מוגן: מצגת

נכתב על ידי עידן לוף ב-. פורסם ב-כללי

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

הרב יובל עובדיה – חידושים מדהימים – בשיחה מאלפת על השתלשלות כל העולמות , מסר ליהודי חו"ל, אחרית הימים וההוכחות על הכוכב שמתקרב — Amazing video clips‏

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

 
הרב יובל עובדיה — במסר מיוחד ליהודי חו"ל
הרב יובל עובדיה — עם כל הצילומים וההוכחות על הכוכב שמתקרב
הרב יובל עובדיה — בשיחה מאלפת על השתלשלות כל העולמות

דברים יתרחשו בקצב כה מהיר שרק אלו שיכולים להצמד חזק לאמת יוכלו לתפוס באמת את עומק הכוונה בכל מה שמתרחש | מסר תשע"ח

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

אני עושה לכם חיים קשים, נכון? אני מתעורר בכל בוקר בתחושה של בלבול. זוהי תערובת של עצבות יחד עם התרגשות ושמחה עצומה. החלק העצוב שבי מושך אותי מטה לעומקי הדיכאון, ואילו החלק השמח שבי גורם לי להמריא לשחקים, שם אני יכול לצפות בבירור את בית המקדש השלישי ואת המשיח עצמו.

אני רק יכול להתחנן לעם ישראל: בבקשה, השליכו את כל השטויות השטחיות שלכם, הדברים שהורסים את היכולת שלכם להשיג את הנצח, כל הגשמיות שניסתה להרוס את עם ישראל מאז  שהיהודים במדבר עשו את עגל הזהב.

אני מזהיר את כולם שהגאולה מגיעה מאד בקרוב. בינתים, מעכשיו ועד אז, דברים יתרחשו בקצב כה מהיר שרק אלו שיכולים להצמד חזק לאמת יוכלו לתפוס באמת את עומק הכוונה בכל מה שמתרחש.

היצמדו לתורה ולקב"ה, הכל יכול, יוצרו של העולם הזה ושל כל העולמות שמעל. לעולם אל תאבדו את הקשר ההדוק שלכם עם ההסטוריה של עם ישראל, מאדם הראשון ועד אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, יוסף הצדיק, השבטים וכו' עד לזמננו זה.

אל תשכחו כי נוצרנו לתכלית שהנשמות שלנו תהיינה בנות אלמוות, ושבעתיד נהיה עבדי ה' באמת ללא כל ספיקות.

אני רק יכול לומר שאלו הנשמות היהודיות שאכן ישיגו את הגבהים העצומים הללו שלשמן הן ירדו לעולם זה, לאחר שהן עברו מדור לדור, ונבחנו בנסיונות, קשיים ומבחנים עד שהן השיגו את הגבהים האלה – העתיד שלהם/שלנו יהיה בלתי ניתן לתיאור... אין לי בכלל מילים להסביר את עצמי... יהיה זה בלתי אפשרי לתאר את הגדלות הזאת, את היופי הזה, את הסיפוק והשמחה, ומה שאמרתי עכשיו זה אפילו לא מתקרב למה שיהיה הגמול שלנו.

אל תשכחו את המילות שלי. אני אפילו לא יודע איך לבטא את הפחד שלי ואת הדאגה שלי על עם ישראל ועל העתיד של חלק מאחינו שהולכים בדוקא לכיוון השונה לחלוטין.

אני מאחל לכל אחיי חג שמח וגמר חתימה טובה, שנת גאולה שלימה.


מסר נוסף חדש להורדה: מלחמה על הישרדותנו הרוחנית - מסר 289  -  הקלטה


תשרי ד'

 

אינני יודע מה לומר. כל דבר שאני אומר כמו גם רוב האמיתות שהתגלו בעולם - לרוב נופלים על אוזניים חרשות כביכול.

רק אותם היהודים שלא רואים ושומעים את העולם עם עיני-הבשר ואזני-הבשר שלהם בלבד, אלא חשים את האמת בתוך הנשמה שלהם שמחוברת ישירות עם ה', רק הם מבינים, והם מנסים להתפטר מכל הגשמיות המיותרת, ומחפשים ודורשים יומם ולילה בכל דרך שהיא להתחברות מושלמת, פיזית ורוחנית, עם הקב"ה, הכל יכול.

הכמות הזעירה של האנשים שתופסים את האמת ומנסים עם כל לבבם וכל נשמותיהם להרחיק את כל הגשמיות, העבודה הזרה, הגשמיות שסחפה את רוב העולם, ורוצים לחזור אל הפשטות, לפשטות המושלמת של הקב"ה, והעולם שהוא יצר עבור אלו הנבחרים שימשיכו את מטרותיו עבור השלב הבא במעלה של היצירה.

למי אני מדבר עכשיו? לרוב הגדול או למיעוט המזערי ???

אני מתחנן אליכם: התפללו ! התפללו ! התפללו !

התעלמו מעולם השקרים הזה שממריץ את תשוקותינו ושאיפותינו לגשמיות! התעלמו מכל זה!

מישכו את עצמכם יותר ויותר קרוב לקב"ה, לריבונו של עולם, לכל יכול, ואל תיסוגו! ואל תביטו אחורה, מכיון שאם אתם נכשלים ומביטים אחורה - אפילו לרגע אחד, גורלכם יהיה הרבה יותר גרוע מאשר להיות נציב גדול של מלח.

אינני סבור שנשאר לנו עוד הרבה מאד זמן, זהו הזמן לבחור!

הגה"צ הרב בנייהו שמואלי: סרטון מעלת קריאת הזוהר גם בלי הבנה (בגרסא) – גם לנשים וילדים- : קוראי הזוהר – זוכים להגנה של רשב"י

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, סרט, עלוני גאולה

הגה"צ הרב בנייהו שמואלי שליט"א- ראש ישיבת המקובלים נהר שלום- מדבר בסרטון על החשיבות העליונה  של לימוד הזוהר הקדוש, שרק בכוחו  להוציא  את ישראל מעומק הגלות והחושך, רק בכוחו לבטל גזרות קשות על עם ישראל והבאת  הגאולה. בסוף הסרטון  מחזק  את דבריו מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. רשב"י הוא ניצוץ משה רבינו, ורק  לו נתנה הזכות לגלות סודות עליונים בזוהר הקדוש, ולכן רק בזכות הזוהר הקדוש, יצאו עם ישראל מהגלות ברחמים.
כל הקורא/ת את הזוהר הקדוש גם ללא הבנה,  מבטל/ת מעל עצמו/ה ובני משפחתו גזרות קשות ,צרות ייסורים, חולאים רעים, ובכח הקריאה  מתברך מגן עדן העליון  וממעלה ממנו, מושך שפע  וברכה לעצמו ולכל העולם .(כידוע ע"פ הסוד- שכל מה שהתחתון מעורר בעליון, העליון משפיע אליו חזרה, בדיוק את אותו השיעור שעורר התחתון מלמטה, ולכן כשהאדם  מלמטה קורא בזוהר  הוא מפעיל  ומנענע השורשים בעולמות העליונים   ואזי  הם מצדם מורידים בדיוק את השיעור השפע שעורר אותו אדם לפעול  מלמטה  ( כבומרנג)

לקריאה משותפת בזוהר – לחץ כאן

 

איך פועלת בשמים הקריאה של הזוהר? ואיך יתכן שהזוהר פועל את פעולתו  בקריאה גם  ללא הבנה (בגירסא)?

הדבר נמשל לחולה  שבא לרופא ומבקש רפואה. הרופא נותן לחולה כדור כתרופה. החולה נוטל את התרופה ומבריא, ולא מתפלא ושואל הרופא, איך  זה  יתכן שהכדור ריפא אותו?  אלא כפשוטו, מבין שאם ישמע להוראות הרופא – הכדור ירפא אותו. אותו דבר עם הזוהר הקדוש- שהיא תרופה רוחנית לכל העולם הזה-   אפשר לסמוך על רשב"י בשעת הדחק ולדעת שבזוהר הקדוש, מוצפנים סודות עליונים המתקנים ובונים  עולמות, ומתקנים  נפש האדם (ובכך חוסכים ומבטלים מעל האדם הרבה צרות ויסורים וניסיונות קשים – כי התיקון הוא בשורש) ועצם קריאתם מנענעת את השורשים  העליונים שמוריקים שפעם ופעולתם וברכתם כאן למטה- בעולם הזה.

כדי לסבר את האוזן -כמו בגשמיות כאשר קוראים בשמו של האדם,  זה מעורר אותו ומפיח בו רוח לתשומת לב ופעולה, אותו דבר שקוראים שמות קדושים ומילים של הזוהר הקדוש השייכים לעולמות עליונים,  זה מפיח בהם רוח ומנענע אותם לפעולה ולתיקונים.  ולכן יש כח עצום בקריאה של כל אות  ומילה של הזוהר, ובפרט בקריאה בשבת שפעולתו מתעצמת  פי 1000 (מימי חול).(אנו בעולם הזה כמו מעין תחנת בקרה שמפעילה את כל השורשים העליונים לטוב או ל"ע לרע (ע"י עבירות). אם  כל עם ישראל יקראו בזוהר  שום כח  ואויב בעולם לא יכול לגבור על ישראל,  כידוע, כח רוחני הוא עצום לאין ערוך מכח גשמי,  ולכן ככל שיצטרפו יותר קוראים  לקריאת הזוהר הדבר יזרז מאד את הגאולה. ולכן כל יהודי/ה  ידע   שבכח קריאתו  (אפילו דקה אחת של קריאת  זוהר בכל יום) יכול להביא ישועה גדולה  לישראל (ולעצמו)  והוא שותף/ה מלא/ה בגאולת ישראל.

הגנה של רשב"י על קוראי /גורסי הזוהר

כל הקורא/ת את הזוהר הקדוש גם ללא הבנה,  רשב"י מגן עליו   (ישנם סיפורים שרשב"י  לפני מאה שנה הציל  במרוקו אדם שהיה משותק, שגרס  וקרא הרבה בזוהר, ואנשי ביתו היו נוהגים להעביר לו את הדפים של הזוהר יום אחד יצאו בני ביתו מהבית, ואותו אדם לא יכל להעביר את ספי הזוהר, ודמעות זלגו מעיניו, וקרא שוב ושוב את אותו הסף,  ואז התגלה אליו רבי שמעון, ואמר לו שירפא אותו מהשיתוק  בכדי שיוכל להמשיך לקרוא בזוהר, ובשני ביתו חזרו, היו המומים מגודל הפלא והנס העצום שארע לאביהם. ועוד ידוע סיפור שרשב"י הציל אדם מעונש  מוות, אותו אדם היה שמש של רבי עוור וצדיק ואותו שמש היה נוהג  כל יום באשמורת הבוקר לקרוא זוהר לפני הרבי שלו. אותו שמש יהודי  בגלל שעסק בספספרות  הוטל עליו עונש מוות ע"י  מושל העיר,  ולא הועילו שום תחנונים מצד ראשי הקהילה היהודית, לביטול הגזרה.  ואז באחד הלילות המושל הרגיש שהוא  מוכה מכות נמרצות ונוראות , ואז לפתע  רשב"י התגלה אליו , ואמר: אני רבי שמעון ..  אתה גזרת עונש מוות  לשמש שנוהג לקרוא כל בוקר זוהר לפני הרבי שלו.  ובכך אתה משבית את שמחתי!!  המושל נבהל מאד, ויצא מביתו מיד ורץ לבית האסורים  לשחרר השמש ממאסרו, וביטל כמובן את עונש המוות.

תיקוני הזוהר

הצטרפו עכשיו אל הלימוד הגדול בעולם-

 אפליקציות לספרי הזוהר- כולם קוראים ביחד

אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |   תיקוני הזוהר     אדרא רבא |    אדרא זוטא |  | הערב רב וכל המסתעף |   זוהר התיקון הכללי עלוני "אור הזוהר" |   זוהר "חוק לישראל" |      ספר " שכר ועונש" תורת אמת – כל התורה  בלחיצה אחת !

 

בואו להיות שותפים לרשב"י ולגאולת עם ישראל

למעוניינים- –   ניתן לקבל  ספרי זוהר (אדרא זוטא ורבא) ( לגריסא) בחינם ( עד גמר  המלאי)  עם התחייבות לקריאה, או לרכישה טל. משה פרץ 050-2172778

. למעוניינים- להיות שותפים גאולת עם ישראל ושותפים לרשב"י –   ניתן לקבל  ספרי זוהר (אדרא זוטא ורבא) ( לגריסא) בחינם ( עד גמר  המלאי)  עם התחייבות לקריאה, או לרכישה טל. משה פרץ 050-2172778

הילד שחלם על הגאולה והלויתן

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים

הילד שראה בחלום את אליהו הנביא ויוסף הצדיק, שמע את מוזיקת גן עדן, ראה את הלויתן, ועוד… חלום הילד מליל שמחת תורה התשע"ח
הסיפור עלה לראשונה במערכת "קול הגאולה" – 03-8088788

לשמיעת הסיפור לחץ כאן

רמזי גאולה בחדשות מאת: עמיחי – מתעדכן#

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים

ברגע שרואה את המספר 7 או 70 – נדלק מיד. כי זה פשוט עכשיו, אין מעבר לכך. אנחנו כבר ממש בקצה של "מוצאי שביעית בן דוד בא". שימו לב
 • סמל 70 לצה"ל = 8775 מילוי רגיל !!! (5778 הפוך) כל כך הרבה סימנים על תשע"ח.
 • סמל 70 לצה"ל בימינו – 5776 מסתתר רגיל !!
 • סמל שבעים לצה"ל- 424 משולש רגיל. 707 רגיל ! (77) (424 = משיח בן דוד)
הנה הפצצה 🕭🕭🕭 שבעים לצה"ל בימינו = 778 מסתתר רגיל ! חגיגות 70 לצבא הגנה לישראל = 8530 רגיל ומילים !! (משיח 358 הפוך)  700 רגיל ! רציתם פצצה? הנה פצצת אטום! הנצחון של כולנו = 651 = משיח כבר כאן 💥🔥👍
וויאט שואו בימינו = 477 מסתתר רגיל !!!  וויאט שואו - 770 רגיל ואותיות 6060 את-בש (66) ואם היה לכם ספק וויאט שואו, סימן לחושך שיהיה בעולם = 538 מסתתר רגיל ! [13:46, 20/10/2017] ‪+972 52-887-8329‬: תוספת 6760 רגיל ומילים 7785 מילוי רגיל !! (5778) מצמרר עכשיו הבנתי למה 11.. וויאט שואו, סימן לחושך 11 יום בימינו = 5380 רגיל ומילים  לא ייאמן 11 ימי חושך = 424 רגיל ומילים [13:52, ימי חושך בימינו = 538 רגיל !!! אות שלישית 366 מילוי רגיל ! [ימי חושך יהיו בעולם בימינו = 717 רגיל !! (צמח דוד) 3585 הכפלה. 990 מסתתר רגיל (משיח בן דוד משיח בן יוסף) ! תוספת 3620 רגיל ומילים (משיחא בא) ! [14:01, זה לא נעצר אחד עשרה ימי חושך על כל העולם = 385 מסתתר רגיל ! אחד עשרה ימי חושך על כל העולם בימינו = 1453 רגיל ומילים (מלך המשיח) !!! תוספת 1474 רגיל ואותיות (משיח בזמן הזה) 1445 רגיל (14-45) דוד וגאולה 444 מילוי רגיל (מקדש) מחילה האחרון ותוספיו להתעלם. טעות. במקום 1453...וכו' 2017 מסתתר גדול [14:12, תתכוננו למצוא גימטריות .זה החותם הסופי פשוט מטורף 11 ימים חושך בעולם בימינו = 3630 רגיל ! 3660 רגיל ומילים ! [14:18, 20/10/2017] ‪ 11 ימים של חושך על כל תבל = 434 מסתתר רגיל ! 4740 מילוי רגיל ! [14:24, 20/10/2017] אסיים כאן מי שברשותו התוכנה הפלאית מבין שהסיכויים שכל מה שכתבתי ברצף יתפוס - זה אחד למיליונים.

כרגיל, ראית 7 – ראית משיח. מתוך הידברות. שמו : וויאט שואו בימינו = 8775 משולש רגיל !! 2-385 מסתתר רגיל ! פי5 המון המון המון סימני תשעח – וברוב מוחלט של המקרים- 8775 או 877 (הפוך). בקרוב תרדמה על העולם 15 יום. לא כולם יזכו להתעורר. הכל סימנים מבורא עולם. 🕭🕭🕭 (לרמזים נוספים גע על התמונה ותראה)

 

מאת ע"ל פיצול ערוץ 2 בימינו (א"ת – ב"ש) = 778 = תשע"ח! ערוץ 2 יתפצל ב 1.11 = 111 = פלא! באותו יום ערוץ 10 יעבור דווקא לערוץ 14! 14 = דוד!


בלוגו של האתר כתוב:

 • הִנְנִי בוֹרֵא שָׁמַיִם חֲדָשִׁים וָאָרֶץ חֲדָשָׁה וְלֹא תִזָּכַרְנָה הָרִאשֹׁנוֹת וְלֹא תַעֲלֶינָה עַל לֵב כִּי אִם שִׂישׂוּ וְגִילוּ עֲדֵי עַד אֲשֶׁר אֲנִי בוֹרֵא = 5776

  קראנו בפרשה בשבת בהפטרת נח

  על שמיים חדשים וארץ חדשה

  ממש מתאים לימינו, במיוחד הגימטריה הפלאית שהבאת לנו -5776

 • וכרגיל, הגימטריות מיישרות קו עם הנאמר.

שמיים חדשים וארץ חדשה בפנינו = 7870 רגיל (778)

שמיים חדשים וארץ חדשה ניצבים בפנינו = 1776 רגיל !! 8880 הכפלה (שנת הגאולה) ! 1782 רגיל ומילים (התשעז)

סיכום ———

ארץ חדשה ניצבת בפנינו = 1358 רגיל.

שמיים חדשים ניצבים בפנינו = 5830 רגיל ומילים.

שמיים חדשים וארץ חדשה ניצבים בפנינו = 1776 רגיל !

וכל הפסוק המלא שנותן 5776 !!

לא ייאמן תגלית של ממש

מהגדולים ביותר, אם לא הגדול מכולם מאז שהתחלנו בגימטריות !


כותרות כרגיל מהשם יתברך. "תסמונת ההר העייף" – 7170 מסתתר רגיל (צמח דוד) ! "תסמונת ההר העייף בימינו" – 4770 את-בש (בעתה, משיח בא בזמן הזה) ! 🕭🕭🕭 ועל איזה הר מדובר ? "הר מנטאפ " = 385 רגיל !! (שכינה – מספרי משיח בערבוב 358) מבינים למה כתבתי שהגענו לרמה 10 מבחינת רמזים ?

עדכון קודם: שלום לכם. אנחנו בפתחה של שנה קריטית לאנושות. כל הרמזים והסימנים מורים זאת. מתקרבים מאוד לרמה 10 מבחינת הסימנים. העולם מקולקל טוטל – הגענו לסוף של התחלה חדשה. גימטריה: מפעל נגב קרמיקה = 4240 רגיל ! (=משיח בן דוד) כמובן המספר 14 (דוד) 35 = יהודי (הגאולה ליהודים כמובן)
ניתן לבדוק את כל הממצאים במחשבון הרמז
כזכור רמזי ה424 התחלנו לקבל בהקשר לדונלד טראמפ = 424

שבוע טוב וחג שמח. כפי שנוכחתם לדעת, משיח נמצא בכל אירוע שקורה בארץ ובעולם – מקטן ועד גדול. מדובר בפרשה עצובה ומתמשכת. הכותרת היא מהיום.

שם הצוללת – "יו סי 3" = 3580 רגיל (משיח) !! קים וול – 778 ריבוע רגיל (רמז עבה) . 1000 מסתתר רגיל (משיח בן דויד משיח בן יוסף) 1550 רגיל (אליהו הנביא ומשיח בן דוד) פטר מדסן (הרוצח) 800 ריבוע רגיל (=שנת הגאולה)

אם שמתם לב שם הנרצחת ושם הרוצח מקבלים את הסימן הגימטרי ב-"ריבוע רגיל" 778 ו-800 (בהתאמה) מה שאומר בעצם – תשע"ח – שנת הגאולה. (800 = שנת הגאולה ) – (דוגמה לשיטת 'ריבוע' – למשל: מ מש משי משיח)


ושוב המספר 7, ושמו ורנר מאוס בן 77 ומעל ב-14 מיליון יורו (דוד) כל המספרים המתאימים – ובמיוחד זה : ורנר מאוס ג'יימס בונד הגרמני = 5776 מסתתר רגיל !!

 כל פרט הוא סימן, ופה יש לנו סימן חזק. "סימן שאתה צעיר " = 453 מסתתר רגיל (מלך המשיח). כמובן המספר 70.
את כל הרמזים מקבלים לראשונה בקבוצת הוואצאפ הסגורה "כי לה המלוכה גימטריות" להצטרפות שלח הודעה למספר +972556622489  

הרב יובל עובדיה: מסר מיוחד ליהודי חו"ל- חובה להפיץ ברבים

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, מסרים

הרב יובל עובדיה: מסר מיוחד ליהודי חו"ל   תצוגה מקדימה של סרטון ה-YouTube ‏הרב יובל עובדיה במסר מיוחד ליהודי חו'ל חובה להפיץ ברבים !!

מאמר תשובה לנשים ונערות- רבי סלנטר- מומלץ מאד כהכנה ליום הכיפורים

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים, עלוני גאולה

להורדה: (קובץ pdf)

מעשה התשובה לנשים ולנערות תשע"ז

היהלום שבכתר- הסרט החזק ביותר של השנה- וידוי מרגש ומצמרר של דוגמנית שעברה מוות קליני

נכתב על ידי בחגוי הסלע ב-. פורסם ב-התחזקות, כללי, מסרים

איך השתלשלו חייה של דוגמנית שהתחזקה בדת  ועברה  עליות מורדות  במהלך התשובה-   חוותה תאונת דרכים קשה,  שבמהלכה עברה  מוות קליני, מספרת על  החום והאהבה  והרחמים הגדולים שחוותה בשמיים ומאידך הצער הבושה הנוראית  -וידוי מרגש ומצמרר.

הדוגמנית לאה חיה מספרת : הלכתי לאחר נישואי עם מטפחת והיה לי קשה עם מצווה הזו , וביום מן הימים נמאס לי …והחלטתי לקצר החצאית מארוך  לאל מתחת לברך, להתלבש  קצת יותר צמוד,  ובעיקר החלטתי  להתחיל לחבוש פאה נכרית- כדי להראות כמו פעם.., למה לבנות אחרות מותר פאה  ולי אסור? ! בעלי התנגד, החלטנו ללכת לרב , והחלטנו שמה הרב יפסוק  בענין הכיסוי ראש -אני אקבל על עצמי.

. בחרדה גדולה הלכנו לרב. והרב אמר: יש פוסקים שמתירים פאה נכרית, ולכן את יכולה לחבוש פאה,  ואמר לבעלי : מותר לאישה להיות יפה!    למורת רוחו של בעלי,..אבל אני שמחתי על פסיקתו של הרב,  כי ..אין שמחה כהתרת הספיקות, וכך נגולה אבן מליבי. עכשיו לאחר שחבשתי הפאה , הייתי יפה מאד  נראית כמו שהייתי  לפני הנשואין…"חזרתי לעצמי" . .. לאחר מספר חודשים..עלתה לפי לפתע מחשבה רעה…" את הולכת להשאר לבד" נחרדתי נורא..נלחמתי עם מחשבה הזו.. והרגשתי  נורא.  ולאחר זמן מה ..בטיול משפחתי לצפון.. התרחש- הנורא מכל – תאונת דרכים..קטלנית,      לאה חיה "עלתה" לשמים, ומספרת מה שחוותה שם למעלה  מה אמרו לה שם בשמים .. ומהו היהלום שבכתר? . הכל בסרטון המרגש  ביותר שלפנכם

רעידות האדמה במקסיקו והקשר להוריקנים | רמזים #עודכן יום ז תשרי

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-אסונות/תופעות טבע, ארה"ב, תיעוד אירועים

כזכור ראינו בעדכון הקודם (בהמשך דף זה) את הרמזים בהקשר לגאולה – שם המשלחת מישראל "קול שופר למרחוק"

נוספו רמזים נוספים מאת עמיחי
האמת שעם כל הסימנים העצומים שקיבלנו על מקסיקו, די פספסנו את אחד העיקרים שבהם. מיד גימטריות. עדיף שתגדילו ותקראו.
70 (!) איש ואשה יצאו במשלחת למשימת החילוץ .
יש גם את המספר 45 אלף איש (גאולה+ אלופו של עולם)
הם 7 יממות כבר שם.. !
מס ההרוגים עומד על 384 = משיח הויה
שם המתראיין שוב פעם 'דוד' והפעם – "אל'מ דודי מזרחי" – 363 רגיל ומילים (המשיח) ! 4770 מילוי ! (בעתה)
דודי מזרחי – 8770 ריבוע רגיל ! (778 – תשע"ח)
והעיקר שוב ושוב ושוב. ראיתם 7 ? ראיתם משיח.
7 יממות = 4340 רגיל ! 760 מילוי רגיל (בן דויד) (פי5) כל מילה בסלע – והעיקר המספר המלכותי 70. וכמובן כל סימני ה77 "מוצאי שביעית בן דוד בא" וכו וכו

עדכון קודם:

למה דווקא מקסיקו??? למה דווקא באלול??? מה עם ישראל צריך ללמוד מכך???

(מאת: אנונימי)

הכל התחיל בליקוי חמה אשר היה מעל שמי ארצות הברית ב 21/8/17. בתאריך העברי זה יוצא: כט' אב. ערב ראש חודש אלול!!! בגמרא (סוכה כט.) "תנו רבנן: בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים".
ומה קרה מיד אחר כך?
סופות הוריקן הוריקן אירמה אותיות ירא מה'. הוריקן מריה אותיות רם י-ה ושימו לב שצורת מסלול הסופה שפרסמו דומה היא לשופר!!!
ולאחר מכן: 3 רעידות אדמה אשר גבו את חייהם של למעלה מ-400 בני אדם. ואיפה??? במקסיקו!!! למה?? שימו לב לצורת מדינת מקסיקו!!! המדינה היחידה בצורת "שופר"!!!
מדהים!!! ומה עוד?? מקסיקו בנויה מ- 32 מדינות קטנות. מספר המילה "כבוד" הוא 32
בסוף כל תפילה בימים נוראים אנו אומרים את מזמור כד' בתהילים, אשר אומר: "לה' הארץ ומלואה תבל וישבי בה" "מי הוא זה מלך הכבוד" "ה' גיבור מלחמה" בחודש אלול ה' רוצה להראות את הכבוד שלו בעולם.
5 סופות קרו בחודש זה. הארווי, אירמה, מריה, קטיה, חוסה.
5 פעמים כתוב במזמור זה מלך הכבוד!!! (חמישה אותיות המשיח)
ולא סתם דווקא במקסיקו קרו 3 רעידות אדמה אלו.
מעניין לציין שבזמן הסופות היה פסל של אחת המדינות באיזור הסופה אשר התנדנד כולו. והוא של… "מקסיקו"!!!! לא סתם!!! קישור לתיעוד:
מכסיקו בגימטריא 236 פלורידה בגימטריא 236
קול 100 בגימטריא 236 לרמז לנו על 100 קולות של תקיעת שופר!!!
שלשת הסופות הקטלניות היו: מריה אירמה הארווי ראשי תבות מאה!!
שוב רואים את הקשר לשופר בחודש אלול!
ולא סתם המשלחת הישראלית אשר יצאה לסייע בחילוץ נפגעי רעידות האדמה במקסיקו, בחרה בשם "קול שופר למרחק"
מדינת קובה גם סבלה מכל הסופות. קובה ראשי תבות קודשא בריך הוא!!
וידוע שכל מה שקורה בעולם הוא סימן ואזהרה לעם ישראל!
שתפו שכל עם ישראל ידע ויתחזק!!!
"כי את תאיר נר"י ה' אלוקי יגיה חשכי"
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE