הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הרב יובל עובדיה – חידושים מדהימים – בשיחה מאלפת על השתלשלות כל העולמות , מסר ליהודי חו”ל,  אחרית הימים וההוכחות על הכוכב שמתקרב — Amazing video clips‏

הרב יובל עובדיה – חידושים מדהימים – בשיחה מאלפת על השתלשלות כל העולמות , מסר ליהודי חו”ל, אחרית הימים וההוכחות על הכוכב שמתקרב — Amazing video clips‏

 

הרב יובל עובדיה — במסר מיוחד ליהודי חו”ל
הרב יובל עובדיה — עם כל הצילומים וההוכחות על הכוכב שמתקרב
הרב יובל עובדיה — בשיחה מאלפת על השתלשלות כל העולמות