הרב פינטו: הרוח של המשיח נמצאת ומפעפעת בכל העולם. הכינו עצמכם

להורדה כשרה לחץ