הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הרב פינטו: זהירות!  הולכים להיכנס לתקופה קשה