הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הרב שטיינמן זצ”ל חושף : מה הדבר הכי גדול נגד יצר הרע?

הרב שטיינמן זצ”ל חושף : מה הדבר הכי גדול נגד יצר הרע?

היצר הרע יעשה הכל ויתן הכל!-

רק לא יתן לנשים לזכות  לצניעות

ולגברים לזכות בתורה