השואה בצופן התורה | מצגת חדשה

שואת יהודי אירופה בצפונות התורה
מאת: הרב שמואל רבר

סרטון נוסף בנושא השואה “הא-ל הגדול הגיבור והנורא”