות ובשלמות ושם אין פירוד ומשכך גם הניסים הם מעל הטבע ואינם צריכים קודם ונמשך וכדוגמא מביא רשב”י הקדוש בסוף ספר שמות בזוהר בברכת שלום הסבר מהו נס ושם הוא מבאר כנס הוא דבר שמעל הטבע ( מעל שם אלהי’ם ) ואינו צריך קודם ונמשך וכפי שעל פי חוקי הטבע מצרים טבעו בחציית ים סוף וכך גם חלילה היו אמורים ישראל לטבוע באותו מעמד מצד הטבע ובכול זאת הם ניצלו ונעשה להם נס נס זה הוא מעל הטבע והוא בבחינת נס מיהו’ה יתברך א’ אלופו של עולם וכעת נחזור בזמן לחודש ניסן התשע”ה לתאריך כז’ ניסן התשע”ה (16-04-2015 למינינם ) ונשזור עם יום זה את הפסוק מהנביא זכריה (אותיות זכירה ) יד’ פסוק ח’ ט’ שם כתוב ” היה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה / והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד ” וכעת נסביר מה הרעיון שבפסוקים אלו ונתחיל ראשית בכך שפסוק ט’ מאיר לנו שבשלב הזה יהו’ה נהיה למלך על כל הארץ וביום ההוא יהו’ה אחד ושמו אחד וכידוע פסוק זה הוא שלמות הכסא ושם יהו’ה עליהם דרשו חז”ל שאין הכסא שלם ואין יהו’ה שלם עד שימחה זכר עמלק ( עמלק 240 כמניין אל אחר וגם ספק ) ואת הדרשה הזו דרשו חז”ל על סמך המילים ‘כי יד על כס יה’ כמניין 239 כאשר אנו יכולים להתבונן ולהבחין כי אות א’ חסרה בכסא ולפיכך אין יהו’ה שלם ואין הכבא שלם ומה שמפריע לאות א’ להשזר בכסא זה עמלק שהוא כמניין אל אחר וגם ספק כמניין 240 שנמצא כאמור אחרי הנתון 329 שעולה כמניין ‘כי יד על כס יה’ טוב כעת נחזור לפסוק ח’ בנבואת זכריה ( יה זכר וגם זכירה ) ונתבונן שהפסוק מגלה לנו שביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדומני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה ולפני שנגש לסוף הפסוק ונבאר את רז מילים אלו בקיץ ובחרף יהיה נתייחס קודם לנבואת יואל פרק ב’ פסוק כ’ שם מובטח לנו כי באחרית הימים הקדוש ברוך הוא ירחיק מעלינו את הצפוני שהוא כאמור יצר הרע הצפון בלהב הנקרא ס.מ -אל ונתבונן ונראה שגם בפסוק זה מופיע הרעיון שבמילים הים הקדמוני והים האחרון ורק ששם מבואר הרעיון במילים את פניו ואת סופו וכעת נגש לרמח”ל הקדוש ולספרי הסוד ונבאר ששם כתוב כי באותיות סמ-אל יש אותיות אל שהם אותיות קדושות ולפיכך באחרית הימים הם חוזרים לשורשם הקדמוני למקום הקדושה ואילו אותיות ס.מ שהם הרע שבאותיות אלךו שהם הנחש הקדמוני מושלכים אל ארץ ציה ושממה אל הים האחרון מלשון סוף בסוד ים סוף וכעת נשוב לפסוק חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון ונבחין בהקבלה שבשני הנבואות ונשזור לתוכם את הרעיון שבאחרית הימים יהו’ה הבטיח לנו להסיר מעלינו את לב האבן שכידוע אחד משמותיו של היצר הרע הוא גם אבן ונגלה שבעצם פסוק זה מזכריה בא להאיר לנו על תקופה חדשה בה אותו ס.מ כמניין 100 ( גם משטרה ) יאבד את אחיזתו בקדושה וזה רמוז בפסוק מנבואת ישעיהו סג’ שם כתוב בפרק הנ”ל ” מִי-זֶה בָּא מֵאֱדוֹם, חֲמוּץ בְּגָדִים מִבָּצְרָה, זֶה הָדוּר בִּלְבוּשׁוֹ, צֹעֶה בְּרֹב כֹּחוֹ; אֲנִי מְדַבֵּר בִּצְדָקָה, רַב לְהוֹשִׁיעַ. ב מַדּוּעַ אָדֹם, לִלְבוּשֶׁךָ; וּבְגָדֶיךָ, כְּדֹרֵךְ בְּגַת. ג פּוּרָה דָּרַכְתִּי לְבַדִּי, וּמֵעַמִּים אֵין-אִישׁ אִתִּי, וְאֶדְרְכֵם בְּאַפִּי, וְאֶרְמְסֵם בַּחֲמָתִי; וְיֵז נִצְחָם עַל-בְּגָדַי, וְכָל-מַלְבּוּשַׁי אֶגְאָלְתִּי. ד כִּי יוֹם נָקָם, בְּלִבִּי; וּשְׁנַת גְּאוּלַי, בָּאָה. ה וְאַבִּיט וְאֵין עֹזֵר, וְאֶשְׁתּוֹמֵם וְאֵין סוֹמֵךְ; וַתּוֹשַׁע לִי זְרֹעִי, וַחֲמָתִי הִיא סְמָכָתְנִי. ו וְאָבוּס עַמִּים בְּאַפִּי, וַאֲשַׁכְּרֵם בַּחֲמָתִי; וְאוֹרִיד לָאָרֶץ, נִצְחָם. {ס} ז חַסְדֵי יְהוָה אַזְכִּיר, תְּהִלֹּת יְהוָה, כְּעַל, כֹּל אֲשֶׁר-גְּמָלָנוּ יְהוָה; וְרַב-טוּב לְבֵית יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר-גְּמָלָם כְּרַחֲמָיו וּכְרֹב חֲסָדָיו. ח וַיֹּאמֶר אַךְ-עַמִּי הֵמָּה, בָּנִים לֹא יְשַׁקֵּרוּ; וַיְהִי לָהֶם, לְמוֹשִׁיעַ. ט בְּכָל-צָרָתָם לא (לוֹ) צָר, וּמַלְאַךְ פָּנָיו הוֹשִׁיעָם–בְּאַהֲבָתוֹ וּבְחֶמְלָתוֹ, הוּא גְאָלָם; וַיְנַטְּלֵם וַיְנַשְּׂאֵם, כָּל-יְמֵי עוֹלָם.” וכאמור המילים ” וְיֵז נִצְחָם עַל-בְּגָדַי, וְכָל-מַלְבּוּשַׁי אֶגְאָלְתִּי.” מרמז על קפיצת האותיות א-ל שבאותיות ס.מ וחזרתם לקדושה לצד הגאולה אל הים הקדמוני ואילו המילים ” וְאוֹרִיד לָאָרֶץ, נִצְחָם.” מרמז על אותיות ס.מ שהם הרע שבנחש שהם מושלכים אל ארץ ציה ושממה אל הים האחרון לנצח ולדראון עולם וכאמור המילים מלאך פניו הושיעם מלמדים על שרו של יוסף שהוא כאמור מטט’ שר הפנים שנקרא מטט’רון וכעת נחזור לסוף פסוק ח’ מנבואת זכירה פסוק המתאר את אותם מים חיים שיוצאים מירושלים וכשהדבר קרה זה היה בקיף ובחרף יחדיו וכאן עלינו לבאר מחדש את הרעיון כי לטבע יש גדרים משלו וצריך שיהיה קודם ונמשך וסיבה ומסובב ונסביר שלעונת הקיץ יש את הסימנים שלה וגם לעונת החורף כנ”ל ולפיכך הפסוק במילים אחרות בא לומר לנו בקיץ ( בעתה ) בחרף אחישנה יהיה מאחר ומצדובר במקרה שקורה יחדיו וכעת כל מה שנשאר לנו הוא להתבונן שביום כז’ בניסן התשע”ה בעיר ירושלים משעות הלילה המאוחרות ירדו משקעים מטורפים של גשמים עד שמכבי אש חילצו אנשים מביתם משטפונות שארעו באותו לילה ותעלות ביוב של מים פרצו את המכסים שלהם ובקיצור שפע עצום של גשמים שירד באותו לילה ביום בו אנו מברכים מוריד הטל וגם ברכנו (משמע עונת הקיץ) בו בזמן שהתופעה היא אף קיצונית לעונת החורף לאור כמות המשקעים שירדה באותו לילה בעיר ועכשיו רבותיי נתבונן גם במספר 100 ונפתח גם את הדימיון ונבחין שבשנה האחרונה המציאות עולה על כל דימיון בכול השערוריות שנחשפו בתקשורת על משטרת ישראל שמספרם 100 ( המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא ) ונבחין שבימים אלו צמרת רשות זו עברה לידיים יראות שמיים ובעיקרון די לחכם ברמיזה לראות ולהבין כי אנו בתהליך מואץ של הסרת השעבוד , כמובן שיש עוד לא מעט הארות שניתן לכתוב אבל נסיים בכך שהשנה שנת 5776 היא כמניין הפסוקים מהפסוק בו מקולל הנחש בספר בראשית פרק ג’ עד לסוף החוש בספר דברים ובנוסף חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש כמניין 2756 כמו גם הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה 2756 וכאמור הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום כמניין 971 כמו גם עין בעין יראו בשוב יהו’ה ציון 971 וכמו גם ואפרים מעוז ראשי 971 ואז כאמור יהודה מחוקקי !

  להגיב

 • אהוד ראובן

  |

  בס”ד רק רציתי להשלים ולבאר כי המילים בקיץ ובחרף יהיה מלמדות על התחוללות של מהלך שמעל הטבע בתוך גידרי הטבע כפי שהמילים בעתה אחישנה כמניין זה הדבר אשר צוה יהו’ה מרמזות מאחר ובעתה זה בתוך הטבע ואילו אחישנה זה זרוז הזמן שמעל הטבע בתוך הזמן

  להגיב

  • מיכאל

   |

   כתוב בזוהר הקדוש שמות באזור דף ז, ח.
   שיהיו 15 ימי חושך בגאולה, שבה ימותו הרבה אנשים. המפרשים מסבירים שאלו הערב רב…

   להגיב

 • אנונימי

  |

  בס’ד

  ‏‏יום שלישי כ”ו כסלו תשע”ו: ‏‏08 דצמבר 2015

   

  תודה לבורא שבחר בי והחזירני בתשובה.

  אמרות חכמים דורון לנשמה וצינורות שפע לחוכמה, ולכן אפתח עם מקצת מדברי הסבא רבא שלי, רבי מסעוד בן שבת זצוק”ל, מראשי חכמי קזבלנקה ותרודנת, זכותו תגן עלי ועלינו, שבהקדמת חיבורו ‘עונג שבת’ פתח וכתב:  

  יתברך היחיד ויתרומם המיוחד ה’ אלוקינו ה’ אחד, אשר ממנו כל דבר לא נכחד, לא ישא פנים ולא יקח שוחד, אשר בחר בישראל גוי אחד לתת להם תורת אמת ולעובדו שכם אחד…

  ישמחו החכמים ויגילו הנבונים על דברת מלכי צדק יקרה היא מפנינים אשר הנחילם שוכן מעונים אדון האדונים כלה נאה וחסודה ונשאת לשישים רבוא, ומותרת לכל אדם אבות ובנים, ונדרשת לשבעים פנים…

  יגדיל התורה ויאדיר החוכמה, אמירה נעימה ברה כחמה, כנדגלות איומה, להוציא לאור כל תעלומה, הפוך בה והפוך בה בלילה ויממה, תורת ה’ תמימה, אחת היא לאמה לכו לחמו בלחמה, כל איש ישראל מה שקיבלה הנשמה…”

  ואוסיף ואעתיק חלקי משפטים מזו ההקדמה, ואסדרם באופן וצורה, שיתאימו לזה חיבורי הקצר שנוגע באמרי ראשונים ואזהרות קדמונים גאונים וחכמים עד ימינו אלה בנוגע למחשבי הקיצים.

  “אם המצא תמצא הכתיבה אשר היא כבר כתובה, שאל ישימו עלי עוון אשמה, כי אני מימי לא חיזיתיה וביארתיה, וממני נעלמה, ואפשר שנתכוונתי לדעת קדושי ארץ ההמה, אשר נתן ה’ חוכמה ותבונה בהמה, כי מאת ה’ היתה זאת ולא במרמה, ונקלותי עוד מאוד להקרא בשם חכם יודע חוכמה, כי מה קטונתי מכל החסידים יודעי דעת ומזימה, ואם הם בסוג אדם אני בסוג בהמה…”

  אפתח  דלת  נסתרת  ישנה שחיכתה וחיכתה ואולי אולי הגיעה שעתה ואת זאת נדע אולי עד סוף השנה.    אסור לחשב את הקיצים, והסתירו כל הנביאים את זמן קץ הזמנים, ואני תוך כדי לימוד בגמרא פתאום קיבלתי תובנה שאם הנביאים הסתירו אלו הזמנים, בוודאי שהתנאים ואמוראים לא ישנו את מנהגי קדמונים ולכן גם הם שמרו על הסתרה ולא גילו את הלא נודע.  ובתוכי פתאום צמרמורת וחלחלה ורעדה אחזה והרגשה להעלות על הכתב מה שבמוחי עלה.  

  מהיכן הגיעה אותה המחשבה שדווקא אני שלמה בן רוזה ואליהו, הצעיר בתורה ובתשובה, חסר ידע והבנה בתורה הקדושה, יכול לחדש, להוסיף ולהאיר על מוסכמות תובנות וקביעות ישנות של תנאים ואמוראים שכתובים בספרים הקדמונים, והמחשבה הזאת היא כשלעצמה מצמררת ומקפיאה.

  מתוך כתובים בתורה, בנביאים וכתובים, ומתוך מסכתות הגמרא ובמאמרי הזוהר הקדוש, וכבר פירשו המפרשים לאורך כל הדורות בצורה ואופן שהשתרש ונקבע כמוסכם…עד 6000 שנה יהיה כאן עולם.

   

  ********************************

   

  6000 – 52 – 120 – 52 = 5776

  הגמרא במסכת עבודה זרה דף ט. “ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח” ולמדים שה’ גזר שהעולם יעמוד ששת אלפי שנים כנגד ששת ימי הבריאה בחלוקה הבאה:

  2000 שנות תוהו: החלו מבריאת העולם

  2000 שנות תורה: החלו בסיום שנות תוהו

  2000 שנות ימי המשיח: החלו בסיום שנות תורה

  הגמרא מנתחת את גיל העולם לפי הכתובים והמאורעות ולפי נתוני גילאי ושנות הלידה של חלק מהברואים וילדיהם מאדם הראשון וקובעת שאברהם נולד 1948 לבריאת העולם.  

  לפי הגמרא וספר סדר הדורות:

  משלושת בני נוח יפת חם ושם נולדו 70 אומות.

  עבר נולד ב 1723 : “ממנו לקחו היהודים את שמם עברים ולו ולזרעו נשאר לשון הקודש” שהיא עברית (למרות שהכתב הוא אשורי).

  פלג נולד ב 1757 : “ממנו ואילך נפלגו חיי האנשים ולא חיו רק חצי ימיהם”.

  אשכנז בן גומר בן יפת נולד 1788.  גומר זו גרמניה ושם אכן התהוותה יהדות אשכנז – “האשכנזים”.

  אברהם נולד ב 1948 לבריאה ואילו מתן תורה במעמד הר סיני היה ב 2448 לבריאה.  כלומר שנות התורה החלו לפחות 448 שנה טרם מעמד הר סיני.   וקובעת הגמרא שאברהם אבינו בעצם הוא זה שהתחיל את 2000 שנות תורה כשהיה בערך בן 50-52 כלומר 2000 לבריאה.  ורואים שבעצם התאימה הגמרא תחילת שנות התורה לגיל אברהם אבינו ולא ללידת אברהם אבינו.  

  בזוהר הקדוש, פרשת לך לך נאמר שהשכינה ירדה לעולם בלידת אברהם.  בפרשת וייצא רואים שמיד בלידת בנימין מתה רחל…ומיד שרתה השכינה על הי”ב שבטים.  וגם ההסבר בפרשת וישלח בזוהר בנוגע לשמו של בנימין מבינים שהשכינה לא חיכתה עד גיל 13 של בנימין ועברה אליו מיד בלידתו (אומנם לא בשלמות) אבל עברה ולכן רחל נפטרה בלידתו.  

  אפשר להניח שהשכינה לא היתה יורדת לעולם ללא התורה.  מכאן שאפשר אולי להניח ש 2000 שנות תורה החלו בלידת אברהם אבינו ב 1948 שזה 52 שנה לפני זמן סיום 2000 שנות תוהו.  גם תחילת העולם החלה למעשה ביום כה באלול ששה ימים לפני יצירת האדם הראשון ב א תשרי (אותיות ראשית).  

  ידוע ומפורסם שהקב’ה מחל וקיצץ את זמן גלות מצריים בחצי.  הרי בני ישראל היו צריכים להיות במצרים כ 400 שנה ולמעשה יצאו כבר אחרי 210 שנה.  אולי רמז שכל אחת משלושת התקופות של 2000 שנה יכולות להתקצר תלוי במעשי הדור והנבראים.  

  ידוע גם שבית המקדש השני נחרב 3828 שנה לבריאה ועוד מוסבר שהשכינה עזבה ממש בזמן החורבן וכן מאז אין השמים עומדים באור שלהם (זוהר וישב).  מכאן אפשר אולי להניח ששנות ימי המשיח (הגאולה) החלו 172 שנה טרם שנת 4000 לבריאה.  מכאן שאם נפחית 172 מ 6000 נגיע ל 5828.  

  אם כן, היו לנו 1948 שנות תוהו, 1880 שנות תורה, ועכשיו אנחנו ב 1948 שנות גאולה.    

  גלות היא סוג של תוהו.  ואם תוהו התקצר ב 52 שנה…אולי גם רמז שגם הגלות תתקצר בלפחות 52 שנה.  ואם כן…5828 פחות 52 = 224.  שזה ממש עכשיו שנת 5776.  

  ירח אדם – סודות הזמנים:

  הגמרא במסכת שבת עה. עוסקת בגרמי שמים שהמבין בגרמי שמים ואינו עוסק בהם מראה שאין לו עניין להראות חוכמת הבורא ובינתו לאחרים.  וקבע רב שאין לומר שמועה בשמו שהוא מידה כנגד מידה שעל ידי כך גם החוכמה שלו לא תהיה נכרת.

  ולכן אוסיף לחיבורי זה מעט נתונים ונקודות בנוגע לירח אדום אחרון, ללא הסברים ופרשנויות וזאת כדי להמנע מטעויות.  ואולי המבין בחוכמות אלו יוכל להשתמש בנתונים אלו ולפרשם.

  ידוע שיש מלאכים ממונים לכל יום, ומלאכים לכל שעה, ואשמורות, ועוד.  

  ירח אדום נראה לאחרונה ביום שני לפנות בוקר, לילה של טו בתשרי תשעו, יום הראשון של סוכות.  ידוע שיום שני נחשב ליום של גבורה, ותמורותיו – מלחמה ושלום.    

  בליקוי הירח החל הצבע אדום לבצבץ בערך בשעה 4:10 בבוקר שעון ישראל, אמצע השעה ה 10 של הלילה מזל שעה חמה, באשמורת השלישית.  בשעה 5 בבוקר לערך, אמצע השעה ה 11 של הלילה שעת מזל נוגה, היה הירח אדום מלא ומקיף, והמשיך עמוק לתוך השעה ה 12 של הלילה שעת מזל זמן כוכב.  

  ספר יצירה מלמד תכונות והשפעות של כל כוכב לכת:

  חמה, יום רביעי כנגד ספירת תפארת, רקיע 4, אות כ, משויך למלכים

  נגה, יום חמישי כנגד ספירת נצח, רקיע 3, אות פ, משויך ללויים

  כוכב, יום שישי כנגד ספירת יסוד, רקיע 2, אות ר, משויך לשלמה

   

  חמה ונוגה ר”ת חנ ו/או נח…אולי משהו הקשור למבול, לסוף לפני התחלה חדשה.  

  ור”ת של שלושת מזלי השעה הם ח, נ, כ…אולי משהו חשוב בחנוכה.  

  אולי כח נ כלומר מגיעים בכח לשער השמיני (נ).  ואולי נכח…המשיח.  

  אולי סימן שאנחנו עמוק בתוך יום שישי ונכנסים לשבת…  

  ירחים אדומים קודמים:

  ירח אדום מיום טו בניסן תשעה, יום שבת, לא נראה בישראל, והחל בשעה ה 7 של היום בישראל, ב 1 ורבע בצהריים לערך אמצע מזל שעה לבנה, במילואו במזל שבתאי ונמשך לתוך מזל שעה צדק.

  ירח אדום מיום יד תשרי תשעה, יום רביעי, לא נראה בישראל, והחל בסוף השעה ה 6 של היום בישראל, ב 12 ורבע זמן מזל שעה חמה, במילואו בזמן מזל נגה והמשיך למזל שעה כוכב.

  ירח אדום מיום טו בניסן תשעד, יום שלישי, לא נראה בישראל, והחל בשעה השלישית של היום בישראל, ב 9 בבוקר, זמן מזל שעה נגה, במילואו במזל שעה כוכב, והמשיך גם בשעת מזל לבנה.   

   

  ברוך יהו”ה לעולם אמן ואמן

  להגיב

השאירו תגובה

הרשם לרשימת התפוצה

מעבר לסרגל הכלים