הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
ה' יגאל אותנו בקרוב בזכות הזוהר הקדוש- הרב יגאל כהן