הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
העיר תדמור נבנת שוב | עוד רמז לגאולה

העיר תדמור נבנת שוב | עוד רמז לגאולה

כזכור דאע"ש החריבו את העיר תדמור הפעם היא שבה ונבנת (הסבר בהמשך העמוד)

שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא אימתי בן דוד בא אמר מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות אמרו לו אין אנו מבקשין ממך אות א"ל לכשיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא – סנהדרין צ"א

תדמור 2

כידוע זה כנגד זה עשה אותם – מקדש אותיות דמשק כל התופעות החיצונים שאנו רואים הם בעצם בתוכנו, הבניה בשיטת ההקרנה זה מלמד אותנו על הצורך שלנו לבנות את המקדש הפנימי שלנו, שבבסיסו רצון לעשות נחת רוח לבורא תוך ביטול האגו ויצירת קשר בין כל האנושות – תוך כדי גילוי וזיהוי הכוח היחיד שמפעיל את כולם: הבורא ישתבח שמו,

תדמור

 

השאר תגובה