הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
איזה יופי זה יהיה | מסר

איזה יופי זה יהיה | מסר

בס"ד, תקשור עם בנימין גולדן, ירושלים, י"ד תמוז תשע"ה

בשבת יהיה שבעה-עשר בתמוז, ואנחנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה השלימה. צום י"ז בתמוז השנה הוא 'נדחה', אנחנו נצום ביום ראשון, אבל הגאולה לא תהיה 'נדחית', הגאולה תהיה בדיוק בזמן שהיא צריכה להיות. היא לא הגיעה לפני הזמן ['אֲחִישֶׁנָּה'], זה יגיע בדיוק בזמן ['בְּעִתָּהּ']. לא הצלחנו להביא אותה, בקירבה שלנו לה' ובצדקות שלנו, לא הצלחנו להביא את הגאולה יותר מוקדם. אבל ברוך ה', איך שלא יהיה – זה יגיע בזמן, והזמן הזה הוא קרוב מאד, ברוך ה'. והעולם – כמו שאנחנו מדברים כל הזמן – מתהפך. העולם שהיה בשלושים-ארבעים-חמישים שנים האחרונות, עד לפני שהתאומים נפלו – היה עולם של גשמיות, עולם של שמחה מדומיינת, עולם של אחיזת-עינים, עולם של אוכל מכל הסוגים בלי סוף, של השתוללות-שזה-כאילו-שמחה, של 'התקדמות כביכול' ברפואה, ובמדע, ובכל מיני דברים, שלמעשה זו בכלל לא היתה התקדמות, וההיפך. אֵלו היו זמנים של טיולים, של כסף, של בגדים בלי סוף, נעלים, וכו' וכו'. אבל עכשיו זה כבר השתנה.

נכון שעדיין עושים מסיבות גדולות, ועוד משתדלים להשתולל כמו פעם ולקבל הנאה מזה, אבל בפנים כולם עצובים. בין אם רוצים להודות בזה או לא – הם כולם עצובים. הם שומעים יום-יום דברים ממש מפחידים, הם לא יודעים אם יהיה באותו יום איזה חור שפתאום יִפָתַח מתחת לבית שלהם ויבלע את הבית שלהם… או שאיזה הר-געש יתפוצץ, או שיהיה איזה צונאמי שיהרוג אלפי אנשים או רעידת-אדמה שיכולה לעשות נזק עצום. אין בזמן האחרון מזג-אויר שהוא נחמד, נעים, אנחנו מקבלים אסונות-טבע עצומים. ואין כבר את הבידורים שעושים אותנו 'שמחים', אמנם שטחי, אבל שמחים כביכול, לא, עכשיו הסרטים הם מלאים רצח, ודברים הרבה יותר גרועים מזה. וכל הבידור, גם של האוכל, כבר לא כל כך בידור, כי אנחנו גם יודעים שכל האוכל הזה עושה אותנו חולים, וצריכים להיזהר. ורוב האנשים סובלים מכל מיני דברים, מכל סוגי הבעיות, לב, ומכאבים – כל מיני כאבים, כאבי-גב, כאבי בטן, וכל מיני מצבים, סוכר וכו'. והרמה של האוכל ירדה מאד-מאד. זה מעובד ביותר, וזה לא נותן את אותם ההנאות, כי מפחדים שנהיה חולים מזה. אוכלים מזה, ומפחדים מזה… וכל העולם מתהפך, והבן אדם לא מוצא את עצמו. אפילו החרדים מבולבלים מכל זה, וגם להם יש את הפיצות, ואת ההמבורגרים, ואת הקטשופ ואת המיונז ואת הקוקה-קולה… הכל עם 'הכשר', וגם מקבלים את אותם המחלות, וגם זה עם ההכשר…

וה' יעזור לנו. אבל עכשיו זה הסוף של המסיבות העקומות האלה, ואנחנו נכנסים לזמן של אמת. והזמן-של-האמת יכלול מלחמות ענקיות, ואסונות-טבע ענקיים, והעולם ישנה את הצורה שלו, וכמו שארה"ב כבר שינתה את הצורה שלה בגלל כל מיני שינויים באוכלוסיה, ועכשיו יהיו שינויים יותר דרסטיים, כמו שאמרתי, אסונות-טבע שישנו את פני האדמה, וגם שינויים שעל ידי מלחמה ['ה' מָלָךְ יִרְגְּזוּ עַמִּים… תָּנוּט הָאָרֶץ…', תהלים צ"ט]. וזה כבר התחיל. ולכן האנשים מפחדים. והדאע"ש הזה – הוא נמצא בכל מקום. וזה הכל אחיזת-עיניים, כי עם צבא טוב יכלו לגמור אותם לגמרי. אבל שמענו היום שהגיעו למצרים והרגו שישים מצרִים, חיילים ושוטרים, אבל לא מְסַפְרִים שגם המצרים הרגו לא מעט מהם. מנסים להפחיד אותנו, ומצליחים. רוצים שנרגיש שאנחנו 'רדופים', שרודפים אחרינו עם הסכינים הארוכות כדי להוריד לנו את הראש, חס ושלום.

וזה כל המשחק: להפחיד אותנו ['מישרא דסכיני']. וזה באמת מפחיד, כי הם מסוגלים להרבה דברים, אבל יש לנו יותר מה לפחד מהחיילים האמריקאים ומהשוטרים האמריקאים, ובאירופה צריך לפחד מהחיילים האירופאים ומהמשטרה האירופאית. ובכל ארץ אנחנו צריכים לפחד, וגם בישראל, עוד מעט נצטרך לפחד, אבל ממש לפחד – מהצבא. לא מהיהודים בצבא, אלא מהצבא של הגויים. ונצטרך לפחד גם מהמשטרה, והרבה אנשים כבר מפחדים מהמשטרה, אנשים חפים מפשע, כי המשטרה לאט-לאט נהפכת למשהו אחר. ובכל ארץ וארץ יש פחד באמת. פחד מהשלטון, כי זה האויב שלנו. השילטון – זה אויב. בכל הארצות – השילטון הוא האויב של האוכלוסיה. וזה אף פעם לא היה, זה מצב שפשוט מעולם לא היה כמותו, מצב חדש. וזה אֱדֹום ['עַל חַרְבְּךָ תִּחְיֶה']. אדום משתלטת על העולם [יומא י'.]. זהו המצב שעליו אנחנו מדברים כל הזמן. ואיך נילחם נגד זה? אנחנו לא יכולים לקחת 'עוזי' ולהתחיל לירות על החיילים האלה, ועל המטוסים שלהם, וכו' וכו'. יש לנו רק נשק אחד: וזה – להתפלל ולחזור בתשובה. אין בכלל משהו אחר לעשות. רק להתפלל ולחזור בתשובה.

עכשיו הציונים הם חלק של זה, המנהיגים שלנו הם גם כן חלק מזה. יש להם כח, כח הזרוע שלנו אין אותו. בזה אנחנו קטנים ומסכנים. אבל יש לנו דבר יותר חזק מזה, יש לנו את הכח של התורה-והמצוות, הכח של האמונה והביטחון בה'. ועם זה אנחנו ננצח. שני-שליש-עולם יחרב – אבל אנחנו ננצח. וזה לא אנחנו אלו שמנצחים [תהלים מ"ד ד'], אנחנו ננצח את היצר-הרע שלנו, וה' יעשה את הניצחון כנגד הרשעים, שבראשם השטן, שהוא הנחש שגרם לחטא הראשון. ועם זה נגמור את כל החטאים. וזה יהיה הסוף. לא נצטרך לשקר יותר, לא נצטרך לפחד יותר. אנחנו נהיה רגועים, נהיה שמחים, הכל יהיה טוב, הכל יהיה רגוע. ונתפלל לה' עם כל הלב, ונשתוקק להתקרב יותר ויותר קרוב להקב"ה, לאבינו שבשמים, הכל-יכול. זה יהיה בטבע שלנו, ולא יהיה לנו שום דבר אחר. לא יהיה לנו איזשהו יצר-הרע לאכול גלידה, או יצר-הרע לעישון, או יצר-הרע לגנוב. לא. הכל יהיה לנו. ולא נצטרך יותר ממה שה' נותן לנו. זה יהיה מספיק ומספיק. ונשתוקק לעלות, ולעלות, ולהתקרב. להתקרב, להתקרב לאמת. דברי הרמב"ן בפרשת הגאולה, ניצבים פרק ל' פסוק ו', עה"פ 'ומל ה' אלקיך את לבבך' 'ונראה מן הכתובים ענין זה שאוֹמַר, כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו, צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן – כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוֹב – להם טבע, לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי, ולא יחפוץ בו כלל. והיא ה'מילה' הנזכרת כאן…

כי החמדה והתאוה 'ערלה' ללב, ו'מול הלב' הוא שלא יחמוד ולא יתאוה. וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו… וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי… שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי, וכן נאמר ביחזקאל: 'ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחוקי תלכו', וה'לב החדש' ירמוז לטבעו, וה'רוח' לחפץ ולרצון… כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ, אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי…', ע"ש בדבריו הנפלאים. איזה יופי זה יהיה, איזה מקסים זה יהיה. אין בכלל מילה להודות לה' כאשר יהיה לנו כזה עולם [מזמור צ"ה ועוד, ועי' רש"י ברכות סג. ד"ה ויברכו]. ונשכח לגמרי מהעולם שהיה, לגמרי-לגמרי. כאילו שזה לא נברא אף-פעם, כמו שלא סבלנו אף פעם. והכל ילך בקלות, ובשמחה. וכל החיים יהיה רק לעשות את רצון ה'. וזה הטבע שלנו, וזה הרצון שלנו, וזה כל מה שנרצה. זהו. לעשות את רצון ה' ['יָרוּץ עַבְדְּךָ כְּמוֹ אַיָּל…']. האם יכול להיות יותר טוב מזה ???

שאלות ותשובות:

ש. אנחנו חיים בעולם כה מבולבל, אז קשה לנו מאד לדמיין את התיאור הזה ולהשתוקק לגאולה, לביהמ"ק, לקרבנות, זה לא נתפס לנו בכלל…

ת. זה נכון שיש לנו עכשיו קושי להשתוקק למה שתיארתי עכשיו, אבל ישנם אנשים שהורידו את הגשמיות המיותרת. ואינני מתכוון לא לאכול, לא הכוונה שלא לטפל בבן אדם חולה או משהו שחייבים לעשות, אבל את כל מה שמיותר – הורידו. זה נותן לנו להיות נקיים יותר מבחינה רוחנית, ולרצות לראות את האמת. וברגע שיש לנו את השקט מסביבנו, עם האמונה-והביטחון שמביא את השקט, שמאפשר לנו להתרכז על הקב"ה – אז גם אנחנו יכולים להשתוקק לזה [חזו"א ר"ס אמונה וביטחון]. אבל עכשיו זה הרבה יותר קשה. ובגלל זה שהכל מסביב מבלבל אותנו, ובכל זאת אנחנו חולמים על הגאולה-השלמה ורק חיים בשביל לקבל את משיח-צדקנו, ורוצים את העולם-של-אמת – בגלל זה נינצל. ואלה שמרגישים את זה, ועובדים על זה, ונלחמים עם היצר הרע כדי להגיע לזה, אפילו אם זה לא שלם עוד אצלם – אלה ה' יציל אותם, הם לא יעברו את מה שכולם עוברים בקושי, הם יעברו את זה בקלות יחסית. אבל יש כן אנשים שמשתוקקים, אמנם לא כמו שזה יהיה בגאולה השלימה, אבל מבחינה מסויימת עכשיו זה יותר יקר להקב"ה. כי צריכים להילחם עם היצה"ר כדי להגיע לזה, וזה לא פשוט [אבות סו"פ ה': 'לפום צערא אגרא']. והיצר הרע הזה כאשר אנחנו נסתכל עליו אחרי הגאוה"ש הוא יהיה כמו איזה-לא-יודע, איזה משהו חלש, ומטומטם, ובכלל לא מעניין, ולא נתפוס בכלל איך הקשבנו אליו [עי' סוכה דף נ"ב.]. אבל עכשיו הוא נראה כמו איזה הר, כמו ענק, שרק רוצה לאכול אותנו, ולהפוך אותנו לרשעים, ואנחנו צריכים להילחם נגדו כמו דוד נגד גלית. היעלמות הדמוקרטיה

ש. כשמדברים עם אנשים מחו"ל – הם לא מרגישים כזה מצב, לא תופסים את זה בצורה שאתם מתארים, שזה כל כך קשה ומפחיד… ת. אתם מדברים על היהודים הדתיים, החרדים, שהם אומרים שזה לא כך, שהכל בסדר פה? הם משקרים לעצמם. זה לא יכול להיות שהם לא מרגישים את זה כבר. פשוט מרמים את עצמם.

ש. לדעתך, אובמה הוא למעשה הנשיא האחרון של ארצות הברית…

ת. אני בטוח שהוא הנשיא האחרון של ארה"ב. אבל למעשה – הוא לא נשיא בכלל. כי כבר אין דמוקרטיה [מוישל'ה א'-6]. גמרו עם הדמוקרטיה לגמרי, וכעת הוא יכול כבר להעביר את כל החוקים שהוא רק רוצה…

ש. שמעתי על הסכם ה-TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) שמכניס את הממשלות בארצות רבות, כולל את הממשלה הפדרלית בארצות-הברית, למערכת שלטון בינלאומית שחוצה ארצות ויבשות… האם לזאת הכוונה בדברים שלכם על מחיקת הדמוקרטיה?

ת. נכון, נכון, העבירו את ההסכם הזה. זהו הסכם כלכלי בין ארצות שונות, כולל ארצות הברית, שעושים מהתושבים פשוט עבדים. ההסכם קובע שמקום זה יביא את הדבר הזה, והמקום השני יְיַצֵר משהו אחר וכו', אבל זה לא מטיב לשום עם, לא לעם האמריקאי לא לעם האירופאי ולא לעם המקסיקני. כולם יהפכו לעבדים, כפשוטו. ומי שלא יצטרכו – יהיה מחוסל.

ש. לא הבנתי את מי ואיך הם יַהַפְכוּ לעבדים?

ת. הם יהפכו את האנשים לעבדים, על ידי זה שלא תהיה עבודה. הם עשו הסכם בין כמה ארצות, בינתיים בערך תשעה עשר ארצות, שכל אחד יביא משהו אחר. [ר' יחזקאל פרק כ"ז, משא קינת צור: 'רֹכֶלֶת הָעַמִּים']. למשל זה יביא מחצבים, והאחר יביא פירות, מכוניות, וכו'. בארצות-הברית יש הרבה נפט, במקסיקו גם כן יש הרבה מאד, ומגדלים הרבה סוגים של ירקות ופירות, ויש להם בנוסף עוד דברים אחרים מאד חשובים, מתכות, כמו כסף, ועוד. ואם תשאלו את היהודים החרדים – הם לא מבינים בזה כלום. אומרים שזה יהיה טוב לכולם. אבל זה לא יהיה "טוב לכולם", לא תהיה עבודה לרוב האנשים! ואלה שכן תהיה להם –יעבדו כמו עבדים. הכניסו לארה"ב המון מקסיקנים, והם יהיו העבדים הכי טובים…

ש. בעצם הופכים את כל המדינות ל'ביזנס' אחד גדול…

ת. כן, זאת תהיה 'האחוזה של העולם'. כל העולם יהפוך להיות האחוזה הפרטית שלהם. הם יהיו מעט מאד אנשים, והם ישתלטו על כולם. זהו התכנון שלהם, אבל ה' לא יתן. אבל זה מעניין איך שהוא נתן להם להגיע עד לכאן. הם כבר שולטים. ועכשיו יון פשטה את הרגל, ועוד מעט גם ספרד ואיטליה בדרך, וגם פורטו ריקו. ויהיו עוד, יהיו עוד. פורטו ריקו – זה שייך לארה"ב, וזה יוריד את המצב הכלכלי של ארה"ב. והקריסה של איטליה וספרד – זה כבר יחסל לגמרי את אירופה. ש. לחברי הקונגרס לא נתנו אפילו את הזכות לקרוא את ההסכם הכה-משמעותי הזה באופן חופשי-דמוקרטי…

ת. נכון, אלה מהקונגרס והסנט לא נתנו להם לראות את זה ככה פתוח, הם היו צריכים לרדת למרתף, ושם לקרוא את זה. ולא לקחת העתק. זה סודי…

ש. אז איך בכל זאת זה התפרסם? ת. זה מתגלה – אבל אף אחד לא שם לב. וחברי הקונגרס – או שהם קנו אותם או שהם מאיימים עליהם עם הליכלוך שיש עליהם, ואף אחד לא יעיז ללכת נגד. היתה להם איזו הצגה אחת, הם כאילו ביקשו לחדש את החוק שאומר שאפשר לעצור כל אמריקאי בכל מקום, והם נתנו לזה להסתיים. זה היה נראה כאילו שהרפובליקנים יחד עם חלק של הדמוקרטים הצליחו 'להילחם' נגד הנשיא. אבל למחרת הם העבירו את החוק הזה השני… בלי בעיות! מבלבלים את האנשים שזה כאילו ש'ניצחו', שהדמוקרטיה ניצחה, ולמחרת עשו את ההיפך… יש להם הצלחה לא נורמלית, ממש פחד. חגיגות השקרים

ש. מדברים שהמלחמה הקרה חוזרת בעוצמה עוד יותר גדולה ממה שהיה פעם…

ת. זה הכל משחק, משחק מסוכן ביותר. ולכל האנשים האלה יש בונקרים שהם יכולים שם להיות לפחות שנה שלימה עם סרטים, ועם בריכות-שחיה, וכו'… ש. אחד מהסממנים של השתלטות הרשעים בעולם זה ההתנהגות של האפיפיור. לאחרונה הרשע הזה תומך בגלוי במנוולים כפי שזה לא היה מעולם! ת. רק חיכינו לזה, כי ידענו שזה יהיה. זה היה צריך להיות. והוא היה בדיוק בנוי בשביל זה. זהו. הוא מגלה את עצמו ['בֵּיצֵי צִפְעוֹנִי בִּקֵּעוּ']. וזה לא שהוא השליט, הוא גם כן רק 'בובה על חוטים'.

ש. למי ידוע כל הדברים האלה, כמה אנשים ישנם שיודעים שזה משחק, עשרה אנשים, עשרים איש?

ת. לא, הרבה יותר! יש כמה מיליונים שיודעים את זה בארצות הברית בלבד. הרבה מאד אנשים בעולם כבר יודעים את כל זה. זה לא רוב האוכלוסיה בעולם, בטוח שלא, הרבה פחות, אבל יש שיודעים, והם גם נלחמים, באומץ ובגבורה, כי רצחו כבר הרבה מהם. אבל בכל אופן זה כזה נשמע כאילו שזה איזה סרט. לא סרט אחד, זה כאילו שאנחנו חיים בעשרים-אלף סרטים שפועלים בו-זמנית. זה פשוט מבלבל. זה משהו 'לא להאמין', אבל זו עובדה. ועם כל זה, תבינו שזה כל הרישעות שהיתה אי-פעם מאז הנחש, כולל הנחש. ואנחנו המעטים כמו יהודה המכבי, ואביו מתתיהו, והאחים שלו שנלחמו נגד היוונים ונגד המתייוונים, שהם היו כה מעטים נגד כל כך מרובים, למה? כי הם נלחמו על קידוש ה'. בלי שום פחד. הם היו חייבים. לא יכלו לראות איך מקריבים חזיר על מזבח, לא יכלו לסבול את זה, הם היו חייבים לעשות את מה שהם עשו. וגם אנחנו, אנחנו חייבים שלא לרדת מהאידישקייט שלנו, ולהשתדל כל הזמן לעלות, לא להיכנס יותר מדי לגשמיות, להשתדל לנסות לעזור לאחרים להבין את האמת, ולהתפלל [ר' אוה"ח הק' פרשת פנחס, במדבר כ"ו, עה"פ 'לשלה משפחת השלני'], ועל המעטים האלה, על היהודים המעטים האלה, יבנה העולם-החדש-של-משיח ['לִפְדּוֹת מְחַכֵּי קֵץ יְשׁוּעָתוֹ…']. ש. גם פה בארץ השקר חוגג… לדוגמא בסיפור של הגז…

ת. פה בארץ בודאי שהשקר חוגג, מאד חוגג. ובעסק של הגז – הם כבר מוכרים אותנו, כל הנציגים שלנו מוכרים אותנו. ש. והמהפכה בבתי-הספר של הבנות, ה'בתי-יעקב', איך שזה מתקדם ומשתנה בצורה מדהימה. ת. על ה'בית יעקב' צריכים לשבת ולקרוע קריעה. בית יעקב – זה עכשיו אוניברסיטה. זה לא רק אוניברסיטה, זה מתחיל בגיל הגן, ועולה ל-MA, תואר שני. ואלה שהקימו את הבית יעקב, הם בוכים בשמים, בוכים שם מאד בשמים. מסכנה שרה שנירר ע"ה, אומללה. היא ניסתה כל כך חזק, היא עבדה כ"כ קשה, מה לעשות.

ש. אבל מה שהיא הצילה היא הספיקה להציל. ת. נכון, היא הצילה, והזכות שלה קיימת, אבל היא עצובה. בודאי שיש לה זכויות, היא במקום של צדיקים, אבל היא עצובה.

ש. אומרים שיש בבתי-חולים בתל אביב לוחמים של דאע"ש מסוריה המקבלים שם טיפול רפואי… האם אתה מאמין?

ת. קודם כל, ארצות הברית היא שיזמה את כל העסק הזה עם ה'אל-קעידה', שזה המקור ממנו התפתח הדאע"ש. הם פשוט משתמשים בהם בכל העולם כדי שכולם יתמלאו חרדה מהדאע"ש האלה. אני לא אומר שהם לא רוצחים אנשים בצורה איומה, כי זה הרי מה שהם לימדו אותם לעשות. אבל זה יכול להיות שמטפלים בהם בתל אביב, אינני יודע שהם מביאים אנשי דאע"ש-סורים, אבל זה יכול מאד להיות, כי גם המנהיגים של המדינה הזאת – הם מעורבים עם האמריקאים עם כל הליכלוך הזה. תזכרו מה ששמעתם שאמרנו פעם, שכשתחשבו שראיתם עוד פעם ועוד פעם את השקר והבנתם – אתם עוד תראו עוד שקר, ושקר ועוד שקר. זאת תהיה תדהמה עד איפה השקר מגיע. ועוד לא גמרנו עם זה. האנשים לא רוצים להאמין – אבל זה אמת.

ש. כל יום מתגלים פה במדינה פרשיות נוספות…

ת. זה מעניין. ואני חושב שזה נועד להסיח את הדעת של הקהל. הרי הם ידעו, כל האנשים האלה במערכת שעושים את זה שלא יורדים עליהם, כבר שנים שהם בתוך העניינים האלה, עם הליכלוך שלהם, הם גונבים כל הזמן, אז מה נזכרו פתאום עכשיו? זה כל מה שיש להם להגיד בחדשות. את האמת הם לא רוצים להגיד, אז רוצים שהפרשיות האלה יסיחו את הדעת, שלא נדע ושלא נתפוס מה קורה כאן באמת. ופתאום נראה שלטון פה שונה לגמרי. ש. מה דעתך על האיצטדיון שיוזמים בשכונת רמות, בירושלים?

ת. יוונים, יוונים, יוונים.

ש. בקבר שמואל-הנביא הוציאו לאחרונה את כל ספרי-הקודש, עשו מדפים רק בשביל סידורים, אם ישימו שם גמרא זה יפול…

ת. אני רק אגיד לכם, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים עכשיו, ה' נותן להם. אבל עוד מעט יקום דוד המלך, ויקומו שמואל-הנביא, ומאמע-רחל, וכולם יתחילו לצעוק לשמים: 'מה זה צריך להיות', ואז הקב"ה יגלה את משיח-צדקנו, וזה יהיה הסוף שלהם. ש. לאחר חיפה ות"א עומדים לעשות מצעד-תועבה גם בירושלים, עיר הקודש.

ת. אם הם היו יכולים הם היו הופכים את כל המקום הזה לבית… אתם יודעים מה, לא מקום רגיל, מקום עקום יותר מזה. קריסת הכלכלה העולמית

ש. מה שקורה ביון עכשיו, רציתי לשאול האם זה יכול להשפיע בהמשך גם עלינו, והאם זה משהו מתוכנן?

ת. בודאי שזה מתוכנן. זה הכל מתוכנן מההתחלה. תראו, רוב הבנקים מלוים הון כסף, נכון? בזמן האחרון זה מאד קל לקבל הלוואות, גם פה בארץ. אמנם כאן זה קצת יותר קשה לקבל הלוואה מאשר בחו"ל, אבל בחו"ל מלוים המון. וכל הכספים שיש להם, במיוחד זה פתוח באופן חופשי ונגיש לכל מיני אנשים עשירים, שהם יכולים לקחת כמה שהם רוצים, ואם הם מפסידים – אז הבנק פשוט מכסה להם את זה. גם פה בארץ הרי היו מקרים כאלו, אבל לא קרה כלום לאף אחד. מה בכל זאת קרה? היתה קצת פירסומת (רעש בתיקשורת) ואחר כך נעלמה הפירסומת. הם רק שמים בבית-סוהר את מי שיש להם חשבון איתם, שרוצים להתפטר מהם. ועכשיו, מה הענין שקורה ברוב הבנקים הגדולים? בואו נקח לדוגמא את הבנק של הגרמנים. יש להם סכום מאד גדול של כסף, אבל זה לא מספיק כסף בכדי לכסות את כל ההלוואות שהם נתנו, זאת אומרת, שיש להם קצת בסיס של כסף, אבל יש לעומת זאת המון-המון כסף שאין להם בפועל, רק 'במספרים'. קוראים לדבר הזה 'דריבטיווז' (Derivatives). הדריבטיווז האלה זה כסף של 'כאילו'. זה לא רזרבה, זה 'כאילו', משהו שלא קיים. ורוצים לעשות עכשיו שכולם יהיו עם כרטיס-אשראי, והכרטיס אשראי ישמש במקום הכסף המזומן. למה? מה יהיה? כל הכסף לא יהיה, פשוט יהיה 'הכל-כאילו'. ועכשיו, אם בן אדם משלם משהו עם כרטיס-האשראי, הרי הוא לא מעביר כסף, הוא מעביר מספרים. וזה מגיע לבנק – המספרים, והם מוציאים את המספרים, מפחיתים את אותו המספר מהחשבון שלו. וכשהוא רוצה להעביר כסף למישהו, הוא עושה העברה מהבנק שלו לבנק השני. הכל במספרים. זה לא בכסף ממשי. הבן-אדם הזה כותב צ'ק או שמשלם תשלום נוסף לבן אדם אחר – זה הכל פשוט דריבטיווז (מספרים מופשטים). ועכשיו, יש חוק חדש שהרבה אנשים לא יודעים את זה, וזה שייך לאירופה ולארה"ב, וכנראה שזה יהיה שייך לעוד ארצות רבות, כולל פה. ברגע שאתם שמים כסף בבנק – הכסף שייך לבנק! ואם הוא צריך לכסות את זה, כי אין לו מספיק כסף בשביל לכסות את החובות שלו – אז הוא יכול להיכנס לחשבון שלכם ופשוט לקחת מה שהם רוצים, ואתם לא יודעים את זה. וזה לא יעזור שיהיו לכם מזומנים, כי עוד מעט הם רוצים לגמור טוטאלית עם כל המזומנים. זה יהיה פשוט לא-ליגאלי לשלם במזומן. זה גם לא יעזור לקחת את המזומן ולשים את זה בצד. זה עוד אפשרי לעשות עכשיו, אבל עוד מעט – כבר לא.

ש. אז מה יעשו עם כל המזומנים בתקופה שאחר זה?

ת. לא יהיה מזומן אחר כך, שום דבר. זהו התכנון שלהם. עכשיו עוד אפשר להשתמש בזה. וכל זה בגלל שהם, הרשעים, קנו הון, סטוקים של זהב, טונות של זהב יש להם, כי הם רוצים להפוך את הזהב הזה ל'כסף של העתיד'. מאז ומתמיד זה היה הכסף, הרי פעם היו המטבעות – מטבעות זהב, ואח"כ נתנו שטרות, שזה הפך להיות הכסף שאנחנו מכירים היום, אז לזה הם רוצים לחזור, רק שזה עם כרטיס-אשראי שכל אחד יכול לקנות את האוכל שלו וכו' רק עם הכרטיס הזה, וגם על זה הם ירויחו… אפילו שבין כך נהיה ח"ו מה שהם רוצים שנהיה חלילה, עבדים. ש. אז חזרנו ל'עגל הזהב'…

ת. חזרנו למה שפעם היה, נכון.

ש. השאלה היא למה הבנקים אוהבים להעניק הלוואות אם המצב הכספי כ"כ קשה?

ת. מפני שככה, בשיטה הזאת, הם עושים מכל בן אדם, וכל מוסד, וכל בנק – הופכים את כולם ל'פשיטת רגל', עניות מההתחלה-עד-הסוף. ולהם יש את הכסף שלהם, הם לא צריכים את הבנקים. הם נותנים את ההלוואות כדי שכולם יהיו בחוב. הם מעוניינים שכל העולם יהיה בחובות, שעל ידי זה כולם יהיו בפשיטת-רגל טוטאלית, מהתחלה עד הסוף, כשרק להם יש את הכסף, ולהם יש את המקומות של הזהב וכו' וכו'. אני אמרתי זאת פעם, ואני אגיד זאת שוב: הבנק הכי עשיר – זה הבנק של הוותיקן!… [בראשית כ"ז: 'מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ…']

ש. אבל מאיפה לוקחים כסף בשביל להלוות כ"כ הרבה?

ת. אמרתי שוב: אין להם כל כך הרבה כסף, הם משתמשים במספרים. לא נותנים ביד כסף. העבירו סכום מסויים של כסף אל החשבון של לוקח ההלוואה, וגם הלווה מעביר הלאה את הכסף הזה במספרים. נכון, חלק לוקחים את זה במזומן, אבל אצל הרוב זה רק 'עובר במספרים'. הם לא נותנים לכולם להוציא מעל לסכום מסוים, וגם עושים בזה יותר ויותר בעיות קשות. הם עדיין לא הפעילו את הכללים האלה לגמרי. ועכשיו יש גם את הענין מה שמתרחש בעולם הרפואה. בארה"ב אנשים שנלחמו במלחמות של המדינה, חיילים ותיקים שצריכים טיפול – הם כבר לא יכולים כיום לקבל טיפול! יש כאלה שהם אומרים להם שפשוט אין להם מה לעשות בשבילם, ובזה גמרנו. הסיבה לכך היא שהם רוצים להילחם נגדם. והרבה מהם חולים לא-עלינו, כי בנשק החדש יש רדיואקטיביות, והם נהיו חולים מזה, ובודאי מגיע להם שיטפלו בהם. אבל הם, בממשלה, מפחדים מהאנשים האלה, כי הותיקים האלה יכולים לעשות מלחמה נגד החיילים בארה"ב, הם יודעים להילחם. ולכן כל אלה שחזרו מעיראק וכו' – מתנהגים אליהם ממש לא כמו שצריך. וחוץ מזה, יש גם את ה'ביטוח הרפואי'. מי שמגיע מעל לגיל מסוים לא מקבל כ"כ הרבה, לא יקבל מה שצריך לקבל. איך אובמה אמר? צריך בגיל הזה פשוט להבין את המצב. אמנם העשירים – הם כן מקבלים את כל הטיפולים הטובים וכו'. ויש גם את הענין של החיסונים. הם באמת מסוכנים. וזה לא בגלל שבאופן בסיסי הדבר הזה מסוכן, אלא מפני שהם מכניסים בזה דברים מסוכנים בכוונה תחילה במטרה להוריד את האוכלוסיה, לעשות את האוכלוסיה סטרילית. ויש המון דברים שמתרחשים פה היום. ואנחנו עם כל מה שקורה צריכים להבין שה' פשוט הוריד את הכל לאפס [ישעיה סופ"ב ועוד]. אי אפשר לסמוך ולהיכנס לבית-חולים ולעשות ניתוח. לפעמים חייבים כי אין ברירה, אבל אי אפשר לסמוך על הרפואה. אי אפשר לסמוך על ביטוח-לאומי. אי אפשר לסמוך על החיילים או על המשטרה, או על הבית-משפט. לצערי הרב, היום אי אפשר אפילו לסמוך על הבית-דין. אנחנו במצב שאפשר רק לסמוך על הקב"ה. וזה כבר אמרנו שָנִים-שנים. מזה שנים רבות שאנחנו אומרים את הדבר הזה, שיבוא זמן שאי אפשר יהיה לסמוך, לא על עורכי-דין, לא על בתי-משפט, ולא על המשטרה, לא על הרפואה, ולא על כלום. רק על הקב"ה. אני מספר את כל מה שקורה כדי שתבינו: אין על מה להישען – רק על הקב"ה. ואני רוצה להוסיף שגם על המנהיגים שלנו, בודאי ובוודאי, אי אפשר להישען [ישעיה ריש פ"ג, ע"ש]. סימני הגאולה

ש. הקריסה של הכלכלה ביון מה המשמעות עבורינו, האם זה קשור לתהליכים של אחרית-הימים? ת. מה שקורה לאירופה – יש לזה קשר אלינו. אדום התחיל ליפול שמה. ה'אדום' אמנם התחיל בארץ כנען עם עשיו ובניו, אבל כיום אירופה זה ה'אדום', ממש [ר' אברבנאל ומלבי"ם ר"ס עובדיה]. ונפילת יון זו נפילת אדום! [ר' מלאכי א': 'כִּי תֹאמַר אֱדוֹם רֻשַּׁשְׁנוּ וְנָשׁוּב וְנִבְנֶה חֳרָבוֹת…'], הרומאים באו מיוון, וכל התרבות הרומאית, מושתתת על תרבות יון, ממש. וגם בזמן בית המקדש השני, התחלנו את המלחמה על היהדות נגד היוונים, ואח"כ בהמשך זה נהפך להיות כנגד הרומאים ששלטו בארץ-ישראל עד החורבן. ש. אז זה סימן טוב מה שקורה…

ת. בוודאי שזה סימן טוב, ומה שקורה בסוריה, האם אין זה סימן טוב? זה סימן ענק! [ישעיה י"ז, ירמיהו מ"ט, עמוס א'] והסיכסוכים הקשים במצרים-נגד-מצרים – זה גם סימן ענק. מעולה. [ישעיה י"ט: 'וְסִכְסַכְתִּי מִצְרַיִם בְּמִצְרַיִם, וְנִלְחֲמוּ אִישׁ בְּאָחִיו וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ…'].

ש. מה אפשר לומר בהתייחס לכל הסימנים, הרמזים של תשע"ה… ת. אנחנו לא נדבר על זה, כי רק הקב"ה יודע את התאריך, אבל הכל כתוב, והרבה דברים היו כתובים וזה לא יצא, כי לא היינו ראויים לזה, אבל עכשיו זה פשוט חייב להיות הסוף, כי העולם הזה הולך להיחרב, ורק הקב"ה יכול להחריב את העולם שלו, אז לא הכל יחרב, אבל חלק גדול. ש. הרבה אסונות מתרחשים לאחרונה, במיוחד אצל החרדים.

ת. יש אסונות ואסונות, לא רק אצל היהודים, אלא גם אצל הגוים. אבל אנחנו מרגישים את זה יותר חזק, כי אנחנו לא כ"כ עם גדול. ברור שכשיש צונאמי במקום כמו נפאל, ואלפי-אלפי אנשים נהרגים – זה אסון.

ש. היום ליל ט"ו בתמוז, היארצייט של האור החיים הק', האם בקרוב נזכה לראות אותו, את רבי חיים בן עטר זצ"ל, בחיים שלאחר התחיה?

ת. נכון, נכון. אני מקוה שכן, אני מקוה שכולם יזכו ['שנזכה ונחיה ונראה…']. מה שברור, זה לא יכול לקחת הרבה זמן, זה כבר נגמר – העולם הזה. אני רק אגיד לכם שהסוף לא יקח הרבה זמן.

ש. לְמַה הכוונה 'הסוף', המלחמה?

ת. מלחמה שתהיה יותר גדולה ממה שאנחנו מרגישים פה, המלחמה העולמית. וגם 'גוג ומגוג' לא יקח הרבה זמן. ש. האם נרגיש חזק את ה'בין המצרים' השנה? ת. אנחנו מרגישים את זה כבר כמה שנים, אבל אלה שקרובים לה' – יסבלו פחות ['בְּשׁוּבָה וָנַחַת תִּוָּשֵׁעוּן'].

Posts


Debugging (1.28)

The parameters for the query:

Array
(
  [post_type] => page
  [post__in] => 
  [author_name] => 
  [category_name] => 
  [tag] => 
  [post_format] => 
  [posts_per_page] => 6
  [orderby] => modified
  [order] => DESC
  [post__not_in] => 
  [category__not_in] => 
  [tag__not_in] => 
  [offset] => 
  [post_status] => publish
  [meta_key] => 
  [meta_value] => 
  [ignore_sticky_posts] => 
)

The complete set of parameters of the widget:

Array
(
  [intro] => 
  [post_type] => page
  [posts_id] => 
  [author] => 
  [cat] => 
  [tag] => 
  [post_format] => 
  [number] => 6
  [orderby] => modified
  [order] => DESC
  [offset_number] => 
  [post_status] => publish
  [post_meta_key] => 
  [post_meta_val] => 
  [ignore_sticky] => 
  [exclude_current_post] => 
  [post_not_in] => 
  [cat_not_in] => 
  [tag_not_in] => 
  [display_title] => on
  [link_on_title] => on
  [arrow] => on
  [display_image] => on
  [image_size] => thumbnail
  [image_align] => nochange
  [image_before_title] => on
  [custom_image_url] => 
  [custom_img_no_thumb] => on
  [excerpt] => excerpt
  [exc_length] => 20
  [the_more] => Read more…
  [exc_arrow] => on
  [display_author] => on
  [author_text] => By
  [linkify_author] => 
  [display_date] => 
  [date_text] => Published on
  [linkify_date] => 
  [comments] => 
  [comments_text] => Comments:
  [utility_sep] => |
  [utility_after_title] => 
  [categories] => on
  [categ_text] => Category:
  [categ_sep] => ,
  [tags] => on
  [tags_text] => Tags:
  [hashtag] => #
  [tag_sep] => 
  [custom_field] => on
  [custom_field_txt] => 
  [meta] => content_width
  [custom_field_key] => on
  [custom_field_sep] => :
  [archive_link] => on
  [link_to] => category
  [archive_text] => Display all posts
  [nopost_text] => No posts yet.
  [hide_widget] => on
  [list_element] => ul
  [remove_bullets] => on
  [cached] => on
  [cache_time] => 3600
  [widget_id] => pis_posts_in_sidebar-1
  [margin_unit] => px
  [intro_margin] => 
  [title_margin] => 
  [side_image_margin] => 
  [bottom_image_margin] => 
  [excerpt_margin] => 
  [utility_margin] => 
  [categories_margin] => 
  [tags_margin] => 
  [archive_margin] => 
  [noposts_margin] => 
  [debug_query] => on
  [debug_params] => on
  [debug_query_number] => on
  [custom_field_margin] => 
  [custom_styles] => 
)

The total number of queries of this WordPress installation:

64 queries in 0.235 seconds

 

One comment

 1. דורך

  יפה מאד מה שכתבת זאת האמת צריך להזהר מאד העולם מאד מסוכן במיוחד היום הכל זה שקר גדול גם הלימודים בבתי ספר זה כיבוש חינוך מעוות חינוך למעשי זועה עד שזה נראה נורמלי לחלק גדול של האוכלוסיה זה זן אובד ככה הם רוצים השחיטים לאבד אותנו את עם הקודש חכן רשום בוא גוג על אדמת ישראל שהאדמה הכוונה לדעת שלנו שהמלחמה על הדעת ותוצאותיה

השאר תגובה