ה’בית הלוי’ מבאר שמלחמת גוג ומגוג היא מלחמה על הדת

ראו המצורף

שו''ת בית הלוי דרושים דרוש ו' בענין שעבוד מצרים ומלחמת גוג ומגוג כוונתם להעביר על הדת ויכסו כונתם