הוכחות לאמיתות התורה והתורה שבע”פ- שיעור מדהים

קונטרס ההוכחות למציאות הבורא