הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
הינוקא: עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדבקות אמת בה' ית'

הינוקא: עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדבקות אמת בה' ית'

פעם ראינו בשולחנו של הינוקא [הגאון רבי שלמה יהודה שליט"א] – דף עם דרכי מחשבה לדבקות בה', ומשראינו שהכתב הוא של ילד קטן שאלנו את הרב באיזה גיל כתב את הדף, ענה הרב בגיל שמונה, ואחר בקשת הרשות העתקנו אלינו את הכתוב, והנה הוא כפי שהעתקנו אות באות:

אלו עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדבקות אמת בה' ית':

א. לחשוב על רקע כחול ולצייר שם הוי"ה ב"ה בצבע תכלת ולהשתוקק במחשבה להיות נכלל בשם הזה, ולצייר איך מים יוצאים מהשם הזה ושוטפים את נשמתך.

ב. לחשוב שאתה מונח על הארץ ואתה מתפלל שכל עם ישראל יתקרבו לה' ית', וכולם מתקרבים ורק אתה נשאר על הארץ ומכסה עצמך בעפר, מגודל הבושה מפניו ית' ונעלם בעפר, לצייר לך איך כולם זכו לתכלית ואתה עפר ואפר ומכוסה בעפר,  ואז תחשוב שה' ית' קורא לך ושואל אותך : מפני מה אתה שם, ואז תאמר לו מחמת שאתה מרגיש שאינך ראוי לכל הקירוב והטוב הזה ועשיתי זאת רק בשביל עם ישראל, ואז הי"ת בעצמו יוציא העפר ויקרב אותך קירבה אמיתית וגדולה.

ג. צייר לך עמוד של אש בלילה ובתוכו שם הוי"ה ב"ה מאיר מתוך האש, זאת תצייר בלילה, וביום תצייר עמוד ענן ובתוכו שם הוי"ה ב"ה מאיר מתוך עמוד הענן וזאת תצייר ביום כנ"ל.

ד. תצייר ג' הויות מעל ראשך ותכוון גימט' מזלא ותראה זאת באש בוערת מעל ראשך, ותבקש מה' יתברך שיגביר לך המזל וישמרך מכל רע ויקרבך למידת רחמיו ית'.

ה. תצייר שם הוי"ה ב"ה מאיר באש ובוער ממש לפניך ומאחוריך ומצדדיך.

ו. תצייר לך איך כל הקרקע היינו הארץ זה שם אדנות והשמים כנגד שם אהי"ה וד' רוחות כנגד שם הוי"ה ב"ה ותכוון לייחדם בסוד יחוד ברכה קדושה.

ז. תכוון ששם הוי"ה ב"ה בוער באש קדושה ונוראה שהולכת וגדלה ומאירה יותר ויותר, ויוצאים קולות של קדושה וקריאה לליבך בני חביבי רוץ אלי ותקרב עצמך אלי ותזכרני תמיד ואל תסיח דעתך ממני.

ח. תצייר שם הוי"ה ב"ה בוער באש עליך היינו שאתה נמצא בתוך השם הוי"ה מאש והוא מאיר עליך.

ט. תכוון שם הוי"ה ב"ה שמאיר באור לבן חזק ותכוון איך כל איבריך מתפוררים ונכללים באותיות הללו ואיך שכל איבריך כלו מלהתפורר ונכללו באותיות שם הוי"ה, צייר לך איך שם הוי"ה ב"ה מאיר בכפלי כפליים.

י. תצייר שם הוי"ה ב"ה בוער באש מלפניך ותכוון שה' ית' יאיר לך את פניך.

השאר תגובה