הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ביאת משיח תלויה ביאוש שלנו | הרב אליהו גודלבסקי | הרצאות

ביאת משיח תלויה ביאוש שלנו | הרב אליהו גודלבסקי | הרצאות

אם אנו רוצים גאולה אנו חייבים להתייאש ממנה ?? בהרצאה זו כל התשובות

בשם רבי נתן מברסלב (שנפטר בי’ טבת) – מלשונו  “שכולנו נבין שלפי מעשינו אין תקווה”