הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
בחגוי הסלע- הסוף! מוות קליני- מצמרר ביותר