הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
עלוני גוג ומגוג בתשע”ו *מעודכן* – מבית “סוד תורה” 

עלוני גוג ומגוג בתשע”ו *מעודכן* – מבית “סוד תורה” 

הוכחות המראות שהגאולה התחילה במוצאי שביעית זאת (ה’תשע”ו) מופתים וניסים לנגד עינינו, דברי הגרי”ח קנייבסקי, מרן החפץ חיים, האדמו”ר הזקן, הרב יורם אברג’ל זצוק”ל כולם מתכנסים לשנה זאת.