הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
בלי ניסים – אין סיכוי לשרוד | מסר

בלי ניסים – אין סיכוי לשרוד | מסר

בס"ד, ירושלים, ט"ז ניסן, א' דחול המועד פסח תשע"ו, תקשור ושיחה עם בנימין גולדן

התחזקות

ש. תן לנו חיזוק באופן אישי…

ת. כל יהודי עכשיו, יהודי אמיתי אני מדבר, שרוצה באמת להיות קרוב לה', עובר צרות וצרות ועוד צרות, ולחצים מכל הכיוונים, בין אם זה פרנסה, אם זה ילדים, כשיש ילדים עם בעיות, וכל מיני דברים, לא משנה מה, מלא לחצים, מלא לחצים. אבל צריכים לדעת, שה' הוא שעושה לנו את זה כדי לחזק אותנו, כדי שברגע האחרון נוכל להגיד: 'אין עוד מלבדו', ו'שמע ישראל'. זה הכל. זה מכין אותנו להגיד על כל דבר: 'גם זה לטובה', ו'גם זה לטובה'. הכל לטובה, הכל לפי רצון ה'. אין יותר מה להגיד, צריכים פשוט להמשיך…

ש. אולי תוסיף גם כמה מילות-עידוד וחיזוק לעמ"י…

ת. אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים, בסופו של דבר זה נותן ליהודים האמיתיים את הדרך להינצל. וזה ברור. אני לא חושב שאנחנו הורסים את עמ"י… רק שידעו שאם רוצים להציל את עצמנו בקלי-קלות – זה להידבק לקב"ה, זה הכל. פשוט מאד. לחזור בתשובה, ולרצות רק לחיות כדי לעשות רצון ה', ולא את רצון משרד-החינוך ולא את רצון הכנסת, ולא רצון קופת-חולים, ולא רצון אף גורם שהוא, לעשות אך ורק את רצון הקדוש ברוך הוא.

ש. יש אנשים שבורים, כל כך רוצים להתקדם, אבל ללא הצלחה. עולים מדרגה – יורדים שתים, מטפסים שתים – יורדים ארבע…

ת. מי שרוצה, וקשה לו – ה' ירים אותו. העיקר שהוא עושה השתדלות ['הבא ליטהר מסייעין בידו', יומא לח:], וההשתדלות הזאת מַרְאָה לה' שהוא בכל זאת רוצה להיות עם ה'. וכל מה שאנחנו אומרים – זה לא 'קשה', זו עובדה. הכוכב הזה – זה עובדה, זה קיים. וה' שולח את זה בשביל לעורר את עמ"י. רוצים שלא לסבול?… אז תקומו מהמיטה ותתעוררו…

ש. אני חש שהאנשים הם כמו אנוסים, היצה"ר מושך אותם כמו מגנט, מושך אותם מן הקדושה, ומוריד אותם, במיוחד הדור הצעיר. אז מה עושים?

ת. נכון, אני שוב אומר, פלאנט-X הזה, אם הוא באמת מגיע מאד קרוב אלינו, שהרי למרות שהוא לא כ"כ קרוב אלינו אבל בכל אופן אנחנו מרגישים אותו בשלילי, אבל צריך גדול משהו כזה להכניס אנשים לאמת. הם כ"כ תקועים כמו במסטיק, הם לא יכולים להרים את הידים ואת הרגלים לעשות משהו חיובי, אז כשיראו את זה, את הכוכב, כל השקר כבר ייעלם, כי יבינו שזה הכל לא נכון. ואנשי השקר 'יחזרו הביתה' (יסתלקו), לא מאמין שנראה אותם, אולי בטעות נראה אותם, ולא נראה אותם להרבה זמן.

ש. האם הכוכב הזה – זה כוכב מחומר מוצק או שהוא כדור גז לוהט?

ת. הכוכב הזה הוא פשוט כמו שמש בעצמו, הוא מאד-מאד חם, ומאד מגנטי, ובגלל זה הוא סוחב איתו את כל המטאורים והאסטרואידים, ויש לו גם כוכבים שמסתובבים סביבו, כמו שלנו יש את השמש והירח וכו', ויש לו כמו שבעה ירחים.

ש. מה שיקרה זה ממחיש לנו את הפסוק מספר יחזקאל שקראנו בהגדה של פסח: 'דם ואש ותימרות עשן'…

ת. נכון, נכון, יש הרבה מקורות לכל העניין הזה, מקורות יהודיים. אבל אני מזהיר את אלה שישנים: תתעוררו, תתעוררו! תתעוררו עכשיו, כי אם לא תתעוררו עכשיו – לא יהיה בשביל מה.

ש. יש קצת שקט עם הכוכב הזה, לא מדברים על כך…

ת. לא, האנשים מפחדים לדבר על זה, עד שזה לא יהיה ממש-ממש לידינו… אבל מתכוננים בשקט, יש הרבה מאד שמתכוננים עם בית מלא אוכל, אני לא מדבר בארץ, כי בארץ אנשים לוקחים את זה פחות רציני, וגם באמריקה, אבל ישנן קבוצות שלוקחות את זה מאד רציני. אבל זה לא יעזור לנו שנה-של-אוכל, כן, קצת אוכל להתחיל, אבל מעבר לזה – איך שלא יהיה, זה יהיה רק עם ניסים, אך ורק ניסים. ובן-אדם שהוא לא מאמין מספיק חזק – הוא לא יכול להאמין בניסים, לא יכול לקבל עליו את הזכות לזה, כי צריכים להאמין בניסים כדי שזה אכן יהיה, צריכים להאמין עם כל הלב שה' עושה לנו ויעשה לנו ניסים. אבל אני מאמין שכל יהודי יגיע לזה, כי זה בנוי לתוך היהודי – היכולת להגיע לזה. וזה מה שמבדיל בין יהודי-אמיתי לבין אדם שהוא ערב-רב, שהוא נולד כמו יהודי אבל הוא לא יהודי. לערב-רב – אין את האפשרות להגיע לזה, אין לו את הרצון העז לעשות את רצון ה'.

ש. זה קצת מייאש, לצפות ולצפות ולחכות…

ת. אבל זה כתוב שזה יהיה בדיוק ככה [סנהדרין צח.], ואם אנחנו מרגישים את זה כבר, אז זהו הסימן הטוב. וזה לא משנה אם מרגישים את זה עשרים שנה או דקה וחצי. ואלו שמרגישים את זה עשרים שנה או יותר מזה – אז הם חיים חיים יותר מתוקים, יש איזו מתיקות בגעגועים האלה שנותנת ליהודי קירבה לה'.

ארץ ישראל – מרכז העולם

תקשור עם מנחם, יום ד' פרשת קדושים, כ"ו ניסן תשע"ו

אין לי כח כבר, פשוט אין לי כבר כח. מה שקורה זה נורא.

כל העולם הפוך, הפוך ממה שצריך להיות. כל העולם נפגע, קודם כל נפגע רוחנית בצורה איומה, ועכשיו זה גם מתחיל להיפגע קשות גם בטבע. המהות של כדור-הארץ תשתנה עד שפשוט אי אפשר יהיה להכיר אותו. בדיוק כמו שהרשעים עושים, מקביל בדיוק למה שהם עושים רוחנית לבריאה של העולם.

אנחנו הדור האחרון. זה לא פשוט להיות הדור האחרון. אני מבין טוב למה כל האברכים שאני למדתי איתם לפני אלפיים שנה לא רצו להיות בחיים בזמנים האלה[סנהדרין: 'ייתי ולא אחמיניה…']. זה לא בגלל שפחדו, בהחלט לא, אלא זה בגלל שידעו שתהיה כזה ירידה, גם בין היהודים, יהודים שמבחוץ נראים יהודים-מאמינים ובפנים הם רקובים, רקובים.

ובכלל, כל העולם חזר להיות סדום ועמורה. חוץ מכמה גוים הרוב – סדום ועמורה! והמנהיגים שלהם, לא יותר טובים מכל הרשעים שחיו אי פעם, והם באמת הגלגולים של הרשעים האלה.

אני כבר לא יכול לסבול, לא יכול לסבול. אני יודע מה שפחות-או-יותר עומד להיות, וזה יהיה קשה ביותר, קשה ביותר. ואפילו אם אנחנו אישית לא ניפגע קשות מזה, אבל רק לדעת, רק להיות בזמן הזה, רק לראות, רק לגלות מי לחיים ומי לא, חס ושלום, רק לגלות את זה, את האמת הזאת, מי שלא יכול לחזור בתשובה, כי אין לו בכלל את הבסיס היהודי לחזור בתשובה, אבל הוא נקרא 'יהודי', נקרא מבחינה-חיצונית יהודי, וגם נראה יהודי, ואפילו בא ממשפחה חשובה – בסופו של דבר הוא ערב רב, ולא יכול להינצל.

מה אני אגיד לכם, הלחץ עלי הוא יותר מדי חזק. אני כבר לא סובל את זה, פשוט לא סובל. שהקב"ה כבר יביא את זה, שכבר-כבר יביא את המשיח. אני כבר לא יכול, כבר לא יכול, אני כבר לא יכול. לא רק אני לא יכול, עם ישראל האמיתיים סובלים, כבר סובלים, עצובים כשרואים את הדרגה הנמוכה שכולנו יורדים לזה. משהו נורא.

אני לא יודע מה עוד להגיד. הלב שלי נשבר, אבל מה, בכל אופן, אני יודע בטוח שכל נשמה-יהודית תינצל, ותגיע לגאולה השלימה, ותקבל את פניו של משיח-צדקנו, ותמשיך לנצח, ובלי היצר הרע. ועד אז אנחנו צריכים להיות חזקים, ולהשתדל להשפיע על אחרים לעזוב את השטויות, את העבירות, ולחזור לקב"ה, גם בפנים וגם בחוץ.

מה יש עוד להגיד, כן, כן, הכוכב מתקרב, והכוכב, כשליח ה' , הוא יעשה עולם אחר, ויהפוך את העולם הזה למשהו שאנחנו לא נכיר. [ישעיהו י"ג ט': 'הִנֵּה יוֹם ה' בָּא אַכְזָרִי וְעֶבְרָה וַחֲרוֹן אָף, לָשׂוּם הָאָרֶץ לְשַׁמָּה וְחַטָּאֶיהָ יַשְׁמִיד מִמֶּנָּה: כִּי כוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וּכְסִילֵיהֶם לֹא יָהֵלּוּ אוֹרָם, חָשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ בְּצֵאתוֹ, וְיָרֵחַ לֹא יַגִּיהַ אוֹרוֹ: וּפָקַדְתִּי עַל תֵּבֵל רָעָה וְעַל רְשָׁעִים עֲוֹנָם, וְהִשְׁבַּתִּי גְּאוֹן זֵדִים וְגַאֲוַת עָרִיצִים אַשְׁפִּיל: … עַל כֵּן שָׁמַיִם אַרְגִּיז וְתִרְעַשׁ הָאָרֶץ מִמְּקוֹמָהּ, בְּעֶבְרַת ה' צְבָק'וֹת וּבְיוֹם חֲרוֹן אַפּוֹ…']

כל המציאות תהיה אחרת. אבל ארץ ישראל תהיה יותר גדולה [עי' מדרש רבה שיה"ש פ"ז פי"א, ועי' סומ"ס כתובות 'ארץ צבי'], ותהיה אמצע העולם [עי' יומא נ"ד:]. המקום הקדוש, האמיתי, כמו שהיה מההתחלה, ומארץ ישראל תצא הקדושה[ישעיהו פרק ב', ע"ש], מארץ ישראל יצא כל טוב ['לִרְאוֹת בְּטוּב ה' בְּאֶרֶץ חַיִּים…', תהלים כ"ז], ארץ ישראל יהיה מרכז להכל.

ואנחנו, היהודים, נעלה ונעלה ונעלה. אבל עד אז – אנחנו פה, ואין מה לעשות. רק להתפלל, ולהשתדל להתקרב לה', שלא נרגיש בדידות, שלא נרגיש לבד. ואם נוכל להרגיש אחד עם ה', אנחנו לא נסבול [נפה"ח ש"ג פי"ב].

עם ישראל – חי!

ש. מרגישים מאד את הסבל הזה…

ת. הסוף מתקרב. והרשעים מתכננים מהחודש הזה, חודש מאי, דברים איומים. ובכל חודש, כל שבוע, כל יום, כל שבוע, כל יום, כל שעה וכל דקה. כל… יהיה עוד חדשות ועוד חדשות, ועוד חדשות ועוד חדשות.

ובכלל, לא אומרים! את רוב החדשות – בכלל לא אומרים, אז אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה. אבל העולם הולך ליפול, ובעתיד הקרוב! זה יהיה מפחיד, אבל זה חייב להיות. ומאחר שכל מה שה' עושה זה לטובה – אז גם זה לטובה. אנחנו צריכים לא לשכוח את זה: הכל לטובה, הכל לטובה! רק ככה נוכל לשרוד את זה, נצליח לשרוד את זה. אפילו אם זה לא יפגע אישית בנו, רק לראות את זה, רק להרגיש את זה, רק לדעת מה שקורה – זה יהיה מאד קשה. אז זהו, זהו. אני רק יודע, שיהיה רגע של בלאגן כזה גדול, כזה דבר שלא היה כמותו בהיסטוריה האחרונה לפחות אלפיים שנה או יותר. אז אני לא יודע מה להגיד, אני יודע שהרשעים יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם.

ש. כשיתחילו הדברים הגדולים להתרחש – האם אנחנו נתחיל להרגיש יותר טוב?…

ת. רק אלה שרוצים אמת, ברגע שיתחיל באמת הבלאגן הגדול, נרגיש הקלה, אפילו שיהיה קשה מאד, אבל מסביב בכל אופן נרגיש הקלה. זה כמו שיש חום, וזה מגיע למצב מאד גבוה, ואז פתאום מזיעים – וזה יורד, אבל ברגע שמזיעים כבר ישנה הקלה, אף שזה עוד לא ירד, החום, אבל זה בדרך לרדת…

היהודים שעזבו את הקב"ה איבדו את הרגישות, איבדו את העדינות, הם נהיו רשעים כמו כל הרוצחים הגוים. זה מה שיש לנו במדינה. קבוצה של כביכול-יהודים, אבל עוד רחוקים מלהיות יהודים. והם קיימים אצל החילוניים בעיקר, אבל גם לא חסרים לנו כאלה בין הדתיים והחרדים, לצערי הרב.

ש. אפילו כאלה רשעים?!…

כאלה שבראש שלהם זה הכסף, החומר, וזה בעיקר, ולשלוט, לשלוט. זה מה שהעקומים האלה רוצים יותר מכל דבר: לשלוט, להיות חלילה במקום הקב"ה, ח"ו.

מהנחש ועד נימרוד, וכל הרשעים שבאמצע, ועד היום, העיקר אצלם – זה לשלוט, לקחת את הלאוין ולהפוך אותם למותר, ואת המותר להפוך ל'לאו' ['מֵחוּקוֹת הַתּוֹעֵבוֹת', פרשת קדושים]. וזו המטרה שלהם.

אתם מבינים?… כשאנחנו רואים יס"מ, איך הוא נראה? הוא נראה בדיוק כמו ה'סוואט-טימס' (Swat Teams – Special Weapons and Tactics teams), מי שלא יודע, זו המשטרה החדשה בארצות-הברית, שהם כמו חיילים! הם כבר לא כמו שוטרים. הם נכנסים לבתים בארה"ב בלי רשות, זה כבר לא נגד החוק, עם רובים שלופים, עם קסדות, וכל מיני דברים מעניינים אחרים שאפשר להרוג עם זה בני אדם, או לפחות לעשות רע לבן-אדם.

והיס"מים החמודים שלנו מאד דומים להם. פעם בארץ, השוטר היה אחד מן הישוב, זה לא היה מישהו שפחדו ממנו, הוא היה אנושי, אדם בעל לב, והוא היה יהודי, ואפילו היו מספיק כאלו ששמרו קצת מצוות, שצמו ביום כיפור וכו', אבל היום?… הם פראי-אדם! לימדו אותם להילחם נגד עמ"י, ובמיוחד נגד החרדים.

ש. הם מזכירים בהופעתם מלאכי חבלה…

בדיוק, והם יודעים ברור שהאויבים הכי גדולים שלהם זה החרדים, לא הערבים, כי החרדים האלה, לא כולם, אבל הרבה מאד, רוצים להפוך את המדינה, אוי ואבוי, לשומרי מצוות. איך זה יכול להיות?!… מדינת ישראל?! שכולם יהיו שומרי מצוות?!… זה כבר משהו עתיק, מימי הבינים, ואפילו לפני זה, אוי לנו, אוי לנו…

ש. דיברו מפורשות. אחד מהראשים שלהם אמר שזה יותר מפחיד אותם מאשר הפצצה הגרעינית של איראן…

נכון, ואם שר חרדי יכול להגיד שמי שמדבר נגד צה"ל זה אמור להיות עבירה פלילית, אז מה כבר אפשר להגיד?… אז כנראה שגם החרדים מרגישים שהחרדים הם הבעיה הכי קשה… בואו נמשיך.

לא כל אלה שגרים פה הם יהודים. ביניהם גם יש ממש גוים שאין להם בכלל קשר עם משהו יהודי, אין להם שום רצון להיות יהודי. הם משרתים בצבא, הם בתוך המוסד, אבל הם ממש לא-יהודים. לא התגיירו, אין ברית מילה, אבל הם ישראלים, אפילו יתכן שיהיה ראש-ממשלה כזה… והרבה מאד בצבא הם לא יהודים. והצבא צריך אותם, למה? כי ברגע שירצו להתפטר מהחרדים, להכניס אותם למקום שלהם, יצטרכו כמה גוים שאין להם בכלל בעיה להרוג יהודים חרדים. ובדיוק בגלל זה בארה"ב יש לפחות כמה מאות-אלפים חיילים רוסים, ועכשיו גם באים חיילים מקובה! והם כמה מאות אלף, ויש גם ממקסיקו, וגם סינים, שיש להם בסיס גדול מאד בדיוק מעבר לגבול עם טקסס. וזה נועד לכך שברגע שיבינו כולם שהם בבעיה קשה מאד, ושהנשיא שלהם, הרשע, הכניס אותם לזה, הם יצטרכו חיילים שאין להם בעיה להרוג אמריקאים. אז הסינים, הרוסים וכו' הולכים לאמריקה כדי להרוג אמריקאים, ויש לנו מספיק רוסים-גוים וכושים-גוים פה בצבא, שהם לא-יהודים, ואין להם שום בעיה להרוג יהודי, אוי לנו. ה' ישמור על כולנו.

ואני רוצה להגיד ברור לכולם: הסוף – כמעט הגיע. וכל הסימנים נהיים כל יום יותר ויותר ברורים. ומי שאומר לי שהכל בסדר – אז אני אומר לו: 'הכל לא בסדר, הכל לא בסדר!'… אנחנו בדרך לא נכונה. אנחנו מבולבלים. יש רק כמה יהודים, אבל רק כמה, בודדים שלקחו את עצמם בידים, והתחילו למשוך את עצמם לכיוון אחר, לכיוון של פעם. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. כי גם אלה שכל כך משתדלים – אין להם זכרון איך זה באמת פעם היה, אין להם את הרגישות של 'מה היה פעם'. יש כמה שכן, שזוכרים את הסבתות שלהם או משהו דומה, ויש שם עוד איזה מסורת, אבל הרוב – לא זוכרים, לא זוכרים מה שהיה באמת.

ועכשיו ה' יביא אותנו לזכור בשניה אחת, כשנראה שאנחנו ברגע האחרון של החיים שלנו. וכל העסק של הגאולה השלימה, כל הענין של הכוכב, כוכב-השביט שצריך להגיע ליד כדוה"א בעתיד הקרוב זה בשביל להראות לכולם שכל העולם בסכנה ענקית, והמילה 'ענקית' היא לא מילה מספיק גדולה, ושאין סיכוי כמעט בכלל שמישהו יכול לצאת מזה בחיים.

אבל גם כשהיהודים יצאו ממצרים לא היתה כמעט בכלל אפשרות לחלום שהם יוכלו לצאת כמו שהם יצאו, עם המון זהב, והמצרים אומרים להם: 'תלכו כבר, תלכו כבר! נמאסתם!' רצו להתפטר מהם כמה שיותר מהר. מי היה מאמין בזה? וקריעת ים סוף, בכלל, איך יצאו מכזה 'בְּרוֹךְ'… ['יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע…'] אבל הם יצאו מְעוּלֶה(מצוין), עם כאלו ניסים שאי אפשר היה לחלום שיתכן להיות כאלו ניסים. ואצלנו, יהיו ניסים עוד יותר גדולים מזה, הרבה יותר גדולים מזה. כי שוב, אנחנו אומרים ואומרים, הסיכוי ההגיוני שנצא בחיים – זה כמעט אפס! אבל יהיו ניסים ענקיים, גם בארץ וגם בחו"ל. אבל היהודים שבארץ, שהם בכל אופן עשו את הצעד הזה להשאר פה, או להגיע במיוחד לפה, הם לא יסבלו אפילו מחצית ממה שיסבלו אלה שבחו"ל, אבל כל אחד ינצל.

אני שוב אומר: העולם במצב קשה ביותר. בכל יום יש רעידות-אדמה עצומות, בכל רגע עוד הר-געש מתפוצץ, והחופים של ארה"ב נעלמים, וגם באנגליה…

ש. ולא שומעים על זה דבר בתקשורת…

ת. תלוי איזו תקשורת אתה שומע… התקשורת הרגילה רק קצת מדברים על זה, כי הם לא רוצים שאנשים יכנסו לפאניקה. הם מוכנים שיכנסו לפאניקה רק ברגע שהם כבר בתוך הבונקרים שלהם, אבל עד אז – לא. וברור שבעיר ניו-יורק מתחילות להיות בעיות קשות עם זה שבמנהטן המים נכנסים בהרבה מקרים אל תוך הרכבות התחתיות וכו'. ומקומות אחרים לחוף-הים גם כן סובלים מזה, וזה כולל את פלורידה, הקרוליינות, קליפורניה וכו'. ועוד יש את ה'אולד-גיזר' (Old Faithfull Geyser), הגייזר הזקן, והר הגעש שנמצא בפארק-הלאומי ילוסטון(Yellowstone), שם מזה שנים-על-שנים באים לראות איך שמים חמים-חמים פורצים מן האדמה. וזה צריך להיות בתוך האדמה, לא רואים את זה מבחוץ, רק מה, בתוך בטן האדמה, יש את הר-הגעש הכי גדול שיש בארה"ב, ולא היו עד עכשיו שום נתונים עליו, לא היתה איזושהי אינפורמציה שזה מתחיל לזוז, אבל בזמן האחרון זה מתחיל לרעוד, ואין בהיסטוריה הידועה בארה"ב שזה אי פעם התפוצץ…

ש. השביתו את המצלמות 'און-ליין' שמראים באינטרנט בכל עת את המקום הזה…

ת. כן, אנשים התחילו לדבר יותר מדי על כך שזה מתחיל לזוז, ולרעוד מתחת… ואם זה יתפוצץ, ח"ו, זה יגרום הרס של שני-שליש של ארה"ב! זה כ"כ גדול! זה התחיל לרעוד מבפנים… אז נתנו לאנשים לדבר קצת על זה, ועכשיו הורידו מן האינטרנט את כל התוכניות האלה…

ועכשיו 'אתם רואים שלא קורה שום דבר'… זה לא נכון, ממש לא נכון… אתם פשוט לא יודעים – כי אתם לא מעוניינים לדעת, לא רוצים לדעת. וחלקים גדולים מן התקשורת הם פשוט 'בכיס של הרשעים', רוב התקשורת הרגילה.

ועכשיו, זה הכל אמת. ונכון, לארה"ב ולרוסיה ולעוד כמה מדינות יש את הטכנולוגיה שביכולתה לשנות את מזג-האויר, אבל לא עד כדי כך, לא צריך לתת להם יותר מדי קרדיט… והרבה מהדברים שהם אומרים שהם עושים, זה לא נכון, זה סתם שטויות, הם מדי מטומטמים אפילו בשביל לעשות את זה. אבל יש דברים קטנים שהם עושים, שזה כן עושה, הטכנולוגיה הזאת, אבל זה לא עוזר להם, וזה לא עושה רע לנו, רק המחשבה של הדבר הזה עושה רע, כמו אלו שמנסים לייצר כל מיני יצורים שמורכבים גם מחלקים של בני-אדם וגם מחלק של חיה, שזה איסור גדול ['אֶת חֻקּוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ', עי' סנהדרין ס'.], והם משחקים כאילו שהם איזה אליל ששולט על העולם. אוי, יהיה להם עונש, איזה עונש יהיה להם! הם חושבים שהם יכולים להילחם נגד הקב"ה. הם לא למדו מכל ההיסטוריה, מכל אלו שניסו לעשות את זה. זה יהיה הסוף שלהם, של הרשעים האלה, יחד עם כל היהודים שחושבים שהם יכולים להיות רשעים כמו אלה, זה סימן שאתם גם כן 'עמלקים', והסוף שלכם יהיה מר מאד-מאד ['וְהַמַּטִּים עַקַלְקַלּוֹתָם יוֹלִיכֵם ה' אֶת פֹּעֲלֵי הָאָוֶן…', תהלים קכ"ה].

אני רק רוצה לומר לעמ"י: תחזרו לשורשים, תידבקו בדרך שבה צריך יהודי-באמת לחיות, תצאו מכל השטויות, עם כל ההכשרים 'כשר לפסח', עם מסעדות, עם החתונות המפוארות, עם כל הדברים הגוים שיש לכם, ותחזרו לקב"ה, לחיים הפשוטים והטובים יותר. אני רק יכול להגיד לכם שעכשיו אנחנו רואים, וזה נהיה יותר-ויותר ברור – מי הם אלה הרשעים, גם בין ה'כאילו-אחים-שלנו', זה נהיה ברור. ויהיה סוף לעוה"ז כמו שאנחנו מכירים את זה. וכל הרשעים האלה ייעלמו, כי אנחנו לא יכולים להתקדם כל זמן שהם קיימים. ['שֶׁכָּל זְמַן שֶׁהָרְשָׁעִים בָּעוֹלָם, חֲרוֹן אַף בָּעוֹלָם…', משנה סנהדרין סו"פ חלק].

אני רק רוצה לבקש מכל עמ"י האמיתי, לא משנה לי מה שהרבנים שלכם אומרים לכם, אתם תלמדו את הנבואות, ואם אתם תלמידי-חכמים תרגישו מתי זה הזמן לעלות לארץ, כי לעלות לארץ – נותן הרבה זכויות. ונכון, הסאטמר רבי זצ"ל אמר שלא לעלות, אבל אני אחזור עוד פעם: הוא היה פה שנתיים, הסאטמר רבי, הוא ראה מה שהרשעים הציונים עשו לעמ"י, וכל מה שהוא אמר – היה אמת-ממש. וזה מה שהוא סחב את הקהילה שלו לחו"ל – הוא הציל אותם מן הרישעות של החילונים פה, לא כל החילונים, אלא אלה ששולטים: הממשלה, ראשי-הצבא, ראשי המשטרה וכו' וכו', גם לא כל אלה, אבל מי ששייך שייך, וגם בין השופטים, וגם בין כל שאר העם. אבל אנחנו – העם האמיתי. אם יהודי היום הוא חילוני או חרדי: תחזרו לשורשים, אמריקה היום זה לא פחות מקום לקילקול מאשר בארץ.

ש. זאת היא השאלה, האם שם לא נדבקו בהם דברים אחרים מהעולם הגויי הגדול?…

ת. זה בודאי. אבל כל זמן שהסאטמר רבי היה בחיים – הוא שמר עליהם. הצידקות שלו עשתה בשמים 'מִטְרִיָּה' על כל קהילת הסאטמר'ס, אבל מאז – הכל ירד. ובכל חסידות פחות-או-יותר אותו הדבר.

ועכשיו אנחנו מדברים על בודדים, יהודים בודדים בכל הקבוצות: תחזרו לעולם היהודי כמו שהיה, כמו שהיה ב'שטעטל' (בעיירה) או במקומות מסויימים בארצות-ערב, כמו בתימן, שאנשים החזיקו ביהדות, וזה היה הדבר הכי חשוב שלהם, לא היה משהו יותר חשוב. נכון, לא היה להם הרבה גשמיות, הגשמיות מקלקלת, וזה מה שקורה.

ואל תגידו לי שאי אפשר לבוא כי "הרב שלי לא בא, והרבי שלי לא בא… אז למה שאני יבוא?!.. כשהוא יגיד לנו לבוא – אז נבוא". זה לא תופס. למה זה לא תופס? כי בלב של כל אלה שאומרים את זה, הם רק משתמשים ברבי שלהם כ'סיבה' (תירוץ) לא לבוא. וזה לא-אמיתי. אין להם סיבות טובות, לחֵלֶק מהם. ולמי שיש סיבה טובה, כמו אדם חולה שלא יכול לעזוב את הטיפולים או משהו דומה, שלא נדע – אז ה' יציל אותם, אבל אלה שרק משתמשים בשם הרבנים שלהם, שבגלל זה הם לא באים – אז זה לא יתפוס, כי ברור כבר שזה הסוף, וכשזה הסוף – אז כולם צריכים לחזור. אין סיבה כבר להיות בחו"ל. ובכל מקום – זה אותו הדבר. אין לאן לברוח כבר. אז זהו, המקום שם בחו"ל מפריע בקדושה, ותקבלו הרבה יותר זכויות בשמים מהמעבר הזה. ואפילו אם אתם סובלים, אבל אתם מחליטים שפה אתם רוצים להיות, כי זה הכניסה לכל הטוב [ראה בסוף המסר: 'ארץ ישראל מרכז העולם'], אם אנחנו קרובים אל הקב"ה ['זֶה הַשַּׁעַר לַה'…', עי' סומ"ס כתובות, חרדים פרק נ"ט].

ש. מאז שהתחלתם לדבר על כך שהיהודים צריכים לחזור מחו"ל לא"י, האם אכן החלה תזוזה של יהודים לבוא לארץ?

ת. אולי קצת, אבל זה לא מספיק. הם תקועים שמה. הם כמו היהודים הספרדים שהיו תקועים בספרד. הם כל כך אהבו את ספרד שהיה עדיף להם לרדת למרתף ולהסתיר את זה שהם שומרי-שבת, ולהתנהג כאילו שהם גוים, וללכת לכנסיה ביום ראשון, במקום לעזוב את הארץ, את ספרד. ונתנו להם אפשרות לעזוב. הם היו צריכים לעזוב ולהתיישב במקומות אחרים. כן, האברבנאל (רבי יצחק אברבנאל זצ"ל, באותה עת היה שם שר האוצר שפיתח מאד את כלכלתה של ספרד) הלך בראש הגולים. הם ביקשו ממנו, התחננו לפניו שהוא לא ילך, שהוא ישאר שם, כי הוא היה מאד חשוב למלך ולמלכה, אבל הוא ליוה אותם, הלך בראש היהודים, קבוצה של פחות ממאה אלף יהודים, והם צעדו לחו"ל. יש כאלו שהלכו לפורטוגל, בהתחלה היה המצב בסדר שם, אבל אחר כך המלך השתדך עם בתו של מלך ספרד, ואז הוא גם כן נאלץ להעמיד את האינקויזיציה בפורטוגל, ואז הם שוב היו צריכים לברוח. היו כאלה שברחו לטורקיה, והיו שנכנסו עמוק יותר אל תוך אירופה, ולהולנד הרבה באו, וגם לרומניה נסעו, לכל מיני מקומות, כל אחד התפזר למקומו. אבל הבעיה של היהודים שם שהם פשוט אהבו את ספרד [שו"ת חת"ס ח"ו פ"ו ע"ש, משך חכמה בחוקותי כ"ו מ"ד, ע"ש], ממש כמו שהיום אוהבים את אמריקה, וגם באנגליה אוהבים, בצרפת אוהבים, ובכל מקום, קשה, קשה להם לצאת משם, קשה להם לחשוב על עזיבה, הם מרגישים שהם יהודים שומרי-מצוות, ויש להם את החופש להיות יהודים שומרי מצוות, וגם נהנים להיות שם בצרפת או באנגליה או באמריקה. זה ממש מדהים.

ש. באנגליה מקבלים הרבה קצבאות-ילדים, ואפשר לשבת, ללמוד…

נכון, באנגליה יש קיצבאות, וגם משלמים את רוב שכר-הדירה של רוב האנשים שלומדים. וזה כבר מתחיל להיות פחות, הם כבר יורדים מזה, כי המצב הוא קשה, וזה נהיה יותר קשה מבחינה כלכלית. כל הכלכלה מבוססת על 'אויר חם', וזה עומד ליפול, כי עוד מעט האויר יתקרר, וכל הבלון הזה יתקפל…

המצב הרוחני

ש. כמה הצגות שיש בחג הזה, בחול המועד…

ת. יש הצגות, ויש סרטים, וה' ישמור, הכל 'כאילו קדוש', כאילו 'כשר למהדרין'… אוי לנו. שוב אני אומר: כבר כתוב היה מצדיקים גדולים לפני מאות שנים שבזמנים שלנו הרבנים יהיו כמו שומשומים… ['הדור האחרון' פרק ד' ע"ש בארוכה, ד"ת מונקטש מהדו"ת ט"ו א'] וזה מה שאכן יש.

ש. אז למה רבנים אמיתיים למה לא מתחברים ביחד לעורר את העם?…

ת. תראה מלחמת העולם השניה התחילה בערך בשנת 1939. עברו בערך שבעים וחמש שנה מאז – ולא למדנו כלום. גם כך היה במלחמת העולם השניה, הרבנים אמרו: 'לא לפחד, ה' יציל אותנו, גם זה יעבור'…

ש. אבל גם צדיקי-אמת, לא שמענו שמחפשים לעשות משהו…

ת. אין להם מה לחפש ולעשות, כי אין מה לעשות חוץ מאשר לכתוב ולהגיד, אין מה לעשות, עד שלא יבוא משהו קשה מאד, שאי אפשר לתאר, שבן אדם ירגיש ש'זהו', הוא עומד 'בין שמים לארץ', לא תהיה תגובה מאד גדולה, רק בודדים. ולבודדים יש הרבה זכויות.

ש. צדיקים אמרו שאנחנו עכשיו בשעת מבחן, ובשעת מבחן לא שואלים שאלות באמצע… כל אחד צריך לעשות את המבחן שלו באופן אישי…

ת. נכון, בודאי שכל אחד באופן אישי צריך לעשות, ואי אפשר לבוא לרבי ולהגיד לו: 'רבי, עשיתי כזה דבר וכזה דבר, מה לעשות?'… הוא יגיד: 'שום דבר, שום דבר, הכל בסדר, אתה יהודי טוב… אל תדאג, יהיה בסדר, תשים קצת כסף בַּפּוּשְׁקֶע (בקופה), והכל יהיה טוב'… אבל זה לא יהיה. זה ממש לא כך, כי זה לא יהיה טוב. לבן אדם ההוא שיש לו עבירות קשות, או אפילו עבירות לא כ"כ קשות, אם הוא לא יעשה תשובה – הוא יסבול בצורה לא פשוטה, אבל אם הוא יעשה תשובה – הוא ינצל 'בגדול'.

ש. האם כוח הקדושה הפנימי של העם אין לו כח לפעול?!… האם עד שלא יקרה איזה אסון מזעזע גדול ונורא לא יזוז כלום?!…

ת. אני לא מבין איך אתה תפסת את המילים שלי ככה, מה שצריכים לעשות זה לחזור בתשובה, זה מה שצריך לעשות: לדבר ולדבר ולדבר. וזה הולך להיגמר. ואנשים יותר ויותר מתחילים להבין את זה, יותר-ויותר 'יוצאים מן החורים שלהם', ומראים את עצמם, כי הם פשוט מפחדים, מפחדים ללכת כנגד המימסד. זה כבר נהיה דיקטטורה. ובאמריקה – זה כבר ממש כמו הקומוניסטים.

ש. הרשעים רוצים שהעולם יתדרדר עד שאול-תחתית, מי שפוצה פה כנגד ההפקרות, מי שמפריע לתהליך הזה שהם רוצים – אוי ואבוי…

ת. בדיוק, כי הם רוצים את התשוקות שלהם, ואת הכסף-בלי-סוף שלהם, ולשלוט על הכל, וכו', זוהי המטרה שלהם [ישעיהו נ"ו י"א: 'וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה, וְהֵמָּה רֹעִים… כֻּלָּם לְדַרְכָּם פָּנוּ, אִישׁ לְבִצְעוֹ מִקָּצֵהוּ…']. אבל ה' לא יתן להם. אבל אנחנו צריכים להתחזק, כי זה כתוב בנבואות, ואם זה כתוב, אז גם הגאולה כתובה… [עי' סומ"ס מכות] וגם, נכון, זה עוד קצת, ממש עוד קצת.

טוב, אני רק רוצה שוב לומר: הכוכב מגיע. אין ספק. אולי משהו יקרה לפני זה שיהיה מאד-מאד גדול, אני מרגיש שזה יכול להיות. אבל דבר אחד שאני יודע, לפני שהכוכב יגיע העולם יקבל מכות שכאלה, ואנחנו כבר סופגים מכות מהמטאורים והאסטרואידים. ואנחנו נרגיש שכל העולם פשוט מותקף, מותקף בטילים שנופלים עלינו מכל מיני מקומות, אבל זה לא טילים, אלו הם מטאורים מסוכנים, מטאורים שה' שולח לפניו. זה בא מהכוכב. הכוכב כבר יש לו השפעה מאד קשה על כדור הארץ.

כל אלה שיש להם לב יהודי, תעזבו את מה שאתם עושים, ותבואו לארץ. אם אתם כבר פה, תחזרו לה' בגדול, בגדול.

ש. מה באפשרותינו לעשות?

ת. רק דבר אחד אנחנו יכולים לעשות. כל אחד, צריך לעשות תשובה אישית. כל אחד, וגם כל ילד, אפילו הקטנים – כמה שהם יכולים להבין, כל אשה, כל גבר, כל יהודי ויהודיה, זה מה שצריך לעשות. ואנחנו צריכים להוריד את רמת-החיים שלנו למשהו פשוט ביותר, וללמוד. ללמוד. הגברים ללמוד, ובדור הזה גם נשים צריך שיפתחו ספר ללמוד דינים וכו'. היהודים צריכים לחזור ליהדות-האמיתית שלהם. בתי הספר מקולקלים לרוב, ומכניסים חומר-לימודים של הרשעים. ואנשים כבר 'הרימו ידים', לרוב. פעם היו צועקים על זה, עכשיו פשוט 'מרימים ידים', ואומרים ש… כולם עושים, אז גם הם יעשו.

ש. כואב להסתכל על הילדים הקטנים, באיזו אוירה שהם גדלים, איך שהם חיים חזק בתוך הגשמיות, ודברים של רוחניות לא נדבק בהם, הם כ"כ עמוק בתוך כל הצעצועים והבגדים והטיולים…

ת. לכן אני אומר שלא יכול להיות 'הדור הבא'. לא יכול להיות דור-המשך שיהיו יהודים-ממש, שה' ישמור. יהיו אמנם כמה משפחות שהם נלחמות על זה בקושי רב.

אז הכל נכון, זו התכנית של הרשעים, שתהיה מעורבות בחינוך וכן בכל מיני צורות גשמיות שתוריד ותוריד את האידישקייט, להכניס אותם לצבא, להכניס אותם לעבודה בין החילוניים, עד שהכל יעלם. אבל לא יעזור להם, עם-ישראל לא יעלם. אנחנו נצחיים, נקודה.

ש. עכשיו הם הולכים לעשות חוק בתמיכת החרדים, שכל החינוך החרדי יהיה תחת שלטון הממשלה…

ת. הם רוצים את המשכורות של משרד-החינוך. אוי, מה אני אגיד, מה אגיד, אין לי כח לדבר על זה, אבל הם יפלו חזק, לא סתם.

ש. באיזה שלב?…

ת. אסור להתייאש. ['אם יתמהמה חכה לו…'], הרי כתוב שמתי שיהיה הכי קשה, זה הסימן שזה כבר מגיע [עי' מפרשי תהלים סוף פרק מ"ד, פר חלק צח. 'שיתיאשו מן הגאולה…']. אז זהו הסימן שזה מתקרב. אני חושב שהפסח בשביל כולנו בינתיים הוא קצת כמו בלון-בלי-אויר… נסחב… רוב האנשים לא עם רוח-החיים של פעם, ממש שוב, כמו איזה גלגל בלי מספיק אויר, והאויר יוצא ויוצא, והכח של הבן-אדם נעלם, אבל ה' יחזיר את זה עוד יותר חזק מאשר קודם. והפסח הזה – הרבה דברים כבר קורים, אבל אני מרגיש שיהיה בין פסח לל"ג-בעומר הרבה דברים, הרבה דברים קשים ביותר, ה' ישמור. לא דוקא בארץ ישראל, בכל העולם.

ש. והרפורמיות בכותל עושות הצגת ברכת-כהנות…

ת. ברוך ה' גמרנו עם זה, אבל הם יחזרו, הם רק עושים 'כאילו', וזה עוד יחזור. והתכנית שלהם פה, זה כן לאפשר להם, וזאת בכדי להרוס את הדת. זה מה שהם מתכננים. אבל הם לא מבינים מה זה יהודי אמיתי. הוא יכול להיות רחוק ביותר, אבל כשמישהו יורק עליו ואומר לו: 'יהודי מלוכלך', הוא יִלָּחֵם, הוא יכעס, הוא ילך לקב"ה. וזה מה שיקרה. הרבה מאד יהודים שהם לא שומרי-מצוות פתאום יתעוררו, בעזרת ה'.

ש. שמעתי שהשנה מתכוונים המטונפים לעשות תהלוכה מרכזית ארצית בירושלים, 'לכבוש את המלכה בבית' – כמו שכתוב.

ת. חכו-חכו, הם עוד יגיעו לכותל, חס ושלום, ה' יתן להם להגיע להכי-נמוך שאפשר. ומה? אתם סבורים שהם מתכוננים לשחק משחקים עם כל אלה היהודים בקבר-דוד-המלך שבאים, ומתפללים וכו'?… יום אחד הם מתכוננים פשוט להוציא את כולם, להעיף אותם – וזהו. אבל עדיין לא, ואני לא מאמין שה' יתן להם להגיע לזה בכלל, אבל זהו התיכנון שלהם.

ש. בערב החג הביאו חיילים וחיילות לבקר בישיבה ידועה בבני ברק. התרסקות! למה שותקים?…

ת. מה אני יכול להגיד לך? מה אפשר לומר??? מישהו 'נפל על הראש'. מה עוד אפשר להגיד על כזה דבר. אבל הם לא רוצים להפריע (כלומר לא רוצים למחות בהם), הם לא רוצים שיראו אותם, כי להם יש את כל הכח, הם יכולים להכניס אנשים בבית-סוהר, ויכולים אפילו לעשות דברים קשים לאנשים, אף אחד לא יעשה להם כלום.

הזמנים קשים ביותר. וזה הולך להיות עוד יותר קשה. עד שזה יתפוצץ, עד שנראה את הניסים הענקיים, נגד הגוים ונגד הרשעים – זה יקח זמן, אבל את הניסים האישיים, עוד מעט אנחנו נראה, ואנחנו רואים את זה כל היום, אבל יהיה בגדול, בגדול. והרבה יהודים יחזרו בתשובה, הרבה מאד.

ש. גליה אמרה פעם שלקראת הגאולה יהיו נהרות-נהרות של יהודים שיחזרו לה' בתשובה…

ת. נכון, ואנחנו מתקרבים לזה, אנחנו כבר כמעט בתוך זה.

ש. בענין עשרת השבטים. בשם הגר"א נאמר שקודם יתקבצו עשרת השבטים, ואכן שומעים על שבטים מארצות רחוקות שמתענינים לחזור ליהדות… האם אתה אכן רואה את זה כסימן?

ת. מה?… זה הסימנים! בדיוק מה שאמרת. אלו הסימנים!

ש. איך נדע מי באמת יהודי?…

ת. ה' ידאג לנו כבר לדעת. קודם כל, הם ייעלמו, אם אתה לא מוצא אותם בשום מקום, סימן שזהו זה.

ש. אמרתם שאלו מתוכנו שייעלמו בזמן הופעת הכוכב הם אינם יהודים…

ת. יש הרבה אנשים שנחשבים ליהודים שהם לא יהודים.

ש. לאחרונה שמעתי שהיו כ-200 רעידות-אדמה ביום אחד! אמנם לא כולם גדולות, אבל בחלקן ממש חזקות…

ת. נכון, רעידות-אדמה בלי סוף. ושוב אני חוזר: הרי-הגעש שמתפוצצים אחד אחרי השני וממלאים את האויר באבק ועשן ופיח שיוצא מבפנים. ויש הרבה-הרבה חופים שנעלמים כמו שדיברנו. ובקוטב הצפוני הכל נמס, כי השכבה העליונה של כדור-הארץ זזה. עכשיו למשל, בקנדה, יש איזורים שהם קרים מאד אבל אפשר עוד לחיות בהם, אבל זה זז צפונה עד כדי כך שזה מגיע למקום הרבה יותר קר, וברגע שתהיה בעיה בחשמל וכו' – לא יוכלו בכלל לחיות שם, בגלל הקור. וזה קורה בגלל שהחלק העליון של כדור הארץ זז ונוסע, נפרד מן הכדור.

ש. גם שמעתי שבאמריקה היו בזמן אחד הבדלי טמפרטורות קיצוניים ממקום אחד לשני, במקום אחד – חמסינים ובמקום אחר – שלגים…

ת. יש כל מיני סימנים שקורים במזג-האויר ובכל מיני דברים אחרים [עי' ילקוט שמעוני על תהלים ק"מ, רמז תתפ"ח: 'סכותה לראשי ביום נשק'. א"ר יוסי בר בון, ביום נשק, שהקיץ נושק את החורף'], ולא רוצים לדעת, ממשיכים. זה לא מספיק מפחיד. ה' יעזור לנו שאנחנו נתחיל לזוז בלי שאנחנו נגיע לפחד. מה שכן אגיד לכם, שאנחנו כולנו צריכים להמשיך לדבר, ובצורה חריפה ביותר, כי אנשים כל כך מוקפים בקליפות, ושום דבר לא נכנס רק אם זה מאד-מאד חזק.

ש. אבל יש כאלה שמקבלים מזה רתיעה, זה לא עושה להם טוב….

ת. בסדר, אבל אפילו אלו שלא רוצים לקרוא את זה, אם הוא צריך לדעת את זה, בסופו של דבר ה' ידאג שהוא יֵדע את זה.

ש. אנחנו כאן לא יודעים כלום מה שקורה, הכל מוסתר…

ת. אם שומעים רדיו פה בארץ –לא יודעים כלום. מעניין אותי איך הקריינים ההם שהם 'כָּאֵלוּ-חכמים', לא תופסים שרק מדברים בְּלַה, בְּלַה-בְּלַה-בְּלַה כל היום, כל מיני שטויות…

ש. הרוסים מנסים להשתחל פה דרך סוריה…

ת. כולם רוצים את הארץ הזאת, ובסוף גם תהיה מלחמה ביניהם, כן, זה ברור. כזו 'קְלֵיינֶע שְׁטִיקְל' (פיסת ארץ קטנה), מקום קטנטן, אז מה רוצים מאיתנו?… אבל המלחמה, המלחמה הגדולה – תהיה פה. ומשיח הוא שילחם. ולא-סתם יבואו, יבואו עם כל הטנקים וכל כלי המלחמה שלהם, אבל יהיו להם בושות גדולות, כי אדם אחד בלבד ילחם נגד כולם, שליח ה' [ישעיה י"ג ד': 'ה' צְבָק'וֹת מְפַקֵּד צְבָא מִלְחָמָה…'], משיח בן דוד, שיהיה בקרוב, אמן.

כאלו בושות יהיו להם לפני שימותו [מזמור פ"ג: 'יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ עֲדֵי עַד, וְיַחְפְּרוּ וְיֹאבֵדוּ…'] וזה יהיה הסוף של הרשעים. ואנחנו במצב קשה. רק שנדע ולא נשכח: אנחנו לא נשרוד אם הקב"ה לא רוצה! והוא ישלח משהו, ואני מאמין שזה יהיה הכוכב, שזה יהיה כל-כך הרסני עד שלא תהיה שום אפשרות לבן אדם לשרוד מזה. אבל יהיו ניסים ענקיים! שוב: ניסים ענקיים! וזה כתוב ברור. לא רק אני אומר את זה [מיכה ז' ב']. וזה יביא את היהודים לא רק לחיים טובים ולגאולה השלימה, אלא לחיים כאלו בכדור-הארץ הזה שיהיה אפשר לחיות למרות כל הזיהום, ועם כל ההתפוצצויות מכל הכיונים, ועם כל ההרס, אבל לנו זה יהיה מקום של גן עדן! וזה יהיה הנס!

ש. עוד השנה?…

ת. אני מאמין שכן.

***************

הרדיפה נגד הרב ברלנד

ש. אולי תרחיב קצת בענין רדיפת הרב ברלנד, הוא סובל קשות כפי שלא היה מעולם…

ת. הרב ברלנד – הוא צדיק ממש. הוא קיבל את הבושות בשביל עם-ישראל. הוא מצפצף עליהם. נכון שהוא בתנאים אֲיוּמִים-איומים, אבל הוא יותר חזק מכל הרשעים ביחד. ואין לכם מה לפחד, תתפללו עליו כי הוא יהודי מיוחד מאד, וכל מה שמאשימים אותו זה שקר.

ש. שמענו שמי שרודף אותו זה לא השלטונות המקומיים, אלא מדרבנים אותם מכאן, מן הארץ, וכן בהשפעת יהודים אחרים.

ת. לא, כנראה, שוב, שזה 'סדר-העולם-החדש'. מעניין, הם נלחמים נגדו כאילו שהוא 'התאומים' (מגדלי התאומים)…

ש. שלחו לשם ישראלים לשמור עליו…

ת. טוענים שיש שם כשבעים שומרים על המסכן הצנום הזה, הדחליל הזה!… הוא באמת יכול לעשות להם רע… בשמים הוא יעשה להם רע. הם יקבלו עונש גדול. אני לא מקנא באף יהודי שעושה לו רע. בודאי ובודאי הגוים, אבל כואב לי הלב שיהודי יכול לעשות לו רע.

ש. אז איפה צריך להפגין? כנגד בית המשפט העליון… המשטרה… הכנסת?…

ת. לא, זה הסדר העולם החדש! זה מגיע עד לוותיקן והאו"ם. זה לא רק ה'שְׁווֹנְצִים' (הזנבות) האלו בכנסת. זה מגיע גבוה-גבוה בהייררכיה של הרשעים. הוא חשוב ביותר, למה? כי הם לא רוצים רב שמושך אליו כ"כ הרבה אנשים. והוא מושך גם גוים פה-ושם. אולי אפילו היהודים המפונקים של דרום-אפריקה יתחילו להבין שה'אִיזִי לַייף', החיים הקלים האלה, עוד מעט יגמרו, שהגיע הזמן לקום ולברוח…

ש. מחר אמורה להיות עצרת-תפילה מול הקונסוליה…

ת. צריכים הרבה, הרבה אנשים, וצריכים לעשות גם באמריקה, ובמקומות אחרים. וזה מה שהם מפחדים ממנו, זה כל הפחד שלהם איתו. מעניין, הוא בסכנה גדולה, כי הם יכולים להרוג אותו בלי בעיות, ובטוחים שכולם ישכחו ממנו.

ש. אז מדוע כשרואים יהודי בצער שכזה כולם שותקים, לא מכריזים מחאה? למה יש שקט שכזה?…

ת. למה, למה, למה… למה יש שקט על הגיוס?… למה יש שקט על הקברים?… למה-למה-למה יש שקט על כל השטויות שיש, על הפיאות, על כל הגשמיות, למה, למה, למה, למה?… כובע!

***************

 

השאר תגובה