הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הזוהר הקדוש- התרופה להצלת עם ישראל – הרה”ג יעקב שכנזי שליט”א

הזוהר הקדוש- התרופה להצלת עם ישראל – הרה”ג יעקב שכנזי שליט”א

 

✨הזוהר הקדוש הוא התרופה להצלת עם ישראל מחבלי משיח ובכוחו
💪🏼להחיש גאולת ישראל ברחמים
✳️הרה”ג יעקב שכנזי שליט”א
 
❇️יצא לאור העולם ע”י ארגון ‘בחגוי הסלע’