הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
אוצר תהילות ישראל – עלוני הכנה לגאולה

אוצר תהילות ישראל – עלוני הכנה לגאולה

עלון חדש פרשת וירא

פרשת וירא באנגלית –  גליון פ’ וירא תשע”ו  – גליון פ’ וירא המקוצר תשע”ו


עלון מומלץ בחום על ידינו מאמרים (ארוכים) בנושא איך להתכונן לגאולה השלימה
חלק מהנושאים

 

• גודל החיוב לצפות לישועה

• איך אנו מתפללים בשב”ק על חורבן ביהמ”ק

• מהו חורבן וגלות השכינה היותר גדולה

• על מה צריך להתמרמר בבין המצרים

• במש”כ (באיכה) יתומים היינו ואין אב

• מה נעשה כשמשיח יבא הרי עדיין אנו לא מוכנים

• על איזה ישועה אנו מצפים

• איך לעורר הרגשיו לצפות לישועה

• איך אפשר לצוות על האמונה בד’

• מהו הגורם שמקשה לנו לצפות לישועה

• היום יש כ”כ הרבה תורה ומצוות ולמה אין מרגישים

ועוד…

מאמר צפית לישועה – להורדה