הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ה’ יגאל אותנו בקרוב בזכות הזוהר הקדוש- הרב יגאל כהן