דף צאט

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי
עדכון אחרון ב-2018-06-20.

 

ברוכים הבאים לצאט של "כי לה המלוכה"

לכניסה עם שם קבוע לצאט / פורום עליך להרשם לאתר בלחיצה כאן לכניסה למשתמשים רשומים לחץ כאן

לכתיבת הודעה או מסר שלא נמחק ונעלם בפורום האתר לחץ כאן למעבר לפורום גאולה - לרשומים בלבד

חלון הצאט
אנונימי -1567
היי
אנונימי -1376
היי
אנונימי -1592
מה קורה
אנונימי -1592
אולי נפתח את העניין של למה כולם מחכים למלחמה ?
אנונימי -1592
למה לא משיח ברחמים ?
אנונימי -1376
עוד לא בא
אנונימי -1376
ככה שאין לדעת עם זה ברחמים או בדין
אנונימי -1595
אבל קשה לי שאנשים ממתינים באובססביות למלחמה... אולי זה נובע מפחד? תקנו אותי עם אני טועה
אנונימי -1590
פרשת חקת על פי הזוהר
אנונימי -1590
תצפו
אנונימי -1376
כי מלחמה עולמית זה התחלה של הגאולה זה סגירת תחילת חשבון עם הגויים הרשעים
אנונימי -1595
אבל למה מחכים בכזו אופססביות למסר מהצדיק, ולא מתפעלים מהרזמים שה' מראה לנו, וכי זה לא יותר מרשים ?
אנונימי -1607
לא מחכים למלחמה בהכרח, מחכים לסימן ברור שהמשיח עומד לבוא, נקווה שלא מלחמה
אנונימי -1376
מחכים לכל רמז לכל מסר מצדיקים כי רואים שהגאולה תבוא
אנונימי -1376
רוצים
אנונימי -1607
כמו שהיה שנה שעברה בכה באלול את השקיעה האדומה
אנונימי -1607
שאמרו שאולי זה בגלל הכוכב
אנונימי -1376
מלחמה הכוונה בעולם לא פה אצלנו בישראל
אנונימי -1607
נקווה שלא נצטרך לחכות לכה באלול בשביל סימן ברור למשיח
אנונימי -1376
משיח י בא בי באב
אנונימי -1376
בא יבא ברנה
אנונימי -1607
מניין המידע שיבוא בי באב?
אנונימי -1607
או שזו רק תקווה?
אנונימי -1376
אתמול כתבו פה מהרב פיש
אנונימי -1376
וגם תקווה כן
אנונימי -1607
אהה
אנונימי -1589
מה רשמו מהרב פיש?
אנונימי -1607
זה חידוש של הרב פיש או שרב אחר אמר לו את זה?
אנונימי -1607
הכוונה הוא ציטט רב אחר שאמר את זה?
אנונימי -1376
שמשיח חייב לבוא עד תשעה באב משו כזה
אנונימי -1589
אמן!!!
אנונימי -1607
מקווה שזה באמת נכון אבל איך הוא הגיע למסקנה שיבוא בט באב?
אנונימי -1376
את זה אני מנסה לברר אולי זה יהיה רשום בסוד החשמל השבועי שמחר יגיע אליי
אנונימי -1607
אהה
אנונימי -1607
דרך אגב יש לך שם משתמש קבוע בצאט הרגיל?
אנונימי -1376
בימים ההם ובעת ההיא / רבי אלעזר הקליר בימים ההם ובעת ההיא, בחודש הרביעי, הוא חודש תמוז, זעם ועברה בכל תִמצֵא, ומלך מבלעדי שמים יצא, חסן מסטין יאמר לו: צא, (חסן הוא שמו הפרטי של נסראללה) ורווח והצלה למעוטים תִמצֵא בימים ההם ובע
אנונימי -1607
ב"ה שיש לנו גם את הצאט הזה בנוסף לצאט הרגיל
אנונימי -1376
בימים ההם ובעת ההיא, בחודש החמישי, הוא חודש אב, טהור יעט בגדי רקמתו, והר הזיתים ייבקע מגערתו, יצא משיח בגדולתו, כצאת השמים בגבורתו.
אנונימי -1376
בימים ההם ובעת ההיא, בחודש השישי, הוא חודש אלול, כשרון יכריז לו בן-שאלתיאל, [וירדו] מיכאל וגבריאל, (‘וירדו’ תוספת של הדפסת ליוורנו תרכ”א) לערוך מלחמת נקמת אל, ולא ישאירו אחד מאויבי אל.
אנונימי -1376
בימים ההם ובעת ההיא, בחודש השביעי, הוא חודש תשרי, מהומה וסכסוך יהיו בכל גוי, ויאמר: לכו ונכחידם מגוי, נורא כלקח לו גוי מקרב גוי, יבזה נפש, ויתעב בו גוי.
אנונימי -1590
ספר התורה המקוון
אנונימי -1607
זה מהזוהר?
אנונימי -1590
http://www1.saad.org.il/elihu/
אנונימי -1607
ב"ה יש לנו הרבה משתמשים היום באתר
אנונימי -1607
כן ירבו
אנונימי -1376
זה פיוט מרבי קליר
אנונימי -1376
קיים מספר לא מבוטל של פיוטים שיוסדו על ענייני אחרית הימים. אחד הפייטנים הידועים ביותר, וגם הקדומים ביותר, הוא רבי אלעזר הקליר, שרבינו תם (נכדו של רש”י)
אנונימי -1607
מעניין
אנונימי -1376
אמר על פיוטיו, שבשעה שרבי אלעזר הקליר כתב אותם – אש היתה מלחכת סביבותיו.
אנונימי -1376
רבי אלעזר הקליר כתב מספר פיוטים גם בענייני אחרית הימים. את הפיוטים הללו היו נוהגים לומר בכמה קהילות בתשעה באב, בזמן קריאת הנחמות
אנונימי -1607
פשש
אנונימי -1376
עכשיו אנחנו בחודש תמוז
אנונימי -1376
ניראה מה יהיה
אנונימי -1607
אולי ביז' בתמוז נקבל איזה רמז על ביאת המשיח
אנונימי -1607
ב"ה
אנונימי -1607
אני שומע עכשיו דרשה של הרב דניאל זר
אנונימי -1376
רמז כמו?
אנונימי -1651
אולי התחממות במצב עם סוריה ואיראן
אנונימי -1651
הרי ידוע שחייב ליפול "נירון מזרחי" לפני ביאת המשיח
אנונימי -1651
אני זה 1607 דרך אגב
אנונימי -1376
יכול להיות שאסד יפול
אנונימי -1651
ב"ה
אנונימי -1376
רק מה שגם כתוב שם שלאחריו אמורה ליפול גם מלכות מזרח
אנונימי -1376
שזו אירן וגם בגמרא זה כתוב אין בן דוד בא עד שתיפול פרס בייד אדום
אנונימי -1376
ואחרי זה תבוא הגאולה והמשיח ככה שזה תהליך
אנונימי -1651
tl kt brtv aha fk v,esnu, cgbhhi frdg
אנונימי -1651
אך לא נראה שיש כל התקדמות בעניין כרגע
אנונימי -1651
tukh hcut nahj kkt nkjnv? ha nmc?
אנונימי -1376
כן הכל ניראה שקט
אנונימי -1651
אולי יבוא משיח ללא מלחמה? יש מצב?
אנונימי -1376
אמממ חייב להיות מלחמה אדום בנצרות אירן וארה"ב
אנונימי -1376
אדום שזו הנצרות באיסלאם**
אנונימי -1651
יש מצב שזה השקט שלפני הסערה
אנונימי -1376
כן יכול להיות
אנונימי -1651
כי לפני איזה שבועיים אמרו בחדשות ארה"ב וישראל מתכוננים לתקיפה באיראן
אנונימי -1651
וש איראן בונה מתקנים להעשרת אורניום בצורה מהירה יותר
אנונימי -1651
ועכשיו פתאום שקט, מעניין
אנונימי -1376
כן הרי כל דבר נעשה מהשם ואם הוא מעכב את זה זה בכדאי שיתעוררו עוד כמה נשמות
אנונימי -1590
תורת אמת נתן לנו
אנונימי -1590
http://www.toratemetfreeware.com/
אנונימי -1376
וכשהוא יתחיל לעשות את הבלאגן זה יקרה הכל מהר יכול שזה יתחיל מעזה וחיזבאלה יצתרף ואחרי זה אירן
אנונימי -1590
הספרא דצניעותא הוא התמצית של הזוהר
אנונימי -1376
אתה לומד לבד זוהר?
אנונימי -1590
לימוד בזוהר הקדוש שווה שכר אינסופי
אנונימי -1590
תלמדו
אנונימי -1590
תודה לקדוש ברוך הוא
אנונימי -1651
כן יכול להיות שאתה צודק 1376
אנונימי -1651
ה' רחום וחנון ורוצה שעוד יהודים יתקרבו אליו לפני הגאולה
אנונימי -1651
כי הרי אחרי הגאולה כבר אי אפשר לתקן...
אנונימי -1651
ההזדמנות שלנו לתקן זה בעולם הזה
אנונימי -1651
אחרי המוות או אחרי הגאולה כבר אי אפשר לתקן
אנונימי -1668
להחזיר אנשים בתשובה זאת המצווה הכי גדולה שיש
אנונימי -1376
המשיח אמור לבוא לעזור לנו לתקן
אנונימי -1668
תחזירו אנשים בתשובה
אנונימי -1668
בשורות טובות לכולם
אנונימי -1376
כל טוב
אנונימי -1651
כל טוב
אנונימי -1651
נשיא איראן על הסנקציות האמריקניות: "לא ניכנע למזימות וללחץ של ארה"ב"
אנונימי -1651
המקור - ynet
אנונימי -1651
רבותיי מתפתח עימות בין ארה"ב וישראל לאיראן
אנונימי -1651
אין בן דוד בא עד שייפלו פרסים בידי רוצאים
אנונימי -1651
רומאים*
אנונימי -1685
לילה טוב1820
אנונימי -2337
המסרים היום של בת דוד לא מעודדים עוד 3 שנים לגאולה הסופית זה נצח מלא זמןsad
אנונימי -2337
ואפשר להבין שגם תשעה באב השנה נצום ולא ניזכה לראות את הגואל איתנו
אנונימי -2356
אין מי שיודע דבר וסייג לחוכמה שתיקה..... אחרי מה רודפים לומר ידעתי..... צריך לחכות ולצפות לגאולה יום יום בתמימות ולהתפלל על כך......
אנונימי -2355
זה מה שאני לא אוהב...כל פעם מרחיקים את הזמן
אנונימי -2355
יום אחד אומרים בשבועות הקרובים, ויום למחרת תחכו עוד כמה שנים
אנונימי -2337
זה מייאש באלי למות
אנונימי -2355
זה מראה בסה"כ על חוסר ידיעה......
אנונימי -2355
והאמת אני לא מאשים אף אחד
אנונימי -2355
אין איש שיודע את תאריך הגאולה
אנונימי -2337
מה הבעיה לשות שיהיה לעם ישראל טוב בכר
אנונימי -2355
הכל זה חזיונות תעתועים ודמיונות
אנונימי -2355
הסימן היחיד שיכול לבשר על הגאולה...זה הגשם...אם זה ימשך בחודש יולי...אנשים כבר יחשבו מסלול מחדש
אנונימי -2355
כי גשם בחודש יולי זה לא דבר הגיוני בארץ שלנו
אנונימי -2337
גם לא שבענו מסימנים רוצים לראות משיח אליהו הנביא שיגלה אותו ובית מקדש
אנונימי -2355
גם אני שבעתי
אנונימי -2355
צריך לחכות למלחמה שתתפתח לגוג ומגוג
אנונימי -2355
אם זה לא יקרה עד חג סוכות הקרוב...אז התחנה הבאה היא לחכות שנה נוספת
אנונימי -2337
נכון
אנונימי -2355
כולם כבר מיואשים ומתוסכלים אפילו
אנונימי -2337
למה בשמיים לא רוצים שיהיה לנו טוב?
אנונימי -2355
רוצים....לשם אין בעיה עם הצדיקים, הוא לא בהסתר בגללם...יש רשעים בעולם שלא זכאים לגילוי השם, ולכן ההסתר הוא מכולם
אנונימי -2337
שטויות אלה שאומרים שצריכים שכולם יחזרו בתשובה גבוהה כי זה לא יתכן רק כשיבוא הגואל יהיה תשובה טובה וחזקה
אנונימי -2355
לא צריך תשובה גבוהה, רק לקיים ואהבת לרעך כמוך
אנונימי -2355
לעזור אחד לשני
אנונימי -2355
לכבד
אנונימי -2337
זה יהיה שהיצר הרע יתבטל לא לפני
אנונימי -2337
כי הוא חזק מאוד ועושה הפרד ומשול
אנונימי -2355
מה שבטוח זה שאף אחד לא מחכה לגאולה יותר מ 120 שנה
אנונימי -2355
לכל אחד יש את הגאולה הפרטית שלו בסוף ימיו
אנונימי -2337
בסוף זה לא שווה רוצים כרגע ועכשיו
אנונימי -2355
זה כבר התחלה טובה......אבל חסר החמור הלבקן
אנונימי -2337
clock
אנונימי -2355
שעון הגאולה ..? כהרגלו זז לאט....ולפעמים חוזר אחורנית....
אנונימי -2355
לא רוצה לייאש אותך, אבל כולם מיואשים כבר
אנונימי -2337
כן כולם כולם
אנונימי -2402
הידעתם שהשם לא מחוייב לגאול אותנו והלוואי שהשם ירחם עלינו ויבוא לגאול אותנו במהרה
אנונימי -2355
מרוב שחיכו וחיכו.....משיח לא בא ואליהו גם לא מטלפן
אנונימי -2337
הוא עני איך יתקשר
אנונימי -2355
עם אסימון
אנונימי -2337
חחחח
אנונימי -2355
חח נו אתה צוחק זה כבר טוב....במקום אווירת הייאוש שהשתלטה פה
אנונימי -2337
צוחק לכמה שניות וחוזר למצב יאווש
אנונימי -2355
כמו כולנו
אנונימי -2337
בין יאוש לבין תקווה..
אנונימי -2355
יהיה בסדר
אנונימי -2355
לפחות אנחנו קרובים לחגים
אנונימי -2337
מזה אומר
אנונימי -2355
אם לא יהיה כלום נשב פה ונתייאש בכייף
אנונימי -2355
זה אומר שגוג ומגוג אמורה להיות בסוכות
אנונימי -2337
מה יהיה בחגים משאר הימים
אנונימי -2355
גוג ומגוג לפי התורה צריכה להיות באחד מחגי הסוכות
אנונימי -2337
כן בסוכות
אנונימי -2355
אז מחכים כל פעם שנה שלמה לתחנה הבאה
אנונימי -2337
אבל לפני צריך חהיות מלחמת עולם 3 ומשיחים מתגלים
אנונימי -2355
אין לי מושג מה הסדר....האמת שהוא גם לא משנה...כי זה יהיה ברצף של אירועים...והעיקר זה שיתחיל הרצף הזה
אנונימי -2355
זה לא משנה מה קודם למה הביצה או התרנגולת, אנחנו רוצים לאכול את שניהם
אנונימי -2337
משיח חייב להיות פה שבאים גוג וחייליו על ישראל
אנונימי -2355
לא חייב....הבורא יכול הכל לבד לעשות....הוא לא זקוק לעזרה....
אנונימי -2355
צריך רק שתתחיל מלחמה קטנה....זה יכול להתחיל מעזה....ומשם להתגלגל
אנונימי -2355
אתה שם לב שעכשיו מדברים הרבה על ירושלים פתאום....
אנונימי -2355
זה סימן חזק
אנונימי -2355
והסימן השני זה שארהב השלימה עם צפון קוריאה....כי אם כתוב שכל אומות העולם יעלו על ירושלים, אז צריך קודם כל שיהיה שלום וברית בין אומות העולם
אנונימי -2337
אתה זה פנטסטיקו?
אנונימי -2355
לא אבל אני גם פטנסטיקו לא ...?
אנונימי -2337
בטח בטח
אנונימי -2355
חח...סתם בצחוק
אנונימי -2337
כתוב שאדום וישמעאל ילחמו זה בזב ויבוא משיח והם יעשו שלום בינהם וילחמו איתו וארץ ישראל
אנונימי -2355
כתבו הרבה דברים במרוצת אלפי השנים....חלק זה דברים נכונים וחלק לך תדע....איך אפשר לברור מה נכון ומה קישקוש מוחלט....הכל התערבב כבר....אני לא מדבר על התורה שהיא מילה במילה....אני מדבר על כל התוספות והפירושים, שחלקם אמת וחלקם הזיות
אנונימי -2355
וכל הגימטריות......עוד לא ראיתי גימטריה שהביאה את אליהו הנביא
אנונימי -2337
גימטריה זה דבר נכון לגבי כל הנושאים מלבד תאריך הסופי של הגאולה שאף אחד לא יודע אותו
אנונימי -2355
גם זה מוזר....שעד היום אף אחד לא הצליח לפענח את הקץ מהתורה....הוא כתוב הרי בתורה...רק צריך לפענח אותו
אנונימי -2337
אני פיענחתי
אנונימי -2355
אז שתף אותי
אנונימי -2337
מה אתה רוצה לדעת
אנונימי -2355
מה המרחק מהיעד
אנונימי -2355
כמו ב "וייז "
אנונימי -2337
32 קמ"ש
אנונימי -2355
smile
אנונימי -2355
זה נסיעה איטית מאוד...ובאיזה תאריך לועזי נגיע ליעד בקצב הזה ?
אנונימי -2337
רומאו ויולי
אנונימי -2355
נסיעה על חמור לבקן...32 קמש זה הגיוני
אנונימי -2355
אז אתה אומר חודש יולי....לפני אמצע יולי או אחרי ?
אנונימי -2337
אם יבוא על זברה זה גם תופס?
אנונימי -2337
אמצע
אנונימי -2355
תשמע " יבוא על זברה " יש לזה קונוטציה שלילית...אם אתה מבין לאן אני חותר
אנונימי -2355
זה דו משמעי
אנונימי -2337
הסבר ונמק למה שלילי
אנונימי -2355
לא משנה....נדלג....
אנונימי -2355
אגב לגבי מ שאתה אומר אמצע יולי
אנונימי -2355
יש סירטונים על הכוכב שגם כן מכוונים לתאריך הזה
אנונימי -2355
שהכוכב יגרום לקטסטרופה בעולם.....
אנונימי -2337
תעלה לפה סרטון אחד
אנונימי -2337
קישור ליוטיוב
אנונימי -2355
אני לא יכול להעלות..זה סירטונים שכבר ראיתי במשך כמה שנים....היוטיוב גם מסנן היום את הסירטונים על הכוכב.....קשה למצוא שם דברים....יש שם סינון מכוון
אנונימי -2355
אני אסכם לך את מה ששמעו אוזניי
אנונימי -2337
סכם ידידי
אנונימי -2355
חודש יולי - קריטי- הכוכב מגיע וגורם לקטסטרופה....ועד חודש 9 תשיעי ספטמבר - הכל נגמר.....הכוכב עובר ומה/מי שישרוד אחריו ישרוד
אנונימי -2337
יולי הקרוב או יולי הבא?
אנונימי -2355
יולי הקרוב
אנונימי -2355
שמתחיל בעוד שבוע
אנונימי -2355
כבר עכשיו יש הרבה כוכבים בשמיים.....מעל 10 ....רק אצלנו לא רואים אותם בארץ...אני מדבר איתך על 3 שמשות....כוכב אדום, כוכב כחול, כוכב ירוק.....ועוד איזה 7 ירחים
אנונימי -2355
זה טירוף על גדר ההזיה
אנונימי -2355
אבל זה האמת ...זה מה שיש כבר עכשיו בשמים...קרוב מאוד לכדור הארץ
אנונימי -2337
ואווו אתה מעודד אותי
אנונימי -2337
אני לא מיואש יותר
אנונימי -2355
וככל שהזמן עובר הם מתקרבים יותר.....יש להם מסלול מסוים שהם מתקדמים ושועטים בו לעבר כדור הארץ שלנו
אנונימי -2355
הם חייבים להשלים את המסלול הזה, ואנחנו בתווך על המסלול שלהם או קרוב אליו
אנונימי -2355
אגב מה ששמעת על הבונקרים התת קרקעיים שבונים בארהב ובכל העולם, כדי להגן על האליטות מגלי הצונאמי שיהיו, זה שטויות
אנונימי -2337
אז אין להם בונקרים?
אנונימי -2355
יש בונקרים תת קרקעיים אבל הם לא נועדו להגן מגלי צונאמי, כי אם מפלס מי הים עולה, הדבר האחרון שתרצה להיות בו זה בבטן האדמה מתחת למים
אנונימי -2355
הבונקרים שלהם נועדו להגן עליהם מהקרינה/מהחום של השמש
אנונימי -2355
השמש תשרוף את הכדור שלנון
אנונימי -2355
שלנו
אנונימי -2355
בגלל זה הבונקר בעומק האדמה
אנונימי -2337
השמש בטח תשרוף את כל העולם חוץ מארץ ישראל ואיפה שיש יהודים בשאר העולם?
אנונימי -2355
זה הכל....זה גם מתאים למה שכתוב בתורה שלנו " והיו כל רשעים קש, וליהט אותם היום "
אנונימי -2355
רק שאני ראיתי סירטונים של גויים שאין להם שמץ של מושג מה כתוב בתורה שלנו
אנונימי -2355
אני מניח שהיא תשרוף את מה שהשם רוצה
אנונימי -2337
ולזה התכוונו שהשם מוציא חמה נרתיקה?
אנונימי -2337
מ
אנונימי -2337
ושורפת את כל הרשעים
אנונימי -2355
אגב, מספיק לעקוב רק אחרי הגודל של הכוכבים שמופיעים בסירטונים, לפני שנה ויותר, הגודל שלהם היה קטן, ועכשיו הפ פתאום נראים גדולים בסירטונים...מה זה אומר לך ??? שככל שעובר הזמן הם מתקרבים לכדור שלנו....ועכשיו הם קרובים מאוד כבר
אנונימי -2355
*הם
אנונימי -2355
כנראה שזה הכוונה
אנונימי -2337
כן זה מתקרב מרגישים את זה במזג האוויר וההרי געש שמתחילים להתפרץ וזה עוד ימשיך ויגבר
אנונימי -2355
מוזר שדווקא בארץ שלנו לא רואים את הכוכבים האלו.....אבל בחו"ל כולם יודעים....והממשלים בכל העולם שולחים מטוסי ריסוס כימיקלים כדי להסתיר את הכוכבים...שזה עצמו מעשה של טירוף...הם שופכים את כל הכסף שלהם על זה...לא מדובר על מטוס אחד א
אנונימי -2355
או שניים...אלא מאסות של מטוסי ריסוס שמרססים כל היום
אנונימי -2337
פשש מה אתה אומר
אנונימי -2355
כן זה פשוט טירוף מה שהולך שם בחו"ל.......
אנונימי -2355
זה כאילו הם מנסים להילחם בקב"ה
אנונימי -2337
את האמת אי אפשר להסתיר בסוף הכל מתגלה
אנונימי -2355
עם מטוסי ריסוס מנסים להילחם בו
אנונימי -2355
זה גדול עליהם....הם לקחו על עצמם משו שגדול עליהם
אנונימי -2355
יללה אני זז לישון חבר לילה טוב תהיה שמח תמיד
אנונימי -2337
ומה בכל המדינות בעולם עושים את זה או חוץ ממדינות שחורף אצלם
אנונימי -2337
לילה טוב נדבר שבוע הבא
אנונימי -2355
גם במדינוות שחורף אצלם
אנונימי -2355
בכל העולם
אנונימי -2355
מרססים מסביב לשעון את השמים
אנונימי -2355
לילה טוב חבר
אנונימי -2337
שבת שלום שיהיה
אנונימי -2791
נתקלתי בסירטון שתואם את התאריך שאמרת אמצע יולי 2018
אנונימי -2791

אנונימי -3409
דרך כוכב מיעקוב....
אנונימי -3409
וקם שבט מישראל...לא נאמר יקום...אלא כבר קם...קם=140=14=דוד...אותו דוד עליו ניבא דרך כוכב מיעקוב והפעם הזאת במלוא עוזו ועזוזו...לא רק מנהיג לאומי אלא יקומי -אוניברסלי-לתקן את העולם כולו לעבוד את הד'..
Anonymous145
אנונימי -1148
אנונימי -1196
אנונימי -2031
אנונימי -3838
אנונימי -3844
אנונימי -3859
אנונימי -3864
אנונימי -3868
אנונימי -3872
אנונימי -3873
אנונימי -3874
אנונימי -3875
אנונימי -3876
Total users: 14

הגדרות
הודעות אחרונות בפורום

תגיות

הרשם לרשימת התפוצה