וגר זאב עם כבש… מסימני הגאולה

שימו לב לאריה מלך החיות