צפנת פענח משמעות המספרים 70 – 376 – 1948 – 2018 – 3760 לשנת הגאולה | מצגת/סרטון

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סרט, שבעים שנה
עדכון אחרון ב-2017-07-17.

סודות ברית בין הבתרים - עודכן סרטון חדש מאת צ' סיבוני


מצורף מאמר מצויין ומעמיק! ממליץ לכולם לבדוק לעומק!  מסגרת יציבה שיכולה להסביר גאולה השנה! האם "יום הששי" הוא יום ה' באייר תש"ח ? מאת צ"ס

תגובה של : Rami Zaltsman ק(י)ץ ה׳תשע״ח המיוחל - עליו דובר רבות!

ק(י)ץ (ה׳ אלפים) ת״ח תש״ח תשע״ח

הגאולה נבנית בשלבים - פרעות ת״ח-ת״ט, הקמת מדינת ישראל ב-ה׳ באייר תש״ח וק(י)ץ תשע״ח במלאות 70 שנה למדינת ישראל...
הכל זה נדבכים של הכנה לגאולה - כשם שהגימטריה והאותיות של השנים המסוגלות הללו הן מורכבות אחת מהשניה - בנדבכים - בתוספת עוד אות (והערך הגימטרי שלה) כל פעם.
ואותיות שהתווספו מאז שנת (ה׳ אלפים) ת״ח הן האותיות ש׳+ע׳ - שהן אותיות ״שעשוע״ - שע+שע באלף השישי - שזה גם כן מרמז ומתקשר לפוסט הרמזים של מכירת מובילאיי שבראשות אמנון שעשוע.
אמנון - אם נון.
נון - זה כנגד ן׳ שערי בינה.
אם - כנגד ספירת הבינה.
יוצא פעמיים בינה - שזה מסתדר עם המיזוג בין הבינה המלאכותית של המוצר של מובילאיי - הבינה המלאכותית שמורכבת במכונית ויוצרת מכונית אוטונומית - לבין הבינה החומרתית של חברת אינטל שהיא החברה העיקרית ביצור שבבי מעבדים למחשב.


עדכון קודם "צפנת פענח-סודות המספרים 376 , 1948, 2018, 3760, בברית בין הבתרים" בס"ד-מצ"ב מאמר חדש/מעודכן ובו חידושים ותוספות רבים. לחץ כאן לצפיה במצגת

המאמר הקודם של ציון סיבוני: האם ידוע מקום קבורת משה רבינו ומתי יתגלה ויגאל אותנו
ארון הברית

תגיות, , ,

תגובות (6)

 • יצחק אלמליח

  |

  לכותב המאמר השלום והברכה, קראתי בעיון את המאמר המובא באתרכם והתרשמתי מאוד , אבל נתקלתי בבעיה אחת בחשבון של חורבן בית שני שלא הסתדר לי עם חשבונכם השנה היא 1945 לחורבן ולא כמו שכתבתם 1948, ואם יש טעות בספירתי אשמח מאוד לקבל מכם תשובה.

  בברכה: עבד ה׳ יצחק אלמליח.

  להגיב

  • ציון דוד סיבוני

   |

   בס”ד, יצחק אלמליח היקר. השנה, בתשע”ה, אנו מציינים 1947 שנים לחורבן. ראשית, עפ”י ספר סדר הדורות והמסורת שיש לנו מחז”ל, ושנית עפ”י הכתוב בתורה ובמלכים, הרי בשנת 2448 לבריאה הייו יציאת מצרים ומעמד הר סיני. כאשר שלמה המלך בנה את ביהמ”ק. הראשון 480 מיציאת מצרים, כלומר בשנת 2928 . ביהמ”ק עמד 410 שנים וחרב בשנת 3338. גלות בבל 70 שנים. ובשנת 3408 ניבנה ביהמ”ק השני. עמד 420 שנים, וחרב בשנת 3828. אם נפחית:. 1947=5775-3828, כלומר בשנה הבאה שמתחילה בראש השנה תשע”ו נציין 1948 שנים. זו הדעה המקובלת על חז”ל. (יש מחלוקות ויש פער בינינו לחישוב אומות העולם, אך לנו יש מסורת של חז”ל)..,אני מקוה שסייעתי לך להבין…ועתה צץ רעיון חדש, אותו נריץ בקרוב…תודה ובשו”ט.

   להגיב

 • אהוד ראובן יהודה

  |

  בס”ד
  ראשית כל אשרייך ואשרי חלקך על ההשתדלות להחיש ולגלות את הקץ אך ברשותך יש לי לא מעט הארות להאיר גם לך , כידוע ‘ משה רבינו עליו השלום ‘ גימטריא 1110 שבשמו מופיע אלף ‘ כמניין 111 רמז את קץ הגאולה בתשובתו ליהו’ה יתברך שמו לעד ולנצח נצחים כפי שכתוב במסכת ברכות דף ט’ שם אומר הקדוש ברוך הוא למשה אהיה אשר אהיה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לישראל אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות ואז משה רבינו עליו השלום ענה לו להקדוש ברוך הוא ואמר לו ריבונו של עולם דיה לצרה בשעתה ואז השיב לו הקדוש ברוך הוא לך אמור להם אהיה שלחני אליכם וכאמור אהיה אשר אהיה כמניין 543 גם אהיה משה אהיה יוסף בסוד ויקח משה את עצמות יוסף עימו וכידוע למשה הקדוש ברוך הוא הראה את כל הארץ כפי שכתוב עלה ראש הפסגה וראה בעיניך וכ”ו וכידוע הארץ זה הרצון ולפיכך משה רבינו הצפין בתשובתו את קץ הבעתה וחשוב גם להבין ששם אהיה מופיע 3 פעמים בתורה ושם אהיה במילוי ראשו הוא כמניין קמג’ 143 ובמילוי שני כמניין קנא’ 151 ובמילוי שלישי קסא’ כמניי 161 יחדיו זה 455 כמניין יד גדולה יד רמה יד חזקה שהן שלושת הידות וכאמור משה במילוי מם’ שין’ הי’ גם 455 ולפיכך בוא נתבונן במילים דיה לצרה בשעתה ונבין כיצד במילים אלו גילה לנו משה רבינו את זמן הבעתה כאמור דיה לצרה בשעתה זה פשט והרמז הוא די לצרה ה (שהיא כאמור הנוקבא והיא השכינה ) תשעה ב’ ודרש די לצרה ה התשע”ב עד בתשע”ה שזה הטווח של השנים שתיכף נבין איזה שנים כי בסוד דיה לצרה בשעתה זה די לצרה ה ב(ש)עתה וכאמור בתוך המילה בשעתה מסתתרת המילה בעתה ולפיכך כל מה שצריך זה לבאר מהי האות ש’ הנמצאת במילה בשעתה וכידוע כתוב במסכת סנהדרין שהקדוש ברוך הוא מחכה לגאול אותנו ואנחנו גם מחכים ולפיכך מי יכול לעכב ועונה הגמרא שמידת הדי מעכבת ולפיכך מידת הדין זה שם אלהי’ם ובמילוי אלף’ למד’ הי’ יוד’ מם’ 300 כמניין ש’ שכאמור בתווך שנים אלו מידת הדין כבר לא מעכבת ולפיכך כתוב בתהילים מזמור מו’ יעזר/ה אלהי’ם לפנות בקר וכידוע לפנות בקר כמניין 868 וכן שיבת ציון וכידוע מו’ כמניי אליה בסוד הנה אנכי שלח את אליה הנביא לפני בוא יום יהו’ה הגדול והנורא וכ”ו ולכן אחישנה בהחלט אחיש שנה כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו ולפיכך התשעו’ חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש היא השנה שבעזרת יהו’ה נזכה ל-שלמות כמניין 776 וכן למעני למעני אעשה ובוודאי יש בזה עוד המו סודות כמו למשל שהמילה בשעתה כמניין 777 רמז לתיקוני זוהר תיקון מח’ שם כתוב שביעי שביעי שביעי אלהן תלת אבהן שהם כאמור הניצנים שנראו בארץ ועת הזמיר זה ‘מלך המשיח’ כמניין 453 גם ‘צדיק גמור’ המלמד על המדרגה של ‘תמחה’ גם 453 בסוד תמחה את זכר עמלק (ספק/וכן אל אחר גם 240 ) ואת השלב הזה כאמור סיימנו לאחר שהתקיים המדרש של ילקוט שמעוני בו כתוב שנה שמלך המשיח נגלה כל מלכי האומות מתגרים זה בזה וכ”ו וזה שכתוב מלך פרס מחריב את העולם בהחלט אין כאן פשט מאחר ובמדרש זה רמוז כי לאחר ההחרבה ישראל שואלים לאן נלך לא נבוא וכ”ו משמע שלא מדובר בהחרבה פיזית ואת ההחרבה הזה ניתן להקיש לכך שמלך פרס כופף את המערב והכניע אותם לקבל את תכתיביו ולערוך עימו הסכם על הגרעין לאחר שקודם לכן העולם ברובו התנגד למהלך זה ואף נקט בסנקציות שנים רבות כנגד שלטון ההיאתולות הללו ולפיכך צריך להבין שהמדובר הוא בתהליכים רוחניים שחייבים לחלוף עד לגילוי משיח צדקנו שבגימטריא זה ‘יהו’ה מלך יהו’ה מלך יהו’ה ימלך לעלם ועד’ וכאמור משיח ב יוסף זה עץ יוסף עץ אפרים ומשיח בן דוד זה עץ יהודה והוא גם נכתב עם יוד’ בסוד גדלות המוחין בסוד ויברך דויד את יהו’ה ר”ת שם קודש ‘ ודאי ‘ כמניין אהיה 21 והמשיח הוא כאמור אותיות משה חי בסוד ויקרב משיחה אותיות משה חי בסוד התפשטותא דמה בכל דרא ודרא וכאמור ששני העצים נהפכים להיות אחד ביד יהו’ה אזיי לא יחצו יותר לשני ממלכות ועבדי דוד נשיא להם לעולם ( יחזקאל לז’ ) והכול בסוד האחדות (האחדות כמניין 424 גם משיח בן דוד ) וכידוע כתוב בישעיה פרק ס’ הפרק שמלמד על הזמ שהשכינה קמה מהעפר בסוד קומי אורי כי בא אורך …. בסוף פרק זה שהקטן יהיה לאף והצעיר לגוי עצום אני יהו’ה בעתה אחישנה והקטן הוא דוד ואלף גם א’ וגם פלא וגם 1000 בסוד משיח ב יוסף 566 משיח בן דויד 434 יחדיו 1000 והמאחד אותם הוא המשיח משה חי אליו חוזרים אלף האורות שנלקחו ממנו לאחר חטא העגל שהוא כאמור לא השתתף בו ואותן אלף אורות זה האותיות שפרחו מהלוחות לאחר החטא ושבגלל חטא זה חזר המוות לשלוט בישראל כי לפניו כתוב היה חירות על הלוחות ולא חרות על הלוחות משמע שהיה חירות ממלאך המוות בסוד שני הכתרים של נעשה ונשמע שכידוע לאחר החטא נלקחו העדיים מישראל וכידוע משה חי המשיח בא יחדיו עם משיח בן דויד וסוד זה הוא בסוד ‘ הקדוש ברוך הוא 655 תורה 611 ישראל 541 אחד 13 יחדיו 1820 ולכ אסור לומר חד כי אם אחד ואז שבו למשה אלף’ אורות וגם משיח ב דויד עימנו כי 655 גם כמניין דויד מלך ישראל ודי לחכם ברמיזה שכאשר ניתנה רשות משמיים לגלות רז זה משמע גם אור זה כבר מאיר בעולם כי רז ואור אותה גימטריא ולפיכך הוסר המסך מעל רזים אלו ובוודאי יש להבין שהצעיר הוא לא דוד כי אם יעקב בסוד ורב יעבוד צעיר כי ידוע שעשו אמר ליעקב יש לי רב אחי יהי לך אשר לך ויעקוב נהפך לגוי עצום כשסיים את המאבק עם שרו של עשו בסוד לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל וכידוע יעקב לא ביקש משרו של עשו שיברך אותו כי לא כתוב לא אשלחך אלא אם תברכני כי כתוב ברכתני משמע תודה על הברכות שקיבלתי מאבי יצחק שלא בעקב קיבלתי אותן אלא ביושר ולפיכך לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל הכוונה היא שאכן הודה לו שהברכות שקיבל מאביו קיבלם ביושר וכאמור גם את השלב הזה עברנו לאחרונה וגם לזה קיימות ראיות תורניות חד משמעיות ממני אהוד ראובן יהודה . 0546500900

  להגיב

 • טל

  |

  שלום
  התרשמתי מאוד מהכתוב ואוהבת מאוד את האתר זה פשוט מדהים!!!!
  אך ברצוני לשאול שאלה
  הבנתי שהארי הקדוש אמר שבשנת תש״ה תהיה מלחמה גדולה שתיערך 5 שנים
  ואכן צדק כי הרי היא השואה שהייתה ב1939-1945
  ואמר שבסיום המלחמה (תש״ה)יהיו 10 שמיטות ולאחר מכן ניגאל
  זאת אומרת 10 שמיטות כל שמיטה זה 7 שנים זאת אומרת
  שלאחר 70 שנה כלומר 1945+70=2015
  עכשיו השאלה שלי היא למה אמרתם 2018?

  ומשהו מדהים שראיתי אולי לכם זה ידוע אבל זה ריגש אותי
  הרי השנה הייתה תש״ה ועתה אנחנו בתשע״ה
  זאת אומרת שנוספה האות ע׳= 70 (שמסמלת את ה70 שנה שמסמלת 10 שמיטות!!!)

  להגיב

 • מערכת כי לה' המלוכה

  |

  שלחה לנו Avital Nitsa

  רציתי להוסיף ל “הקשר בין ברית הבתרים לשנת הגאולה ” שמלחמת גוג ומגוג תתרחש בשטח הארץ המובטחת ולא בשטח ארץ ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה היום. בספר יחזקאל פרק לח פסוק ח כתוב :
  מימים רבים תיפקד — באחרית השנים תבוא אל- ארץ משובבת מחרב מקובצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד: והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כולם.
  בשפה פשוטה המלחמה לא תגיע אל ישראל כי
  “והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כולם “

  להגיב

השאירו תגובה

הרשם לרשימת התפוצה