הניסיון האחרון – חובה לקרוא!

 כולנו מוכנים ומחכים למשהו, אבל רוצים לדעת למה?? 

היום הגדול והנורא קרב ובא, העולם כמו שהוא עכשיו, עומד להסתיים בעתיד הקרוב, עולם השקר והכפירה בו הרע והרשע גוברים ושולטים ומצד שני האמת והאמונה הטוב והצדק מושפלים עד עפר מסתיים בקרוב! הסוף מגיע ומרגישים את זה, זה כ”כ ברור. העולם הגיע למבוי סתום, לדרך ללא מוצא. ובארץ משבר וכשלון כללי: בחינוך, בכלכלה, בחברה, ובמה לא? ואנו כעדר טועה ללא רועה ודומה שאין אור בקצה המנהרה. אם גם לך יש תחושה פנימית שעומד לקרות משהו, שהולך להיות שינוי כל שהוא בקרוב, דע – ההרגשה שיש לך ולרבים אחרים נכונה ואמיתית, וכך אומרים נביאי ישראל, וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, וכן המקובלים שאחריו, כולל מקובלים וצדיקים נסתרים בדורנו, לכולם ברור שהעולם עומד בפני שינו מהותי, וזה נכון:

  • בורא העולם מכין אותנו לקראת השינוי הגדול

עוד מעט והעולם יתמודד עם הנסיון הסופי. כהקדמה לשינוי זה אנו עדים כולנו לאחרונה לאסונות טבע בארץ ובעולם: רעידות אדמה, שטפונות, (ראה במסגרת) מגפות ועוד. והם ימשיכו ויתחזקו ביתר שאת בכל העולם. אמנם יתכנו הפוגות וזמנים שקטים יחסית, אך זה הכיוון וזו המגמה. השלווה שהעולם היה שרוי בה הופרה, הביטחון התערער, הכלכלה העולמית מתדרדרת והולכת. הפחד והחרדה גדלו, מדינות מתגרות זו בזו, ושלא נטעה – החיים לא יחזרו יותר למה שהיו עד עתה !!  ולנו ידוע שכל פורענות הבאה לעולם אפילו באיי הים ובארצות רחוקות, לא באה אלא בשביל ישראל,דהיינו כדי לעורר ליבם לשוב בתשובה למען יראו ויראו ויקחו מוסר, ועל כל אחד ואחת מאתנו לומר ” כי בשלי (בגללי) הסער הגדול הזה {יונה א’} “.

מאורעות כלל לא צפויים קורים לכולנו, כדי להוכיח שאין לנו שום שליטה על המצב ואנו חסרי אונים לחלוטין.משענות שונות שאנו סומכים ובוטחים בהן. כמו כסף, כח, כבוד, השפעה ‘פרוטקציה’,’קשרים’ – הכל יתמוטט ויתפרק בזה אחר זה. כמו כן, מי ששם מבטחו ומשענתו עלצה”ל, משטרה, ביטוחים, רופאים, עסקים, בנקים, וכו’ ימצא עצמו בעתיד הלא רחוק בלי משענת, כמו שניבאו לנו חז”ל שנגיע למצב שנבין שאין לנו לאן לפנות ושאין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, ולנגד עינינו הולכת ומתגשמת הנבואה הזאת מלפני אלפיים שנה. ואיזה הוא חכם? הרואה את הנולד ושם מבטחו בה’ לבדו. קריסת מגדליהתאומים היתה דוגמה לכך, בהיותם סמל לעושר, קידמה, כח ושליטת הכסף בעולם שהם הסמלשל ארה”ב המהווה משענת של מדינת ישראל, והכל ראו שעל עצמה אין היא יכולהלהגן, וכל שכן לא על אחרים, יתרה מזאת – אנו יודעים שהיא עתידה להיות נגדנו בעתיד.חושינו נעשו קהים, נעשינו שאננים ורדומים למצבנו. אך עלינו לפקוח עינים ולהיות מציאותיים, והמציאות קשה. כי עינינו רואות מחלות, אסונות ומקרי מוות משונים,תאונות דרכים, ופטירת צדיקים רבים, ופשוט, שה’ רוצה מאיתנו משהו, והכל נועד להביא אותנו, את עם ישראל, לשוב אל ה’ ומאחר שלא עשינו זאת מרצון, אנו מוכים משמים כהרמב”ם הידוע “מכים אותו עד שיאמר רוצה אני” כי באמת כולנו רוצים לעשות את רצון ה’ רק שרצון זה חבוי ונסתר בנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו. ו’המקל’ שבו משתמש עתה הקב”ה להכות את בנו האהוב כאב המכה אתבנו להחזירו למוטב נקרא, חמאס, חיזבאללה, מחלת הסרטן הידועה שמתפשטת כמגפה,רח”ל וכו’. ואם חס ושלום לא נבין את המסר יש לו עוד מקלות שנקראים איראן,מצרים, סוריה, צפון קוריאה (כדברי הרב הצדיק לוי סעדיה נחמני זצ”ל) ועוד! כי חייבים לדעת וללמד לאחרים באמת אין כאן סכסוך ערבי ישראלי אלא סכסוך בינינו לבין אלוקינו, וזה השורש לכל צרותינו.

  • אוי ! ! כמה טועים אלו החושבים שהבעיה והסכנה שלנו זה ‘המקל’

ומפנים את כל כוחם וכשרונם לעברו. ולא מבינים שצריכים לפנות אל השורש, דהינו למי שאוחז ‘במקל’ ולהתאמץ לעשות איתו שלום, ובכך דווקא יפתרו כל בעיותינו. ומי שעיניים לו , ורואה את האנטישמיות הגוברת בעולם, כמו גם את הסכנה הנוראה בה נמצאים כל היהודים בארץ ככבשה בין שבעים זאבים צמאי דם המצוידים במיטב הנשק להשמדה המונית, וששים ושמחים להשתמש בו נגדינו, אלו הם צאצאי ישמאל, עליו כתוב בתורה “והוא יהיה פרא אדם” וכל המתבונן במצבנו, אי אפשר לו שלא יזדעזע מהעובדה שהיום שבו הכל יתפוצץ הולך וקרב,ואז…  ובל נשלה את עצמנו שיש פתרוןמדיני, כי אין! ושעון החול הולך ואוזל ואין לאן לברוח. וכל בר-דעת בוודאי יבין שנותרה רק דרך אחת להצלתינו, והיא – שלום בינינו לבין אבינו שבשמים.דהיינולחזור בתשובה שלמה !!! לברוח אליו ולחסות בצל כנפיו  יתברך, לזעוק אליו, ולבקש את שלושת הדברים שמאסנו אנחנו ואבותינו בעבר: מלכות שמים, מלכות בית דוד, ובנין בית המקדש.. ואז ה’יושיענו בוודאי. יתרה מזאת: ההתעלמות מן האמת הזאת שהצרות באות בגלל העוונות היא מידת אכזריות כי התנהגות כזאת תביא לצרות נוספות ה’ יצילנו.

  • ולו היינו משכילים ומבינים זאת, היינו כולנו שבים אל ה’

ונכנעים לפניו ואומרים לו באמת ומכל הלב: אנו מאמינים ובוטחים רק בך, אנו רוצים רק אותך, ומקבלים עלינו לעשות את רצונך, אזי בכך היינו חוסכים ומונעים מעצמינו את כל הצרות העתידיות של הפרט והכלל, ה’ ירחם ומבטלים את כל ה’מקלות’ כולם, וזוכים לגאולה שלמה במהרה בחסד וברחמים מתוך אין סוף ניסים ונפלאות… וזוכים לתכלית הבריאה שהיא לעשות לה’נחת רוח ודירה בתחתונים .. שזה צריך להיות העונג הגדול ביותר עבורינו… אז למהלנו לסבול בחינם? למה? למה? יתרה מזאת בהיותנו חוטאים, אנו מצערים את אבינו שבשמים שכ”כ אוהב אותנו ורק רוצה להיטיב לנו.

יהודי יקר – פקח עיניך,התבונן סביבך והתכונן למערכה שתקבע את עתידך הנצחי. עורו עורו אחים יקרים למעןכבוד ה’ כי לכך נבראנו. לנו היהודים תהיה המלחמה הקשה ביותר, כי בנוסף לסכנות המתרגשות ובאות עתה לעולם כולו הרי שעל עם ישראל לעמוד בפני עוד מלחמה קשה יותר והיא המלחמה הרוחנית על האמונה הקדושה ועל הנאמנות לבורא העולם בכל מצב, יהיה אשר יהיה , וזהו הניסיון האחרון, והעומד בו הוא המנצח האמיתי במלחמה. בקרוב בורא העולם יגלה את כוחו וישלח את משיחו שינהיג סדר חדש בעולם, חיים במתכונת אחרת – תחת מלכות ה’. בקרוב בורא העולם יחשוף  ויגלה את האמת הנעדרת והכל כך חסרה לנו האמת שתתגלה תהיה קשה לאלו אשר רגילים לחיות חיי שקר ואשר בראש מעייניהם כסף, תאוות, גשמיות, כבוד וכדומה. חז”ל קראו לאנשים כאלה שעיקרעניינם ושאיפתם לארציות וגשמיות ומתעלמים מהעיקר שזה הרוחניות,  בשם ‘עם הארץ’ כמה מצער לראות יהודים,בני מלכים, מיוחסים, בעלי נשמות קדושות ואוצרות רוחניים שאינם מנוצלים, שהתדרדרולשפל הזה. ועוד, שתכלית בריאתנו לדאוג לכבוד ה’ והם דואגים על כבודם שלהם, כמהחבל! מצד שני, אלה שעיקר שאיפתם היא לרוחניות ולקרבת ה’, שיכינו עצמם כראוילימים העתידים לבוא בקרוב, יזכו לאור גדול שלא היה כמותו מעולם. הם יזכו לחיות חיי אושר אמיתיים, יזכו לטוב שאי אפשר להכילו בשכל ורעיון, ויזכו לכל ההבטחות שהבטיח בורא העולם למי שיהיה נאמן לו בעת הזאת. והזכות הזאת מונחת בקרן זוית. כל הרוצה יבוא ויזכה בה

  • עתידך ועתיד משפחתך לנצח בידיך –אל תאמר לא ידעתי, אל תגיד לא אמרו לי

כדי להיות מוכן וראוי לחיות בסדר החדש שיהיה בעולם, עליך להשתנות עליך לקבל עול. ואיזה עול? עול מלכותו של מי שבראאותך. של מי שמחייה אותך בכל רגע, שחייך ונשמתך בידו, ועד עכשיו התעלמת ממנו כאילו אינך מכיר בעובדה זו!

ולא עוד, יותר לא תוכל להתעלם. כי מי שיתעלם יגיע ח”ו למצב בו לא יוכל לתקן את אשר קלקל. עליך להתחיל לקיים את דבר ה’ ולעשות את שהוא דורש ממך. כן, כן, נכון,לשמור שבת, לאכול רק אוכל כשר, להניח תפילין ולשמור על טהרת המשפחה ועל צניעות אמיתית בלבוש, בדיבור ובמעשים. עלינו לזכור שפריצות וחוסר צניעות מרחיקה את השם יתברך מאיתנו ואת שמירתו מעלינו, וגורמת לכך שדם יהודי נשפך ח”ו. ואנו צריכים לזכור זאת היטיב..

עלינו להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים עם אחינו בני ישראל וחלילה לא לשנוא ולא לפגוע באף יהודי בשום דרך, ואף אם הוא שונה ממך בדעותיו ובמלבושיו. מי שפועל ועושה בימים אלה למען אחדות בעם ישראל, ופועל לחזק את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים ומקרב ומחזק הרחוקים מעלתו גדולה עד מאד כנזכר בזוהר הקדוש. וכמובן מגדיל אתסיכויו לחיות, וההפך הגמור בבעלי מחלוקת, מדברי לשון הרע, וכל עושי הרשעה למיניהם. כמובן שמי שמחטיא ומכשיל את הרבים ונכלל בזה לבוש פרוץ של נשים,   יהודי יקר !עליך להתפלל ולבקש רחמים על עצמך, על בני ביתך, על כל עם ישראל! גם אמירת תהילים תעזור מאד, ובפרט אם נאמרים בציבור. היוצא מהדברים: שעליך להכניע את עצמך תחת מרותו של הקב”ה ולקבל אותו למלך, לקבל ולקיים את שציווה אותך בתורתו. כמובן שחינוך הילדים חייב שיהיה על זו הדרך, כלומר להדריכם, להכשירם ולחנכם להיות יהודים מאמינים, נאמנים ונכנעים לבורא יתברך. אם לא למדת ואינך יודע הרבה – עליךלבדוק ולחקור, לשאול ולדעת מה בוראך שואל מעמך ומה הוא מצפה ממך. קירבה לצדיקי אמת, גדולי תורה, יראה וחסידות, תעזור מאד. וגם אם למדת, ואתה דתי עם כיפה ואפילו עם זקן ופאות, ואף אם אתה חרדי, עדיין לא מובטח לך שתהיה בין אלה שיקבלו את פני מלך המשיח. עובדה זו לא מקנה לך עדיין זכות לחיות בימיו. גם אתה צריך לעשות בדק בית בעצמך, לפשפש במעשיך ולתקנם. כי התביעה והדרישה ממך גדולה יותרמשל אחרים. כי אתה יודע את האמת והם לא, שהם שוגגים ואתה… ודע לך יהודי יקר שעליך למהר ולהזדרז להכין עצמך לקראת העתיד כי יבוא היום שכבר לא נוכל לתקן. כמ”ש מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת ומי שלא טרח …!

  • העיקר הוא הלב – “רחמנא ליבא בעי”

דע לך יהודי יקר: ה’ רוצה שתיתן לו את לבך, שתרצה ללכת בדרכיו, שתבקש אותו באמת, ה’לא אוהב את מי שפוסח על שני הסעיפים אחד בפה ואחד בלב, ה’ רוצה ששאיפת חייך תהיה לרוחניות ולא לגשמיות. גשמיות מיותרת חוצצת בינינו לבין ה’. וידוע שמקווה ישראלה’, ה’ הוא כמו מקווה – המטהר רק אם אין חציצה. ועוד חשוב מאד לדעת שגם מי שזכה,והוא סר מרע ועושה את הטוב בעיני ה’, אסור לו לומר “שלום עלייך נפשי ואני את עצמי הצלתי”, אלא עליו לעורר את לב העם ולחזק יהודים אחרים כפי כוחו. ויזכור שהמבול נקרא על שם נח ” מי נח” למרות היותו צדיק תמים [יותר מאיתנו] ולמה?כי לא התפלל ולא השתדל מספיק להציל את בני דורו. ודע לך יהודי יקר, שאין בדברינו אלה שום גוזמה והפרזה כלל, והכל אמת גמורה וצרופה. זמן הבירור הסופי החל.. ולנגד עינינו מתקיימת הנבואה בזכריה י”ג: “וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה אלקי” והכוונה היא שעתה ה’ מצרף ובוחן אותנו ע”י צרות וקשיים שונים, בפרנסה בבריאות, בשלום בית ובחינוך הילדים וכו’ שהכל במדויק, ובהשגחה פרטית כל אחד לפי ענינו, ולפי הזיכוך והתיקון שעליו לתקן בפרטות, ופשוט שמי שמתלבש כשומר תורה ומצוות, ונראה כזה, ואפילו מקיים חלק מן המצוות אך בליבו ומעשיו הוא ריק משאיפות רוחניות, אדם כזה לא יחזיק מעמד. רק יהודים בעלי אמונה ובטחון חזקים יחיו, כמ”ש “וצדיק באמונתו יחיה”

ראוי היה לנו ללבוש עתה בגדי שק כמרדכי היהודי בשעתו, ולשוב בתשובה שלמה ואמיתית, ואזנזכה אי”ה ללבוש את הבגדים המוכנים לנו לימות המשיח. ודברינו אלו כלוליםבדברי הרב משה קורדוביירו זצ”ל, גדול המקובלים בדור שקדם להאריז”ל אמרוזו לשונו: “ומי הם הזוכים לזה (לחיות ולהנות מהטוב המובטח בימות המשיח)?באותם הימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חובו (כפי מעשיו הלא טובים) יצטער (יסבול) וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב בתשובה,יאבד. ומי שיתן צווארו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות ויתן שכמו לסבול (את הצער והקושי של החזרה בתשובה והיסורים) יצטרף ויזכה”עד כאן לשונו הקדושה. אמנם בעתיד כשתתגלה האמת ותתבטל הבחירה, לא יתאפשר יותר לתקן את המעוות ולחזור בתשובה, לכן עשה תשובה היום פן מחר יהיה מאוחר!

לאחינו היהודים הגרים בתפוצות הנמצאים בסכנת התבוללות נוראה מלבד האנטישמיות הגוברת ושאר סכנות, הנכון ביותר שימסרו נפש לעלות לארץ ישראל בהקדם. והגם שכאן לא קל, אבל בארץ ישראל יש ליהודים שמירה אלוקית מעל הטבע,כפי שהובטחנו ע”י הנביא “ובהר ציון תהיה פליטה”

  • ויש קונה עולמו בשעה אחת

שהעושה תשובה מאהבה בימים אלו, כלומר וידוי על עוונותיו, חרטה אמיתית על שעבר רצון ה’, וקבלה על העתידשלא לחזור לדרכו הרעה ומעתה יעשה את הטוב בעיני ה’, כפי כוחו ויכולתו, יזכה לתקן הכל. כל עוונותיו נמחלים ונהפכים לזכויות,ונעשה חביב ואהוב עד מאד אצל ה’ יתברך. ועליו נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וגם את ואתה יכולים להיות ביניהם ולזכות לכלהטובה הזאת, והבא ליטהר מסייעין לו ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. נכון, אמת הדבר שלא קל ליהודי המאמין להיות נאמן לאלקיו בעת הזאת, מוקף הוא בנסיונות ובקשיים מלפנים ומאחור, מבית ומחוץ, בגשמיות וברוחניות, אך עלינו להזכיר לעצמנושוב ושוב – אנחנו לא לבד. יש לנו אבא אוהב בשמים, אב רחמן שעוזר לנו ותומך בנו,עד שאמר רבי שמעון בר יוחאי על כך “אם היו יודעים בני אדם את האהבה שאוהב הקב”ה לישראל היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו”, והאר”י הקדוש גילה לתלמידו הרב חיים ויטאל, שבדורות הללו כל יהודי שדורש את ה’ ושומר תורה ומצוות חשוב עד מאד בשמים, ואפשר שמדרגתו של יהודי ‘פשוט’ בדור הזה שמתאמץ להיות נאמן לה’ ולתורתו, הינם שוות ערך למדרגת צדיק גדול בדורות עברו. והבעל שם טוב הקדוש ברוח קדשו הוסיף ואמר, שכל החפץ לשוב בתשובה, אזי ה’ יתברך תומך בו ומסייע לו יד ביד כאב המסייע לבנו הקטן שמנסה ללכת את צעדיו הראשונים. ורבי נחמן מברסלב בעצותיו הנפלאות  לכל יהודיבכל מצב ומדרגה שהיא, יעץ לשמוח תמיד בכל מעשה טוב ובכל מצוה ונקודה טובה שיש בנו,ולכסוף ולרצות תמיד את ה’, ולהיות רגיל תמיד לדבר עם ה’ את כל אשר עם לבבו וכו’. ואף מי שהתחיל את דרך התשובה ונפל ממדרגתו, עצתו שיתחיל מחדש בעבודת ה’ כאילו לאהתחיל עדיין מעולם, וזה כלל גדול בעבודת ה’, שצריך האדם שלא ליפול ולא להתייאשמשום דבר שבעולם, רק להתחיל בכל פעם מחדש! כי אפילו לצדיקים יש נפילות לפי מדרגתם,אלא שהם קמים ומתחילים מחדש כמו שכתוב “שבע יפול צדיק וקם”. וידוע שהגאון מווילנא הבטיח שהעקשן יצליח. ונזכור שאברהם אבינו שנקרא ‘אברהם העברי’הוריש לנו כח לעמוד כנגד כל העולם ולהיות מהעבר השני של כל הטועים למיניהם. הבה נשתמש בכח זה הטמון בנו, ואם לא עכשיו אימתי וכך אמר משה רבנו כשנפרד מעם ישראל לפני פטירתו, ודבריו מתאימים ביותר גם לימים אלו: “ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך”  הבוחר להיות נאמן לה’ לתורתו ולמצוותיו, הוא הבוחר בחיים והבחירה בידך. אני, אישתי וילדי בחרנו בחיים!!! ואתה? ואת?

  • נא להעביר לשני אנשים לפחות או לשתף

  • ניתן לקבל את העלון הסרטים הספר שלנו חינם בדואר ישראל ע”י לחיצה כאן

הנסיון

חלון הצאט
מערכת כי לה' המלוכה
צאט זה סגור למבזקים בלבד ולחברי vip המעוניין לכתוב כאן מתבקש לשלוח בקשה בטופס https://forms.gle/jd6LeHQpmahEHY95A
baruc
***** ישנם שני מצבים עיקריים שהאור יורד אל תודעת האדם.
.
**** מצב ראשון:
.
האור אמור לרדת בצורה קוהרנטית, בצורה ישירה כמו לייזר, בלי הפרעות. מעולם עליון, עד העולם הזה.
אך הבעיה מתחילה, כשאין ישורת בירידת האור, והוא לא מצליח להכנס לכלי.
האור יורד מעולם המחשבה, עובר לעולם הרגשות ואז יורד עד לעולם המעשה.
זאת אומרת, קודם המחשבה נוצרת אצל האדם, אחר כך המחשבה מייצרת רגש, ואחר כך מתחילה הפעולה הפיזית על ידי הנעת גוף האדם לעשות משהו בעולם הזה.
פעולה זו שהאור יורד אל הכלי, נקראת:: “הבורא יורד לדירה בתחתונים” , הבורא מוציא שמותיו, פעולותיו וכינוייו.
.
מכיוון ששם הבורא הוא : “אהבה” והבורא בעצמו אהבה, הבורא יפשט את אור “האהבה שבדעת” על ידי, שמות של אהבה, פעולות של אהבה, וכינויים של אהבה, שאנחנו הנבראים נצטרך לחוות אותם, על פי מרחקים שונים מעצמות האהבה… בין השאר נלמד מה זה “כעס מאהבה (אדם שכועס כי לא אוהבים אותו) , פחד מאהבה (אדם שמפחד לחיות חיים אוהבים) וכו’… נלמד אהבה, גם דרך , מה זה לא אהבה, ודרך מה זה כן אהבה. נלמד ונתנסה בכל האיוושות האהבה של שמות הבורא. על מנת שנדע כמה אנחנו יישיות של אהבה.
.
כאן בעולם הזה, אנחנו רק רואים את העולם של הסמלים שמתקבלים מתנועות תודעתיות של אהבה, שהנשמה עוברת בעולם העליון, ואז נחווה את ההקרנה של הדבר , כאן בעולם הזה.
.
הבעיה מתחילה כשהאדם:
.
חושב א’
מרגיש ב’
עושה ג’
יוצא שהאור שיורד ומשתלשל מהעולם העליון אל הכלי/הנברא, לא מצליח לקבל ירידה חדה לתוך תודעת האדם, ומתפזר לכל עבר.
.
על מנת שהאור ירד אל תודעת האדם, אדם צריך :
לחשוב א’
להרגיש א’
לעשות א’.
.
לדוגמה: אם אני רוחצת כלים, אני צריכה לחשוב על רחיצת הכלים, להרגיש את רחיצת הכלים, ולעשות את רחיצת הכלים.
אך רב האנשים, בזמן רחיצת הכלים, מחשבתם נודדת, לכל מיני מטלות אחרות, כמו להביא את הילדים לחוג. במקביל הם מרגישים איך הבן זוג מזלזל בדברים שהם עושים, ובמקביל הם עסוקים ברחיצת הכלים.
יוצא שהאור / הארה שצריכים לקבל דרך תנועות תודעתיות בעולם העליון, שכאן מתקבלות, כ”סמלים”, של אדם רוחץ כלים, לא מצליחים להיכנס לתודעת האדם.
בלשון של תודעת הנסתר ביהדות, אין קוהרנטיות.
.
מצב שני, זה שהאור לא ירד עד קומה שלמה.
.
**** ירידת האור לקומה שלמה, תעזור לאדם לחיות בהרמוניה.
.
בעיה שניה בהורדת האור אל הכלי, היא שדווקא האנשים הכי רוחניים, שעושים הגות, או מדיטציה, או מטפלים באחרים, נהיים בעצמם חולים.
.
בגלל שרב האור נשאר תקוע בתוך התודעה, ולא יורד לקומה שלמה, מכח הפוטנציאל, לפועל עצמו , במציאות חיי היום יום.
יוצא שהאור שהם משיגים אותו, באמצעות מדיטציות למשל, או טיפולים
baruc
***** תהליך פתיחת דלת העולם העליון על ידי ביעור חמץ פנימי , לפי תודעת הנסתר ביהדות. וזה קורה פעם בשנה, ורק יום לפני ליל הסדר (היום, ברגעים אלו, לכן כדאי להזדרז).
----------------------------------------------------------------------------
כמה חיכיתי שירד הלילה בכדי שאוכל להתחיל את פעולת ביעור החמץ התודעתי. האם ידעתם שרק היום, מתאפשר לכל אדם, ללא קשר בדרגת התודעה שלו, לחוות זמן תודעתי מיוחד מאד, שבו האדם יכול לפתוח דלת בין שני מימדים . דלת בין העולם הזה, לבין העולם העליון, בלי שהוא צריך לעשות עליה רוחנית.
רק היום זה קורה, ורק אחרי צאת שלושה כוכבים בשמים.

כמו שלמדנו, כל מה שרואים מחוץ לגוף, למעשה זוהי הקרנה גשמית של מה שנמצא בעולם העליון, עולמות עליונים, זה עמקי התודעה של הבורא.
לכן, כל דבר שקורה לנו במציאות, מתרחש לנו על התודעה. ובתודעת הנסתר, לומדים כיצד האלגוריתמים התודעתיים משפיעים לנו על ההקרנה הגשמית, שלה אנחנו קוראים מציאות.

***** ביעור חמץ באמצעות נר בחושך.
המטרה של ביעור החמץ התודעתי, הוא לחפש בעמקי ובנבכי תת המודע שלנו, את התנועות התודעתיות הנסתרות והחשוכות, שגורמות לנו, פחדים, חששות, כעסים, שפיטה, לשון הרע, וכל תנועה תודעתית שרחוקה על מד האהבה מהדרגה התודעתית הכי גבוהה, שהיא עצמות האהבה שלא תלויה בדבר.
התהליך של חיפוש החמץ והביעור שלו, הינו תהליך מאד פשוט, אך דורש ריכוז גדול, נוכחות, רצינות אך בעיקר ענוה.

*****
כיצד עושים את מציאת החמץ התודעתי בעמקי תת המודע.
את התהליך עושים בכל רחבי הבית , חוץ מהשירותים.

1. יש להדליק נר רגיל
2. לכבות את כל האורות בבית
3. להתחיל להסתובב ברחבי החדרים. לעבור חדר חדר, ללכת לפינות החדר, לעבור לאורך הקירות, להכנס למקומות הכי נסתרים בתוך החדר, לאור הנר, ותוך כדי התהליך עצמו, להכנס פנימה למחשבה הפנימית.
4. להחזיק את המילה "חמץ" במחשבה ולנסות להרגיש אילו הרגשות "מחסור" "פירוד" "פחד" "שקר" מתחילות להציף אותנו תוך כדי החיפוש עם אור הנר, בחדרים החשוכים.
5. ממשיכים בתהליך, עד שמרגישים שדמעות שחונקות את הגרון מתחילות לעלות מתוכינו. ממש לתת לדמעות לעלות ולהציף את כל גופינו, לשטוף את החמץ.
6. הדמעות עצמן שמגיעות מעמקי הנשמה שרוצה להרגיש נקיה, הן אילו שיפתחו את הדלת בין הממדים, ואור עצום ישטוף את התודעה שלנו, וינקה את החמץ הנפשי, התודעתי והרוחני.
7. לאחר תהליך הניקיון שיכול לקחת מינימום עשר דקות ועד כמה שאתם מרגישים שצריך. (מקובלים שדברתי איתם, ספרו שלפעמים זה לקח להם אפילו עד שעות הבוקר, עד שעלה האור ממש, כי הם נכנסים עמוק מאד, לבחון את העולם הפנימי שלהם שמקרין לעולם החיצוני, על כל דבר פעוט)
לאחר התהליך עם הנר והדמעות שהציפ
baruc
קצת טעימות מהסודות הנסתרים שקשורים לחג הפסח, לפי תודעת הנסתר הקדמונית ביהדות.
.
חג שמח לכולם.
קריעת ים סוף, זה התהליך התודעתי של קריעת ה"סוף" וההתגלות לאין סוף. כי קריעת ים סוף, נעשתה בתודעה. כשכתוב לנו בתנ"ך שבני ישראל הלכו ארבעים שנה במדבר, אנחנו שואלים את עצמינו... איך? את המדבר הזה גומרים בשלושה ימי הליכה.

הסוד הוא, שזה לא ארבעים שנה במדבר, אלא ארבעים שערי תודעה, שהתודעה הקולקטיבית של עם ישראל, היתה צריכה לעבור, ולעלות מדרגת התודעה: ארבעים ותשע דטומאה... כאשר טומאה, זה מלשון "אטום".
מה שאוטם את התודעה, וקדושה, זה מה שמקדם את התודעה להתפתח לעבר מטרת האהבה והאחדות.

הכל זה עולם תודעתי וההקרנה מתקבלת כאן בגשמי, כתודעת חלקיק שהוקרסה. סוד קריעת ים סוף, זה שהגבול נפרץ והתבנית נשברת, והבורא מתגלה. וכאן אנחנו צריכים לתת מתן תוקף לנוכחות של הבורא בביתינו. זה היום שצריך להתבודד, אתם עם הבורא... להתפעם, ולהתאהב. השם המפורש של הבורא הוא: אהבה. כך כתוב לנו בספרי תודעת הנסתר.
אהבה זה לא לאבי דאבי, או אהבה בין גבר לאישה, כי בעולמות העליונים, אין פיזיקאליות ולא גופים.
אהבה זה הכח שמרכיב את כל היקום, מלשון א' הבה. שזה אומר, הכח שמחבר ושומר על תשתית רקמת האחדות שהכל בנוי בתוכה.

אם חס וחלילה, אדם פוגע ברקמת האחדות שכבר מתקיימת, על ידי לשון הרע, שיימינג, עצבות דטומאה, פחד דטומאה, כעסים, שפיטה וכו'. זה נקרא "עבודה זרה" , כי תנועות כאלו בתוך יישות אלוקית, זרים לה. כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, שאין קשר לעצבות, כעסים, פחדים למהות שלנו שהיא אהבה.
לכן הבריאה שיש לה מערכת חיסונית לשמור על האחדות, תשלח יסורים לאדם, כמו מחלות, כאבים, תאונות, וכו'... על מנת לעצור את הנשמה, שתתבונן על עולם האשליה שהיא נותנת לו כח לנהל אותה.
ותגרום לנשמה לשאול שאלות ושהיקום ישלח לה תשובה.

זה מה שנקרא: "לחזור בתשובה" . האדם שואל, הבורא עונה תשובה. וכל שאלה, זה כלי להורדת אור שזה התשובה, עד שהאדם מזדכך על ידי שאילת שאלות יקומיות..
.
כל הגמרא מבוססת על שאלה ותשובה, ובעולם העליון, אנשים שחוו מוות קליני, מספרים על השאלה שהחזיקו בתודעתם, ומיידי חוו את התשובה, כי שם אין זמן ומרחב.
עד ששבו דרך המנהרה התודעתית של האור.

כשכתוב, שאסור לעשות פסל או תמונה, הכוונה, לא להגשים את העולם הזה, כי אין עולם פיזיקאלי, ולא לתת כח לסמלי האשליה שהמח מייצר לנו מאותות חשמליים, כי כלום לא נמצא באמת מחוץ לגופינו. זה הכל רק תודעה.
.
בשפת הקודש, לא רק מסתכלים על הויזואליה, אלא גם על הסאונד. זה משמעות של שם לפי הסאונד, או אותיות מתחלפות .
י. ה. ו. ה. מלשון התהוות
א. ה. ב. ה מלשון א' הבה התאהבות.
.
**
baruc
[10:24, 19/4/2019] ‪+972 52-657-5533‬: ** ישנם ארבעה סוגי תקשורת של הנברא עם הבורא
מדבר בתודעת הנסתר, זה מלשון דיבור. וזו דרגת תודעת נפש. הדרגה הנמוכה ביותר... דיבור זו הדרך שבא הנברא מתקשר עם הבורא

רוח- דרגת התפילה, האדם מתפלל לבורא

דרגת הנשמה - תקשורת דרך שירה. מקובלים רבים כתבו שירה, בינם לבין הבורא

. דרגת חיה - תקשורת דרך ניגון... מקובלים אחדים, עלו לעולמות עליונים והביאו משם ניגונים, ניגוני הבעל שם טוב, ניגוני אשלג וכו'

דרגת יחידה- דרך התקשורת היא ריקוד. זו כבר אומנות בפני עצמה, כי כאן נכנסים לעולמות עליונים דרך ריקוד, התבטלות, עשיית סלטות ותנועות תיקון על התודעה, תוך כדי הריקוד.
לרקוד עם הבורא, זה לקום בבוקר, ולהגיד לבורא, אני רוקד איתך. כל דבר שאתה שולח לי היום, אני פשוט מתנהל לפי מה ששלחת, מקבל באהבה, מתבונן ומוצא, מה רצית שאלמד היום שקשור לאהבה. דרך מה זה לא אהבה ודרך מה זה כן אהבה.

מי יתן ושישאר לנו האור אין סוף בתוך כל תא בתודעה המוקרסת שלנו גם כגוף וגם כנשמה כתודעת גל.
baruc
בבריאה חוק האיזומופריה עובד להפליא, והוא פועל מהגלקסיות הכי גדולות ועד החלקיקים הקוונטיים הכי קטנים , דבר אשר משמר את המכנה המשותף של שפת הבריאה על כל רבדיה. מבחינתי אין איפא ואיפא בין בני האדם. לא בגיל, ולא בתרגיל, לא בדת, לא בלאום, לא במגדר ולא במצב האישי או הסוציואוקונומי.
.
למדתי כבר למצוא את הבורא בכל אדם ואדם, ולראות השתלשלות של אירועים בטבע, מקבלים אפילו ביטוי בתוך התודעה הקולקטיבית והפרטית של האדם. לכן כשאני מדריכה לקוחות פרטיים, אחד על אחד, אני מתבוננת עליהם כעוד מלבוש של הבורא, רק בתצורה שונה. אין מולי אדם, אלא יישות אלוקית וזה הדבר היחיד שאני רואה, מרגישה וחווה.
.
כעת רק ניתן לאפשר לאותו אדם להזכר כיצד מתחברים לתודעה האלוקית, לעולם האמת, וכמה שיותר להתנתק מעולם האשליה.
.
כמה שעולים בתודעה, כך גם התרגום של המציאות של הכרה אנושית שהשתחלפה להכרה אלוקית, מקבלת תרגום בהתאם לדרגת התודעה שהיא נמצאת, ומובן שמגיעים איתו השגות תודעתיות, עם כל שלב ושלב. לי כבר מזמן אין אפשרות לראות את העולם כעולם פיזיקאלי, אלא אני כבר רואה את הכל כמחובר. אני רואה את הכל כרשת של אדוות, שפעולה אחת במקום ובזמן מסוים משפיעה על פעולה שניה במקום אחר בעולם ובזמן אחר. מדוע? כי הכל קשור להכל, וקוראי הפוסטים כבר למדו, שאפילו הנפרדות היא אשליה. כי אם אני אוריד את העור לכל האנשים בעולם, ואני אגע באדם אחד בלבד, כולם ירגישו כאילו אני נוגעת גם בהם, וכולנו מחוברים בניורוני האמפתיה במח.
.
.

******* "עלמא דשיקרא ועלמא דקשוט - עולם השקר ועולם האמת, לפי תודעת הנסתר ביהדות.
.
.
אנו חיים בתרגום של עולם אשלייתי לחושים שלנו, בתודעת הנסתר, בארמית זה נקרא: "עלמא דשיקרא" ולכן עושים המון טעויות בתפיסות החיים שלנו. שחלקן אפילו מסכנות חיים, או עושות נזקים רבים. מדוע ?
.
לבריאה יש המון חוקי אקסיומה שלמדנו עליהם בסמינרים של כיתות, וזה מתקשר כבר ללימוד : "עלמא דקשוט" - עולם האמת. שפועל לפי מערכת חיסונית של אחדות הבריאה.
.
חוקים כמו:
.
מה שאתה רודף אחריו יברח ממך
.
ממה שאתה בורח זה ירדוף אחריך
.
עולם הניגון על הקלידים הלבנים והשחורים
.
גילוי מתוך האפשרויות
.
מה שתזלזל בו, יזלזל בך
baruc
אין זמן ואין מרחב, הכל כתוב והרשות נתונה. כל המציאות מתקיימת בו זמנית, ולאדם יש יכולת לשוטט עם התודעה שלו, על כל עמודי הספר שנכתב מראש.
.
לאדם יש אפשרות לגרום למציאות להתיישר אליו, לפי דרגת האור האלוקי שהוא מחזיק, בדרגת האחדות שלו וקיום ואהבת לרעך כמוך. תודעת הייחוד.
.
הבורא הוא לא זה שמסתיר את עצמו, אלא האדם מסתיר את עצמו מהבורא- המון תלמידים חוו ניסים אחרי ניסים מעל הטבע, כשהבינו את זה.
.
לא אתם אילו שצריכים את הדברים, אלא הדברים צריכים אתכם, כי אתם ישות שעושה פוטוסינתזה לאורות אלוקיים, לקבל התגשמות.
.
. זכות הבחירה שיש לתודעה הקולקטיבית שמתאחדת, שיכולה על ידי אחדות או אי אחדות "להושיב את הבורא על כסא דין (גזירה) או כסא הרחמים (אחדות ואהבה).

.
שמץ מינהו
.
ועוד ועוד..
.
**** עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני
.
חוק אקסיומתי חשוב מאד הוא, שעולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. אין באמת שני עולמות. יש רק עולם אחד פנימי, וכל תנועה שעוברת על האדם בתודעה, כאילו מסתכלת בתוך מראה שאנו קוראים לה: "מציאות" .
.
כל מה שקורה לאדם, זה רק השתקפות במראה שמאפשרת לנשמה שלנו, לראות מה מתחולל אצלה בפנים, ואילו תנועות הנפש של האדם עוברת, ואותן תנועות בתודעת האדם , מקבלות בסך הכל תרגום "ויזואלי". ממש כמו סמלים של אימוג'י בסלולרי..
.
אך זכרו, המציאות כלל לא נמצאת מחוץ לנו. המציאות נמצאת מאחורי הסמלים של האימוג'י.

למעשה הדעת של האדם מתחברת כל הזמן לתתי תודעות , ובהתאם לחיבור שהיא התחברה, זה התרגום והחוקים של התודעה שפועלים בדרגה שהתחברנו אליה, זו המציאות שנחווה.
baruc
***** מהם חלומות .

חלום זה בסך הכל , כיס תת תודעתי, שדעת האדם מטיילת בו, לרגעים מסוימים, וחווה שם תיקוני תודעה, של תנועות תודעתיות שהיא לא הספיקה לחוות בזמן העירות שלה. בחלום פשוט משלימים לדעת האדם, את תנועות התודעה שדעת האדם היתה צריכה לסיים לאותו יום.
דעת האדם, עוברת מסטאטוס של תודעה אחד לסטאטוס של תודעה שניה, בין מימדים ומציאויות מקבילות. (נדרש פוסט)
.
בדיוק כמו בחלום, אנחנו בטוחים שאנו חווים מציאות, ובטוחים שמפעילים את חמשת החושים שלנו, רואים, שומעים, וכו', כשלמעשה אנחנו ממש לא, וכשאנו מתעוררים אנו מגלים שהדעת שלנו, פשוט טיילה במציאות שהיתה "אשליה".

חלום לא נועד שיפרשו אותו, כי גם ככה הפירושים יהיו לפי האמת הסובייקטיבית של החולם או המפרש. חלום נועד להשלים תנועות תודעתיות שדעת האדם צריכה לעבור, ולכן, רב פרשני החלומות, מפרשים לפי האמת הסובייקטיבית של עצמם ולא לפי האמת האובייקטיבית של הבריאה. כי הדברים שרואים בחלום, זה כלל לא תואם לפירושים האמיתיים שתודעת האדם חווה.
ובתודעת הנסתר לומדים, שחלום זה בסך הכל הרהורי ליבו של האדם, שמקבלים סימליות, בסטאטוס של תודעה, שאין שם מרחב וזמן ולכן גם אין גבולות ויש ערבוב חושים.
כל מראה ויזואלי בחלום, זו תנועה תודעתית שאין קשר כלל לאיך שהסמל שלה נראה. ובהתאם לדרגת התודעה שדעת האדם נמצאת, אילו החלומות שהוא יחווה, כי זה בסך הכל בא לתקן לו את התודעה, ולא להעביר לו שום מסרים.

המון אנשים רצים לפרש את החלום דרך ספרים שעוסקים בנושא, או אנשים שמפרשים להם חלומות. אין קשר בין פירוש החלום לפי האמת הסובייקטיבית שהאדם מפרש, לפי האמת האובייקטיבית של הבריאה. המושגים של כסא שזה התכנסות התודעה או שולחן , שילוח אורות, ליוותן, ליווי , עז, נחישות ותעוזה, נחש, לנסות לראות בחשכה ולנחש... ואין קשר לפיתוי ומיניות למשל, כמו שמציגים בגלל פיתוי הנחש את חוה... , רצפה, חלון וכו'... הם שונים לחלוטין מסתם להגיד פירוש לפי מה שאנחנו חושבים...

.
מכיוון שחלומות הם תנועות תודעתיות, שמעצבים לנו את העולם הפנימי, תוך כדי שינה, ישנם מצבים שנראה את ההשפעה שלהם לאחר מכן, גם במראה של העולם החיצוני.

.

בחלומות מסרים גבוהים מגיעים כשהם רק בדרגה גבוהה מאד, כשרוח הקודש שורה על האדם.
לא פעם פנו אליי אנשים שאמרו לי שהם לא חולמים, או לא זוכרים חלום. אין אדם שלא חולם, כי אחרת זו יישות אלוקית שלא עוברת את המשך תנועות התודעה שהיא צריכה לעבור כאן. אם אדם לא זוכר את החלום, זה מעיד על כך, שהוא לא מזוכך במידותיו, ולכן משכיחים ממנו את החלום.
.
אומנם בחלום וגם במציאות, העין רואה שולחן, אך שולחן זה רק סמל האימוג'י של תנועה בתודעת האדם,
baruc
שנקראת : "שילוח" . וכסא זה סמל /אימוג'י , ממש כמו סמיילי בסלולרי, שמה שיוצר לנו את ההקרנה של הצורה שלו, זה התנועה התודעתית שנקראת: "התכנסות" ... הרי אפילו לפי המדע, אין אנו יודעים איך באמת נראה כסא, ואיך נראה שולחן, כי העין שלנו קולטת רק תנועות סיבוב של אלקטרונים שמתסובבים מסביב לגרעין האטום. לכן אנו רואים רק תוצאה של "הקרנה" בצורת כסא או שולחן, אך לא באמת יודעים איך נראה כסא או שולחן.
.
בתודעת הנסתר ביהדות, המקובלים כלל לא מסתכלים על העולם של האשליה ולא מנתחים סמלים, עבורם זה העולם של הסמלים שמתקבלים ממהירות האור של הפוטונים שמייצרים לנו "אשליה" שיש משהו לנגד עייננו, כשלמעשה אין באמת שום דבר מחוץ לגופינו. בתודעת הנסתר עובדים עם הרגשים , ההרגשים הם הקודים הרוחניים והתודעתיים שבונים לנו את ההקרנה שלה אנו קוראים "המציאות הפיזית."
.
בסמינר, כשאנשים עלו על הבמה וסיפרו את סיפורי חייהם, התלמידים למדו לעשות "הרגש הזולת" , דרגה תודעתית יותר גבוהה מיכולת "הרגש הזולת" נקראת: יכולת: "שמיעה רוחנית".
.
**** מהי שמיעה רוחנית.
.
שמיעה רוחנית, זו יכולת שיש לכל אדם, אך צריך להתחבר לתודעה שמאפשרת אותה.
.
למעשה אין קשר בשמיעה רוחנית , לחוש השמיעה.
.
כל דבר ביהדות, אפילו בכל תפילה, כשמופיעה המילה "שמע" , כמו "שמע ישראל" ... "נעשה ונשמע" ... אין קשר לחוש השמיעה, אלא למילה "משמעות".
.
חוש השמיעה הרוחנית, זה למעשה יכולת לסרוק. ממש כמו שיש לך ברקוד, או סקאנר, אתם יכולים לעמוד ליד משהו, או מישהו, ופשוט לסרוק אותו ולקבל מידע על הנשמה, על תנועות התודעה שהוא עובר, מדוע הוא תקוע בחייו, מה הדרך לממש את שיא הפוטנציאל , מה נכון לו, מה יקרה אם הוא יבחר בזה או בזה וכו'...
.
וזו יכולת שכל אחד ואחד יצטרך להגיע אליה, כי לשם התודעה של עם ישראל אמורה להגיע, ובקרוב מאד.
.
מה יקבע את הצלחת האדם ? זה החיבור של הדעת שלו אל התודעה הנכונה.
baruc
**** מה זה תודעה לפי המדע.
.
עד היום, המדע הכי עדכני לא יודע להגדיר מה זה תודעה. גם אם היתה פעם תאוריה שנקראת תורת המיתרים, שרב המורים הרוחניים שלא מעודכנים ממשיכים ללמד אפילו כעת, את מה שכבר הופרך מזמן, וכל שני וחמישי יש תאוריה אחרת, המדע לא מתקרב אפילו להסביר מה זה תודעה.
.
מדוע ? כי העולם הפיזיקאלי לא באמת קיים. אלא מה שמתקיים לפי המדע, זה רק הסתברויות של גלים פוטנציאליים, שעד שהאדם לא שם את תשומת ליבו על נושא מסוים, אותו גל, שזו אחת מהאופציות שמתקיימות בו זמנית, עדיין לא קיבל ביטוי מהכח אל הפועל.
.
כשעשיתי הרצאה באחת האוניברסיטאות, עמדתי על הבמה לפני המדענים, ופשוט נאלצתי לשים להם מול הפנים, את העובדה שהם הכי מפחדים ממנה, ולהגיד להם: "המלך הוא עירום" . אתם בודקים פיזיקאליות ועושים מחקרים, על מה שגדולי המדענים בכל הזמנים אמרו, אין באמת עולם פיזיקאלי, אז מה אתם בדיוק מודדים ?
.
מיותר לציין כיצד קיבלו את המסר הזה. אבל חלקם באמת ניגשו והתעניינו, להבין בתודעת הנסתר ביהדות, וחלקם הסתגרו. אחרת צריך לשנות את כל ספרות הפיזיקה ויש מצב שחלק אפילו יאבדו את מקומות העבודה שלהם.
.
למעשה, כמה שמתרחש תהליך אחישנה שהתלמידים והקוראים למדו על כך, כך אנו עדים לתופעה ולגילויים של המדע, שמיום ליום מתקרב יותר ויותר לידע שקיים בתודעת הנסתר ביהדות.
.
בתודעת הנסתר ביהדות, הידע הזה כתוב לנו כבר בזוהר. אם הכל בנוי מאטומים, וכל אטום בנוי מ99.999 אחוז חלל ריק, אז אין באמת חומר, והכל למעשה מחובר.
.
תתארו לכם כיצד מגיבים הלקוחות שלי, כשאני מסבירה להם שכל מה שהם עומלים ורודפים אחריו, לא באמת קיים באופן פיזיקאלי, וזה לא אני אמרתי, אני מביאה להם נתונים מדעיים. ועוד יותר כיצד הם מגיבים שהם נחשפים לעובדה, שחמישים מיליון איש שחוו מוות קליני, אמרו: נישארתי אותו אני. היישות הזו שחושבת ומרגישה, היא נצחית, רק החזירו אותי לחיים כי אמרו לי שהזמן שלי עדיין לא הגיע לעזוב את המימד הזה, או לא השגתי עדיין את מה שהייתי צריך לעשות כאן. אז הם גם מבינים, שאף אדם לא לוקח שום דבר איתו מכאן אחרי שהנשמה עוזבת את המימד הזה. וכשפותחים לנשמה ומגלים לה את מה שהיה נסתר ממנה, רובם בשוק, ששבעים שנה בממוצע, בזבזו את חייהם ברדיפה ופתחו תלות אחרי משהו שאין לו טעם והוא אשליה גמורה.
.
תתארו לכם את ההלם הראשוני שאני נמצאת עם אנשים שרובם חיים בתוך בריכות של כסף, מותגים, מכוניות מפוארות, בתים של המאיון העליון, יאכטות, ואז באה איזשהי ישראלית קטנה ונסתרת, ומיידעת אותם, שגם הגוף שלהם שהם משקיעים מאות אלפים לטיפוח שלו, גם הוא הקרשה של תודעה.
.
תתפלאו, אבל זה בדיוק מה שהם זקוקים לשמוע. כשח
baruc
אבל זה בדיוק מה שהם זקוקים לשמוע. כשחיים בכזה פאר , שלא באשמתם, אלא רובם הם יורשים ונכנסים למציאות הזו, כמה רגיעה הם מקבלים פתאום, שמישהו באמת מלמד אותם, כיצד העולם הזה עובד. ועוד יותר הם שמחים לדעת, שהם כאן בשביל מטרה מסוימת ויש להם יעוד רוחני ולא רק גשמי.
.
אז מבחינת המדע עד לא מזמן, המדענים חשבו שהמח מייצר תודעה. בזוהר אצלינו מוסבר כיצד התודעה למעשה מייצרת מח. ומיום ליום אנו עדים לכך, יותר ויותר.
אנונימי121629 IL
אנונימי126044 BR
אנונימי128601 IL
אנונימי131479 IL
אנונימי132095 IL
אנונימי132806 IL
אנונימי132819 IL
אנונימי133104 IL
אנונימי133123 IL
אנונימי133236 IL
אנונימי133301 IL
אנונימי133362 IT
אנונימי133489 IL
אנונימי133617 IL
אנונימי133634 IL
אנונימי133672 IL
אנונימי133681 DE
אנונימי133702 IL
אנונימי133710 IL
אנונימי133715 IL
אנונימי133738 IL
אנונימי133775 IL
אנונימי133781 IL
אנונימי133782 IL
אנונימי133786 IL
אנונימי133789 IL
אנונימי133791 IL
אנונימי133793 IL
אנונימי133794 IL
אנונימי133795 IL
אנונימי133796 IL
מס' משתתפים בצאט: 31