הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ה’בית הלוי’ מבאר שמלחמת גוג ומגוג היא מלחמה על הדת

ה’בית הלוי’ מבאר שמלחמת גוג ומגוג היא מלחמה על הדת

ראו המצורף

שו''ת בית הלוי דרושים דרוש ו' בענין שעבוד מצרים ומלחמת גוג ומגוג כוונתם להעביר על הדת ויכסו כונתם