הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
גל – מקבלת כוכב בשדרות הכוכבים. בדיוק בפרשה שקוראים "דרך כוכב מיעקב" (זה מלך המשיח)

גל – מקבלת כוכב בשדרות הכוכבים. בדיוק בפרשה שקוראים "דרך כוכב מיעקב" (זה מלך המשיח)

 

מאת י"ב "הכוכבת שלנו". "גל גדות". בכל מילה שבכותרת כאן רמוז משיח בגימטריה. "הכוכבת"=453=מלך המשיח. "שלנו"=386=דוד בן ישי. "גל גדות"=448 (עם המילים)=מלך משיח. והיא תהיה הישראלית הראשונה שתקבל "כוכב" בשדרת הכוכבים של הוליווד.
ובדיוק בפרשת השבוע "בלק" יש את הנבואה המפורסמת על המשיח,ודוקא מפי בלעם. "דרך כוכב מיעקב". באופן מסוים זה נקרא בירור ניצוצות, להוציא ניצוצות קדושה מהקליפות. שגם במקום שנראה לכאורה היפך הקדושה,הוליווד,סרטים, וחוסר צניעות, גם שם יש ניצוצות קדושה נסתרים. הקב"ה נמצא בכל מקום בעולם,מהמקום הכי גבוה שבקדושה ועד לעומק הקליפות,אחרת לא היו יכולים להתקיים ללא רוח החיים שמקורה מבורא עולם.וכך אבותינו היו במצרים,מקום שנקרא ערוות הארץ.ויעקב אבינו היה אצל לבן,שהיה ראש הקליפות והכישופים ועבודה זרה ודוקא שם יעקב אבינו עשה את עבודתו ולקח ללבן את בנותיו ורכושו והתרפים.וכך משה רבינו,שגדל בבית פרעה, מקום ירוד מאד,והגיע לבית יתרו,שהיה ראש עבודה זרה שם במדין,וגם לקח את בתו,ולבסוף גרם לו להודות שה' הוא הא-להים.

השאר תגובה