הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הודעה  חשובה דחופה- מבצע עם אחד בלב אחד- יום ראש חודש  אב יום ד’  שעה 13:00 – קריאה נרגשת  לעם ישראל של הרב אלדד שמואלי והרב בוגנים  שליט”א

הודעה חשובה דחופה- מבצע עם אחד בלב אחד- יום ראש חודש אב יום ד’ שעה 13:00 – קריאה נרגשת לעם ישראל של הרב אלדד שמואלי והרב בוגנים שליט”א

 

מסר מצדיק נסתר :

 

כעת נעשה בירור ומבחן ברגע האמת במחנה ישראל

 

עם ישראל נמצא במצב קשה ומסוכן וכל מי שבעת הגורלית הזאת יכול לעזור לעם ישראל – חייב לבוא לעזור ולהשתתף בכל כחו במבצע החשוב הזה של *’עם אחד בלב אחד*’ –

לחזק האחדות ואהבת ישראל למיתוק הדינים הכללי והצלת כלל ישראל כפשוטו

י