הסרט מגלות לגאולה – שינויים בעולם – יובל עובדיה

סרט על ההתרחשויות בעולם: על נהרות הדם על רעידות האדמה על הכוכב ועל שינויי הטבע לקראת הגאולה

מאת: יובל עובדיה