הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הכל רמוז בתורה. יהודית שנרצחה מישוב בארי רמוזה בפרשה | סרטון