הגיע הזמן להתכונן | מסר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, מסרים
עדכון אחרון ב-2018-03-08.

הגיע הזמן להתכונן, רבותי, הגיע הזמן להתכונן! אתם מבינים?! הגיע הזמן! סוף סוף אחרי אלפי שנים – הגיע הזמן להתכונן, אבל באמת להתכונן, לא בצחוק, זה רציני ביותר.

אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להתכונן, להיות רציניים, להפסיק עם השטויות, לחזור להקב”ה. זה שטויות מה שאנחנו עושים יום יום, אנחנו לא מבינים איפה אנחנו אוחזים, אתם חושבים שאנחנו יהודים אמיתיים – אבל זה לא, זה כמו שאנחנו ילדים קטנים ומשחקים מִשחקים שטותיים, ואנחנו לא מבוגרים, אנחנו רק ילדים קטנים. אני לא מבינה למה, למה אתם לא מבינים, למה העולם לא מבין, למה היהודים האמיתיים לא מבינים, לא רציניים. אנחנו כל היום משחקים מִשחקים עם הכל, הכל – זה משחק, הכל – זה צחוק, הכל – זה רק ליהנות, ליהנות, רק ליהנות עם שטויות, אתם לא מבינים?! זהו! נגמר! נגמרו השטויות, נגמר השקר! נגמר עם כל השטויות של האופנה ושל הצ’אצ’קס (המשחקים) שכולם משחקים איתם. ואני לא מוכנה יותר, לא מוכנה יותר לראות את זה, ולהרגיש את זה.

העולם הזה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי. לָמָה הגעתי לפה בכלל?! מי ישמע אותי?! מי יודע בכלל?! למי זה חשוב? למי זה חשוב? למי זה חשוב?!

החרדים, החרדים, אתם לא מבינים. לפני שבעים שנה גמרתם מלחמה קשה, קצת יותר מלפני שבעים שנה – זה נגמר. ויותר מששה מיליון יהודים הלכו למוות בצורה איומה! אתם לא מבינים שזה הקב”ה הוא שעשה את זה?! אילו שטויות אתם מדברים: אין כוכב! זה שקר! איזה שקר! בטח שיש כוכב, בטח שיש את ה’שביט’, או אם אתם רוצים לקרוא לו “ניבירו”, לא משנה, הוא בא, יש את כל הסימנים, לא צריכים להיות גאונים בשביל זה, הוא בא, ואתם אומרים, אפילו יש רבנים שאומרים: לא לפחד! זה שטויות! אין כוכב! אבל יש כוכב, ויש הוכחות, וזה ברור.

ואתם אומרים: “לא! הקב”ה הוא הטוב, הוא לא יעשה כאלה דברים קשים לעם ישראל!” ואני רק רוצה להזכיר לכם את המבול, את המבול אתם זוכרים? למדתם על זה? המבול, הקב”ה עשה את זה כי אנחנו לא היינו בסדר, העולם לא היה בסדר. ומי נשאר חי? רק משפחה אחת וכמה חיות מכל מין. אז מה? הקב”ה לא היה הטוב? הוא היה מעולה, הוא תיקן את הבעיות שלנו, של בני האדם. הוא תיקן אותנו, ואנחנו לא בסדר [‘כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ…’, מתוך תפילת וידוי של יוהכ”פ], הוא בסדר גמור, ומה עם המבול? המבול! אוי, אוי, אוי, זה היה משהו נורא! נורא!

אבל אחרי המבול היו עוד הרבה דברים, הרבה דברים. כשהרומאים הגיעו לישראל כמה מיליוני יהודים נרצחו, מה? אז ה’ לא היה בסדר? הוא היה בסדר גמור, ואנחנו לא היינו בסדר, וגם עכשיו אנחנו לא בסדר, וה’ הוא בסדר. והוא יציל את היהודים האמיתיים, אבל את העולם של שקר הוא ימחוק לגמרי, זה לא יחזור עוד! ותמיד כשהוא תיקן את העולם-של-השקר זה חזר באיזו צורה, אבל עכשיו כשהוא ימחוק את זה, ואת כל השקרנים שעם זה, ישארו רק עם ישראל ועוד כמה גוים שנחשבים לטובים יותר שמאמינים בהקב”ה, אבל יותר מזה לא ישארו. וזה בגלל שהקב”ה הוא הטוב, לא בגלל שהוא לא רחמן, בגלל שהוא טוב מאד, ובשביל זה הוא לא יתן לשקר לתפוס את העולם.

ועם ישראל, אני שוב רוצָה לומר, אשה שלבושה בפריצות, עם פיאה עד להודעה חדשה, ועם חצאית צמודה וקצרה, אולי סנטימטר מתחת לברך כשהיא עומדת, וחולצה צמודה וגרביים שקופות, ונעליים עם עקבים מאד גבוהים, אתם יכולים לראות אותה ‘קליפ קלאפ, קליפ קלאפ’, מגיעה לבית המקדש? באמת? באמת אתם חושבים לראות כזה דבר? וזה לא משנה כמה צדקה שהיא נותנת, ולא משנה כמה צדיקה אומרים שהיא, היא לא צדיקה!

אבל זה עוד דבר קטן לעומת מה שקורה בעולם של החרדים היום. כל אלה שמשתפים פעולה עם הרשעים האלה שרוצים לגמור פה בארץ-ישראל את היהדות, וזה שהם רוצים להיכנס לבית-יעקב ולכל בתי-הספר האחרים של החרדים, להכניס את השקר – זו עבירה מאד גדולה, זו עבירה ממש ענקית! וכל אלה לא ישארו, הם ערב רב! אלה שמכניסים את השקר, ואלה שמשתפים פעולה איתו, זה שקר! זה שקר! זה שקר!

אז או שעושים תשובה או ש… אני לא רוצה להמשיך. וכל אלה שרוצים להיות טובים עם הרשעים, רוצים להגיד שהצבא זה ‘צבא קדוש’ של קדושה, מה עושה את זה “קדוש”? זה באמת קשה לדעת, כי עד כמה שאני מבינה זהו מקום של טינופת, של עבירות ענקיות שהורסות נשמות טהורות. אבל זה עוד כלום, זו רק ההתחלה, כי המטרה של הרשעים פה, אלה שהקימו את מדינת-ישראל, היתה לחסל את הדת היהודית, שלא נדע. כאילו-כאילו לגרום למצב שבו הקב”ה יפסיק להיות עִם הָעָם שלו. אבל זה לא יקרה, הם לא מבינים, הם חושבים שיש להם כח יותר מהקב”ה, כביכול, הם חושבים שיש להם את השטן שהם מתפללים אליו, שכאילו יש לו ח”ו כוחות יותר מהקב”ה, שהם יכולים לנצח. אבל הם לא יכולים לנצח! שתדעו, כל ה’כביכול-הגדולים’ של הרשעים, מה שהם קוראים, הם בעצם עובדי ע”ז, אפילו עד כדי הקרבה של קרבנות, הקרבה של בני אדם וילדים קטנים. אתם לא יודעים עם מי יש לכם עסק! זהו השטן כנגד הקב”ה, וזה הדבר הכי מצחיק, הכי משונה, כי יודעים אבל לא רוצים לדעת שהקב”ה ברא את השטן כדי לעזור לעם-ישראל להילחם דוקא נגדו, הכל כדי להגיע לנצח. והמלחמה הזאת עכשיו של עם ישראל כנגד השטן, שזה היצה”ר – זוהי המלחמה האמיתית, כי זה יביא אותנו לעלות ולעלות עד לָנֶצַח.

ש. במה נתכונן?

ת.  להתכונן בזה שנבנה גטו ולא נצא מהגטו שלנו, לא לתת לרשעים להיכנס ולא לצאת אליהם. הקב”ה כבר ילחם את המלחמות, אין לנו ממה לפחד. שנהיה סגורים עם התורה, ועם כל מה שכתוב בתורה, עם כל מה שה’ רוצה מאיתנו,  שנלמד יומם ולילה, שנעשה את החגים ואת כל המנהגים שלנו כמו שפעם, ובלי כל השטויות, ובלי כל הפיצ’יווקעס (הצעצועים) של העולם הזה, רק פשוט ולענין – אמונה וביטחון בהקב”ה!

ש. אסתר, למה את בוכה?

ת.  כי אתם לא מבינים שממחר יהיה עוד יותר גרוע, ואחרי זה כל יום עוד יותר גרוע, עוד יותר ועוד יותר. הציונים הולכים להוריד עלינו כאלה תקנות, כאלה חוקים, ה’ ירחם!

ש. מה יכולים לעשות?

ת.  אמרתי, צריכים להתפלל להקב”ה.

תגיות

הרשם לרשימת התפוצה