הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
הקץ בדניאל- שבועות תשע״ח — מניין 222 – סוד האותיות

הקץ בדניאל- שבועות תשע״ח — מניין 222 – סוד האותיות

נתחיל בזה שהגימטריה הרגילה של שבעות (כמו הכתיבה במקור) זה בדיוק 778 כמו תשע"ח, המילוי מפתיע 1331

778 = תשע

שזה המשולש של משיח 1331 – משולש זה גימטריה אלוקית 

ובכן אנו רואים שוב כמו בכל החגים האחרונים את הקשר החזק בין שבועות  (החג) השנה למשיח. בסוף העמוד תמונות גימטריה נוספות על השנה


מאת: ליאור שטרית

 
מחילה מראש אם חלק מהדברים נאמרו/ נכתבו ע״י מאן דהוא בעבר. 
הדברים נכתבים ממה שמן השמים סייעו בידי. אם הדברים ידועים אשמח לדעת.  
 
הרב חיד״א בברכי יוסף מביא בשם הזוהר 
(לא זוכר כרגע מקור).
(ברכי יוסף- ב.ר.כ = 222 לסוף האלף)
שיחזקאל הנביא ראה את חיזיון מעשה מרכבה בחג השבועות לכן אנו קוראים הפטרה זו בחג השבועות.  
 
ההפטרה מתחילה ב״ ויהי בשלשים שנה 
ברביעי בחמשה לחודש – 4…ו…5…-
45 = (אדם… גאולה)
ואני בתוך הגולה״= 44 (45 עם הכולל). 
״עם נהר כבר״ – כבר – 222
הקשר הראשון שעלה לי הוא חיזיון המרכבה של יחזקאל מתקשר עם מה שראו עם ישראל כאשר הקב״ה ירד להר סיני עם המלאכים ׳והמרכבה׳. 
 
שם הם ראו רק את ׳רגל השור׳ וזה מה שהביא אותם לעשות דווקא עגל- הדומה לשור(בנוסף לטס ׳עלי שור׳ שזרק מיכה לבפנים). 
 
מרכבה – שורש ר.כ.ב = 222
על מרכבתו  של הקב״ה נאמר:
״ רכב אלקים ריבותיים אלפי שנאן״
רכב – 222
ריבותיים- 20,000 (מיעוט רבים 2  כדרישת חז״ל)
אלפי- 2,000 (מיעוט רבים 2). 
סה״כ – 22,000
מניין שבט לוי שהוא הפמלייה של הקב״ה בעולם- 22,300. 
 
״ובנוחה יאמר שובה ה׳ ריבבות אלפי ישראל״
השכינה שורה במלוא תפארתה מ-22,000 איש מישראל. 
אחזור בעז״ה בהמשך לנבואת יחזקאל…
 
חג השבועות קשור לספרה 2:
 
2 לוחות…2 הלחם…
מעמד הר סיני-חתן וכלה-זוג.. הקב״ה וכנסת ישראל-2 
 
בהקשר של המרכבה- אין דורשים במעשה מרכבה ביחיד- משמע שלכל הפחות ב-2. 
 
באופן מדהים…
 
שמתי לב למספר המסתתר בקץ המובא בדניאל :
1335-המסתתר..22
1-3=2
3-3=0
5-3=2
22
כ״ב אותיות התורה שניתנה בשבועות. 
 
בהמשך הנבואה…
פסוק יא׳- לאיש שתים(2) …חוברות איש.. ושתים(2) מכסות״- 2..2..
פסוק כג׳- לאיש שתים (2) ולאיש שתים (2)..- 2…2…
 
נעשה גימטריה של כל ה׳אנשים׳ ללא האות ו המשמשת לחיבור…
לאיש..איש..לאיש..לאיש..=1335 (עם הכולל). 
 
לפני כן…
פסוק י׳- מתוארות החיות שבמרכבה..
אדם=45
אריה= 216
שור= 506
נשר= 550
סה״כ- 1335 (אותיות+מילים+ כולל) 
 
ר״ת של החיות…
 
אאש״נ= 357( אותיות וכולל) טחד פחות מ358- משיח. 
 
 
ניקח את המילה ׳שבעות׳ כפי שכתובה באחת ההטיות שלה. 
 כפי שהרב הזכיר בעבר…
׳שבעות׳ =778= תשע״ח
 
נכתוב אותה במילוי…
ש- ין=360
ב-ית= 412
ע-ין= 130
ו-ו=12
ת-יו=416
סה״כ= 1335( כולל המספרים)
 
המלאך אומר לדניאל:״ ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין״ 
לגורלך=776(76= בן דויד). 
 

(נבואת בלק על אחרית הימים גם היא קשורה ב׳2׳- במדבר כב= 22. )

בדקתי את השנה שלנו במילוי 
 
ת-יו= 416
ש-ין=360
ע-ין=130
ח-ית=418
 
סה״כ= 1,324
 
זה הכי קרוב ל1,335 ללא הוספות. 
 
ההוספה שהכי קרובה יצאה לי 1,336
( 12 אותיות המילוי ) 
ואז אם עושים את הכולל של המס׳ 1,335 בפני עצמו זה משתווה ל1,336. 
( משום מה זה מרגיש לי לא הכי במקום. 
אם הרב יצליח להשוות ל1,335 זה יהיה מדהים. 
נקבל את הקץ בדניאל בשבועות תשע״ח)
 
ממשיך…
 
קריאת התורה היו״ט׳ שני של שבועות היא ׳כל הבכור׳.  שוב שורש ב.כ.ר 222
 
עניין אותי האם ישנה השתלשלות הקורה למס׳ 222 בתיקון קוראים בו אנו משתמשים להכנת הקריאה בתורה.
(אשתדל לצרף תמונה) 
פלא פלאים!!!
פתחתי תיקון קוראים ׳איש מצליח׳
עמוד 222 …
יצאה הקריאה ׳׳כל הבכור׳ …ב.כ.ר 222
אני מנסה לעכל את הדבר הזה ואני שם לב 
שיש הערה בפסוק י׳ ( ״כאשר יברכך ה אלוקיך״)
ההערה מפנה לתחתית העמוד אבל נמצאת בצמוד למילה יברכך…(שורש ב.כ.ר 222
 
מס׳ ההערה … 22
פשוט לא יאומן!!!
בדקתי בהוצאה מוקדמת יותר של התיקון הזה …
העמוד יצא זהה אבל אין הערה 22 במחלה הנ״ל. 
ז״א שיש כאן כוונה מלמעלה שאפתח דווקא את ההוצאה הזו ( נדמה לי הוצאת תש״ע)
 
חיפשתי את הדף ה222 מתחילת התלמוד הבבלי..
ברכות- 64
שבת- 157
סה״כ- 221
דף 222 לכאורה לא קיים כי המסכת הבאה ׳עירובין׳ מתחילה בדף ב ואס קיבלנו 223. 
לענ״ד יש כאן עניין של להסתיר את הנה שלנו ובאמת תחילת מסכת עירובין היא 222 היא התפר שבין 222 ל 223 
נוסיף לרשימה גם את הדף עצמו ב (2)   
ההמשך מדהים ביותר..
 המסכת פותחת במילה ׳מבוי׳
המסכת השלישית-3
מבוי = 58
נצרף יחד ונקבל 358 = משיח. 
אולי רמז לכך שמשיח מגיע כאשר העולם מגיע למבוי סתום. 
 
 
המשנה פותחת במילים: ׳מבוי שהוא גבוה 20 אמה׳ 
בהמשך העמוד.. ׳ פיתחו של היכל גבוה מ 20 אמה׳
עוד מוזכרים … משכן… מקדש…
״ ונתתי את משכני בתוככם״ 
בעמוד ב.. 
״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״ 
 
 
עוד רמז..
הדף היומי ביום ראשון הקרוב- חג השבועות…
זבחים לז
שם מוזכרים… בכור… שורש ב.כ.ר 222
וכן טוטפות (שתים ושתים כמה פעמים)
 
 
גם המילה ׳חמישה׳- המשיח…
 
 
רמז נוסף…
להבדיל מהנכתב עד עתה..
 
כביש מס׳ 2 – ״כביש החוף׳=424 (משיח בן דוד)
כביש מס׳ 22 – עוקף קריות- 
׳נתיבי המפרץ׳= 887 (ספרות של 778). 
 
כביש 222 – עדין לא עמדתי על ׳טיבו׳. 
 
גימטריות של 1,335
 
משיח בר יוסף
משיח בר דוד
בלבי צפנתי אמרתך
המלכת המשיח בעתה
יום גאולתינו התשע״ח 
 
(לא בדקתי מה הפסוק ה222 מתחילת התורה…) 
אולי כדאי לבדוק מה המילוי של ׳ מאתים עשרים ושתים׳ 
(קוצר הזמן לא מאפשר כרגע)
 
יש אפשרות לחבר את דפי מסכתות ברכות ושבת. 
הדף ה 222 הוא למעשה 221 עם הכולל הדף האחרון של מסכת שבת ( בבחינת יום השביעי והאלף השביעי). 
במשנה שם מוזכרת ׳גיגית׳ …
מזכיר את כפיית ההר כגיגית במתן תורה המתקרב…
גיגית= 427 (כולל)
משיח בן דוד= 427 (מילים וכולל)
 

השאר תגובה