החתם סופר לפני 190 שנה מדבר על השנים תשפ ותשפ”א

החתם סופר לפני 190 שנה מדבר על תשפ כשנה גרועה ותשפא כשנת מאשפות ירים אביון. מדהים.