הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הרב ציון בוגנים שליט”א- מסר לעם בעקבות המצב