הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הישועות שלך בידיים שלך .המסר שכל יהודי צריך להפנים לקראת התגלות משיח צדקנו בקרוב!  הכי חשוב- כח של דיבור, כח של שתיקה

הישועות שלך בידיים שלך .המסר שכל יהודי צריך להפנים לקראת התגלות משיח צדקנו בקרוב! הכי חשוב- כח של דיבור, כח של שתיקה