הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
אירן מעשירה אורניום ברמה 3.7 – רעידת אדמה בישראל 3.7 | גלרית החכמה 37 / 73

אירן מעשירה אורניום ברמה 3.7 – רעידת אדמה בישראל 3.7 | גלרית החכמה 37 / 73

הרמזים לאחרונה מתרבים במספר 37 – רמזים שמראים שמתקרבים לגילוי נשמת היחידה = 37 של ישראל שהיא נשמת משיח .
מספרי “התגלות” – מסתתר 1237 משולש 3137

ראש חודש תמוז יתחיל ב 3.7 “תמוז = 453 = מלך המשיח” – תמוז התשעט = 1237

מאת ל.ש: מתחילת השנה ועד ליום הבחירות יש 373 ימים.

עדכון 11/5/2021 יום שלישי 45 ימים לעומר נוספה תמונה חדשה

רמז שנשלח ב 14:14 (דוד) 'בחמש דקות שוגרו 137 טילים' חמישה אותיות 'המשיח' המשיח יקבל את דרגת היחידה הדרגה ה'חמישית' - "יחידה = 37" ספרות החכמה (73) המספר 37 מורכב מ 3+7 שלוש ספירות עליונות + 7 תחתונות, שזה קומת אדם שלמה. המספר 137 מעניין מאד. גימטריה של 'קבלה' המטרה ללמוד 'לקבל' את כל האירועים שקורים לנו ולהבין מה הבורא מספר לנו. המשולש של קבלה מביא '718 = חדשות' 'עני ורוכב על חמור = 718'... המשיח בא דרך החדשות ודרך האירועים שבאים ישירות מ "אור אין סוף = 414" ללא מסכים וזה מטהר כמו "מקוה = 151" (המסתתר של קבלה 151) הידיעה שהקב"ה שליט בלעדי ואין עוד מלבדו עצם הבנת הרמזים זה מטהר את הנפש

עדכון 5/3/2019 נפתחה הגלריה - נוספה תמונה חדשה ## תמונה הוקפצה

עוד רמזים הקשר של בראשית ל 37 בתמונות הראשונות בגלריה. רד 10 תמונות למטה

עדכון 3/7/2019 - נוספה תמונה חדשה

בתמונה יש לנו רמז שקשור למקדש ולכותל עם 24 = דויד 14 = דוד -  45 = גאולה 73 = חכמה... 
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות