הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
הרבי לראש הישיבה: "צריך להתכונן לביאת המשיח"

הרבי לראש הישיבה: "צריך להתכונן לביאת המשיח"

ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי ערך ביקור אצל האדמו"ר מסקווירא והשניים שוחחו בדברי תורה וענייני דיומא. בין הדברים אמר הרבי לראש הישיבה: "צריך להתכונן לביאת המשיח ולדעת את עבודת הקרבנות"

הגרב"מ אזרחי בביקור בבית הרבי מסקווירא ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי ערך ביקור אצל האדמו"ר מסקווירא ושוחחו בדברי תורה וענייני דיומא.

ראש הישיבה, ששוהה בארה"ב, ביקש לבקר במעונו של האדמו"ר בשיכון סקווירא בניו יורק. בתחילת השיחה התעניין האדמו"ר מסקווירא על מצב בריאותו של ראש הישיבה. "שמעתי שהייתם במצב בריאותי סבוך" אמר והוסיף כי "כתוב 'לכל בשר מרפא', אפילו בתורה של יחיד, בוודאי נאמר כן על תורה דרבים. ראש הישיבה צריך להיות חזק ואיתן למען יוכל להמשיך בהרבצת התורה".
האדמו"ר התעניין על החבורות הפרטיות הנמסרות על ידי ראש הישיבה, כאשר הגרב"מ אזרחי סיפר כי הלימוד הוא על מסכת קדשים, וכשהתעניין האדמו"ר אם ראש הישיבה הינו 'בריסקער תלמיד' אישר זאת ראש הישיבה.
האדמו"ר ציין בנוגע ללימוד סדר קדשים כי "אכן צריך להתכונן לביאת המשיח ולדעת את עבודת הקרבנות". בעניין זה הזכיר האדמו"ר את המדרש האומר כי בית המקדש השלישי ייבנה בחודש חשוון. ראש הישיבה התפעל מאד מהמדרש "ס'איז א מורעדיגע מדרש" אמר וביקש לדעת את המקור. האדמו"ר הציג בפניו את המקור בפסיקתא רבתי, כשראש הישיבה הביע שביעות רצון רבה מהחידוש שהתגלה.
במהלך השיחה שוחחו גדולי ישראל על מחנה בני תורה בארה"ב בראשות הגרב"מ אזרחי, כאשר הרה"ח שלום בער פישל, מראשי העסקנים בסקווירא, מספר לאדמו"ר כי מדובר במחנה המיועד לכאלף בחורים ושוהים בו לא רק תלמידי ישיבה. האדמו"ר לא הסתיר את התפעלותו ואמר כי חשוב לקרב ליבם של ישראל לאביהם שבשמים. "אין זה דבר פעוט כלל" אמר האדמו"ר לראש הישיבה.
לקראת סיום השיחה ציין ראש הישיבה בפני האדמו"ר כי "בכל דור יש כאלה שמחזיקים את הדור" בהצביעו על האדמו"ר והוסיף "יש כאלה שמצא חן בעיני השם".
האדמו"ר השיב בענווה: "אם כוונתכם עלי, הרי שעלי להוסיף שחן היא מתנת חינם אף על פי שאיני כדאי והגון לכך".
בסיום השיחה המרתקת שנמשכה זמן ממושך, נפרדו השניים בדברי ברכה.

השאר תגובה