הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הרב פינטו: הרוח של המשיח נמצאת ומפעפעת בכל העולם. הכינו עצמכם

הרב פינטו: הרוח של המשיח נמצאת ומפעפעת בכל העולם. הכינו עצמכם

להורדה כשרה לחץ