הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כי לה' המלוכה

הוכחות לאמיתות התורה משמים

קצת טעימה “משער החמישים”…

הרצאה חדשה עלתה 23.2.2015 הוכחה לאמיתות התורה חלק 7 - פרק למיטיבי לכת - המספר 1820 מופיע 35 פעם (!!) בפסוק הראשון בתורה...

בסדרת הרצאות זו הוכחות לאמיתות התורה דרך הראשי תיבות, הסופי תיבות, הדילוגי אותיות, הגימטריות, והמספר 1820

מדברי הרמ"ק ידיעת סודות תורתנו הקדושה היא על ידי הצירופים, והגימטריות, והתמורות, וראשי תיבות, וסופי תיבות, ותוכי תיבות, וראשי פסוקים,

וסופי פסוקים,  ודילוג אותיות וצרוף אותיות… (פרדס רימונים)

חלק 7

חלק 2

חלק 4

חלק 6

חלק 1

חלק 3

חלק 5