הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הסבר ופרוש נוסף לקוד השלם “משיח טבת עשירי בו תחול” – המרמז על כללות השנה ולא על יום מסויים

הסבר ופרוש נוסף לקוד השלם “משיח טבת עשירי בו תחול” – המרמז על כללות השנה ולא על יום מסויים

הסבר נוסף לקוד משיח טבת ההסבר הוצג בהרצאות סוד הגאולה (הגרסה הארוכה) לפני כשנה

“טבת” בעצם זה לא חודש כפשוטו אלא ראשי תיבות “טבת” ט’ באב תחול, דהיינו כאשר ט’ באב יחול בשבת וידחה לעשירי ביום ראשון זו השנה שיבוא משיח וזה יוצא בשנת תשע”ו . יש לינק לסרטון בדקה 43:18 ראו גם את הפוסט עשרה בטבת 2212 – 1202 היום שאחרי היום הגדול | מה מטרת כל הצפנים באתר | סוד העשירי שבעשירי מלכות שבמלכות


תוספת של ח.ש. בדף הצופן טבת עשירי מצוי במקביל לקוד יבואו שהוא בעצם שם יבואו, קוד המופיע בדילוג 1820 האומר: “מלכד, אין יהיה” והכוונה היא שרעיון הזמן של שנת תשעו המופיע כקוד האומר “לתשעו” הוא בבחינת מלכוד לנושא הזמן, וניתן והבין את הקוד הזה כ: אין יהיה זמן זה של תשעו כזמן בו יהיו הדברים והוא מלכד עבורך, בדף הצופן ,זמן זה מתואר כזמן תפלה ולכן בדף מצוי הקוד “תפלה”, תפלה לבואם של אליהו ומשיח. ולכן מרכיב התשובה כפי שהרמב”ם אמר הוא החשוב בקיום הגעת המשיח אבל בנושא אליהו , אליהו יבוא על מנת ליצור תשובה בכדי לקדם משיח באם לא יעשו תשובה עד אז. כפי שנאמר: ובעת ההיא אבקש את צאני מידי רועי, הרועים הרוחניים, הרבנים. כי התורה היא כתובים של קודש ולא של חול. לינק לסרטון

ראו את תמונת הצופן הידוע  בדילוג 1820 – אנו רואים “משיח טבת עשירי בה תחול” ואז אנו רואים “יחול בו”
בה תחול