הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
החתם סופר לפני 190 שנה מדבר על השנים תשפ ותשפ”א

החתם סופר לפני 190 שנה מדבר על השנים תשפ ותשפ”א

החתם סופר לפני 190 שנה מדבר על תשפ כשנה גרועה ותשפא כשנת מאשפות ירים אביון. מדהים.