הרב פינטו: אנחנו בסוף. אנחנו לא יודעים לאיפה העולם מתדרדר. תעשו מצוות ותעזרו לבנות את בית המקדש

כל מצוה היא עוד אבן בבנין בית המקדש