הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
הרב שלמה ישראל זית במסר בנושא משיח

הרב שלמה ישראל זית במסר בנושא משיח

הרב ישראל שלמה זית הודיע לקראת חג סוכות שלא יוכל לברך "חג שמח", כי אחרי סוכות יחל טפטוף פיגועים שימשך עד לגילוי המשיח: דבר שאכן מתרחש בימים אלו ממש!

מסר לבני ישראל: ערב שבת קודש בראשית:

(קטע חשוב מאד מאד (!!) במסר מודגש באותיות צהובות)

מדוע עלינו לזעוק ולבקש משיח?

מהו חידושו של משיח הרי התורה כבר ניתנה במעמד הר סיני ויש רבנים ופוסקי הלכה ומחזירי בתשובה אז למה צריך משיח?

האם משיח קיים כבר? מתי יתגלה? האם יש אפשרות לדעת מתי יתגלה?

איך חוזרים בתשובה???

על הרבנים בדור זה שאינם חפצים באמת במלכות ה' דרך משיח:

דעו בני ישראל כי אתם בני האהובה בני אברהם אוהבי אך עם קשה עורף, משיח בא לתקן אתכם ולתקן עולם במלכות ש-ד-י אך אתם לא הבנתם זאת, ומנהיגכם לא התרו בכם ולא עוררו אתכם, וגם תופשי התורה לא ידעוני כי כל תורתם משפה ולחוץ ולא להעשות מרכבה לשכינתי הקדושה.

 

איחרתם את הרכבת, משיח התייסר ביסורים נוראים תקופה ארוכה מאוד, ונגזירה גזירה ביז' בתמוז האחרון שחל בשבת על גילוי משיח וזה יקרה בעל כרחכם, כשהמון דם יישפך ברחוב, כשיהודים יטבחו כפרים ושוורים בבית המטבחיים, ובנותיכם יאנסו וכל כספיכם לבז יהיה, והיית משוגע למראה עיניך אשר תראה, והמעט שישאר יזעק מקירות ליבו לגילוי הישועה ומשיח..

ואבאר לכם המעט סודות נוראיים,

בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ ורוח אלוקים מרחפת על פני המים,

רוח אלקים מרחפת" – זה רוחו של משיח, דכתיב: "ונחה עליו רוח ה'". באיזה זכות ממשמשת ובאה? בזכות תשובה שנמשלה למים, שנאמר: "שפכי כמים לבך".(בראשית רבה, פרשה ב,ד)

סוד נורא מתגלה לכם כי במשיח יתגלה בתחילה:

רוח ה' – ונָחָה עָלָיו רוּחַ יְהוָה,

לאחר מכן יתגלה בו רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה

לאחר מכן רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה

ולקראת הסוף רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת יְהוָה,

אך קודם לכל הרוחות האלו שורשו של המשיח "מרוח אלוקים מרחפת על פני המים" זהו כוחו של משיח וזהו סודו,

מהו רוח אלוקים מרחפת על פני המים?

זהו כוח האלוקים לפני הבריאה, כוח שמכיל בתוכו ניגודים עצומים כביכול,רזא דתנין הגדול, שמשה רבינו פחד לתעסק איתו, אנרגיה עצומה ללא מעצורים, כוח הפורץ כל מסגרת וכל סדר הקיים, כוח שלא קיים בו מושגים של טוב ורע ,זהו כוחו של האין סוף ברוך הוא (לפני שהתלבש בספירות) ובמשיח ובנשמות משיח טמון כוח זה, והדברים עמוקים מאוד, וארחיב יותר

ישנה זהות מסויימת בין הקדושה לבין התוהו, ישנו מקום בו הם אחד. לא מקום ש'מעבר לטוב ולרוע' ממנו מביט הקב"ה במבט של השתוות, אלא מקום בו עומק הרוע הוא הוא עומק הקדושה. 'חשכה כאורה לפניו' יש משהו זהה בחשכה ובאורה.

א"כ מהו חטאם של פרעה ושל הרשעים?

אומר יחזקאל הנביא 'דבר ואמרת, כה אמר ה' א-להים, הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני'. (יחזקאל כ"ט) זהו חטא הגאווה כשאדם צדיק חושב שמעשי צידקותיו ממנו הם, הרי הוא כרשע החושב שלי יאורי ואני עשיתיני,

"אגח לגביה אלא קודשא בריך הוא בלחודוי, דקטיל ליה מגו ימא, כמה דאוקימנא, בגין גסות רוחא דביה, כמה דאת אמר (יחזקאל כט ג) אשר אמר לי יארי וגו': תרגום,,, -..לא יוצא לקראתו לקרב (לקראת התנין הגדול) אלא הקב"ה לבדו, שהורג אותו מתוך הים כפי שפירשנו, בגלל גסות הרוח שבו, כמו שנאמר 'אשר אמר לי יארי (ואני עשיתיני)'.

זהו כוחו של משיח שקשור לנחש (משיח גמטריא נחש כידוע) שעושה את התפקיד הנורא והאיום שמשה רבן של כל הנביאים פחד לעשות והדברים עמוקים ונמסרים ביחידות,

אך מה שנוגע לכם בני ישראל כדי שתוכלו לתת כוח למשיח עליכם לבקש משיח ולדרוש אותו כי בזה מתחברים אתם למשיח, ובזכות תשובה שנמשלה למים ינוחו על משיח ד' רוחות,

רוח ה' שכבר חלה על משיח שהיא נבואה וקשר ישיר עם הבורא ומכוח רוח זאת נראה בקרוב אנשים ובעיקר ילדים ילדי משיח מתנבאים ומגלים חזיונות, ואתם הורים אל תיבהלו כי תחשבו שמדובר בהתעלפות ובמוות קליני של ילדכם, אבל אין זה אלא השפעה מרוח ה' שניתנה למשיח שתלך רוח זאת ותשפיע גם על ילדי משיח נשמות חצופות ועזות שמיתקנות רק ע"י משיח, וכל הכוח הזה רק בזכות התשובה,

אגלה לכם בני ישראל מהי תשובה? לא הרצאות של רבנים מחזירי תשובה למיניהם, ולא תעניות ולא סיגופים,

תשובה פירושה להשיב את כל המעשים לבורא עולם לדעת בידיעה גמורה שגם העבירות שעשית הם ממנו יתברך, אדם שחילל שבת יעמוד ויאמר קודשא בריך הוא הרי אם לא רצית לא יכולתי לחלל שבת, אין זה כי אם רצונך והכול ממך, וזו תורת משיח להשיב ולתקן את כל הפשעים גם של קיין, קורח ,וזימרי כולם יתקנו בתורתו של משיח בסוד ורוח אלוקים מרחפת על פני המיים.

יהודי יקר יהודיה יקרה זעק לקודשא בריך הוא משיח משיח ותכוון להשיב את כל המעשים הטובים והרעים למקור של האין סוף שממנו הכול ובזה תיתקן אתה ובזכות זאת תחול רוח משיח על כולם כנאמר ביואל הָיָה אַחֲרֵי כֵן אֶשְׁפּוֹךְ אֶת רוּחִי עַל כָּל בָּשָׂר וְנִבְּאוּ בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם זִקְנֵיכֶם חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן בַּחוּרֵיכֶם חֶזְיֹנוֹת יִרְאוּ. שבת שלום


מסר מתאריך ל' בתשרי תשע"ו / 13.10.15

יבוא זמן וישכח את ישראל ויאהב את האומות

אליכם בני ישראל עדה נאמנה, יז' בתמוז האחרון תשע"ה, נגזרה הגזירה שמשיח יבוא בעתה,

נשמת משיח התעברה וקיימת כבר, חסרה הכתרת מלך משיח,

ההכתרה תבוא מקודשא בריך הוא וע"י זעקת אין אונים מכלל ישראל,

גילוי משיח תלוי בילדי משיח,

חובה להקהיל קהילות ילדים לזעוק משיח, כי נשמתם קשורה בקשר ישיר לנשמת משיח,

לא אוכל לפרט רק דעו לכם שקודשא בריך הוא בחר בעם ישראל לבניו אבל במשך הזמנים נכנסו המון ערב רב וגם המעט הטהור הלך והרשיע,

אמונת הישמעאלים באל יחיד, היא אמונת הייחוד עושה רעש גדול בשמים, קנאותם למקום בית המקדש מעוררת פליאה, ואתם בני האוהבה נטשתם את מקום מנוחתי, ואין איש נלחם על מקום המקדש, משל היה בית המקדש נושא היסטורי, ובני ישמעאל נלחמים ומוסרים את חייהם על מקום המקדש ועיניהם נשואות למקום זה,

וחשך על פני תהום – סיפרו לי מלאכי מעלה שחשך, – יבוא זמן וישכח את ישראל ויאהב את האומות, וההצלה שלכם בני ישראל תהיה בזכות בחירת קוב"ה במשיח עבדו, כי מלבד הבחירה בעם ישראל בחר ה' בבן דוד ובמשיח עבדו, ובזכות משיח ובכוחו – ישוב ויעלה עם ישראל לדרגה גבוהה ממתן תורה, וכל האומות העולם יהיו תחת בני ישראל, וככל שתתעכב גילוי נשמת משיח יסבול עם ישראל יסורים מרים ונוראים מקליפת ישמעאל וברוך היודע..

* הרב שמואל אליהו (רב העיר צפת) צועק עם ילדים לבקש משיח, גאולה ובית מקדש!!

5 Comments

  1. מירי כהן

    הרב זיית מבני ברק קשור לרב זיית משתילי זתים, דיברתי איתו אבל הוא לא מוכן לפרט נושאים אחרים כי עוד לא הגיע הזמן לפי מה שאמר, יש כאן מסר מפחיד על למה לא ירד גשם בסוכות השנה הדברים שלו מתקיימים ומפחידים https://batkolisrael.wordpress.com/2015/10/07/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%92%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%92-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%91/

השאר תגובה