הודעות שתייגו‘אובמה’

%d7%98%d7%93-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%96

מסימני הגאולה: טד קרוז נגד אובמה. מזהיר העולם לא להשתתף בפריז ב15.1 ולא להצביע נגד ישראל ב17.1 באו'ם

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי

טד קרוז נגד אובמה. מזהיר מדינות העולם "אם אתם רוצים להמשיך להיות חברים של ארצות הברית" אחרי 20.1 לא להשתתף בפריז ב15.1 ולא להצביע נגד ישראל ב17.1 במועצת הביטחון באו'ם. הוא חושב שאובמה מוכן להביא להצבעה עוד עיצומים\סנקציות נגד ישראל באו'ם ב17.1(דקה 11) . קרוז מסיים במילים מאוד חמות, לא רק תמיכה, הוא אומר שישראל עוזר לביטחון ארצות הברית וישראל עומד על הקו הראשון בהגנה על ארצות הברית, נגד הרוע והטרור ובזה מגן על כל העולם החפשי.

לחץ כאן לצפיה דרך יוטיוב
11938111-70-years-anniversary-golden-icon-with-diamonds-vector-illustration-stock-vector

פוסט רמזים בנושא החלטות או"ם ו 70 אומות (גוג ומגוג = 70) מה זה גוג ומגוג?

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, תיעוד אירועים

רמזים חדשים במספר 70 – 2 תמונות

דיויד בואי אותיות "דוד בוא" וכן 70 אחוז רוצים לתת חנינה לאל אור – וכזכור שבעים שנה  = 777 = תשעז

רמז קודם, בנושא גוג ומגוג

"תנחומא קרח יב "גוג ומגוג בגימטריא שבעים, שהם שבעים אומות". וכן איתא במדרש 'ויושע' "יעלה גוג ומגוג על ארץ ישראל . . מיד יקח עמו שבעים ואחד אומה ויעלה לירושלים". ובליקוטי תורה להאריז"ל שמות א, ח "עניין גוג ומגוג עולה ע' כנגד כל הע' אומות כי אז ימלוך גוג ומגוג על כל ע' אומות וכל יבאו יחד על ישראל וכשיגאלו מידם אז יהיה הושענא רבה כי עתה שנגאלו מיד בבל גלו למדי ואח"כ ליוון ואח"כ לאדו ואח"כ תהיה גאולה בהחלט. וכן מובא בכתבי האריז"ל – פרי עץ חיים שער הלולב פ"ה ספר הליקוטים יחזקאל לח, יח."

" אבו מאזן יגיע, ועמו עוד 70 שרי חוץ ונציגי מדינות"%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%96-70-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa

ה' עושה נס שאומות העולם עולים על ירושלים (דרך האו"ם ולא באופן פיזי) וכן המלחמה מתרחשת בגבולות ארץ ישראל המורחבת, (סוריה)
מה זה מלחמת גוג ומגוג?
מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה של השקר באמונה הקדושה.
מלחמת גוג ומגוג מתרחשת כעת במלא עוזה !!
המשיח שיבוא יעשה רק דבר אחד, הוא יגרום לאנשים להיות יותר חכמים ע"י שיכירו שה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים. דהיינו יגרום להם להשתמש יותר בשכל שלהם להכיר את ה'.
וככל שאנשים יהיו יותר חכמים, כך החיים שלהם יהיו טובים יותר. כי כל החסרונות שיש לאדם הם רק מחמת חסרון הדעת. (לכן דעת =474= ערב רב {הצד ההופכי של הדעת זה הערב רב})
אבל, כדי לחיות טוב באמת, לשם כך לא מספיק שיש לאדם יותר שכל, אלא לשם כך צריך שהשכל של האדם יהיה מושלם לגמרי, דהיינו שלמות השכל בצורה מוחלטת.
והמשיח יגלה הקדמות מסויימות, שבאמצעות ההקדמות האלו אנשים יזכו אחרי תהליך אישי של עצמם מול עצמם, להגיע אל תכלית הידיעה, שכל שלם, שבו כולם ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק הכל טוב והכל אחד תמיד.
ועל ידי הדעת הזאת, על ידי זה יכללו בהשי"ת ויחייו חיים נצחיים.
וכל עניין תחיית המתים, הוא עניין התגלות הדעת הנ"ל, שבו הדעת שיש לאדם תצא מכוח אל הפועל, ועל ידי זה תהיה תחיית המתים ויחייו לנצח.
ואת כל זה יעשה המשיח.
ומלחמת גוג ומגוג, היינו המלחמה שיש לאדם עם עצמו לפני שהוא זוכה לאמונה שלמה.

החלטת האו"ם 2334 ביוזמת אובמה

%d7%92%d7%95%d7%92 %d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94 %d7%90%d7%95%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa

שבעים שנה = 777 פוסט בנושא

11938111-70-years-anniversary-golden-icon-with-diamonds-vector-illustration-stock-vector

כעת פורסם בת 70 בבאר 7 + 2240 מס' השנים שנותר מהבריאה בתשעו

%d7%91%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d  
תוספת מאת צ.ס
"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם". "מידם"=94=טראמפ. "מצילנו מידם"(עם האותיות)=330=טראמפ. כמו שכתוב:-"ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע". "ממנה"="מהמן".  כלומר, הצורר/האוייב הוא גם שליח ה' להושיע(פרעה/המן וכו'…), או שמתוכם יש את המושיע..והכל רק, כמובן, בהשגחה אלוקית  מדוייקת.יש=ישתבח שמו !!!
תוספות מאת: א.א ו א.א.א
יעקב אבינו כבר טיפל בזה  כָּל-הַנֶּ֧פֶשׁ לְבֵֽית-יַעֲקֹ֛ב הַבָּ֥אָה מִצְרַ֖יְמָה 'שִׁבְעִֽים':
אבו מאזן זה כינוי ל"מחמוד עבאס". אבו מאזן מחמוד עבאס = 359 (מילים וכולל). 359=שטן אבו מאזן מחמוד עבאס = 1335 משולש רגיל מחמוד עבאס = 240 (אותיות). 240 = עמלק מקור: אבו מאזן מצפת (קרוב לאותיות צרפת)
שם נולד: המשיח גם מצפת  לפי מספר מקורות
מתחיל להיות מעניין…

ב"ה כתבתם על הסוד של גוג ומגוג הרוחני
אז ב"ה כתבתי מאמר על זה
אם תוכלו לפרסם את זה בפוסט
 
סוד מלחמת גוג ומגוג
נא לפרסם בכל האופנים שאפשר!
 
לכל עם ישראל היקר הצדיק והקדוש! הרבה מאיתנו מדברים על גוג ומגוג הקרובה מאד, אבל כמה אנחנו באמת מוכנים לזה?
 
ידוע שלכל דבר בעולם יש שורש רוחני, וגם לכל המלחמות בעולם, ושם הוא מלחמת היצר, וכמו שמובא בשם הצדיקים שעיקר מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה רוחנית, וכמו שמובא בשם רבי נחמן מברסלב זיע"א שעיקר המלחמה תהיה על האמונה, וגם במגילת סתרים אין הזכרה של גוג ומגוג או מלחמה, אבל זה לא אומר שלא תהיה מלחמה גשמית גם כן, מלחמה קשה ואכזרית שתגבה נפשות רבות ח"ו, אז מה עושים כדי להנצל?
 
מתכוננים! וב"ה פה אשתדל להסביר את המלחמה הרוחנית של גוג ומגוג, המלחמה עם הסטרא אחרא והמדות הרעות, וב""ה כתבתי ספר שלם על זה, ופה יש תמצות וקיצור של זה.
 
קריאה מהנה ומועילה!
 
סוד מלחמת גוג ומגוג – על פי הצדיקים ורזא דתיקונא בתרייתא יסוד הענין וסוד הדבר הוא על דרך שאמרו ז"ל (ברכות לג.) כל מי שיש בו דעה כאלו נבנה בית המקדש בימיו, דהיינו שכל נפש מישראל יש בכחו לבנות המקדש בפנימיות עם מדת ימיו, הגם שבפועל הוא נמנע מהכלל, עם כל זאת ברוחניות יש מציאות בנין בית המקדש בכל נפשות ישראל בפרט, וממילא גם התיקונים מחבלו של משיח ומלחמות גוג ומגוג – ישנם גם כן ברוחניות בכל פרט נפש (רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, פרי צדיק, שמיני אות ט).
כלומר שמלחמת גוג ומגוג היא מלחמה תמידית שהיא מלחמת היצר, וכפי התגברות האדם במלחמת היצר, כן הוא הנצוח לעתיד לבא במלחמת גוג ומגוג (האמרי אמת זיע"א). האדם – עולם קטן, והשורש הרוחני לכל.
ועתה נבאר בעז"ה את מלחמת גוג ומגוג באדם עצמו – ידוע שארץ ישראל – הוא הגוף, וירושלים – היא הלב בבחינת מלכות (פרדס רימונים), ושם הוא הניצוץ האלהי של "ושכנתי בתוכם". ובית המקדש – כנגד המוח, ושם הנשמה, וניצוץ ובחינת משיח, היחידה.גוג ומגוג הם כוחות הסטרא אחרא, היצר הרע, הנחש, העמלק, הרוצים לכבוש את ארץ ישראל (הגוף), ואת ירושלים (הלב), ולמרוד במלכות ה', ולבנות בית עבודה זרה במקום המקדש (המוח) ולהקריב קרובנות לשטן, הס"מ, ולהפוך הכל לרע.
והם מתייצבים על ה' – הניצוץ האלהי שבקרב היהודי, השכינה. ועל משיחו – הנשמה, וניצוץ משיח. ומתחילים הקרבות עם משיח מצפון (מצפון תפתח הרעה, מירכתי צפון). בארץ הגליל, ששם צפת (נצח) וטבריה (הוד), הם שתי העינים (כידוע שהעינים הם נצח והוד).
ונכנסים צבא ישמעאל עשו ועמלק שהם סוד העין, והם כנגד שני המשיחים שהם סוד נצח והוד, וגם ידוע שגוג ומגוג בגימטריא ע' והם ע' אומות שהוא סוד עין. והמלחמה היא בשמירת העין.ובזה שהאדם פוגם בעינים ח"ו – פגם במשיח, ומגביר עשו ישמעאל ועמלק וגוג ומגוג וע' אומות, ועל ידי שמירתן – מחליש ומכניע ומוחקם ומביא גאולה ומשיח (החיד"א).
ומשיח בן יוסף נלחם בהם בצפון שהוא חלקת יוסף(בפגם היסוד), בבחינת "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין". ונכנסים דרך האוזנים והאף לשמוע ולהריח איסור. ואם לא שמר עיניו ח"ו – נותן כח לגוג ומגוג להגיע עד ירושלים, שהיא הלב (המלכות), כי "שוריינא דעינא בליבא תליא" [= מאור העינים תלוי בלב] (ע"ז כח:), ונלחמים שם צבא ישמעאל (תאוות, חסד דקליפה) ועשו (כעס וכו', גבורה דקליפה), וצבא שבעים אומות:במחשבות רעות, דמיון, חשק לעבירה, רצון לקבל, תאוות (אכילה, ממון, וכו'), רוח שטות, אי אכפתיות, אי רצון לאמת, אי כונה לב ורגש, קנאה, חמדה, כעס, שנאה, מחלוקת, נקימה, קמצנות, פחד, דאגה וכו' ושם נלחם עמלק, שהוא בבחינת יצר הרע שדומה לזבוב היושב בין מפתחי הלב, בגאווה וברדיפת הכבוד, קרירות, וליצנות, ועצבות, ויאוש, ואטימות הלב, וחכמות, ושכל עקום בתורה, ודעת דקליפה, וחוסר יראה, ושחוק וקלות ראש, ועייפות מעבודת ה'.
ובאים עד הר ציון שהוא היסוד, בפריצות ובפגם הברית, ושר צבא הערב רב ארמילוס הרשע העמלקי, הורג את משיח בן יוסף. ואם יהיה האדם לבן חיל, ושומר את עיניו – מונע את כניסת עשו וישמעאל ועמלק לתוך עיניו, ובזה שומר המחשבה והברית, ולא ימות משיח בן יוסף ח"ו (כידוע מהרמח"ל, הגר"א, ורבי יעקב אביצחירא ז"ל), וגם לימוד הסוד מגן עליו ומצילו.
וגם מכיוון אחר – ידוע – תחילת עבירה – הרהור הלב, שניה לה ליצנות, שלישית לה גסות הרוח, רביעית לה אכזריות, חמישית לה הבטלה, שישית לה שנאת חנם, שביעית לה עין הרע (דרך ארץ זוטא פ"ו). וגם מלכות היא הפה, ונלחמים במאכלות אסורות*, ובפרט בחֵלב (ישמעאל)ודם (עשו). ובאוכלו – מחזקם.
*בשר בגי' אדום ישמעאל, וכידוע שרוב הבשר בארץ ובעולם – טריפות ונבילות!!! אפילו בהכשרי הבד"ץ!!! וצריך להמנע לגמרי מבשר בהמה. ולאכול רק בשר עוף, משחיטה קטנה וכשרה ומוסמכת. ולא יהיה בשר בהמה כשר עד המשיח (עדות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א והרב אמנון יצחק שליט"א).
וביסוד – ציון, הוא הלשון – בדיבורים אסורים: בלשון הרע ורכילות, שקר, אונאה, חנופה, דברים בטלים וכו' ובשתי הידים שהם בבחינת חסד וגבורה (עשו וישמעאל), ושתי הרגלים שהם נצח והוד (ס"מ וזוגתו)לעבירות. ומחלת להוללות, וליל' לעצבות ויללה.
ומגיע ארמילוסוגוג עד המוח והדעת ששם הנשמה, מקום בית המקדש, וההיכל, ופה נלחם משיח בן דוד.וגוג ומגוג נלחם – בגאוה, וכפירה, ובמרידה ובעזות וחוצפה וזלזול ואי כיבוד, ובפריקת עול מלכות שמים.
והמשיח נלחם – ברצון (כתר), חכמה בינה ושכל דקדושה. במחשבות טובות, שמחה, אהבת ה' והבריות, דביקות בה', חסד, יראה וגבורה, ורחמים. אמת, בתורה, ובטחון (תפארת), בניצוח והודאה, קדושה וטהרה (יסוד), תפילה, ואמונה, שתיקה, ועול מלכות שמים, ענווה, התחזקות, סבלנות, וקיווי, וכל המידות הטובות. וריקודים מחיאת כף, וניגון דקדושה.
וע"י ג' אותות מכניעים אותם. כלומר: תפילין של יד – כנגד עשו ע"י משיח בן יוסף, ותפילין של ראש – כנגד ישמעאל ע"י משיח בן דוד, וברית כנגד עמלק, וציצית שהוא שמירה מניאוף – כנגד ע' אומות, כידוע שתאווה זו כלולה מע' אומות, ושבת – כנגד גוג ומגוג. וכן ע"י מאה ברכות קריאת שמע אמן, בכוונה -ומציאת הנקודה הטובה – מכניע אותם.
ובכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו במלחמת גוג ומגוג – ומבקש להמיתו, ה' לא יעזבנו בידו, ולולא הקב"ה עוזרו לא יכול לו, ה' איש מלחמה, ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב, והיתה לה' המלוכה.
וע"י שמגרש והורג את חיילות גוג ומגוג, ומתחזק בבחינת משיח שבו שהוא שמירת הקדושה (ליקו"מ ח"ב, לג) – בונה מקדש בליבו ומוחו לה' יתברך, ומכניע את גוג ומגוג והשטן הכללי, ומקרב הגאולה והמקדש. וה' ישחט את יצר הרע,והיה ה' למלך על כל הארץ, ויגלה יחודו שהוא תכלית הטוב.
הרבי מקאמרנא זיע"א כתב: שבית המקדש השלישי לא יבנה לא על ידי תורה ומצוות, אלא על ידי לבבות נשברים שמרגישים את עצמם אין ממש ע"כ, היינו על ידי שמירת העין נעשה אין, ועוד שעל ידי שנכשל ח"ו בעין נעשה אין ושפל יותר. ועוד שנהיה מעיין ישועות ודעת, ומיתוק הדינים. ובזכות שמירת העין ינצל מעוני, ונזכה לעני ורוכב על חמור, המשיח, וה' יטהרנו באמת.
לשם יחוד קודשא בריך ושכינתיהתפלות על מלחמת גוג ומגוג
מי אל כמוך- נורא תהילות. יחלתי ציפתי חיכתי קיוותי לישועתך- אדון הנפלאות. שמרני יה, וכאישון בת עין – בעל המלחמות. אחריך דבקה נפשי יוצרי. יודע הכל ושומע התפילות. ויהי רצון מלפניך רבון העולמים – שתתן לנו דעת ושכל טוב דקדושה, ודביקות בך תתברך תמיד. ויהיה נבנה בית המקדש בימינו, בפנימיות עינינו ומוחינו וליבנו, ותבנה הבית הכללי. ותזכנו לשמור שבת קדשך, והצילנו מדינה של גיהנם ומחבלו של משיח ומלחמת גוג ומגוג הכללי. בפרט תצילנו ותזכנו לנצח מלחמת גוג ומגוג הפנימית והפרטית הרוחנית, שהיא מלחמת היצר התמידית, ולהשתמש בו לטוב. ותרחם עלינו ותזכנו לשמור היטב את הבחינת וניצוץ משיח שבנו שהוא שמירת הקדושה והצניעות וכו' וכן לשמור בקרבנו שכינת עוזך – בעינינו ומוחינו ולבנו. ובפרט תזכנו לשמור מאד מאד את עינינו שהם כנגד שני המשיחים – מגוג ומגוג שהם סוד עין, הרוצים לכבוש את גופנו (ארץ ישראל), ולבנו (ירושלים), ומוחינו (בית המקדש), ולהשכין בתוכו אל זר.
ותתן כח לבחינת משיח בן יוסף לשמור העינים היטב, ולא לתת לגוג ומגוג להכנס לעינינו בראיות אסורות ולליבנו ומוחינו. ולאוזנינו בשמיעות אסורות כגון לשון הרע, ורכילות, ליצנות וניבול פה, וכו' ולחוטמנו בריח אסור, והצילנו אפילו מריח של חוסר קדושה וצניעות (ליקו"מ, ח"ב, לג). ותזכנו לשמור העינים ולתת כח לשני משיחים שהם סוד העינים ולהכניע עשו ישמעאל, עמלק וע' אומות, וע"ר.
ותזכנו לשמור מאד את לבנו מקליפות ישמעאל (חסד דקליפה – תאוות, אהבות נפולות וכו') ועשו (גבורה דקליפה -כעס וכו') ושבעים אומות: הנלחמים במחשבות רעות, חשק לעבירה, רצון לקבל לעצמו, ולהרעולשלוט, תאוות (עריות, ממון, אכילה, עישון, שינה וכו'), רוח שטות, אי אכפתיות, אי רצון לאמת ולהשתנות, קנאה, תחרות, חמדה, כעס, שנאה, מחלוקת, קפדנות, נקימה, קמצנות, פחד, דאגה, דבקות בחומר, אי כונה לשמה ולשם שמים, עקשנות, קשיחות, לבן אבן, קיצוניות לחסד ולגבורה וכו'
והצילנו מקליפת עמלק, שהוא בחינת יצר הרע שדומה לזבוב היושב בין מפתחי הלב, רצון עצמי (ר"ת רע), בגאווה וברדיפת הכבוד, כוחי ועוצם ידי, קרירות, שקר, אי כונה לב ורגש בעבודת ה', ליצנות, עצבות, עצלות, ויאוש, ואטימות הלב, וחכמות, ושכל עקום בתורה, ודעת דקליפה, קושיות, ספקות, דמיון, וחוסר. יראה, ושחוק וקלות ראש, ועייפות מעבודת ה', ביטול תורה ותפילה, חיצוניות, סקרנות, עקמומיות, וכו' וזכנו לשמור מאד את הברית הצניעות, ועל ידי זה לא ימות משיח בן יוסף על ידי ארימלוס הרשע, הכללי והפרטי. וזכנו ללמוד הרבה זוהר הקודש וקבלה ולהתקדש ולטהר כדי לזכך את המידות, וזה יגן על משיח בן יוסף, בפרט ובכלל, והצילנו מתחילת עבירה – הרהור הלב, וליצנות, וגסות הרוח, ואכזריות, והבטלה, ושנאת חנם ועין הרע (דרך ארץ זוטא פ"ו).
וזכנו לשמור מאד את פינו שהוא בבחינת מלכות, ושלא יכנס לפינו מאכלות אסורות אפילו בשוגג ואונס ובפרט חֵלב (ישמעאל) ודם (עשו). שעל ידי אכילתם מתחזקים. ובשר בגי' אדום ישמעאל, ורוב הבשר בארץ ובעולם – טריפות ונבילות! אפילו בהכשרי הבד"ץ! וצריך להמנע לגמרי מבשר בהמה. ולאכול רק בשר עוף, משחיטה קטנה וכשרה ומוסמכת. (פלא יועץ ערך בשר, טרף ,שוחט) ולא יהיה בשר בהמה כשר עד המשיח. (האדמו"ר מקאשוי, הרידב"ז)
לכן אלהי כל בשר – הצילנו מלאכול שום בשר בהמה, ולאכול רק עוף כשר משחיטה קטנה וכשרה ומוסמכת. והצילנו מהתולעים למינהם והטבל. וכו'
וזכינו לשמור מאד הלשון – מדיבורים אסורים: מלשון הרע ורכילות, שקר, אונאה, חנופה, כעס, הגבהת הקול, גאוה, ביוש, מחלוקת, דברים בטלים, התלוננות, וכו'
וזכינו לשמור מאד הידים שהם בבחינת חסד וגבורה (עשו וישמעאל), והרגלים שהם נצח והוד (ס"מ וזוגתו)מעבירות. והצילנו מקליפת מחלת המסיתה להוללות, ומליל' לעצבות ויללה. וזכינו לשמוח בשמחת מצוה ולהתעצב על העוונות וחורבן הבית.
והצלינו מארמילוסוגוג שלא יגיע עד המוח והדעת ששם הנשמה, מקום בית המקדש, וקודש הקודשים. והצילנו מקליפת גוג הנלחם – בגאוה, וכפירה, ובמרידה ובעזות וחוצפה וזלזול ואי כיבוד, ובפריקת עול מלכותשמים.
וזכינו להלחם – ברצון (כתר), חכמה בינה ושכל דקדושה. במחשבות טובות, שמחה, אהבת ה' והבריות, דביקות בה', חסד, יראה וגבורה, שליטה עצמית, רחמים. אמת, בתורה, ובטחון (תפארת), בניצוח והודאה, קדושה וטהרה (יסוד), תפילה, ואמונה, שתיקה, ועול מלכות שמים, ענווה, התחזקות, סבלנות, וקיווי, וכל המידות הטובות. וריקודים מחיאת כף, וניגון דקדושה, הכנעה, הבדלה, והמתקה.
ולהתחזק בג' אותות שעל ידי זה מכניעים אותם. כלומר: תפילין של יד – כנגד עשו ע"י משיח בן יוסף, ותפילין של ראש – כנגד ישמעאל ע"י משיח בן דוד (הרי"מ מורגנשטיין), וברית כנגד עמלק, וציצית שהוא שמירה מניאוף – כנגד ע' אומות, כידוע שתאווה זו כלולה מע' אומות, ושבת – כנגד גוג ומגוג. וכן ע"י מאה ברכות קריאת שמע, אמן, ואמן יהא שמיה רבה, בכוונה, ומציאת הנקודה הטובה -להכניע אותם.
וזכינו להרבות בטבילת המקוה, ובהתבודדות ותפילהואמירת תהילים ובפרט תיקון הכללי, וחשבון הנפש, ולשפוט עצמו בכל יום. ולימוד תורה לשמה ובפרט משניות, גמרא בעיון, פוסקים, תורת הסוד וזוהר. וזכינו לגרש ולהורג את חיילות גוג ומגוג, ולהתחזק בבחינת משיח שבנו שהוא שמירת הקדושה (ליקו"מ ח"ב, לג) – ולבנות מקדש בעינינו, ליבנו, ומוחנו לך תתברך, ולהכניע את גוג ומגוג והשטן הכללי, וזכינו להפוך כל הרע לטוב ולשעבד כל כוחות הנפש והיסודות לטוב גמור לתכלית עבודת ה', ולגלות יחודך ומלכותך, ולקרב הגאולה והמקדש. ותשחט את יצר הרע, ותמחקהו מלבנו ובכלל,והיה ה' למלך על כל הארץ, ותגלה יחודך ומלכותך שהוא תכלית הטוב.
וזכינו ללב נשבר באמת. וזכנו על ידי שמירת העין שיעשה אין, ועוד שיהיה מעיין ישועות ודעת, ומיתוק הדינים. ובזכות שמירת העין הצילנו מעוני, ונזכה לעני ורוכב על חמור, ועין בעין לראות בשוב ה' ציון, לתקן עולם במלכות שדי, וה' אחד תטהרנו לעבדך באמת.
אובמה הצלחתה

אובמה: הצלחתה הכלכלית של ישראל היא הגורם לקושי לשלום במזרח התיכון | פרוש פנימי

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-חכמת החיבור, כללי, תיעוד אירועים

בפסוקים המדברים על מלחמת גוג ומגוג נאמר: (יחזקאל לח) "אל עם מאוסף מגויים עשה מקנה וקנין יושבי על טבור הארץ"… ובלשונו של המלבי"ם: "כי כל אחד (מיושבי ארץ ישראל) סוחר, ונתרבה שם המסחר מאד, עד שהם יושבים על טבור הארץ ומסחר כל העמים בא עליהם, וצריך לבטל המסחר הזה המזיק לכל העולם"…

אובמה הצלחתה

דברי אובמה מעניינים מאד כי זה בדיוק מה שאומר הנביא על סיבת \ עילת מלחמת גוג ומגוג ראינו רבות שבראק וגוג קשורים: בראק אובאמה = 358 = נחש  358 = משיח


הפרוש הפנימי

גוג ומגוג = 70

גוג ומגוג זו גם מלחמה פנימית בין הכוח של ישראל כוח שרוצה להשפיע נחת לבורא (ישר – אל) לכוח של 70 האומות שזה 70 מידות רעות שרוצות לקבל לעצמם במקום ללכת לכיוון של ישר – אל… אז הביטוי הזה של אובמה (=נחש) מרמז: על רצון של שבעים הכוחות שרוצות לקבל לעצמם בתוך האדם, לינוק מכוח ה"ישראל" שבי, ולקחת לנו את "השלל" זה הביטוי להצלחה כלכלית, כי אין להם ל 70 הכוחות שום חיות מעצמם, הכל הם לוקחים מאיתנו,

(הנחש הכיש ע"י הצפע מה זה הצפע? – צפע = 240 = עמלק – שהוא הראש לשבעים אומות)

התכלית שלנו זה להפוך את 70 הרצונות שבתוכנו שרוצות לקבל לעצמם, על חשבון השפעת נחת רוח לבורא, הליך הפיכת הרצונות הפרטיים שלי זה להפסיק לחשוב על לקבל הנאה לעצמי בשום מובן, אלא להפוך את הרצונות שלי, ולקבל נחת רוח רק מזה שאני משפיע לאחר (לבורא) שנתמיד במצב זה בכל מובן והסתכלות תוך כדי הרגשת המציאות מולי כ"אין עוד מלבדו" ואין שום כוח ומציאות מלבדו, נגיע למצב שניקח להם לכל ה70 כוחות "המיצרים" לנו את כל השלל ונהפוך אותם לקדושה, כמו שעשינו ביציאת מצרים שלקחנו למצרים את הכלי כסף וכלי זהב,,, ואז יכולנו לקבל את התורה ולהכנס לגאולה קטגורית "חכמת החיבור" באתר בבניה…

 רוצה ללמודלדעת ולשאול על חכמת החיבור? הרשם לניוזלטר

ברוך מרדכי

איראן שיגרה אתמול 2 טילים שכתוב עליהם: "ישראל חייבת לימחק", שזה שווה בגימטריה "כולנו חייבים לחזור בתשובה". | סרטי סוד תורה

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, סרט, תיעוד אירועים

שוב אנו רואים התגרות בין פרס לישראל ושוב זה קורה כמו בעבר לפני פורים

לינק כשר

   

שוב מתעורר הקשר בין אובמה להמן – פרטים "אובמה נחש 4"בראק חוסין אובאמה

אילומינטי

הסוד של דאעש, נפילת ישמעאל ואדום, הסדר העולמי החדש, World's MAFIA vs MASHIACH ben David — a must 4 all Jews

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, הרצאות, כללי

עודכן ## הרצאה באנגלית מאת: יובל עובדיה

להורדת הסרטון MP4 לחץ כאן

סרט הרצאה בעברית בסרטון זה הרב יובל עובדיה מספר על הסוד של דעאש, נפילת ישמעאל ואדום, הסדר עולמי החדש,NEW WORLD ORDER נפילת הכלכלה, מחנות השמדה באמריקה, החיוב לעלות ארצה ועוד!

לינק כשר

להורדת הסרטון MP4 לחץ כאן

 

הרצאה נוספת מאת הרב דניאל עשור

בהרצאה זו מספר הרב דניאל עשור על התכניות של אנשי סדר עולמי חדש,New World Order הבונים החופשיים, האילומינטי ומסדר הישועים בוותיקן. על תכניותיהם העתידיות לכבוש את התודעה האנושית כולה ולהשתלט על האנושות כולה, על כוונותיהם לדילול האוכלוסייה העולמית ועל הרייך הרביעי שבפתח. הרב עשור מדבר על שואה צפויה באמריקה וברחבי העולם כולו ועל ארץ ישראל כתיבת הנוח – מקום המפלט וההצלה של אחרית הימים.
obama-putin-moscow-530

מיהו גוג \ פוטין \ מדינה איסלמית | מאמר + מדרש על המשיח

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, משיח בתשע"ו

מאת טומי: – דרך: א.ב.ה

ה' יתברך הוא המלך האלהים האחד יחיד ומיוחד

ואני בטל ומבוטל ואין מוחלט ל לפני ה' יתברך  האלהים האחד יחיד ומיוחד

ראו על מה כל הצרות והרעות האלה

בפרק קכ,ד בתהלים [שיר המעלות לדוד לולא ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל.,לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם'] כותב הרב חיים ויטל שהפרק מתייחס לגלות האחרונה שהיא גלות ישמעאל

לולא ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם., דעש-מדינה-איסלאמית……ראשי תיבות אדם

גוג…..ראשי תיבות גאים וגאות…..אלו הם הלהט"ב הארורים שקוראים לעצמם גאים וגאות

ומתקשטים ומתדגלים בצבעי הקשת…בקשתו של ה' יתברך

ועל כן ה' יתברך אומר לנביא יחזקאל על גוג והכיתי קשתך מיד שמאלך וחציך מיד ימינך אפיל……ש – יש קשת יש חצים

פירושו ש-יש קשת של מצעדי הגאוה יש חצים של האויב

על כן אשכיר חצי מדם

מצעד-הגאוה = 224 = פיגועי-חבלה

ועוד מי הוא גוג לאמיתו

גוג הוא נשיא ראש

ראש זוהי רוס-יא

ראש זו רוסיא חד משמעי

וגוג הוא נשיא ראש חד משמעי

 

ויש מלך הצפון והוא גוג

גוג הוא מלך הצפון

ועליו אומר ה' יתברך והעליתיך מירכתי צפון

 ואובאמה הוא דומה לפרעה בדיוק

ופרעה הוא מלך הנגב

הנגב זו מצרים

מצרים זו רהב

ארצות הברית: ראשי תיבות ארה"ב

ארה"ב ורהב: מילים דומות הם רק בחסרון א'

 פוטין: פוטין פטן…..פוטין פיתון……נחש פיתון

היטלר האגגי הוא היה עמלקי

מי שניצח את עמלק בניצחון גדול ועיקרי הוא גוג

ומה' יתברך זוהי מסקנתנו לפי פירוש רש"י

ראה: כי לפני- בישול קצירו של עמלק [עמלק היטלר] ושל גוגטרם תמלא תאותו וסברו שהוא זומם לכלות את אחיו "כתם פרח" – שלו ויתקרב להתבשל תבואה במלילותיה ולהיות פני נצה של גפנה בוסר וגומל נגמל להיות וכו'

 התז "- כרת וקצץ כלומר יהרוג השרים והשליטים של גוג וחיילותיו ועוזריו [עיין רש"י על פסוק ה בפרק יח בספר ישעיהו

פרס: ראשי תיבות פרס-ראש-סוריה…….ראש זו רוסיא

לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישועתה לנו [תהלים פרק פ']

אפרים בנימין מנשה עם ו' החיבור….זה ראשי תיבות אוב"מ…..ובתוספת ה' יתירה כמו ה' של סוף תיבה כמו מצרים מצרימה ארץ ארצה……אוב"מ….אוב"מה

משיח-בן-אפרים….ראשי תיבות: אב"מ….אב"מ שורש שמו של אובמה

קבורת גוג וכל חילו והמונו היא בקדמת הים

קדמת הים לפי חז"ל: זה מזרח ים כנרת ימה של טבריה……טבריה = 226 = פוטין ואסד

משך זו מוסקואו [מוסקבה שזו רוסיא]…….קדר כידוע הם בני ישמעאל

דויד משיח ה' אומר אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אוהלי קדר

אויה לי ממש אויה לנו

לגור בין גוים רשעים ארורים כאלה

אובמה חטא בחטא הגאוה בכך שנתן אישור לסוטי מין הלהט"ב הארורים הנקראים גאים וגאות  לקיים נישואים חד מיניים ולקיים תאותם בכל מקום בכל מדינות ארצות הברית

ולכן גוג ראשי תיבות גאים וגאות

 פוטין הוא בן אדם גאותן ומתנשא מי יכול לדבר אליו שמישהו ינסה להרגיז אותו מרוב גאונו והתנשאותו

ולכן שה' האלהים יתברך יעניש את אובמה להתנגח מלחמה בפוטין.אמן קנאת ה' צבאות תעשה זאת

מידה כנגד מידה הוא אובמה חטא בגאוה ולכן ה' יתברך יפיל אותו בגאותן שהוא פוטין נשיא ראש

תירס הוא מבני יפת: לפי דעת חז"ל זו פרס

המדינה האיסלמית = 670 = משך וקדר = 670 = תירס = 670 = כנרת

כנרת מנוחתם האחרונה של ימח שמם וזכר זכרם.אמן

 אורי שלח חומר מעניין על העתיד הקרוב והרחוק

 בס"ד

 » מאורעות השנה לפי המדרש

(מדרש זה, המוכר לרבים, הובא באוצר המדרשים, באבקת רוכל, ובבתי מדרשות.

כשקוראים את המדרש במלואו, רואים שחלקים רבים כבר התקיימו, ואפשר לראות את התחזיות של הצדיקים שאנו מקבלים, ולהבין את משמעותן יותר לעומק)

ועתה נאמר בשבחו של מלך המשיח, שעתיד לבוא עם ענני שמיא, ושני שרפים מימינו ומשמאלו, שנאמר: "וארו עם ענני שמיא, כבר אנש אתי הוא".

דור שבן דוד בא, שרפי אש נשלחים בהיכל, וכוכבים נראים כאש בכל מקום, ודבר שלש שנים זו אחר זו, וזהו שלוחו של הקב"ה, שנאמר: "לפניו ילך דבר, ויצא רשף לרגליו", ונאמר: "רשפיה רשפי אש".

ובשנה השלישית של דבר, גלויות מכפרין בו, ובסוף השנה – המלך ייהרג, ובורחים במדברות, והארץ תזדעזע ממקומה, ותלמידי-חכמים ימותו, "ובוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו", ומחזיק בה מקרא אחר: "ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער".

ובשנה החמישית בא ונתגלה המשיח בכל המלכויות, והמלכים כולם מתגרים זה בזה, מלך פרס עם מלך ערביא ומחריבה, שנאמר: "ונלחמו איש באחיו וגו’ ממלכה בממלכה".

ובשעה שאדום נופלת, מקול מפלתה ירעשו שמים וארץ. וחצי העולם ילכד בשבילה, שנאמר "ה’ ממרום ישאג וממעון קודשו יתן קולו".

ועתיד הקב"ה לקבצם המונים המונים, ולמסור אותם ביד ישראל, שנאמר: "ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל", ועתיד הקב"ה להביא שר של אדום (הכוונה למלאך הממונה על אדום, ס"מ) ומלקה אותו, ושר של אדום אומר: "היכן אברח? אלך למצרים? שכינה שם!", שנאמר: "הנה ה’ רוכב על עב קל ובא מצרים", "אברח לאדום? שכינה שם!", שנאמר: "מי זה בא מאדום", "אברח לבבל? שכינה שם!", שנאמר: "למענכם שלחתי בבלה", "אברח לעילם (פרס)? שכינה שם!", שנאמר: "ושמתי כסאי בעילם".

משל [למה הדבר דומה:] לשועל, שאמר לו הארי תן לי מכס, עמד [השועל]וברח מהלך שלשה ימים. השיגו הארי, ואחזו, ואמר לו: תן לי המכס אף בזה המקום. אמר לו [השועל]: אני ממך ברחתי! אמר לו: עדיין אתה במקומי עומד! כך עתיד הקב"ה לומר לשרו של אדום: המפניי יש לך להסתר?והקב"ה נותנו בידי ישראל.

ועתיד הקב"ה ללבוש בגדי נקם, ולהינקם משבעים אומות, שנאמר "לי נקם ושילם", וילבוש עשרה מלבושים (רוחניים), כנגד עשרה פעמים שנקראו ישראל ‘כלה’ להשם ואלו הן: "באתי לגני אחותי כלה", "איתי מלבנון כלה", "גן נעול אחותי כלה", "מה יפו דודיך אחותי כלה", "נפת תטופנה שפתותיך כלה", "לבבתיני אחותי כלה", "קול חתן וקול כלה", "ותקשרם ככלה", "ומשוש חתן על כלה", "וככלה תעדה כליה".

ואלו הן עשרה המלבושים: "ה’ מלך גאות לבש" – בברייתו של עולם, "לבש ה’ עוז התאזר" – ביום מתן תורה, "וילבש צדקה כשריון" – ביום שמוסר אומות העולם לישראל, "וילבש בגדי נקם תלבושת" – ביום מפלתה של אדום, "חמוץ בגדים מבצרה" – ביום שעושה מלחמה עם אומות העולם, "זה הדור בלבושו" – ביום גוג ומגוג, "ויז נצחם על בגדיי" – במלכות איטליא של יון, "מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת" וגו’ – ביום שהקב"ה אוחז חרבו ועושה מלחמה, שנאמר "אשכיר חציי מדם, וחרבי תאכל בשר",  ואלו הם שני לבושים ביום תחיית המתים, שנאמר: "ברכי נפשי את ה’ הוד והדר לבשת"

"ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל":

קודם שתפול אדום יחרבו עשרה מקומות, ועשרה מקומות ייהפכו, ועשרה שופרות ייתקעו, ועשרה קולות יישמעו, וט"ו מדינות יקטלו בהן אנשיהן, ועשר רעות יהיו, ועשר רעות נובעות, ומלך עז פנים יעמוד ויגזור גזרות רעות במלכותו, ומלך גדול יצא על אלכסנדריא במחנה, ורעה גדולה תהיה בעולם, ושלש שנים ומחצה ימשול וימרוד, ושרי אדום יפלו ועשר מלחמות יהיו, ואז – יתגברו ישראל על כל האומות.

"ונתתי נקמתי באדום": ספינות מארץ ישראל עתידין לילך לאדום, וישראל אומר: מה לנו ולאדום?! שנאמר: "מי יובילני עיר מצור, מי ינחני עד אדום". וישראל הולכים וחונים על צור ארבעים יום ובסוף, ארבעים יום עומדים בעת קריאת שמע, ואומרים "שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד", וחומות המדינה נופלות, והמדינה נכבשת בפניהם ובוחרים בתוכה כל כסף וזהב והשאר שוסים אותה.

ומשם הולכים לרומי, ומביאים משם כלי בית המקדש, ומלך נחמיה המשיח יצא עמהם, ובאים לירושלים.

וישראל אומרים למלך הערביים: "בית המקדש שלנו הוא, קח כסף וזהב ותניח בית המקדש", ומלך הערביים אומר: "אין לכם במקדש הזה כלום, אבל אם אתם בוחרים לכם בראשונה קרבן, כמו שהייתם עוסקים מקדם, וגם אנחנו מקריבים, ומי שנתקבל קרבנו יהיה העם הנבחר, ונהיה כולנו אומה אחת".

וישראל מקריבים, ואינם מתקבלים, לפי שהשטן מקטרג לפני הקב"ה, ובני קדר מקריבים ומתקבלים, שנאמר: "כל צאן קדר יקבצו לך".

באותה שעה הערביים אומרים לישראל בואו ותאמינו באמונתנו, וישראל משיבין אותם: אנו הורגים, ונהרגים, ואין אנו כופרים בעיקר!

באותה שעה חרבות נשלפות, וקשתות נדרכות, וחצים נזרקים, ומפילים חללים משער אפרים עד שער הפינה, ונחמיה נהרג עמהם. והנמלטים מהם יברחו למדבר מואב ולארץ בני עמון, ושם יעמדו פליטי ישראל ההם, ויעשה השם להם שם נסים, ומעיין יצא להם מתהומות, שנאמר: "יגורו בך נדחי מואב", ויאכלו שם שרשי רתמים ארבעים וחמישה ימים.

ובסוף ארבעים וחמישה ימים יצמיח שם אליהו, ומלך המשיח עליו, ושם יבשר להם אליהו ויאמר: מה לכם פה ישראל? וישראל משיבים ואומרים אבדנו! נחרבנו! ואליהו אומר להם: קומו, כי אליהו אני, וזה מלך המשיח, ואינם מאמינים בו, לפי שבא נחמיה (שנחשב למשיח) ונהרג. והוא אומר להם: שמא אתם מבקשים אות כמשה? והם אומרים: הן! באותה שעה יעשה שבעה נסים:

    הנס הראשון: מביא להם משה ודורו מן המדבר, שנאמר: "איספו לי חסידיי"

    הנס השני: מעלה להם קורח וכל עדתו, שנאמר: "תשוב תחיינו ומתהומות הארץ תשוב תעלינו"

    הנס השלישי: מעמיד להם (מקים לתחייה) נחמיה שנהרג

    הנס הרביעי: מגלה להם גניזת הארץ, וצנצנת המן, ושמן המשחה

    הנס החמישי: נותן הקב"ה מטה עוז בידו, שנאמר "מטה עוזך" וגו’

    הנס השישי: טוחן כל הרי ישראל כקמה, שנאמר אחריב הרים וגבעות.

    הנס השביעי: יגלה להם הסוד, שנאמר "זאת אות הברית".

וכיון שרואים אומות העולם את הנסים הללו, משלחים ואומרים לכל השרים הבוזזים לירושלים: "בואו והילחמו בהם", ויצאו מזומנים אחרי ישראל, וישראל אומרים למלך המשיח: לא טוב לנו לשבת פה, למה באת להתגרות בנו מלחמה בראשונה?

והמלך המשיח אומר להם: "התיצבו וראו את ישועת השם", והוא נופח ב[גויים ה]הם ברוח פיו, וכולם יפלו חללים לפניו, שנאמר: "וברוח שפתיו ימית רשע". צא ולמד מסנחריב, שנאמר: "והנה כלם פגרים מתים".

באותה שעה יעוף אליהו בכל העולם, ויבשר לישראל, שנאמר: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא".

ואותו יום הוא יום אכזרי ועברה, ואותו היום מפסיק בין שני עולמים, ורשעים אומרים "אהה ליום, כי קרוב יום ה’ ", ואומר: "הוי המתאוים יום ה’ ", וירושלם רחבה ונסבה כל אותו היום, שנאמר: "והיה יום אחד הוא יודע לה’ וגו’ ".

גוג ומגוג יעלה בו ביום, ויחנה על ירושלים שבעה ימים וחצי, וילכוד ירושלים, וכנסת ישראל אומרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כל אומה ואומה שבזזה אותי, מתביישת אני לחזור עליה וליקח את שלי מידה. והקב"ה משיבה: אני מכניסן כולם בתוכך, שנאמר "הנה יום בא לה’ וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה". ואלו הם: גומר ואגפיה, תוגרמה, אפריקי, גרמית, גרממיה, קפודקיא, ברברי, איטיליאה, כוש, אנדלוס, וסבא, הרמן, ודולים, אהרסן, ססונייא, גליציאה, גוציא, לומברדיאה, קלבריאה, פנטיפולי, טריפולי, צור, מקדונייה, אינגליסי, מונקך, ציפרי, נירו, גוזן, דרוניה, אוסיה, טלקי, אלמנייה, טורסוס, עילם וכל יתיריה.

ובני מדינתהון יוצאים ברמחים ובחרבות ובקשתות, וכל אחד מחזיק בדלת מוחזקת במסמרים, שנאמר "איש את רעהו יעזורו", ונחלקות לשלש כתות: כת ראשונה שותה כל מימי טבריה, שניה שותה שמרים, שלישית יעברו ברגליהם, ויאמרו איש לרעהו: המקום הזה של מי הוא?

ויחרקו אבני הרי ישראל בסוסיהם, ותינתן ירושלים בידם, וישבו את העיר, ולא יהרגו אדם, שנאמר: "ונלכדה העיר, ונשסו הבתים,, והנשים תישכבנה", ויענו בתוכה שתי נשים משתי משפחות. אמר ר’ יוחנן "תישגלנה" כתיב (הערת הבלוג: במקור כתוב בספר זכריה "תישגלנה" אך קוראים "תישכבנה"), למה הדבר דומה? למלך שנכנסו גנבים לפלטורין (ארמון) שלו, אמר המלך: אם אני תופש אותם בביתי עכשיו, הם אומרים אין גבורתו של מלך אלא בביתו, אלא ממתין אני להם עד שיצאו לחוץ. כך הקב"ה אומר: אם אני הורגן בירושלים עכשיו, הן אומרים: אין כוחו אלא בירושלים, אלא אמתין להם עד שיצאו להר הזיתים.

ושם נגלה עליהם הקב"ה בכבודו, ועושה מלחמה בהם עד שלא משתייר מהם אחד, שנאמר "ויצא ה’ ונלחם בגוים ההם כיום הילחמו ביום קרב". ומכניס הקב"ה כל חיות השדה וצפורים לאכול בשרם, שנאמר אמור "לצפור כל כנף" וגו’. ושבע שנים ישרפו ישראל מעצי קשתם ותרסיסיהם ורמחיהם.

באותה שעה מלביש הקב"ה למשיח עטרה, וישים כובע ישועה בראשו, ויתן עליו זיו והדר, ויעטרהו בגדי כבוד, ויעמידהו על הר גבוה לבשר לישראל, וישמיע בקולו "קרבה ישועה"! וישראל אומרים: מי אתה? והוא אומר: אני הוא אפרים! וישראל אומרים: אתה הוא שקראך הקב"ה "אפרים בכורי הוא, הבן יקיר לי אפרים"? והוא אומר להן: הן! וישראל אומרים לו: צא ובשר לישני מכפלה, שיעמדו תחילה.

באותה שעה עולה ומבשר לישני מכפלה, ואומר להם: אברהם יצחק ויעקבקומו! דייכם תנומה! והם משיבים ואומרים: מי הוא זה שמגלה עפר מעלינו? והוא אומר להם: אני משיח ה’, קרבה ישועה, קרבה השעה! והם משיבים אם בודאי כן, צא ובשר לאדם הראשון שיקום תחילה. באותה שעה אומרים לאדם הראשון: דייך תנומה! והוא אומר: מי הוא זה שמנדד שינה מעיני? והוא אומר: אני משיח ה’, מבני בניך!

מיד עומד אדם הראשון, וכל דורו, ואברהם יצחק ויעקב, וכל הצדיקים וכל השבטים, וכל הדורות מסוף העולם ועד סופו, ומשמיעים קול רינה וזימרה, שנאמר: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר". ולמה על ההרים? אלא: מה נאוו משה ודורו הבאים מן המדבר.

דבר אחר: מה נאוו על ההרים רגלי מבשר. משל למלך שהיו לו שני בנים, ומת אחד מהם, ולבשו כל בני המדינה שחורים. אמר המלך לבשתם שחורים במיתתו של בני הראשון? אני אלבישכם לבנים בשמחתו של בני השני! כך אמר הקב"ה לכל ההרים: הואיל ובכיתם על בניי בשעה שגלו מארצם, שנאמר: "על ההרים אשא בכי ונהי", כך אני מביא שמחתם של בניי על ההרים, שנאמר: "מה נאוו על ההרים" וגו’.

נאה מלך המשיח מבשר לישראל, וההרים ירקדו כעגלים, לפניו ועצי השדה יהיו מכין כף אל כף, שמחים בישועה של ישראל, שנאמר כי "בשמחה תצאו ובשלום" וגו’.

מה נאים הרי ישראל המושכים חלב ודבש כנחלי מים שוטפים, וגם נהרי יין, שנאמר "והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס"

"ומעיין מבית ה’ יצא והשקה את נחל השטים". למה המעיין דומה כשהוא יוצא מבית קודש הקדשים ועד מפתן הבית? בתחילה דומה לחוט של שתי, עד ההיכל דומה לחוט של ערב, עד החצר דומה לקרנים וליובלאי שופרות, עד המזבח דומה לקרני חגבים, עד העזרה דומה לפך קטן, שנאמר "הנה מים מפכים", ומשם יורדין כנחל שוטף, וכשרין לעולה ולנדה ולחטאת (הערה: ככל הנראה מדובר על כך שהמים הללו יטהרו את ישראל). ומלאך המות אינו יכול לעבור בו, שנאמר: "וצי אדיר לא יעברנו". ואפילו ספינה אינה יכולה לעבור בו. ויורד אל ים הערבה, להרבות דגים לישראל, ומלח יש להם מאותו מקום, שכתוב בו ביצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח. ועולין עליו כל עצי חמדת לבנון, שנאמר: "ועל הנחל יעלה על שפתיו מזה ומזה ולחדשיו יבכר", זה אתרוג שעתיד לבכר כל חודש וחודש, והוא עץ הנאכל עליו בפריו, שנאמר: "והיה פריו למאכל, ועלהו לתרופה".

מה נאה בית המקדש יורד ונבנה על תילו שנאמר ונבנתה עיר על תילה!

ShowImage

אובמה משחק בפה רך עם ישראל שנחשוב שהוא נהיה ידיד ישראל אובמה הוא גוג לפי הזוהר | סרטון

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, סרט, תיעוד אירועים

 סרטון מאת: סוד תורה – מדברי הזוהר והספרים הקדושים רואים שהוא יהפוך את עורו.. רמז נוסף וברור מפגישת ביבי אובמה אתמול בהמשך העמוד

לחץ כאן להורדת הסרט לינק כשר

שימו לב בפגישתו עם נתניהו ראו איך שאובמה מנסה להתחבב על נתניהו באופן מלאכותי.. אובמה פותח לראשונה חשבון פיסבוק (מוזר לפתוח דבר בסיסי כזה אחרי 6 שנים בתפקיד לקראת יציאתו) והוא פותח בדיוק בזמן שהוא עם נתניהו. זה מרמז שזה התחבבות מלאכותית. והוא בקרוב יהפוך את עורו וכן נתניהו מעלה פוסט על 'הפגישה הטובה' ונתניהו מתייג אותו . מה הסיכוי שכל זה קורה במקביל..

מאת: אורן

מי שמבין בשפת גוף רואה שבתמונה שבה אובמה וביבי לוחצים ידיים – אובמה מדחיק כעס עצום והוא עוצר את עצמו מלהתפרץ, כל הפנימיות שלו מדבר בשפה הפוכה ללחיצת היד – זאת לפי דעתי,

הסיבות: ראו את המבנה של הלסת סגור עם לחיצה שמוציאה כפל של כעס, ראו את ידו השמאלית לכיוון הכסא ולא לכיוון הפנייה של פניו וגופו, כמי שנאחז ומנסה לברוח מהסיטואציה,

ראו את רגלו ואת גופו שנמצא בתנוחה לא נוחה ולא טבעית.

ועוד

אובמה פיסבוק = 358 מסתתר

אובמה פתח פיסבוק

 

רמזים על מפלת אובמה מעשרות פסוקים בתנ"ך כולל צופן חדש ומדהים מהסרט אובמה נחש 3

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-ארה"ב, כללי, סוד האותיות והמספרים, צפונות בתורה

ראשי וסופי התיבות "אובמה" נופלים בכמות לא מבוטלת של פסוקים המדברים על מלחמות, גוג ומגוג, אחרית הימים.

רמזים על מפלת אובאמה מעשרות פסוקים בתנ"ךרמזים על מפלת אובאמה מעשרות פסוקים בתנ"ך

ברק חוסיין אובאמה = 501 = דצך עדש באחב (ראשי תיבות של 10 המכות) =ארור המן…

צופן משיח ואליהו.. אובמה אורב לנתניהו – נכנסים לשער הנ' 3 דקות מצמררות

מתרבים הדיווחים על קולות שופר בארץ ישראל 

מסר מאת האתר: דני 18 לקריאת המסר המלא לחץ על התמונה

כאשר המסך האחרון יורד

——————————————————————————–

 

חברתי

כמה עשרות הודעות ביום מהחברים הוותיקים בלבד (קבוצה מומלצת)

ממוצע: הודעה אחת ביומיים

Facebook-Groups-e1291281035929להתחברות לקבוצת הפיסבוק לחץ 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE