הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הרב פינטו: אנחנו בסוף. אנחנו לא יודעים לאיפה העולם מתדרדר. תעשו מצוות ותעזרו לבנות את בית המקדש

הרב פינטו: אנחנו בסוף. אנחנו לא יודעים לאיפה העולם מתדרדר. תעשו מצוות ותעזרו לבנות את בית המקדש

כל מצוה היא עוד אבן בבנין בית המקדש