הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
הסבר בסיסי של המונח 'בימינו' 'בזמן הזה' | פוסט למתקדמים 6#

הסבר בסיסי של המונח 'בימינו' 'בזמן הזה' | פוסט למתקדמים 6#

המילה 'בימינו' וכן המילה 'בזמן הזה' עוצמתיות – המילים הללו מחברות את ה 'עבר+הווה+עתיד' והכל מתנקז באותיות העברית – חשוב לזכור את הבסיס הזה – כי זה בסיס להבנת המון גימטריות גאולה – – נתחיל בתזכורת ש אותיות העברית = 5776

אותיות העברית


תזכורת: המילה 'בימינו' משולש = 474 = דעת – זה אומר שצריך דעת (אגב דעת = 396 – במסתתר) מסתתר = 152 = צמח דוד – ריבוע 358 = משיח – 434 = משיח בן דויד – זה מראה לנו את העוצמה של המונח 'בימינו' כמו שראינו בסרט: סוף גלות ישראל בימינו

בימינו


בימינו בהתשע"ו קיבלנו הוכחה שזה השנה = 2015

בימינו בהתשעו


כשנכתוב בהיסח הדעת + אחת אפס אחת חמש – נקבל שוב 2212

בהיסח הדעת = 2212


מעניין כשנכתוב סוד שתים שתים אחת שתים (2212) – נקבל 2015  מסתתר!!

סוד 2212


כשנכתוב ביאת המשיח בהיסח הדעת בזמן הזה נקבל במסתתר – 2212 – זה חיזוק למונח בזמן הזה

ביאת


מתי זה בהיסח הדעת? = בזמן הזה – קיבלנו באתבש 1335 + כשנחבר את הרגיל לאתבש נקבל שוב 2015 !!

בהיסח הדעת

הקשר ה' ימלך ל 2015 + בהיסח הדעת ל 5776 – תמונה מתוך החוברת החדשה

מתקדמים 1

 

 

השאר תגובה