הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מעלת קריאת תהילים ב- שבת של ילדים- הקלטה נדירה של המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל

מעלת קריאת תהילים ב- שבת של ילדים- הקלטה נדירה של המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל