הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
כי לה' המלוכה

הניסיון האחרון – חובה לקרוא!

 כולנו מוכנים ומחכים למשהו, אבל רוצים לדעת למה?? 

היום הגדול והנורא קרב ובא, העולם כמו שהוא עכשיו, עומד להסתיים בעתיד הקרוב, עולם השקר והכפירה בו הרע והרשע גוברים ושולטים ומצד שני האמת והאמונה הטוב והצדק מושפלים עד עפר מסתיים בקרוב! הסוף מגיע ומרגישים את זה, זה כ"כ ברור. העולם הגיע למבוי סתום, לדרך ללא מוצא. ובארץ משבר וכשלון כללי: בחינוך, בכלכלה, בחברה, ובמה לא? ואנו כעדר טועה ללא רועה ודומה שאין אור בקצה המנהרה. אם גם לך יש תחושה פנימית שעומד לקרות משהו, שהולך להיות שינוי כל שהוא בקרוב, דע – ההרגשה שיש לך ולרבים אחרים נכונה ואמיתית, וכך אומרים נביאי ישראל, וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, וכן המקובלים שאחריו, כולל מקובלים וצדיקים נסתרים בדורנו, לכולם ברור שהעולם עומד בפני שינו מהותי, וזה נכון:

 • בורא העולם מכין אותנו לקראת השינוי הגדול

עוד מעט והעולם יתמודד עם הנסיון הסופי. כהקדמה לשינוי זה אנו עדים כולנו לאחרונה לאסונות טבע בארץ ובעולם: רעידות אדמה, שטפונות, (ראה במסגרת) מגפות ועוד. והם ימשיכו ויתחזקו ביתר שאת בכל העולם. אמנם יתכנו הפוגות וזמנים שקטים יחסית, אך זה הכיוון וזו המגמה. השלווה שהעולם היה שרוי בה הופרה, הביטחון התערער, הכלכלה העולמית מתדרדרת והולכת. הפחד והחרדה גדלו, מדינות מתגרות זו בזו, ושלא נטעה – החיים לא יחזרו יותר למה שהיו עד עתה !!  ולנו ידוע שכל פורענות הבאה לעולם אפילו באיי הים ובארצות רחוקות, לא באה אלא בשביל ישראל,דהיינו כדי לעורר ליבם לשוב בתשובה למען יראו ויראו ויקחו מוסר, ועל כל אחד ואחת מאתנו לומר " כי בשלי (בגללי) הסער הגדול הזה {יונה א'} ".

מאורעות כלל לא צפויים קורים לכולנו, כדי להוכיח שאין לנו שום שליטה על המצב ואנו חסרי אונים לחלוטין.משענות שונות שאנו סומכים ובוטחים בהן. כמו כסף, כח, כבוד, השפעה 'פרוטקציה','קשרים' – הכל יתמוטט ויתפרק בזה אחר זה. כמו כן, מי ששם מבטחו ומשענתו עלצה"ל, משטרה, ביטוחים, רופאים, עסקים, בנקים, וכו' ימצא עצמו בעתיד הלא רחוק בלי משענת, כמו שניבאו לנו חז"ל שנגיע למצב שנבין שאין לנו לאן לפנות ושאין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, ולנגד עינינו הולכת ומתגשמת הנבואה הזאת מלפני אלפיים שנה. ואיזה הוא חכם? הרואה את הנולד ושם מבטחו בה' לבדו. קריסת מגדליהתאומים היתה דוגמה לכך, בהיותם סמל לעושר, קידמה, כח ושליטת הכסף בעולם שהם הסמלשל ארה"ב המהווה משענת של מדינת ישראל, והכל ראו שעל עצמה אין היא יכולהלהגן, וכל שכן לא על אחרים, יתרה מזאת – אנו יודעים שהיא עתידה להיות נגדנו בעתיד.חושינו נעשו קהים, נעשינו שאננים ורדומים למצבנו. אך עלינו לפקוח עינים ולהיות מציאותיים, והמציאות קשה. כי עינינו רואות מחלות, אסונות ומקרי מוות משונים,תאונות דרכים, ופטירת צדיקים רבים, ופשוט, שה' רוצה מאיתנו משהו, והכל נועד להביא אותנו, את עם ישראל, לשוב אל ה' ומאחר שלא עשינו זאת מרצון, אנו מוכים משמים כהרמב"ם הידוע "מכים אותו עד שיאמר רוצה אני" כי באמת כולנו רוצים לעשות את רצון ה' רק שרצון זה חבוי ונסתר בנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו. ו'המקל' שבו משתמש עתה הקב"ה להכות את בנו האהוב כאב המכה אתבנו להחזירו למוטב נקרא, חמאס, חיזבאללה, מחלת הסרטן הידועה שמתפשטת כמגפה,רח"ל וכו'. ואם חס ושלום לא נבין את המסר יש לו עוד מקלות שנקראים איראן,מצרים, סוריה, צפון קוריאה (כדברי הרב הצדיק לוי סעדיה נחמני זצ"ל) ועוד! כי חייבים לדעת וללמד לאחרים באמת אין כאן סכסוך ערבי ישראלי אלא סכסוך בינינו לבין אלוקינו, וזה השורש לכל צרותינו.

 • אוי ! ! כמה טועים אלו החושבים שהבעיה והסכנה שלנו זה 'המקל'

ומפנים את כל כוחם וכשרונם לעברו. ולא מבינים שצריכים לפנות אל השורש, דהינו למי שאוחז 'במקל' ולהתאמץ לעשות איתו שלום, ובכך דווקא יפתרו כל בעיותינו. ומי שעיניים לו , ורואה את האנטישמיות הגוברת בעולם, כמו גם את הסכנה הנוראה בה נמצאים כל היהודים בארץ ככבשה בין שבעים זאבים צמאי דם המצוידים במיטב הנשק להשמדה המונית, וששים ושמחים להשתמש בו נגדינו, אלו הם צאצאי ישמאל, עליו כתוב בתורה "והוא יהיה פרא אדם" וכל המתבונן במצבנו, אי אפשר לו שלא יזדעזע מהעובדה שהיום שבו הכל יתפוצץ הולך וקרב,ואז…  ובל נשלה את עצמנו שיש פתרוןמדיני, כי אין! ושעון החול הולך ואוזל ואין לאן לברוח. וכל בר-דעת בוודאי יבין שנותרה רק דרך אחת להצלתינו, והיא – שלום בינינו לבין אבינו שבשמים.דהיינולחזור בתשובה שלמה !!! לברוח אליו ולחסות בצל כנפיו  יתברך, לזעוק אליו, ולבקש את שלושת הדברים שמאסנו אנחנו ואבותינו בעבר: מלכות שמים, מלכות בית דוד, ובנין בית המקדש.. ואז ה'יושיענו בוודאי. יתרה מזאת: ההתעלמות מן האמת הזאת שהצרות באות בגלל העוונות היא מידת אכזריות כי התנהגות כזאת תביא לצרות נוספות ה' יצילנו.

 • ולו היינו משכילים ומבינים זאת, היינו כולנו שבים אל ה'

ונכנעים לפניו ואומרים לו באמת ומכל הלב: אנו מאמינים ובוטחים רק בך, אנו רוצים רק אותך, ומקבלים עלינו לעשות את רצונך, אזי בכך היינו חוסכים ומונעים מעצמינו את כל הצרות העתידיות של הפרט והכלל, ה' ירחם ומבטלים את כל ה'מקלות' כולם, וזוכים לגאולה שלמה במהרה בחסד וברחמים מתוך אין סוף ניסים ונפלאות… וזוכים לתכלית הבריאה שהיא לעשות לה'נחת רוח ודירה בתחתונים .. שזה צריך להיות העונג הגדול ביותר עבורינו… אז למהלנו לסבול בחינם? למה? למה? יתרה מזאת בהיותנו חוטאים, אנו מצערים את אבינו שבשמים שכ"כ אוהב אותנו ורק רוצה להיטיב לנו.

יהודי יקר – פקח עיניך,התבונן סביבך והתכונן למערכה שתקבע את עתידך הנצחי. עורו עורו אחים יקרים למעןכבוד ה' כי לכך נבראנו. לנו היהודים תהיה המלחמה הקשה ביותר, כי בנוסף לסכנות המתרגשות ובאות עתה לעולם כולו הרי שעל עם ישראל לעמוד בפני עוד מלחמה קשה יותר והיא המלחמה הרוחנית על האמונה הקדושה ועל הנאמנות לבורא העולם בכל מצב, יהיה אשר יהיה , וזהו הניסיון האחרון, והעומד בו הוא המנצח האמיתי במלחמה. בקרוב בורא העולם יגלה את כוחו וישלח את משיחו שינהיג סדר חדש בעולם, חיים במתכונת אחרת – תחת מלכות ה'. בקרוב בורא העולם יחשוף  ויגלה את האמת הנעדרת והכל כך חסרה לנו האמת שתתגלה תהיה קשה לאלו אשר רגילים לחיות חיי שקר ואשר בראש מעייניהם כסף, תאוות, גשמיות, כבוד וכדומה. חז"ל קראו לאנשים כאלה שעיקרעניינם ושאיפתם לארציות וגשמיות ומתעלמים מהעיקר שזה הרוחניות,  בשם 'עם הארץ' כמה מצער לראות יהודים,בני מלכים, מיוחסים, בעלי נשמות קדושות ואוצרות רוחניים שאינם מנוצלים, שהתדרדרולשפל הזה. ועוד, שתכלית בריאתנו לדאוג לכבוד ה' והם דואגים על כבודם שלהם, כמהחבל! מצד שני, אלה שעיקר שאיפתם היא לרוחניות ולקרבת ה', שיכינו עצמם כראוילימים העתידים לבוא בקרוב, יזכו לאור גדול שלא היה כמותו מעולם. הם יזכו לחיות חיי אושר אמיתיים, יזכו לטוב שאי אפשר להכילו בשכל ורעיון, ויזכו לכל ההבטחות שהבטיח בורא העולם למי שיהיה נאמן לו בעת הזאת. והזכות הזאת מונחת בקרן זוית. כל הרוצה יבוא ויזכה בה

 • עתידך ועתיד משפחתך לנצח בידיך –אל תאמר לא ידעתי, אל תגיד לא אמרו לי

כדי להיות מוכן וראוי לחיות בסדר החדש שיהיה בעולם, עליך להשתנות עליך לקבל עול. ואיזה עול? עול מלכותו של מי שבראאותך. של מי שמחייה אותך בכל רגע, שחייך ונשמתך בידו, ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה זו!

ולא עוד, יותר לא תוכל להתעלם. כי מי שיתעלם יגיע ח"ו למצב בו לא יוכל לתקן את אשר קלקל. עליך להתחיל לקיים את דבר ה' ולעשות את שהוא דורש ממך. כן, כן, נכון,לשמור שבת, לאכול רק אוכל כשר, להניח תפילין ולשמור על טהרת המשפחה ועל צניעות אמיתית בלבוש, בדיבור ובמעשים. עלינו לזכור שפריצות וחוסר צניעות מרחיקה את השם יתברך מאיתנו ואת שמירתו מעלינו, וגורמת לכך שדם יהודי נשפך ח"ו. ואנו צריכים לזכור זאת היטיב..

עלינו להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים עם אחינו בני ישראל וחלילה לא לשנוא ולא לפגוע באף יהודי בשום דרך, ואף אם הוא שונה ממך בדעותיו ובמלבושיו. מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות בעם ישראל, ופועל לחזק את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים ומקרב ומחזק הרחוקים מעלתו גדולה עד מאד כנזכר בזוהר הקדוש. וכמובן מגדיל אתסיכויו לחיות, וההפך הגמור בבעלי מחלוקת, מדברי לשון הרע, וכל עושי הרשעה למיניהם. כמובן שמי שמחטיא ומכשיל את הרבים ונכלל בזה לבוש פרוץ של נשים,   יהודי יקר !עליך להתפלל ולבקש רחמים על עצמך, על בני ביתך, על כל עם ישראל! גם אמירת תהילים תעזור מאד, ובפרט אם נאמרים בציבור. היוצא מהדברים: שעליך להכניע את עצמך תחת מרותו של הקב"ה ולקבל אותו למלך, לקבל ולקיים את שציווה אותך בתורתו. כמובן שחינוך הילדים חייב שיהיה על זו הדרך, כלומר להדריכם, להכשירם ולחנכם להיות יהודים מאמינים, נאמנים ונכנעים לבורא יתברך. אם לא למדת ואינך יודע הרבה – עליךלבדוק ולחקור, לשאול ולדעת מה בוראך שואל מעמך ומה הוא מצפה ממך. קירבה לצדיקי אמת, גדולי תורה, יראה וחסידות, תעזור מאד. וגם אם למדת, ואתה דתי עם כיפה ואפילו עם זקן ופאות, ואף אם אתה חרדי, עדיין לא מובטח לך שתהיה בין אלה שיקבלו את פני מלך המשיח. עובדה זו לא מקנה לך עדיין זכות לחיות בימיו. גם אתה צריך לעשות בדק בית בעצמך, לפשפש במעשיך ולתקנם. כי התביעה והדרישה ממך גדולה יותרמשל אחרים. כי אתה יודע את האמת והם לא, שהם שוגגים ואתה… ודע לך יהודי יקר שעליך למהר ולהזדרז להכין עצמך לקראת העתיד כי יבוא היום שכבר לא נוכל לתקן. כמ"ש מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת ומי שלא טרח …!

 • העיקר הוא הלב – "רחמנא ליבא בעי"

דע לך יהודי יקר: ה' רוצה שתיתן לו את לבך, שתרצה ללכת בדרכיו, שתבקש אותו באמת, ה'לא אוהב את מי שפוסח על שני הסעיפים אחד בפה ואחד בלב, ה' רוצה ששאיפת חייך תהיה לרוחניות ולא לגשמיות. גשמיות מיותרת חוצצת בינינו לבין ה'. וידוע שמקווה ישראלה', ה' הוא כמו מקווה – המטהר רק אם אין חציצה. ועוד חשוב מאד לדעת שגם מי שזכה,והוא סר מרע ועושה את הטוב בעיני ה', אסור לו לומר "שלום עלייך נפשי ואני את עצמי הצלתי", אלא עליו לעורר את לב העם ולחזק יהודים אחרים כפי כוחו. ויזכור שהמבול נקרא על שם נח " מי נח" למרות היותו צדיק תמים [יותר מאיתנו] ולמה?כי לא התפלל ולא השתדל מספיק להציל את בני דורו. ודע לך יהודי יקר, שאין בדברינו אלה שום גוזמה והפרזה כלל, והכל אמת גמורה וצרופה. זמן הבירור הסופי החל.. ולנגד עינינו מתקיימת הנבואה בזכריה י"ג: "וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה אלקי" והכוונה היא שעתה ה' מצרף ובוחן אותנו ע"י צרות וקשיים שונים, בפרנסה בבריאות, בשלום בית ובחינוך הילדים וכו' שהכל במדויק, ובהשגחה פרטית כל אחד לפי ענינו, ולפי הזיכוך והתיקון שעליו לתקן בפרטות, ופשוט שמי שמתלבש כשומר תורה ומצוות, ונראה כזה, ואפילו מקיים חלק מן המצוות אך בליבו ומעשיו הוא ריק משאיפות רוחניות, אדם כזה לא יחזיק מעמד. רק יהודים בעלי אמונה ובטחון חזקים יחיו, כמ"ש "וצדיק באמונתו יחיה"

ראוי היה לנו ללבוש עתה בגדי שק כמרדכי היהודי בשעתו, ולשוב בתשובה שלמה ואמיתית, ואזנזכה אי"ה ללבוש את הבגדים המוכנים לנו לימות המשיח. ודברינו אלו כלוליםבדברי הרב משה קורדוביירו זצ"ל, גדול המקובלים בדור שקדם להאריז"ל אמרוזו לשונו: "ומי הם הזוכים לזה (לחיות ולהנות מהטוב המובטח בימות המשיח)?באותם הימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חובו (כפי מעשיו הלא טובים) יצטער (יסבול) וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב בתשובה,יאבד. ומי שיתן צווארו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות ויתן שכמו לסבול (את הצער והקושי של החזרה בתשובה והיסורים) יצטרף ויזכה"עד כאן לשונו הקדושה. אמנם בעתיד כשתתגלה האמת ותתבטל הבחירה, לא יתאפשר יותר לתקן את המעוות ולחזור בתשובה, לכן עשה תשובה היום פן מחר יהיה מאוחר!

לאחינו היהודים הגרים בתפוצות הנמצאים בסכנת התבוללות נוראה מלבד האנטישמיות הגוברת ושאר סכנות, הנכון ביותר שימסרו נפש לעלות לארץ ישראל בהקדם. והגם שכאן לא קל, אבל בארץ ישראל יש ליהודים שמירה אלוקית מעל הטבע,כפי שהובטחנו ע"י הנביא "ובהר ציון תהיה פליטה"

 • ויש קונה עולמו בשעה אחת

שהעושה תשובה מאהבה בימים אלו, כלומר וידוי על עוונותיו, חרטה אמיתית על שעבר רצון ה', וקבלה על העתידשלא לחזור לדרכו הרעה ומעתה יעשה את הטוב בעיני ה', כפי כוחו ויכולתו, יזכה לתקן הכל. כל עוונותיו נמחלים ונהפכים לזכויות,ונעשה חביב ואהוב עד מאד אצל ה' יתברך. ועליו נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וגם את ואתה יכולים להיות ביניהם ולזכות לכלהטובה הזאת, והבא ליטהר מסייעין לו ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. נכון, אמת הדבר שלא קל ליהודי המאמין להיות נאמן לאלקיו בעת הזאת, מוקף הוא בנסיונות ובקשיים מלפנים ומאחור, מבית ומחוץ, בגשמיות וברוחניות, אך עלינו להזכיר לעצמנושוב ושוב – אנחנו לא לבד. יש לנו אבא אוהב בשמים, אב רחמן שעוזר לנו ותומך בנו,עד שאמר רבי שמעון בר יוחאי על כך "אם היו יודעים בני אדם את האהבה שאוהב הקב"ה לישראל היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו", והאר"י הקדוש גילה לתלמידו הרב חיים ויטאל, שבדורות הללו כל יהודי שדורש את ה' ושומר תורה ומצוות חשוב עד מאד בשמים, ואפשר שמדרגתו של יהודי 'פשוט' בדור הזה שמתאמץ להיות נאמן לה' ולתורתו, הינם שוות ערך למדרגת צדיק גדול בדורות עברו. והבעל שם טוב הקדוש ברוח קדשו הוסיף ואמר, שכל החפץ לשוב בתשובה, אזי ה' יתברך תומך בו ומסייע לו יד ביד כאב המסייע לבנו הקטן שמנסה ללכת את צעדיו הראשונים. ורבי נחמן מברסלב בעצותיו הנפלאות  לכל יהודיבכל מצב ומדרגה שהיא, יעץ לשמוח תמיד בכל מעשה טוב ובכל מצוה ונקודה טובה שיש בנו,ולכסוף ולרצות תמיד את ה', ולהיות רגיל תמיד לדבר עם ה' את כל אשר עם לבבו וכו'. ואף מי שהתחיל את דרך התשובה ונפל ממדרגתו, עצתו שיתחיל מחדש בעבודת ה' כאילו לאהתחיל עדיין מעולם, וזה כלל גדול בעבודת ה', שצריך האדם שלא ליפול ולא להתייאשמשום דבר שבעולם, רק להתחיל בכל פעם מחדש! כי אפילו לצדיקים יש נפילות לפי מדרגתם,אלא שהם קמים ומתחילים מחדש כמו שכתוב "שבע יפול צדיק וקם". וידוע שהגאון מווילנא הבטיח שהעקשן יצליח. ונזכור שאברהם אבינו שנקרא 'אברהם העברי'הוריש לנו כח לעמוד כנגד כל העולם ולהיות מהעבר השני של כל הטועים למיניהם. הבה נשתמש בכח זה הטמון בנו, ואם לא עכשיו אימתי וכך אמר משה רבנו כשנפרד מעם ישראל לפני פטירתו, ודבריו מתאימים ביותר גם לימים אלו: "ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"  הבוחר להיות נאמן לה' לתורתו ולמצוותיו, הוא הבוחר בחיים והבחירה בידך. אני, אישתי וילדי בחרנו בחיים!!! ואתה? ואת?

 • נא להעביר לשני אנשים לפחות או לשתף

 • ניתן לקבל את העלון הסרטים הספר שלנו חינם בדואר ישראל ע"י לחיצה כאן

הנסיון

15 Comments

 1. ארז אלעזר

  אמת! אימרי פיו של הקדוש ברוך הוא הן האמת היחידה.
  כפי שבראשונה נשבע לאבותינו דוגמה: דברים פרק ז
  לתת את הארץ הטובה לעמו וצאן מרעיתו זה קרה בשנית לאחר אלפי שנות גלות וכפי שזה קרה בזכותו בלבד!
  כאשר אנחנו הולכים כמו עדר עיוור אחרי הגויים כך הוא זורא אותם בנו כפי שאמר "ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם חרב; והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה" ויקרא פרק כו ל"ג.
  וכפי שזה נראה. זה מה שקורה. הארץ הטובה אכן אובדת מלאה גויים.

   1. דן סגל

    עת הזמיר הגיע וקול התורה וכבוד התורה של מנהיג הדור מירושלם עיה"ק נשמע בארצינו ומי שרגליו היו שם (בבני ברק) יבין אותי, ואם לא מבין זה סימן שרגלי אבותיו לא עמדו על הר סיני. ארור הגבר אשר יבטח באדם uברוך הגבר אשר יבטח בד’. אני ראיתי אירוע ענק של עדת קרח, חילול ד’ וכפירה בד’, מזעזע ממש. קוראים לכולם להצביע כדי להיכנס לממשלת הגיוס והשמד של ביבי, כאילו ביבי הכופר הוא המשביר לכל הארץ, כאילו לא ד’ משביע לכל חי רצון, למה מבטלים מליוני שעות לימוד תורה, כאילו התורה לא מגינה ומצילה. כאילו מפתח הפרנסה בידי ביבי ,המסית ומדיח, ולא בידי ד’ ית’ ח”ו.

    תדעו לכם: כך חיים רק המשכילים כל השנה בשקר גדול, עד שמגיע רגע של בירור האמת בבחירות, ואז מגלים במי באמת החרדים ומאמינים לדבר השם. שכחו ועזבו תורתם לג' "העגל הזהב החדש" ורקדו לו במחולות וזהו קול ענות חלושה, בדיוק כך היה במדבר בעגל הזהב ,אלו שרק רקדו ממש כמו בסרטון, הם היו הרוב והצליחו עד שכפרו לגמרי בקב”ה…כך נראה לי שהיה בקרוב אצלם…חוץ משבט לוי היושב בעיר הקודש והמחוזות.

    כל ה"ערב רב" חסידי גפני וג’ ע”ז שאלפי תמימים רעבים ומטומטמים מצביעים להם הוא ואנשיו מסודרים והעם ימשיך לשנורר. כל מי שהיה שם הכריז בקול גדול כוחי בעוצמת הצבעתי ומפלגתי, כאילו היו כופרים ר”ל ד’ ירחם עלינו בקרוב. (הם חייבים לקחת כדור -היומי שלהם) חוץ מזה לא היה לי שם, שום הרגשה של “לשם שמים” רק כבוד ושוחד…

    המעמד הפשוט הזה, אינה דומה למעמד הקדושה שהיה באירוע, שהתקיים בירושלים לקבלת האסירי עולם התורה, שמסרו נפשם על קידוש השם, נגד גיוס השמד והניאוף של מדינת ישראל, היום זה פשוט הרגיש שם כמעמד העמלקים “המסיונרים” המשכילים שעושים פשרות עם שמד הגיוס והניאוף… זה מצב של "בכיה לדורות"

    "זאת התורה לא תהא מוחלפת" וכו' ולא יעזור כלום ההבטחות של ראשי ישיבות זה או אדמו"ר ההוא, ידוע לכל העולם התורה, פסק הלכה מדאורייתא: שאסור לקחת חבל בבחירות לנציגות בכנסת המינים, לישב במושב לצים, ופרוצים, ופרוצות, עדת קרח, וזונות וכו' לשמוע כל יום דברי מינות וכפירה שם, וכאילו להישאר יהודי מאמין לא שייך שם, וידוע שתלמידי החתם סופר זצ"ל שהתבדלו מראשי הקהל המשכילים אע"פ שהיו צריכים כאילו ללחום למען התורה, אבל לא רצו לשבת עמהם בשום פנים! עת הזמיר הגיע וקול התורה נשמע בארצינו ממרן ר' שמואל שליט"א.

    הם שכחו ועזבו תורתם לג' העגל הזהב החדש ורקדו לו (לג') במחולות וזהו קול ענות חלושה, בדיוק כך גם היה "בעגל הזהב" אלו שרק רקדו ממש כמו בסרטון, הם היו הרוב והצליחו עד שכפרו בקב"ה… כן נראה לי שהיה בקרוב אצל הפלק המשכילים… חוץ משבט לוי היושב בעיר הקודש והמחוזות.

    חוץ מזה לא היה לי שם, שום הרגשה של "לשם שמים" רק כבוד ושוחד ועוד… המעמד הפשוט הזה אינה דומה למעמד הקדושה שהיה באירוע שהתקיים בירושלים לקבלת האסירי עולם התורה, שמסרו נפשם על קידוש השם, היום זה פשוט היה מעמד העמלקים "המסיונרים" המשכילים שעושים פשרות עם שמד הצבא הגיוס והניאוף, החילול ד" הוא נורא ועוד רוצים שתבוא הגאולה?… "פני הדור"…

    מרן ראש הישיבה נשיא ועד הישיבות הגר"ש אויערבאך שליט"א "אוהב שלום ורודף שלום" אמר שמי שמצביע ליהדות התורה הוא מסייע לידי עוברי עבירה! די לרדיפת עולם התורה ע"י שועלים קטנים שהורסים ישיבות ומתנכלים לכל דבר שמסורת הדורות ודמותו של הרב שך קשורה אליות, לציבור נמאס והם אומרים די, די למחלוקת! די לפירוד! די לרדיפת עולם התורה! ועד שלא תתעשתו ותפסיקו לרדוף את עולם התורה לא ניתן לכם את הכח התורה על כולם.

 2. נועם

  שלום רב!
  היום הגדול והנורא בדרך.
  אני לא רב ולא תלמיד גדול בתורה,אני בור ועם הארץ.
  אך ניתן לראות שהגאולה בדרך.
  כל הסימנים מראים שכך הולך להיות.
  אחרי המלחמה האחרונה שהייתה"צוק איתן"אי אפשר להשאר אדישים.
  זאת הדרך של אלוקים לדבר איתנו,לחזור בתשובה.
  אנחנו צריכים להתחזק ולהבין שיש בורא לעולם הזה,יש בין עם ישראל לאלוקים ברית.אלוקים רוצה שנעמוד בברית הזאת.
  אנחנו צריכים להתחזק לאהוב אחד את השני.
  אבל חשוב לי לכתוב דבר אחד ניתן לראות שהמשיח קרוב אך אם פתאום המשיח לא יגיע בזמן המשוער אל תפסיקו להאמין.
  גם אם המשיח יגיע עוד 2000 שנים חייבים להמשיך להאמין ולחכות לו!!!

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  הדבר הראשון, שעשו אדם וחוה,אחרי שאכלו מעץ הדעת,הם הבינו שהדבר הרע ביותר, הוא להיות ערומים,ועשו לעצמם לבוש.
  ל-בת של המלך,יש לבוש מיוחד,ומה הוא?
  בתורה נאמר,,וְלֹא-יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר" (חומש דברים כג,טו)
  בנביא ישעיה נאמר,,גַּלִּי צַמָּתֵךְ חֶשְׂפִּי-שֹׁבֶל גַּלִּי-שׁוֹק,עִבְרִי נְהָרוֹת. תִּגָּל, עֶרְוָתֵךְ"(ספר ישעיה,פרק מז,ב-ג)אמר הפסוק:,,גַּלִּי-שׁוֹק, עִבְרִי נְהָרוֹת" משמע,השוק מכוסה,שבכדי לעבור בנהר,היא צריכה לחשוף אותו.למה הסמיך הפסוק,,גַּלִּי צַמָּתֵךְ חֶשְׂפִּי-שֹׁבֶל גַּלִּי-שׁוֹק, עִבְרִי נְהָרוֹת" ל:,,עֶרְוָתֵךְ" ללמדנו,שכל המגלה,אחד מאלו,כמגלה ערותה.ואמרו רבותינו,וכל העובר אחורי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא(מסכת ברכות סא,א)שכאשר היא תעבור בנהר,היא אולי תרים מעט את לבושה,ויראה מעט מבשרה,ומי שיראה את בשרה,אין לו חלק לעולם הבא,וגם עם לא הרימה את לבושה ולא ראה את בשרה,אין לו חלק לעולם הבא,שהכניס את עצמו לניסיון,מכאן שאסור להכניס אדם לניסיון,,ולפני עיוור לא תיתן מכשול"וגדול עוון המחטיא יותר מהחוטא.ומכל עוון ופשע אפשר לשוב בתשובה,כמו שנאמר ב-יחזקאל,, וְהָרָשָׁע, כִּי יָשׁוּב מִכָּל-חַטֹּאתָו אֲשֶׁר עָשָׂה, וְשָׁמַר אֶת-כָּל-חֻקוֹתַי, וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה-חָיֹה יִחְיֶה, לֹא יָמוּת,כָּל-פְּשָׁעָיו אֲשֶׁר עָשָׂה, לֹא יִזָּכְרוּ לוֹ,בְּצִדְקָתוֹ אֲשֶׁר-עָשָׂה, יִחְיֶה,הֶחָפֹץ אֶחְפֹּץ מוֹת רָשָׁע, נְאֻם ה' אלוקים,הֲלוֹא בְּשׁוּבוֹ מִדְּרָכָיו, וְחָיָה" (יחזקאל יח,כא-כג)
  וכל האומר,החטא והשוב ,החטא והשוב,אין התשובה הזו מועלת לו,ובמה שחוטאים בו מתרצים,שאם הלכה בלבוש לא צנוע,תלבש מעתה לבושים צנועים בלבד,ועל תשובה מאהבה,הזדונות הופכות לזכויות.הגמרא במסכת שבת דף צח,ב,,תנא דבי רבי ישמעאל,למה משכן דומה, לאישה שמהלכת ב-שוק,ושפוליה מהלכין אחריה" משמע לבוש האישה ,צריך להיות ארוך,ונגרר בארץ,שלא יראה בשרה וצורת הרגל,ואפילו ב-שוק,במקום שעל ידי שתלך בלבוש ארוך,יתלכלך והתקלקל ויתבלה הלבוש בארץ,צריכה ללכת במלבוש המגיע לארץ ונגרר בו.והגמרא בעירובין ק,ב,,אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה,היינו למידין צניעות מחתול,וגזל מנמלה ,ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול,שמפייס ואחר כך בועל ,ומאי מפייס לה,אמר רב יהודה אמר רב הכי קאמר לה:זביננא ליך זיגא דמטו ליך עד כרעיך" וכתב רש"י בדיבור המתחיל,,שמפייס":הולך ופושט כנפיו ,והוא פיוס,כדאמר לקמן,שאומר לה ,לקנות מלבוש שמגיע לארץ.עד כאן,משמע,שהלבוש צריך להגיע ל-ארץ,ומה כך בתרנגול,כל שכן,ועל אחת כמה וכמה באדם.ועוד אמרו רבותינו,,כל המסתכל באצבע קטנה של אשה,כאילו מסתכל במקום התורפה"(שבת סד,ב)ומה באצבע כך,כל שכן ועל אחת כמה וכמה ב-שוק האישה,שיש בו הנאה בראייתו.ועוד הגמרא אומרת,,וכל המסתכל בעקיבה של אשה הויין לו בנים שאינם מהוגנים"(מסכת נדרים כ,א)ומה המסתקל בעקב אישה כך,כל שכן ועל אחת כמה וכמה,המסתקל במקומות מעל לעקב,וגדול עוון המחטיא יותר מהחוטא.מיום שגלו אבותינו,בבית ראשון,לבבבל ולפרס וכדומה,הלכו בלבוש ארוך,וכך חובה להמשיך ללכת.וכתב הבן איש חי:בחוקי הנשים,פרק יז,וזה לשונו:אסור לה לעשות,שום דוגמא וצורת לבוש אשר יגלה משהוא מבשרה,כי האישה,אסור לה שיתגלה דבר מגופה,רק פניה,צוארה וכפות ידיה,ושאר אבריה כולם עטופים.עכ"ל.ולפי הסברה,הכי פשוטה,וודאי שאסור ללבוש חצאית עד הברך,שהרי כשיושבת,רואים אל כל רגליה,וה' אמר,, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"(דברים-ט"ז,יח)חייב האדם,לעשות לעצמו גדרים וסייגים,בכדי שלא יחטא,ובשביל שלא יחטיא,אסור שיראה בשר האישה,פרט ל:פניה,צווארה,וכפות ידיה,הבגד שלובשת חייב להיות רפוי,לא צמוד,כך שלא יהיה ניתן להבחין בצורת גופה.בד הבגד צריך שיהיה עבה,ולא שקוף,שאסור שיראה הבשר שלה דרך הבגד.

השאר תגובה