הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הגאולה תהיה בזכות מ”ה צדיקים הבן איש חי

הגאולה תהיה בזכות מ”ה צדיקים הבן איש חי

מתוך. בן איש חי ספר בניהו