הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
בקרוב נראה שכל העולם נגדנו. מסר לעם ישראל ניסן תשפד מאת ב.ג

בקרוב נראה שכל העולם נגדנו. מסר לעם ישראל ניסן תשפד מאת ב.ג

  1. מסר מאת בנימין דרך הרב אלדד שמואלי

ראש חודש ניסן תשפ"ד. לחץ להפעלה

 

מאת: בנימין גולדן, מסר מהעבר שרלונטי תמיד

עם ישראל, עם ישראל, אוי, אוי עם ישראל .
אחרי מה שעברנו עד היום אתם עוד לא מבינים?
האם אתם עוד לא רואים? האם אתם עוד לא
מרגישים, מה באמת קורה? ועוד יש ביניכם
כאלה שבאמת חושבים שהמצב בארץ ובעולם
כולו יחזור למה שהיה לפני המגיפה של הקורונה
שהתחילה להפריע לחיים שלנו.
אבל תדעו – זה אף פעם לא יחזור למה שהיה.
החיים לא יחזרו להתעסקות הטיפשית בדברים
גשמיים, לא יחזרו לטיסות לחוץ לארץ, לא יחזרו
לכל החופשים והנופשים, בתי-מלון וכו'. אנחנו
עברנו לשלב אחר לגמרי, אנחנו קרובים מאוד
לגאולה השלמה וכמה שמתקרבים יותר ויותר זה
יהיה יותר ויותר קשה, זה לא יהיה קצת קשה,
זה יהיה מאוד, מאוד קשה. במיוחד לאלה שלא
מאמינים מספיק בהקב"ה ובתורתו. ואני לא
מדבר רק על חילונים, אני מדבר על חרדים,
חרדים, אתם שומעים? חרדים שלא מאמינים
בהקב"ה באמת שהם עדיין מאמינים בגשמיות,
בקשר של השטן שהוא מונע מאיתנו להתפלל עם
כל הלב, מונע מאיתנו לדאוג לצניעות בין הנשים
שלנו וגם בין הגברים שלנו. לדאוג לחינוך אמיתי
בבית יעקב שלנו ולא ללמוד כל מיני דברים גויים
שרק מבלבלים אותנו ונותנים לנו תאבון לדברים
אסורים לפי התורה.
השטן אומר לנו בשביל מה צריך את כל
החניוקיות? אפשר להיות גם בעולם הגשמי וגם
בעולם החרדי קרוב לה', וזה שקר. כל הדור הזה
במצב קשה ביותר. כן יש לנו מלא, מלא ישיבות
קטנות, גבוהות וחדרים, חרדים. אבל הרגש,
האמונה, הביטחון בה' הלך לאיבוד ברוב
המקרים, ובגלל זה יש חרדים שבחוץ נראים
חרדים במקרה הטוב, אבל בפנים, אוי לנו. יש
מרחק גדול ביניהם ובין התורה, תורת משה
והאמונה והביטחון בה'.
עם ישראל אנחנו האהובים של הקב"ה אנחנו
הילדים שלו שהוא אוהב אותנו יותר מכל עם,
אנחנו חייבים מיד לזרוק מהשכל ומהלב את כל
הגשמיות המיותרת שאנחנו כל כך רוצים. ולחזור
לגמרי להקב"ה ותורתו אבל לגמרי לחזור.
מעכשיו כל העולם ישתנה.
זה כבר השתנה מאוד, אבל הרחוקים מהאמת
יתבלבלו כי הרשעים ינסו לעשות מאיתנו עבדים.
ועם המשבר של הקורונה שלא נדע זה נהיה
ברור מאוד שהם כבר מנסים לשלוט עלינו לגמרי.
הם בטוחים שאנחנו טיפשים והם יכולים לסובב
אותנו לאיזה כיון שהם מחליטים. ומי מביננו שיש
לו קצת שכל יכול להבין שמה שעברנו עד עכשיו
עם המשבר של הקורונה שלא נדע מראה ברור
איך שהם מנסים לשלוט עלינו לגמרי.
זה ברור גם בכל הארצות שהם כולם מחת
לשלטון " של מאפיה עולמית" שהראש שלהם זה
השטן בעצמו. ותראו שמעכשיו הכל ישתנה עוד
יותר בעולם. תהיה נפילה קשה מאוד של
הכלכלה וזה כבר התחיל בגדול בכל מקום
בעולם, יהיו גם מלחמות מאוד גדולות והרסניות.
יהיו אסונות טבע שקשה להאמין שזה יכול להיות
בכלל אבל זה יהיה. אוכל יהיה מאוד קשה להשיג
וכולנו נהיה בסכנת חיים אפילו אם יהיו לכם
מחסנים של אוכל זה לא יספיק , ,לא ולא רק זה
כי תמיד יהיו אנשים רעבים שאם י יוודע להם
שיש אוכל אצל משהו, אז הם יהיו אלימים ביותר
כדי להשיג את .זה
עם ישראל, העברות שלנו הן מאוד גדולות,
מאוד גדולות ה' שלח את היטלר ימח שמו וזכרו
להציל את עם ישראל שבאירופה. איך אתם
תשאלו? להגיד שהיטלר הציל את עם ישראל
באירופה הרי הוא רצח בדם קר את הרוב הגדול
של יהודי אירופה אז איך הוא הציל אותם? נכון
הוא רצח וייענש עד הסוף אבל כמו שאמרנו
הרבה פעמים, יהודי אירופה ירדו בצורה איומה
ונוראה מהיהדות שלהם. וכדי להציל אותם
הקב ה" היה צריך להחזיר אותם בתשובה.
ומאחר שרוב היהודים באירופה כ"כ והי תפוסים
עם היצר הרע של הגויים, הם הפכו לחילונים,
התבוללו ולא שמרו מצוות.
אז רק השיטות של הנאצים השיטות האכזריות
של הנאצים, יכלו להחזיר אותם לשיווי משקלם,
לתורה ולהקב"ה. ולכן רוב הנשמות של היהודים
באירופה לפני שנרצחו ל"ע הנאצים הרשעים עשו
תשובה אמיתית, ובלי הסבל הזה הם לא היו
מסוגלים להתנתק מעולם השקר ולהגיע לעולם
של חיי תורה שהיא האמת.
ה' הציל אותם והרבה מאיתנו שחיים והולכים
כיום על כדור הארץ . אנחנו גלגולי נשמות של
אותם האנשים שהלכו שנרצחו במחנות ריכוז
באירופה במלחמת העולם השניה. אנחנו, עם
ישראל אנחנו צריכים להתאושש ולהגיע בחזרה
לאמת, להקב"ה לתורתו. אנחנו לא נהיה מתחת
לשלטון של הרשעים הרבה זמן. אבל עכשיו
אנחנו תחת השלטון של אותם הנאצים ושוב הם
רוצים לחסל אותנו, אם זה דרך מגיפה, או דרך
שליטה גמורה עלינו כדי להפוך אותנו לעבדים
כמו במצרים או להשתלט על הלב, על השכל
שלנו ולעשות מאיתנו "זומבים" בלי יכולת לחשוב
ולפעול כבני אדם רגילים, רק לפעול ח"ו כמו
גלמים שעושים את רצון השטן ח"ו
אני מזהיר אתכם, השלבים הבאים יהיו הרבה
יותר קשים מהקורונה. נצטרך עם כל הביטחון
ועם כל הכח שיש לנו, לחזור להקב"ה לגמרי,
בלב, בשכל, ובנשמה, לגמרי, להיות נאמנים , לו
להקב"ה ולשליח שהוא שולח לנו משיח צדקנו.
אם עכשיו ברגע זה נחזור לאמת עם כל המהות
שלנו, לא נסבול כל כך קשה וה' יציל אותנו ויביא
אותנו על כנפי נשרים על עננים וכו' לבית
המקדש השלישי. מהרגע הזה שנקריב קורבנות
בבית המקדש השלישי הצרות יעלמו לנו ונרגיש
רגיעה ושמחה מעל ומעבר למה שאפשר לדמיין .
נרגיש קלות בגוף, אבל בהירות מאוד חדה
בהבנה, בשכל. נרגיש שהנשמה שולטת עלינו,
נרצה לרקוד משמחה והגוף ירקוד בקלות ונקפוץ
משמחה.

עוד זמן קצר
יתעוררו בוקר אחד
והעולם יהיה אחר לגמרי
*
יפתחו את הברז
ולא יצא מים
ידליקו את האור
ואין חשמל

עם ישראל, הרגע הזה שתיארתי עכשיו זה
יהיה ההתחלה של החיים האמיתיים שלנו.
העולם כמו שהוא עכשיו הוא מלא רע, הוא מלא
עובדי השטן שחלק מהם נחשבים ליהודים ה '
ישמור. והם ינסו עם כל הכוחות שלהם לנתק
אותנו מאבינו שבשמים אבל אנחנו חייבים להיות
חזקים, לא לפחד, לא לפחד מהם. ה' יגלה
בעתיד הקרוב את משיח צדקנו והוא יוביל אותנו.
ויהיו כאלה שיגידו לא, זה לא משיח, לא יכול
להיות ויגידו כל מיני סיבות למה לא יכול להיות
שהוא משיח. ואלה שלא יכירו אותו ולא יקבלו
אותו יעלמו. ואלה שילכו אחריו, לא משנה מה,
יגיעו לנצח.
אני מבקש מכל יהודי ויהודי, מכל יהודי ויהודיה
ומכל ילד וילדה. תתכוננו לעתיד הקשה בתפילה.
ולעבוד על המידות ולעשות קשר חזק מאוד בלי
ספקות עם הקב"ה . וזה יעשה את המעבר הזה
בין העולם הזה עם השלטון של רשעים לעולם
הבא של נצח נצחים. עם ישראל .חי
זרים השתלטו על העולם ועל מדינת ישראל

בנימין, י"ח סיון תש"פ 10/6/2020

אוי עם ישראל,
אל תחשבו שבגלל שיש פתיחה מהסגר הגדול
והקשה שהפחיד את כולנו, שבגלל שפתחו
עסקים ואפשר ללכת ברחוב די חופשי – אל
תחשבו שזה סוף הצרות ושאנחנו חוזרים לחיים
הגשמיים שפעם .היו אל תחשבו שאין לנו מה
לפחד מהשלטונות או מהמלחמות או מהעוני
ומעוד דברים קשים כמו אסונות טבע, חוסר אוכל
וכו'.
הכל יהיה כמו ב יציאת מצרים. אנחנו התחלנו
את התהליך האחרון של היציאה מהמצרים שלנו
שזה עגל הזהב, הגשמיות המיותרת.
מעכשיו ה' יביא אותנו שלב שלב עד הגאולה .
נצטרך להיות תלויים פחות ופחות בהגיון
המוטעה, שלנו ושל כל העולם. נצטרך יותר ויותר
להיות עבדי ה' ועובדי ה'. ולדעת שלא רופאים
ולא ראשי ממשלות ולא משטרות ולא חיילים ולא
שום דבר אחר יכול להציל אותנו, רק הקב"ה
נצטרך להבין שרק הוא יכול להציל אותנו
בניסים. ונצטרך ניסים גדולים כדי לשרוד. "ומן
הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים
הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. שאין לאדם
חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו
ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של
עולם, בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה
המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו
עונשו". (רמב"ן סוף פר' בא)
יהודים שבאמת בכל המהות שלהם בוטחים
ואוהבים את הקב"ה ומשתדלים לעשות את
רצונו, בשבילם זה לא יהיה קשה לעבור את
הבעיות הקשות, את המכות הקשות שיגיעו לכל
כדור הארץ ולכל עם ישראל. רק מי שבוטח בו
במאה אחוז יזכה ליהנות מהניסים הגדולים שה'
יעשה .לנו
עם ישראל , כדי להציל אותנו ולהרים אותנו
יותר ויותר קרוב אליו, אנחנו צריכים להוציא
מהראש שלנו, מהלב שלנו את כל הדברים
הגשמיים שכל כך אנחנו אוהבים. וגם אוכל
מיותר, דברים אלקטרונים מיותרים וכו'. אם
אנחנו צריכים ללכת לרופא, אז ללכת אבל לא
לסמוך על הרפואה, כי עוד מעט לא תהיה רפואה
בצורה של בתי חולים וטכנולוגיה וכו'. כי לרוב הם
רשעים וכמו שראינו בניו יורק שרצחו בדם קר
יהודים רבים ואמרו שהם מתו מקורונה, זה היה
שקר ענק. והיהודים האלה שהלכו לעולמם, הם
היו הקורבנות לעברות שלנו, של הדור שלנו. אבל
הם לא היו דווקא הרשעים, הם היו הקורבנות של
הדור שלנו. היהודים האלה לא רק שנפטרו
בצורה קשה ביותר ולא מהקורונה. הרבה מהם
מתו מרעב ומצמא. וזה מדהים שזה קורה
בחברה כל כך עשירה, כמו בגרמניה במחנה
ריכוז. וכיום ארה ב" הגדולה והעשירה בשנת
2020 קשה להבין, קשה לעכל שזה לא גרמניה
של שנות 1944-1939 .
בארצות הברית העשירה, המדינה הכי חשובה
בכל העולם כביכול יש אנטישמיות ברמה לא
פחות אכזרית מגרמניה הנאצית.
עם ישראל, היהודים האלה המסכנים מתו בלי
שנתנו למשפחות שלהם להיות לידם ולהיפרד
מהם וגם מתו בלי וידוי. איזה דבר זה?
אנטישמיות מעל ומעבר. אכזריות ענקית שבבית
חולים שזה מקום בשביל לרפאות, לעזור, להיות
אנושיים דווקא שם רוצחים. הכל שקר וזה תמיד
היה שקר… כי מי שלא מאמין, מי שלא מתפלל
ויודע שרק הקב"ה הוא הכל יכול, שרק הוא נותן
ולוקח חיים. מי שלא מאמין שיש עולם הבא, גם
בשביל עונש וגם בשביל שכר. לא יוכל לשרוד
בעולם הזה וזה כולל גם את הגויים.
כל בני אנוש חייבים להאמין בהקב ה" שרק הוא
הכל יכול. חייבים להאמין שיש שכר ועונש גם
בעולם הזה וגם בעולם הבא. היהודים חייבים
בנוסף לזה להאמין בכל מה שכתוב בתורת משה
ולבצע את זה. וללמוד תורה יום ולילה. ומעל הכל
לאהוב את הקב ה" , את תורתו יותר מהחיים
שלנו. להיות מוכנים לעשות את רצונו, לא משנה
מה. להיות נאמנים לו לא משנה מה לו, ולתורתו.
נוסף לזה, כמו שכתוב בהרבה נבואות שלנו,
של היהודים, שיהיו מכות קשות לפני הגאולה.
ומשיח צדקנו יגלה את עצמו בתקופה הזאת אבל
אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. דבר אחד ברור
שהוא חייב להיות כבר פה, ואנחנו חייבים מהר
מאוד לשנות את התלות שלנו בגשמיות,
בגשמיות המיותרת שאנחנו כל כך תלויים בה.
ולהיות רק תלויים בהקב ה" ולא לפחד.
אם זה נראה שאין אוכל, או אין כסף לקנות
אוכל. או אין חשמל וכו ה' ' בכל אופן יציל אותנו.
והגוף שלנו לא יהיה רעב ויהיה לנו אור בבית
אפילו בלי חשמל. ויהיה לנו כל מה שנצטרך
בשביל לשרוד. לא נהיה תלויים בשקר, רק
באמת והאמת המוחלטת היא שאין עוד מלבדו,
והוא הכל יכול. הוא ברא את כל היקום, והא ברא
את הבן אדם ונתן ליהודים בני אברהם יצחק
וישראל את התורה הקדושה כדי שנוכל לחיות
חיים טובים, חיים של תורה מצוות ומעשים
טובים. חיים בלי צרות, בלי דאגה לפרנסה. אבל
עם ישראל שקיבל את התורה, את לוחות הברית
עלו מאוד גבוה. הקב ה" הרים את הר סיני מעל
ראשם והם אמרו נעשה ונשמע. ומאז יש יהודים
בתקופות שונות שעולים ויורדים, עולים ועוד פעם
יורדים.
והגויים יותר ויותר מקנאים בנו כי רק לנו
הקב ה" נתן את התורה הקדושה. אבל בגלל זה
העמים שונאים אותנו ומקנאים בנו. הם יודעים
שהתורה זה המפתח לכל האמת בעולם ומנסים
בדרך של גשמיות ובכל דרך אחרת להגיע לרמה
של היהודים עם התורה אבל הם לא מצליחים.
הגויים בנו ברשות ה ' ממלכות אדירות וחזקות,
שלטו על רוב העולם. היוונים, הרומאים וכו' כולל
עכשיו ארצות הברית ואירופה, אבל כולם נפלו.
וגם עכשיו ארצות הברית נופלת ואנגליה נופלת
ואירופה נופלת ורוסיה נופלת וכל העולם נופל. כי
רק העם "ה פיצי" הקטן הזה יש לו את הכח, את
השמירה של הקב ה" . רק אנחנו יכולים לשרוד
את ההרס שיהיה בעתיד הלא רחוק בכדור
הארץ. וגם גויים אבל לא הרבה, ישרדו, אלה
שבלב שלהם הם מאמינים. הם מבינים את
האמת ומוכנים לקבל את האמת לגמרי.
עם ישראל , הכל תלוי בנו. כמה שלא נפחד
מהרשעים, כמה שלא ניתן לשונאי ישראל
להשפיע עלינו, על המחשבה והרצון שלנו. הם
רוצים שנאמין שזה לא הקב ה" אלא המדע
הרפואה וכו' ח"ו שמצילה אותנו אבל לא, זה רק
הקב"ה
ועכשיו אנחנו התחלנו את המכות שנסבול מזה
מכה אחרי מכה עד הסוף, עד משיח. והמכות
האלה יביא ו את המאמינים להאמין יותר ויותר
ולהיות יותר ויותר קרוב להקב"ה . כי הם יבינו
וידעו לקבל בשמחה שבזה הקב"ה מציל אותנו.
הם לא ימותו מרעב או מכל דבר אחר, הם יחיו
ויקבלו את משיח צדקנו.
העיקר לא לפחד מאף אחד בעולם, ולא משום
אסונות טבע או מזה שאין אוכל, אין כסף לא
משנה מה לא לפחד. הקב ה" הוא יציל אותנו.
ושוב אני אומר יהודי שמאמין ממש בהקב ה" יכול
להסתלק מהעולם הזה וגם להינצל כי. יש צדיקים
שהולכים לעולם הבא בשביל לתקן את עם
ישראל.

שוב אני רוצה לומר שאין מוות מוחלט לעם
ישראל. יש שעוברים מהעולם הזה לעולם הבא
ואחר כך חוזרים לעולם הזה בתחיית המתים.
ואז כולנו נעלה ונעלה ונעלה ואני לא יכול לתאר
איזו הנאה תהיה .לנו
אם יש ביניכם אנשים שלא יכולים להבין למה
אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה סבל אפילו
שעשינו עברות אז האנשים האלה לא מאמינים.
הם לא מרגישים את האהבה שיש להקב ה"
אלינו. הם לא תופסים את הטוב שהוא רוצה
לשפוך עלינו מכל הכיוונים. כנראה שהם לא עברו
צרות כאלה שבתוך הצרות הרגישו את
המתיקות, את האמת של למה אנחנו בעולם
הזה, ואני מרחם עליהם.
עם ישראל הוא עם ברמה רוחנית שכלית מאוד
גבוהה. מי שלומד תורה, מי שחי חיים של תורה,
אפילו עם הצרות, הוא שמח כי יום יום, רגע רגע,
הוא רואה ניסים. והניסים האלה מעלים אות ונ
הקב"ה , וזו המטרה שלנו בעולם הזה, להגיע כל

כך גבוה עד שמרגישים חזק את הנוכחות של
לנקודה כזאת.
אני בטוח שרוב האנשים שקוראים או שומעים
את המסר הזה לא יבינו. אבל אולי אלה
שמחפשים את המסרים שלנו ומחפשים את
האמת כן הם יבינו, כי הם מבקשים את הגאולה.
אבל הגאולה היא רק לאנשים שרוצים רוחניות,
את ההנאות הרוחניות. זה נקרא להיות עם
חופשי בארצנו ולא השקר של הציונים שחושבים
שלחיות בהפקרות בארצנו זה נקרא עם חופשי
.ו"ח
אנחנו, עם ישראל האמיתי גרים בארץ ישראל.
לעומת זאת היהודים שברחו מהאמת, הם גרים
במדינת ישראל. אבל מדינת ישראל כבר במצב
קשה מאוד ורשעים זרים השתלטו גם על העולם
וגם על מדינת ישראל לפחות הם חושבים
שהשתלטו. אבל את המושג של ארץ ישראל, את
המעלה של ארץ ישראל, ואת המהות של ארץ
ישראל הם לא מבינים.
כי היהודים הלא מאמינים נמשכים לכל
העברות הכי שנואות על הקב ה" ובגלל זה אין
להם אפשרות לשלוט. אין להם שום אפשרות
לנצח כי המלחמה האמתית שעומדת לפנינו,
כולל המכות שיהיו זו תהיה מלחמה בין השטן
ובין הקב ה" וכל הנאמנים והמאמינים . בו ולכן אין
בכלל אפשרות שהמדינות הגדולות והחזקות,
שהם טובעים בעברות ענקיות ינצחו, כי רק
הקב ה" הכל יכול והוא ברא את הכל. את כל
היקום ואת כל מה שיש . בו ואת הרשות לשטן,
גם הקב ה" ברא, כדי לנסות אותנו וכדי להעלות
גבוה את הפנינים המשובחים של עם ישראל.

לעומת אוכלוסיית העולם אנחנו מאוד קטנים
מבחינת הכוחות אבל יותר חזקים ויותר עמידים
נגד הרשעות מכל העמים שבכל העולם. בגלל זה
שהם רוצים כ"כ את ארץ ישראל. בגלל זה הם
הכניסו את היטלר "ימ ש ואת מוסליני "ימ ש, ואת
כל הרשעים.
בגלל זה הם בחרו לחסל את עם ישראל כי רצו
לשלוט בלי הקב ה" ולהוכיח ו"שח הכוחות שלהם
עם כל הידע הטכנולוגי שלהם יכול לנצח את
הקב ה" ו"ח . ומלחמת העולם השניה הייתה
כביכול בין הארצות המערביות ובין היטלר
מוסליני וכו'. אבל זה לא היה כך, כי כל המדינות
"הטובות" כביכול רצו לעזור להיטלר לחסל את
היהודים ה ' ישמור ולא הלך להם וגם לא ילך
להם.
עם ישראל , אנחנו נצחיים והרשעים יעלמו.
אנחנו נקבל משיח צדקנו ברחמים, בשמחה.
ונכנס לבית המקדש לנצח, נקריב קורבנות
ונמשיך לנצח נצחים.
ועכשיו אגיש משהו לתושבי ל"חו : אני מאוד
מרחם על כל היהודים בחו .ל" אל תחשבו שתמיד
תוכלו לטוס, אם קניתם דירות פה כדאי לעבור
אפילו שיש עדיין מלכות של רשעות, ורשעות
ששולטת פה אבל כדאי להיות פה לעומת מה
שהולך להיות בארה ב" : גם אסונות טבע וגם רצח
פשוט והרס גמור וזה יהיה בכל העולם. ושליש
העולם שלא יהיה פגוע מזה, זה השליש שארץ
ישראל ה .בו ' יסלק את הרשעים מארץ ישראל או
יהרוג אותם או שימותו בחו ל" . זה כתוב בנבואות
שאדום תחרב ורוב העולם זה אדום . אפילו
מדינת ישראל היא אדום וארץ ישראל שייכת אך
ורק ליהודים.
אני מבקש מעם ישראל לא משנה ,מה אם
אפשר להגיע לארץ ישראל ולא למדינת ישראל ,
תגיעו ולא לחכות תגיעו לארץ ישראל ולא למדינת
ישראל . וגם מי שגר במדינת ישראל יכול להינצל
אם יעשה תשובה. בעתיד הקרוב יקרו דברים
ומצבים קשים מאוד שיוכיחו לנו כמה שזה מסוכן
לגור בחוץ לארץ, וכמה שהרשעים שולטים
ורוצים לרעתנו.
אני מתחנן לכל יהודי אמיתי בחו ל" להגיע כמה
שיותר מהר. לפי הנבואות ארץ ישראל תגדל
בצורה של .נס לא לשכוח, כשהיה בית המקדש,
ארץ ישראל היתה הרבה יותר גדולה ולא בגלל
שכבשו ארצות שונות אלא בגלל שהקב ה" מתח
את ארץ ישראל. וכשיצאנו לגלות הקב ה" צמצם
את ארץ ישראל.
וכשמשיח יתגלה וישב בבית המקדש, שוב ה '
יגדיל את ארץ ישראל ואז יהיה מקום לכל
היהודים וגם לגויים שמאמינים ונאמנים.
ש. האם הקורונה שוב מתפשטת?
ת. זה לא משנה, הסכנה זה לא מהקורונה.
הסכנה היא שלא ירצחו בבתי החולים בני אדם
ויגידו שזה קורונה . נכון, יש אנשים שמתים מזה,
זה לא נוח זה לא נעים הקורונה. אבל כל שפעת
יכולה להיות פחות או יותר קשה וכל שנה מתים
משפעת. אבל עכשיו הרשעים מוסיפים מספרים
עד שלא משתלטים על המספרים.
ומה מרוויחים כשמוסיפים מספרים? הכל זה
כדי להפחיד ולהשתלט על העולם, זה כל העניין .
ויש להם עוד שיטות שעדיין לא השתמשו. שיטות
יותר פשוטות אבל יותר קטלניות . גם המהומות
באמריקה וכל מה שקורה בעולם כל מה ששייך
לבני אדם זה הכל עשוי על ידם בשביל לבלבל.
לגרום לשנאה בין גוי ליהודי ובין גוי לגוי ולעשות
בלגן בעולם. וכאשר העולם בבלגאן ויש היום
בעולם בלגן ואז יותר קל להשתלט עליו. יש
תירוץ טוב להשתמש בכח צבאי ואז יותר קל
להשתלט על העולם וזה פשוט הרעיון שלהם גם
בארץ וחייבים להבין את .זה

השאר תגובה