הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
היהלום שבכתר- הסרט החזק ביותר של השנה !  .THE JEWEL OF THE CROWN' – the story of leha chaya polkovski A must see!!!

היהלום שבכתר- הסרט החזק ביותר של השנה ! .THE JEWEL OF THE CROWN' – the story of leha chaya polkovski A must see!!!

'Bechagvei Hasela' present the best movie of the year 'THE JEWEL OF THE CROWN' – the story of leha chaya polkovski A must see!!!

השאר תגובה