הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
התרופה האמיתית לקורונה | מסר | כדור הארץ בעוצר תמונות

התרופה האמיתית לקורונה | מסר | כדור הארץ בעוצר תמונות

כ"ח אדר תש"פ

אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. הרשעים מצליחים להכניס את כל עם
ישראל ואת כל העולם לפחד איום ונורא.
אני יכול להבין איך הם יכולים להכניס את החילונים לפחד כל
כך גדול. אבל עם ישראל, החרדים, עובדי ה', יהודים
אמיתיים מה קרה לכם? איפה אתם? במי אתם מאמינים?
מי יכול לעשות לנו רע? מי יכול להרוג אותנו? עם ישראל
האם שכחתם שהקב"ה הוא הכל יכול? ושאם הוא מחליט
לקחת את הנשמה שלנו מהעולם הזה ולהעבירה לעולם
הבא, רק הוא יכול ולא שום מגפה ח"ו? האם שכחתם שרק
הוא יכול לגרום לזה? עם ישראל אתם באמת חושבים
שהרופאים יכולים להבריא אתכם ממחלת הקורונה? האם
אתם באמת חושבים שאם לא תתפללו במנין זה יציל
אתכם? האם אתם באמת מאמינים שאם הרשעים ידאגו
שלא יהיה לנו ליל הסדר בפסח זה יציל אותנו? עם ישראל
תתעוררו. זו המלחמה עכשיו. זו המלחמה לפני ההרס
היותר גדול שעומד לפנינו. זה המבחן שלנו. אם אנחנו לא
עוברים את המבחן עכשיו אז אין עתיד.
אסור לפחד מהפחד שמנסים לעורר בלב של כל יהודי,
שמנסים להפריד אותנו מהתרופה הכי חשובה שיכול
להבריא אותנו ממחלת הקורונה. כי המחלה הזאת היא בגלל
שלא היינו בסדר, בגלל שלא היינו בסדר. אנחנו עם הרדיפה
שלנו אחרי עגל הזהב ואנחנו עם הרצון שלנו לכל הגשמיות
המיותרת שהביאה אותנו לעברות איומות, גם בקדושה, גם
במצוות שאנחנו עושים, גם בחינוך שאנחנו נותנים לילדים
שלנו. שאנחנו בגלל הכסף מוכנים לקלקל את הילדים שלנו
עם כל מיני סוגים של לימוד שאסורים לנו להכניס ללימודים
שלנו ומכניסים את זה בשביל לקבל עוד כסף. גם כמעט בכל
האוכל שלנו יש סימן שאלה על זה, אם זה כשר באמת או
טרף באמת. ההכשרים הגדולים אבדו שליטה. כמה מהם
אמת?
ובכלל יש בלאגן גדול בתוך החרדים. מה האמת ומה לא
האמת, בגלל שאנחנו כל כך חלשים גם בלימוד התורה וגם
במצוות היום יומיומיות שאנחנו חייבים לעשות ולשמור בגלל
כל האייפונים, הפריצות וכו' הזיהום הרוחני והגשמי שיש לנו,
שקיבלנו, שאנחנו נהנים ממנו. זה עשה לנו חולשה, חולשה
שהיא למעשה המגפה האמיתית. זה מה שעושה לנו את
המחלה, זה שאנחנו נדבקים לשקר. כן, הקורונה הוא סכנה
אבל זו סכנה שנוצרה מירידה רוחנית שלנו שנולדה
מההתעסקות שלנו, החרדים עם דברים אסורים, שנוצרה
מהרצון שלנו להנות מהחיים כמו הגויים, רק כמובן עם
הכשר. עם ישראל, כל המחלה הזאת עשויה דווקא בשבילנו,
 כדי שנצא מהשקר לגמרי. לכן בגלל זה שום רופא
ושום רופאה לא יכולים להבריא אותנו. התרופה היא אחת:
לחזוק להקב"ה ולתורתו כמו שצריך. לחיות חיים לגמרי עם
ה'. לא להסתכל שמאלה או ימינה, לא להציץ מה הגויים
עושים או מה החילונים עושים. כל המהות שלנו צרכיה להיות
אך ורק בתוך התורה, אך ורק עם הקב"ה. עם ישראל אנחנו
צריכים להבין שזו ההתחלה של הגאולה השלמה. בעתיד
הלא רחוק נגיע לזה, בשלמות. אבל אך ורק היהודים שבלי
פחד והם מתרפאים ע"י הקשר החזק עם הקב"ה. ע"י הקשר
החזק עם התורה הקדושה ועם כל הספרי קודש שנכתבו
מאז. אנחנו כאן צריכים לסגור את עצמינו בתוך הבתים כדי
לא להתקלקל מהרחוב שהוא מלא לכלוך רוחני.
אנחנו כיהודים אמיתיים צריכים להיות אך ורק בתוך המשפחות
שלנו, בתוך הקהילות שלנו ולגמרי עם הקב"ה. אסור לפחד,
הרשעים עובדים על פחד ומצליחים להפחיד אותנו אבל
אסור לפחד, אסור לפחד. יש הרבה צדיקים שכבר לפני שנים
רבות כתבו על זה, שזה עומד להיות וזה אחד הסימנים של
הגאולה השלמה.
אני מבקש מכם תקראו, תחפשו, תתעסקו עם האמת ולא
לתת לאף אחד לעצור אתכם מלעשות מה שצריכים כדי
לעבוד את ה'. לא לפחד. נכון בן אדם רוצה לחיות אבל יש
חיים של העולם הזה אבל אם אנחנו רוצים חיי נצח אנחנו
חייבים להיות לגמרי עם הקב"ה ולא לתת, לא לתת לפחד
להפריד אותנו מהאמת שהתרופה היחידה זה להמשיך עם
כל הכח, גברים נשים וילדים לעבוד את ה' עד הסוף ובלי
פחד. ולא לתת לאף אחד להוריד אותנו בשום צורה
מהמטרה. עם ישראל הגאולה התחילה ואנחנו צריכים
להוכיח את עצמנו. אחרי זה יהיו לנו עוד מצבים קשים, אבל
אם נתגבר על הפחד שלנו ונמשיך לעשות בדיוק מה שה'
רוצה מאיתנו, אז יהיה לנו הרבה יותר סיכוי גם לשרוד את
המלחמות והמצבים הקשים ביותר שעומדים לפנינו אחרי
שנשכח מהמגפה הזאת. עם ישראל זה הסוף. עכשיו אנחנו
עוברים מלחיות לפי ההגיון העקום של הגויים והחילונים אל
ההגיון והאמת של התורה, וזה מה שיציל אותנו מכל מה
שעומד להיות בעתיד הלא רחוק. וזה ורק זה יביא אותנו
לבית המקדש השלישי ולנצח נצחים.

???
כל העולם כמרקחה בגלל נגיף הקורונה
קורונה בלועזית “כתר” המילוי של קורונה זה 861
861 זה גימטריה של הדבר הכי חשוב בעולם שקשור לכתר של הקב”ה
ראש השנה = 861
יום נתינת הכתר לקב”ה… כתר יתנו לך…
בית המקדש = 861
המקום שבו כולם ראו ברור את מלכות ה’
???
שימו לב כל מי שנדבק צריך לשבת 14 יום בבידוד (דוד)
הרגיל של בידוד זה 26 = הויה . האתבש זה 620

620 = כתר

כל אדם צריך לשבת בבידוד ולהכתיר את הקב”ה על כל המתרחש בחים שלו !!!
בידוד אותיות ‘בי דוד’ כל אדם צריך שיהיה בו את דוד (14) כמו דוד המלך שהלך ביערות והתבודד עם אלוקיו כל אדם צריך שישב עם עצמו בהתבודדות עם הקב”ה.
מתוך פוסט רמזים מרכזי קורונה
עקב ריבוי הרמזים במספר 14 ו 45 פתחנו גלריה יחודית לנושא זה גלרית דוד המלך

עדכון 5-4-2020 נוספה תמונה חדשה

בני ברק בסכנה??? כל אדם בעולם שלא דבוק בה' בסכנה... כמו שידענו שנים (ממסרים ומעוד מקורות) שהמשיח יתחיל אצל החרדים (מרבי עקיבא בבני ברק אמרו). וזה מה שאנו רואים ברור. החל מהרמז הקודם בגלריה שימו לב 'רוני נומה = 367' כמניין 'קורונה=367' ---- וכן 'רוני = 266' - כמניין 'קורונה = 266' (אתבש) "צמצום = 266" זה מה שכולם חשים מה שקורה כאן זה שמחלת הכתר (קורונה) מתפשטת בכל העולם והכל מתחיל מבני ברק. כי מהם היתה אמורה להתחיל הגאולה בכל מקרה. והכל קשור לנשימה "ברוח פיו ימית רשע" משיח זה כל המציאות כל הבריאה . בשעה טובה כעת תחת שליטת רוח המשיח בגלוי. (רוני נומה = 881 (מילוי) גאולת אמת = 881)
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות

השאר תגובה