המטרה: לראות את הקולות כמו העטלף. קולות אותיות קול אות מה סוד העטלף שגרם לקורונה | בתוך הDNA צפון שם הוי”ה

המטרה לראות את הקולות והרמזים שהקב”ה שולח
תראו מה נכתב בספר בעמוד 247 = רמז
המטרה: לראות את הקולות כמו העטלף. קולות אותיות קול אות


בס”ד
תגלית מרעישה פורסמה בתקופה האחרונה על ידי ארגון “הידברות”, מרעידה ומטלטלת:
ד”ר ישעיהו רובינשטיין, מדען במכון ויצמן, ריכז מאמצים אדירים וניסיונות אינספור בחקר הביולוגיה המולקולרית. וכך הוא מספר:

במהלך המחקר בדקתי תאים רבים. הגעתי אל היחידה הבסיסית המרכיבה כל תא ותא בגוף האדם והיא הד. אן. אי.

כאשר מביטים עליה דרך מיקרוסקופ, היא נגלית כשני סלילי חוט המצטלבים זה בזה.

כל עוד ההצלבה נשמרת – יש חיים. כאשר חלילה מתפרקת ההצלבה – מסתיימים החיים.

גיליתי, כי לאורכו של הדי. אן. אי. קיימים כעין “גשרים” המחברים בין שני הסלילים, לבלתי “יתפרקו”, ובכך בעצם שומרות על חייו של האדם.

ביקשתי לברר היכן מצוי אותו “גשר”, וגיליתי כי קיימת חוקיות מסוימת החוזרת על עצמה הנראית כך:

עשר חומצות, ואז “גשר”, חמש חומצות נוספות, ושוב “גשר”, שש חומצות – גשר, חמש חומצות – עוד גשר.

הסדר הזה חוזר ונשנה מיליארדי פעמים בגוף האדם.

ניסיתי לפצח מהו הצופן בחוקיות המספרים הזו: 5,6,5,10?

וירעש ונפחד לבי. אור גדול זרח מן המיקרוסקופים.

אין אלו כי אם אותיות שם השם המפורש:

י – 10,

ה – 5

ו – 6

ה – 5

כשם שבשולי כל יצירה משאיר האומן את חתימתו, כך על כל תא ותא בגופנו – מתנוססת חתימתו של היוצר הגדול! אין צייר כאלוקינו!