הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הסבר חזק מהרבי מלובביץ על המילה “גאולה” שמורכבת מהמילה “גולה”

הסבר חזק מהרבי מלובביץ על המילה “גאולה” שמורכבת מהמילה “גולה”

במילה “גאולה” רואים אנו דבר פלא: תיבת “גאולה” היא אותן אותיות של תיבת “גולה” (גלות) אלא בתוספת אל”ף שבמילה “גולה”

ומדוע אנו צריכים את המילה גולה בתוך המילה גאולה? מדוע אנו צריכים חלקים מהגלות בתוך הגאולה?
התשובה בקצרה: שבתוך הגלות. אנו מגלים את הא’ אלופו של עולם. ואז ממילא הגלות נהפכת לגאולה. כי אנו מגלים שהכל זה הקב”ה

ראו את ההסבר המדהים משיחת הרבי מלובביץ זי”ע י”ג אייר התשנ”א

גאולה גולה