הילולת האר”י הקדוש- השחקן אביב אלוש פוגש את האר”י הקדוש